ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 08.02.2017 р. N 193/2/99-99-15-02-02-10

Народному депутату України
Шпенову Д. Ю.

Про розгляд депутатського звернення

Шановний Дмитре Юрійовичу!

Державна фіскальна служба України розглянула Ваше звернення від 31.01.2017 N 0131/01-17 (вх. ДФС N 119/2 від 01.02.2017) щодо визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток платниками податку, які здійснюють коригування фінансової звітності на індекс інфляції, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Отже, для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного за правилами бухгалтерського обліку.

Коригування показників фінансової звітності в умовах інфляції здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції" (далі - П(С)БО 22), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2002 N 147, та Міжнародного стандарту фінансової звітності 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляційної економіки" ().

Зокрема, згідно з п. 4 П(С)БО 22 показники річної фінансової звітності підприємства за умови досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 90 і більше відсотків підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування.

Норми П(С)БО 22 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність (п. 2 П(С)БО 22).

Згідно з п. 3.21 Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 N 433 (Методичні рекомендації N 433), у Звіті про фінансові результати (Наказ N 73) інформація за статтею "Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті" враховується при розрахунку прибутку (збитку) до оподаткування.

Отже, підприємства, які згідно з правилами бухгалтерського обліку здійснюють коригування фінансової звітності на показники інфляції, при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток враховують відкоригований на індекс інфляції фінансовий результат до оподаткування.

З повагою

 

Голова

Р. М. Насіров


 
Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.