ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.06.2016 р. N 369

Про внесення змін до штатного розпису Департаменту агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації на 2016 рік

Керуючись статтями 5, 6, 47 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", частиною сьомою статті 3 (Закон N 141-VIII), частиною третьою статті 4 (Закон N 141-VIII), пунктом 10 частини третьої статті 6 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII), статтею 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (зі змінами), статтями 50 і 51 Закону України "Про державну службу", постановами Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", від 09.03.2006 N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", від 12.03.2005 N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій", від 06.04.2016 N 292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році" (Постанова N 292) та від 06.04.2016 N 268 "Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році" (Постанова N 268), враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24.03.2016 N 152 "Про деякі заходи щодо реалізації повноважень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації":

внести до штатного розпису Департаменту агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації на 2016 рік, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.02.2016 N 65 (Розпорядження N 65) (в редакції від 25.05.2016 N 295 (Розпорядження N 295)), зміни, виклавши його в новій редакції, та запровадивши:

з 25.05.2016 згідно з додатком 1;

з 01.07.2016 згідно з додатком 2.

 

Заступник голови, виконуючий
обов'язки голови обласної
державної адміністрації -
керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю. Ю. Клименко

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
30 червня 2016 року N 369

штат у кількості 35 штатних одиниць із місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами 260540,00 (двісті шістдесят тисяч п'ятсот сорок) грн

ШТАТНИЙ РОЗПИС
Департаменту агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації на 2016 рік

N
з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад, грн

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами, грн

1

2

3

4

5

1.

Директор Департаменту

1

13784

13784

Управління розвитку агропромислового виробництва

2.

Начальник управління

1

9994

9994

Відділ інженерно-технічного забезпечення, охорони праці та організаційної роботи

3.

Начальник відділу

1

8616

8616

4.

Головний спеціаліст

4

6548

26192

Всього по відділу

5

-

34808

Відділ землеробства, контролю, документообігу

5.

Начальник відділу

1

8616

8616

6.

Головний спеціаліст

4

6548

26192

Всього по відділу

5

-

34808

Відділ тваринництва, організаційної роботи

7.

Начальник відділу

1

8616

8616

8.

Головний спеціаліст

4

6548

26192

Всього по відділу

5

-

34808

Всього по управлінню

16

-

114418

Управління продовольства, економічного аналізу, аграрного ринку, зовнішніх зв'язків, фінансового забезпечення, правової та кадрової роботи

9.

Заступник директора Департаменту - начальник управління

1

12062

12062

10.

Заступник начальника управління - головний бухгалтер

1

9304

9304

Відділ фінансового забезпечення, правової та кадрової роботи

11.

Начальник відділу

1

8616

8616

12.

Головний спеціаліст - юрисконсульт

1

6548

6548

13.

Головний спеціаліст

4

6548

26192

Всього по відділу

6

-

41356

Відділ економічного аналізу, стратегії та прогнозування розвитку аграрної економіки

14.

Начальник відділу

1

8616

8616

15.

Головний спеціаліст

4

6548

26192

Всього по відділу

5

-

34808

Відділ розвитку ринків харчових продуктів, зовнішніх зв'язків та ярмаркових заходів

16.

Начальник відділу

1

8616

8616

17.

Головний спеціаліст

4

6548

26192

Всього по відділу

5

-

34808

Всього по управлінню

17

-

132338

РАЗОМ ПО ДЕПАРТАМЕНТУ

35

-

260540

 

Директор Департаменту
агропромислового розвитку
облдержадміністрації

Г. О. Кравченко

Начальник відділу розвитку
ринків харчових продуктів,
зовнішніх зв'язків та ярмаркових
заходів управління продовольства,
економічного аналізу, аграрного
ринку, зовнішніх зв'язків,
фінансового забезпечення, правової
та кадрової роботи Департаменту
агропромислового розвитку
облдержадміністрації

С. С. Пеліх

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
30 червня 2016 року N 369

штат у кількості 35 штатних одиниць із місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами 254934,00 (двісті п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот тридцять чотири) грн

ШТАТНИЙ РОЗПИС
Департаменту агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації на 2016 рік

N
з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад, грн

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами, грн

1

2

3

4

5

1.

Директор Департаменту

1

13784

13784

Управління розвитку агропромислового виробництва

2.

Начальник управління

1

9994

9994

Відділ інженерно-технічного забезпечення, охорони праці та організаційної роботи

3.

Начальник відділу

1

8616

8616

4.

Головний спеціаліст

3

6548

19644

5.

Провідний спеціаліст

1

5858

5858

Всього по відділу

5

-

34118

Відділ землеробства, контролю, документообігу

6.

Начальник відділу

1

8616

8616

7.

Головний спеціаліст

3

6548

19644

8.

Провідний спеціаліст

1

5858

5858

Всього по відділу

5

-

34118

Відділ тваринництва, організаційної роботи

9.

Начальник відділу

1

8616

8616

10.

Головний спеціаліст

3

6548

19644

11.

Провідний спеціаліст

1

5858

5858

Всього по відділу

5

-

34118

Всього по управлінню

16

-

112348

Управління продовольства, економічного аналізу, аграрного ринку, зовнішніх зв'язків, фінансового забезпечення, правової та кадрової роботи

12.

Заступник директора Департаменту - начальник управління

1

12062

12062

13.

Заступник начальника управління - головний бухгалтер

1

9304

9304

Відділ фінансового забезпечення, правової та кадрової роботи

14.

Начальник відділу

1

8616

8616

15.

Головний спеціаліст - юрисконсульт

1

6548

6548

16.

Головний спеціаліст

3

6548

19644

17.

Провідний документознавець

1

4392

4392

Всього по відділу

6

-

39200

Відділ економічного аналізу, стратегії та прогнозування розвитку аграрної економіки

18.

Начальник відділу

1

8616

8616

19.

Головний спеціаліст

3

6548

19644

20.

Провідний спеціаліст

1

5858

5858

Всього по відділу

5

-

34118

Відділ розвитку ринків харчових продуктів, заходів зовнішніх зв'язків та ярмаркових заходів

21.

Начальник відділу

1

8616

8616

22.

Головний спеціаліст

3

6548

19644

23.

Провідний спеціаліст

1

5858

5858

Всього по відділу

5

-

34118

Всього по управлінню

17

-

128802

РАЗОМ ПО ДЕПАРТАМЕНТУ

35

-

254934

 

Директор Департаменту
агропромислового розвитку
облдержадміністрації

Г. О. Кравченко

Начальник відділу розвитку
ринків харчових продуктів,
зовнішніх зв'язків та ярмаркових
заходів управління продовольства,
аграрного ринку, зовнішніх зв'язків,
фінансового забезпечення правової
та кадрової роботи Департаменту
агропромислового розвитку
облдержадміністрації

С. С. Пеліх


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.