МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 листопада 2017 року N 621

Про внесення змін до Положення та складу комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

Відповідно до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року N 587, та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (Постанова N 1119), наказую:

1. Внести зміни до складу комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства та до Положення про комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, які затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення та складу комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства" від 01 листопада 2017 року N 588, виклавши їх в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
01 листопада 2017 року N 588
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 24 листопада 2017 року N 621)

Склад
комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

Топчій В. М.

директор Департаменту землеробства та технічної політики в АПК, голова комісії

Гнатюк С. А.

заступник директора Департаменту фінансово-кредитної політики - начальник відділу бюджетного планування, заступник голови комісії

Костенко В. М.

начальник відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Департаменту землеробства та технічної політики в АПК, секретар комісії

Члени комісії:

Гусева Г. В.

заступник директора Департаменту правової та законопроектної роботи - начальник відділу правової роботи

Лозовицький О. С.

начальник Відділу міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК - головний метролог

Пустовіт В. М.

заступник начальника відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Департаменту землеробства та технічної політики в АПК

Рева В. П.

головний спеціаліст Сектору запобігання та виявлення корупції

Зварійчук В. В.

головний спеціаліст відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Департаменту землеробства та технічної політики в АПК

Ромащенко М. І.

директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (за згодою з правом дорадчого голосу)

Гриник І. В.

директор Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України (за згодою з правом дорадчого голосу)

Власов В. В.

директор Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова" Національної академії аграрних наук України (за згодою з правом дорадчого голосу)

Печко В. С.

директор Українського інституту горіхоплідних культур (за згодою з правом дорадчого голосу)

Рудик Р. І.

директор Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України (за згодою з правом дорадчого голосу)

Кучеренко В. М.

директор Наукового центру "Український інститут вина" (за згодою з правом дорадчого голосу)

 

Директор Департаменту землеробства
та технічної політики в АПК

В. Топчій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
01 листопада 2017 року N 588
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 24 листопада 2017 року N 621)

Положення
про комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

1. Це Положення визначає порядок розгляду заяв про компенсацію витрат у садівництві, виноградарстві і хмелярстві, які надходять від суб'єктів господарювання різних форм власності до комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства (далі - Комісія), а також функції та порядок роботи Комісії.

2. Основними завданнями Комісії є:

розгляд інформації про попередні обсяги компенсації, що подається комісіями, утвореними Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, обласними, районними та Севастопольською міською держадміністраціями (далі - Регіональні комісії), і визначення остаточного обсягу компенсації витрат суб'єктів господарювання;

розгляд інформації про витрати суб'єктів господарювання, що подається ними для отримання компенсації за будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем та лабораторних комплексів для виробництва безвірусного садивного матеріалу, придбання механізмів, техніки, нового обладнання для сублімаційного висушування фруктів і модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках, та здійснення розподілу коштів за даними напрямками;

розгляд заявок галузевих наукових установ та їх дослідних господарств, пов'язаних із зміцненням їх матеріально-технічної бази, визначення переліку об'єктів будівництва та реконструкції, виробничого і лабораторного обладнання, придбання приладів та механізмів, які будуть фінансуватись за рахунок коштів державного бюджету;

ініціювання заходів, спрямованих для підвищення ефективності державної підтримки, недопущення порушень вимог законодавства, нецільового використання бюджетних коштів.

3. Комісія має право:

робити запити до Регіональних комісій про надання додаткової інформації, необхідної для прийняття остаточного рішення щодо здійснення компенсацій;

ініціювати створення Міністерством аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство) робочих груп з метою проведення виїзних перевірок для підтвердження фактичних обсягів робіт, виконаних відповідними суб'єктами господарювання, дотримання ними технологічних операцій, передбачених проектно-кошторисною документацією;

заслуховувати на засіданнях Комісії голів Регіональних комісій, керівників та спеціалістів суб'єктів господарювання для вирішення спірних питань у разі їх виникнення;

ініціювати відмову у виплаті компенсації витрат суб'єктів господарювання у разі:

визнання їх банкрутами або порушення щодо них справи про банкрутство, перебування у процесі реорганізації чи ліквідації або наявність простроченої більш як півроку заборгованості за податковими зобов'язаннями, платежами до Пенсійного фонду України та заборгованість з виплати заробітної плати;

подання неповного пакета документів;

подання недостовірної інформації;

встановлення контролюючими органами факту нецільового та/або неефективного використання бюджетних коштів;

виявлення порушень технології створення та зрошення багаторічних насаджень;

невідповідності розрахунків попередніх обсягів компенсації затвердженим Міністерством нормативам витрат;

відсутності врожаю з насаджень, які закладалися за рахунок бюджетних коштів, або їх низької врожайності (нижче 50 відсотків врожайності, передбаченої проектом) протягом трьох років з моменту вступу їх в плодоношення.

4. Персональний склад Комісії затверджується наказом Міністерства.

5. Очолює Комісію голова. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Міністерства та за згодою представники Національної академії аграрних наук України.

На засідання Комісії з правом дорадчого голосу запрошуються представники інститутів громадського суспільства - галузевих громадських організацій у сфері садівництва, виноградарства і хмелярства, які зареєстровані в установленому законодавством порядку.

До складу Комісії не можуть входити особи, які є працівниками, власниками, акціонерами тощо суб'єктів господарювання - претендентів на державну компенсацію.

6. Голова Комісії:

підписує повідомлення про дату, час та місце проведення засідання Комісії (далі - повідомлення) для розміщення на сайті Міністерства;

організовує роботу Комісії;

забезпечує скликання і проведення Комісії;

підписує документи, підготовлені Комісією за результатами її роботи.

7. Оприлюднення повідомлення на сайті Міністерства, підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладається на секретаря Комісії, який є працівником структурного підрозділу Міністерства з питань садівництва, виноградарства і хмелярства.

Повідомлення оприлюднюється на сайті Міністерства в розділі структурного підрозділу Міністерства з питань садівництва, виноградарства і хмелярства не пізніше ніж за три робочі дні до початку засідання Комісії.

8. Член Комісії має право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

брати участь у вивченні інформації про попередні обсяги компенсації, що подаються Регіональними комісіями;

брати участь у вивченні інформації про витрати суб'єктів господарювання, що понесені на будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем та лабораторних комплексів для виробництва безвірусного садивного матеріалу, придбання механізмів, техніки, нового обладнання для сублімаційного висушування фруктів і модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках;

ознайомлюватися із заявками галузевих наукових установ та їх дослідних господарств, пов'язаних із зміцненням їх матеріально-технічної бази;

заявляти клопотання, висловлювати свої бачення і міркування з питань, що розглядаються;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

9. Представники інститутів громадського суспільства - галузеві громадські організації у сфері садівництва, виноградарства і хмелярства мають право:

не пізніше ніж за два робочих дні до початку подавати заявку про участь у засіданні Комісії на електронну адресу, зазначену у повідомленні, з нормою представництва однієї особи від організації;

брати участь у засіданні Комісії з правом дорадчого голосу;

заявляти клопотання, висловлювати свої бачення і міркування з питань, що розглядаються;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

10. Комісія проводить свої засідання в міру надходження бюджетних коштів.

11. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

12. Засідання Комісії веде голова або заступник, у разі їх відсутності - член Комісії, обраний для цього рішенням Комісії.

13. Рішення Комісії схвалюється простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

14. Результати засідання Комісії оформляються протоколом, який підписує голова та члени Комісії.

15. За результатами засідання Комісії, секретар доводить протокол до відома структурного підрозділу Мінагрополітики, до компетенції якого входять питання садівництва, виноградарства та хмелярства, який готує проект наказу Міністерства про остаточний обсяг компенсації витрат суб'єктів господарювання на відповідний період.

 

Директор Департаменту землеробства
та технічної політики в АПК

В. Топчій


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.