ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ

ПОСТАНОВА

30.03.2018

м. Київ

N 166

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за N 520/31972

Про внесення змін до Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості перед Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Відповідно до статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості перед Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженого постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 25 лютого 2015 року N 55 (Порядок N 55), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2015 року за N 435/26880, такі зміни:

1) у пункті 2:

в абзаці шостому слова "та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

в абзаці дев'ятому слова "за відсутності правонаступників" виключити;

в абзаці десятому слово та цифри "статті 47" замінити словом та цифрами "статті 37";

2) у пункті 4:

в абзаці першому цифру та слово "5 тисяч" замінити цифрами та словом "25 тисяч";

абзац другий викласти у такій редакції:

"Якщо розмір дебіторської заборгованості перевищує 25 тис. гривень, її списання як безнадійної потребує погодження з Головою Державної служби зайнятості (Центрального апарату).";

в абзаці третьому слова ", розмір якої перевищує 5 тисяч гривень," виключити.

2. Державній службі зайнятості (Центральному апарату) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління Фонду

О. Лотоцький


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.