ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.03.2017 р. N 100

Про Порядок здійснення моніторингу виконавської дисципліни в Запорізькій обласній державній адміністрації

Керуючись статтями 11, 31, 33, 35 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статтями 64, 65, 66 Закону України "Про державну службу", постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2000 N 1290 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату місцевої державної адміністрації" (зі змінами та доповненнями):

1. Затвердити Порядок здійснення моніторингу виконавської дисципліни в Запорізькій обласній державній адміністрації (далі - Порядок), що додається.

2. Зобов'язати керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, голів районних державних адміністрацій та рекомендувати міським головам міст обласного значення, керівникам територіальних органів центральних органів виконавчої влади у Запорізькій області забезпечити дотримання вимог Порядку.

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам районних державних адміністрацій визначити у власних регламентуючих документах порядок здійснення моніторингу виконавської дисципліни та в місячний строк надати копії відповідних розпорядчих актів заступнику голови - керівнику апарату обласної державної адміністрації.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.08.2014 N 419 "Про Порядок здійснення моніторингу виконавської дисципліни в Запорізькій обласній державній адміністрації" (Розпорядження N 419).

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації Бойко З. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
14 березня 2017 року N 100

ПОРЯДОК
здійснення моніторингу виконавської дисципліни в Запорізькій обласній державній адміністрації

1. Моніторинг виконавської дисципліни в Запорізькій обласній державній адміністрації здійснюється на підставі інформації структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, територіальних органів центральних органів виконавчої влади у Запорізькій області з метою:

виявлення порушень виконавської дисципліни структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, районними державними адміністраціями, територіальними органами центральних органів виконавчої влади у Запорізькій області в частині здійснення ними повноважень місцевих державних адміністрацій та виконавчими органами міських рад міст обласного значення в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі - органи/підрозділи);

аналізу причин порушень виконавської дисципліни органами/підрозділами;

вжиття заходів щодо поліпшення стану виконавської дисципліни органів/підрозділів.

2. Критеріями неналежного стану виконавської дисципліни органів/підрозділів щодо виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, розгляду запитів і звернень народних депутатів України, звернень громадян та інших документів, що підлягають контролю (далі - контрольні документи), визначено:

порушення встановленого строку виконання контрольного документа або порушення строку надання інформації на його виконання;

підготовка неякісної інформації як відповідальними за виконання контрольного документа, так і співвиконавцями;

неповне виконання або невиконання завдань (вирішення питань), визначених у контрольному документі;

неналежна організація виконання завдань (вирішення питань), визначених у контрольному документі;

неналежна організація контролю за виконанням завдань (вирішенням питань), визначених у контрольному документі.

3. Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату, територіальних органів центральних органів виконавчої влади у Запорізькій області, які відповідають за організацію виконання завдань, визначених в контрольних документах, а також загальний відділ та сектор контролю апарату облдержадміністрації, які забезпечують безпосередній контроль за їх виконанням (далі - відповідальні виконавці), в разі виявлення в ході своєї діяльності порушень виконавської дисципліни органами/підрозділами під час виконання контрольних документів, у межах своєї компетенції вживають усіх можливих заходів для їх усунення шляхом: направлення листів, телефонограм, нагадувань-попереджень тощо; розгляду відповідних питань на нарадах, засіданнях колегії; заслуховування звітів; проведення перевірок та ін.

4. У разі неусунення або повторення порушення виконавської дисципліни відповідальні виконавці подають (відповідно до розподілу обов'язків) голові, першому заступнику, заступникам голови, заступнику голови-керівнику апарату облдержадміністрації (далі - керівництво облдержадміністрації) інформацію про виявлені в ході їх діяльності порушення виконавської дисципліни органами/підрозділами під час виконання контрольних документів, де зазначають:

зміст завдання, яке не виконано органом/підрозділом;

заходи, які вжито відповідальним виконавцем;

пропозиції щодо поліпшення стану виконавської дисципліни органів/підрозділів.

5. Відповідно до резолюції керівництва облдержадміністрації інформація про порушення виконавської дисципліни органами/підрозділами розглядається заступником голови-керівником апарату обласної державної адміністрації, який за результатами розгляду надає відповідні доручення сектору контролю апарату облдержадміністрації.

6. Сектор контролю апарату облдержадміністрації:

1) спільно з відповідальними виконавцями аналізує інформацію про порушення виконавської дисципліни;

2) за результатами аналізу забезпечує підготовку проектів листів керівникам органів/підрозділів за підписом голови обласної державної адміністрації або заступника голови-керівника апарату облдержадміністрації щодо необхідності поліпшення організації виконання контрольних документів;

3) у разі необхідності готує проекти запитів керівникам органів/підрозділів з приводу порушень виконавської дисципліни за підписом заступника голови-керівника апарату облдержадміністрації та спільно з відповідальними виконавцями опрацьовує інформацію (письмове пояснення) керівників органів/підрозділів з приводу порушень;

4) надає заступнику голови-керівнику апарату облдержадміністрації пропозиції про застосовування заходів впливу на порушників виконавської дисципліни;

5) у разі необхідності забезпечує підготовку проекту доповідної записки голові обласної державної адміністрації за підписом заступника голови-керівника апарату облдержадміністрації з пропозиціями про застосовування заходів впливу на порушників виконавської дисципліни.

7. Згідно з визначеними в п. 2 цього Порядку критеріями можуть застосовуватися такі заходи впливу на порушників виконавської дисципліни:

зменшення (позбавлення) премії за підсумками роботи за місяць керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, головам районних державних адміністрацій в межах чинного законодавства;

зменшення (скасування) додаткових стимулюючих виплат керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, головам районних державних адміністрацій в межах чинного законодавства;

застосування дисциплінарних стягнень, передбачених Законом України "Про державну службу", до керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, голів районних державних адміністрацій в межах чинного законодавства;

розгляд стану виконавської дисципліни органів/підрозділів (або заслуховування звітів керівників) на нарадах, засіданнях колегії обласної державної адміністрації;

направлення керівникам органів/підрозділів доповідних записок з відповідними дорученнями голови облдержадміністрації або листів щодо необхідності поліпшення організації виконання контрольних документів;

проведення перевірок (вивчення) стану виконавської дисципліни в органах/підрозділах.

8. Керівники органів/підрозділів у разі отримання доповідної записки з відповідним дорученням голови облдержадміністрації, листа щодо необхідності поліпшення організації виконання контрольних документів або запиту з приводу порушень виконавської дисципліни:

1) невідкладно вживають додаткових заходів з метою забезпечення виконання контрольного документа;

2) надають (у разі, якщо така вимога передбачена) інформацію (письмове пояснення) з приводу порушень, де зазначають причини їх виникнення та повідомляють про заходи, вжиті з метою недопущення таких фактів у подальшому, а також (у разі необхідності) - притягнення до відповідальності посадових осіб, які не забезпечили належну організацію виконання контрольного документа.

9. Заступник голови-керівник апарату обласної державної адміністрації, за результатами розгляду пропозицій про застосовування заходів впливу на порушників виконавської дисципліни, надає необхідні доручення відділу кадрової роботи, відділу фінансового забезпечення та сектору контролю апарату облдержадміністрації.

10. Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації відповідно до резолюції заступника голови-керівника апарату обласної державної адміністрації:

1) готує:

проект розпорядження голови обласної державної адміністрації про застосування дисциплінарних стягнень, передбачених Законом України "Про державну службу", до керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату;

проект листа-подання Президенту України про дисциплінарне провадження, передбачене Законом України "Про державну службу", відносно голів районних державних адміністрацій;

проект листа-подання Президенту України про визначення розміру премії головам районних державних адміністрацій із врахуванням інформації про порушення виконавської дисципліни;

2) враховує інформацію про порушення виконавської дисципліни при погодженні головою обласної державної адміністрації пропозицій щодо встановлення додаткових стимулюючих виплат головам районних державних адміністрацій та керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації.

11. Відділ фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації враховує доручення заступника голови-керівника апарату обласної державної адміністрації з приводу порушень виконавської дисципліни при підготовці проектів розпоряджень голови облдержадміністрації про преміювання та встановлення додаткових стимулюючих виплат працівникам апарату облдержадміністрації.

12. Сектор контролю апарату облдержадміністрації відповідно до резолюції заступника голови-керівника апарату обласної державної адміністрації:

1) готує:

проект листа за підписом заступника голови-керівника апарату обласної державної адміністрації Департаменту фінансів облдержадміністрації щодо врахування інформації про порушення виконавської дисципліни структурними підрозділами облдержадміністрації при підготовці проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації про преміювання;

матеріали про стан виконавської дисципліни органів/підрозділів для розгляду (або пропозиції щодо звітування керівників органів/підрозділів) на нараді, засіданні колегії обласної державної адміністрації;

проекти листів керівникам органів/підрозділів щодо необхідності поліпшення організації виконання контрольних документів або проект доповідної записки голові обласної державної адміністрації за підписом заступника голови-керівника апарату облдержадміністрації;

2) забезпечує організацію та проведення перевірок (вивчення) стану виконавської дисципліни в органах/підрозділах за окремим або в цілому за всіма напрямами діяльності.

13. Рішення про застосування дисциплінарних стягнень приймається головою обласної державної адміністрації за висновком дисциплінарної комісії апарату обласної державної адміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

З. М. Бойко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.