Про щорічний обласний екологічний конкурс "Одна планета - одне майбутнє"

Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
від 21 березня 2017 року N 146

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області
28 березня 2017 р. за N 29/1118

Відповідно до статей 6, 21, 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою розширення природоохоронної просвітницької діяльності, спрямованої на поліпшення стану навколишнього природного середовища Чернігівської області, підвищення екологічної і правової обізнаності учнівської молоді, громадян щодо захисту довкілля шляхом залучення широких верств населення до практичної природоохоронної роботи, виховання дбайливого ставлення до природи рідного краю, формування природоохоронного мислення, підвищення екологічної обізнаності підростаючого покоління, в межах виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014 - 2020 роки, затвердженої рішенням 20 сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради від 17 червня 2014 року:

1. Запровадити щорічне проведення екологічного конкурсу "Одна планета - одне майбутнє" (далі - Конкурс).

2. Затвердити Положення про щорічний обласний екологічний конкурс "Одна планета - одне майбутнє" (додається).

3. Управлінню освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації забезпечити проведення відбіркового етапу Конкурсу першої вікової категорії та вчасне подання документів для участі у заключному етапі.

4. Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації забезпечити проведення відбіркового етапу Конкурсу другої вікової категорії та організацію проведення заключного етапу.

5. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації забезпечити офіційне оприлюднення розпорядження голови обласної державної адміністрації в пресі у визначений законодавством термін.

6. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. П. Куліч

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
21 березня 2017 року N 146

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області
28 березня 2017 р. за N 29/1118

ПОЛОЖЕННЯ
про щорічний обласний екологічний конкурс "Одна планета - одне майбутнє"

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає умови, порядок організації та проведення щорічного обласного екологічного конкурсу "Одна планета - одне майбутнє" серед учнівської молоді та громадян (далі - Конкурс).

1.2. Метою Конкурсу є:

1.2.1. Розширення природоохоронної діяльності, спрямованої на поліпшення стану навколишнього природного середовища Чернігівської області.

1.2.2. Підвищення екологічної і правової обізнаності учнівської молоді та громадян щодо охорони навколишнього природного середовища шляхом залучення широких верств населення до практичної природоохоронної роботи.

1.2.3. Виховання дбайливого ставлення до природи рідного краю, формування природоохоронного мислення, підвищення екологічної обізнаності підростаючого покоління.

1.3. Співорганізаторами Конкурсу є Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації та Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

1.4. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

2. Умови і порядок проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим.

2.2. У Конкурсі можуть брати участь як об'єднані колективи, так і окремі громадяни.

2.3. У Конкурсі можуть брати участь учні загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів та представники громадськості. Всі учасники Конкурсу поділяються за віковими категоріями:

перша категорія - 15 - 18 років;

друга категорія - 19 років і старші.

2.4. Учасники Конкурсу першої категорії координуються Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, учасники Конкурсу другої категорії координуються Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації.

2.5. Конкурс проводиться за такими номінаціями:

2.5.1. "Північна краса України" - відзначення кращої фотографії екологічного спрямування та нагородження автора;

2.5.2. "Погляд у чисте майбутнє" - відзначення кращого екологічного проекту та нагородження автора;

2.5.3. "Довкілля і я" - відзначення кращого практичного заходу екологічного спрямування та нагородження автора.

2.6. Початок та строки проведення Конкурсу визначаються спільним наказом Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації та Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

2.7. Оголошення про Конкурс і умови його проведення оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації та в засобах масової інформації (обласній або районній газеті).

2.8. Конкурс проходитиме в два етапи:

I етап - відбірковий/заочний;

II етап - заключний/очний.

2.9. Журі Конкурсу на I етапі розглядає подані учасниками конкурсні роботи і визначає учасників II етапу.

Заочне оцінювання конкурсних робіт проводиться журі Конкурсу не пізніше ніж за десять календарних днів до початку II етапу Конкурсу.

Список учасників II етапу затверджується спільним наказом Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації та Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації і оприлюднюється на офіційних веб-сайтах зазначених структурних підрозділів Чернігівської обласної державної адміністрації.

2.10. Програма II етапу Конкурсу включає захист учасниками конкурсних робіт у довільній формі (для захисту роботи автору надається до десяти хвилин, для відповіді на запитання - до трьох хвилин).

2.11. Заявка та матеріали за першою віковою категорією подаються з темою "Екологічний конкурс" у друкованому та електронному виглядах комунальному закладу "Чернігівська обласна станція юних натуралістів":

вул. І. Франка, 2-а, м. Чернігів, 14021;

e-mail: oblsuncn@ukr.net. Телефон для довідок (0462)644-740.

2.12. Заявка та матеріали за другою віковою категорією подаються з темою "Екологічний конкурс" в друкованому та електронному вигляді Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації за адресою: вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, 14000;

e-mail: deko_post@cg.gov.ua. Телефон для довідок (0462)675-122.

3. Вимоги до конкурсних робіт

До матеріалів, що подаються на Конкурс у всіх номінаціях, додається заявка від імені автора матеріалу, в якій вказується: прізвище та ім'я автора; вікова категорія учасника Конкурсу; контактні дані (телефон/факс, поштова адреса, адреса електронної пошти); номінація Конкурсу, на яку подається матеріал.

3.1. Вимоги до матеріалів у номінації "Північна краса України":

3.1.1. Подані матеріали мають відображати біорізноманіття та красу флори і фауни Чернігівщини.

3.1.2. До участі у Конкурсі приймається не більше 3-х робіт від одного учасника.

3.1.3. Робота не має містити монтажу за допомогою будь-яких графічних редакторів та дизайнерських програм. До участі допускаються лише оригінальні фотографії.

3.1.4. Робота надається автором у форматі "JPG", "TIFF" або "PNG" роздільною здатністю не менше 300 dpi у вигляді електронних файлів та друкованому вигляді розміром 20 * 30 см.

3.1.5. Фотографії за згодою сторін безоплатно передаються організаторам для некомерційного використання та пропагування захисту довкілля.

3.2. Вимоги до матеріалів у номінації "Погляд у чисте майбутнє":

3.2.1. Об'єктом проекту може бути матеріальний об'єкт або процес.

3.2.2. Проект повинен бути новим.

3.2.3. Упровадження проекту повинно давати позитивний екологічний ефект для довкілля Чернігівщини.

3.2.4. Проект виконується українською мовою. Друкований матеріал подається на сторінках формату А4, текст набирається гарнітурою TimesNewRoman, розмір шрифту 14, без переносів, одинарним інтервалом, поля: 15 мм верхнє та нижнє, 15 мм праве, 30 мм ліве.

3.2.5. Захист проекту здійснюється у вигляді презентації.

3.3. Вимоги до практичного заходу у номінації "Довкілля і я":

3.3.1. Здійснений захід повинен сприяти формуванню в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та виробництва.

3.3.2. Практичний захід повинен мати позитивний екологічний вплив на довкілля Чернігівщини.

3.3.3. Оформлення та захист практичного заходу здійснюється у вигляді презентації.

3.4. Роботи, які не відповідають вимогам конкурсу, журі не розглядаються.

4. Оцінювання конкурсних робіт

4.1. Оцінювання матеріалів у номінації "Північна краса України":

4.1.1. Актуальність теми - від 1 до 20 балів.

4.1.2. Технічна якість фотографії, вдале оформлення - від 1 до 30 балів.

4.1.3. Оригінальність фотороботи - від 1 до 20 балів.

4.1.4. Творчий задум, ступінь емоційного впливу - від 1 до 30 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник - 100 балів.

4.2. Оцінювання матеріалів у номінації "Погляд у чисте майбутнє":

4.2.1. Актуальність проекту - від 1 до 15 балів.

4.2.2. Творчий підхід - від 1 до 15 балів.

4.2.3. Наукова обґрунтованість дослідження - від 1 до 20 балів.

4.2.4. Методологічні підходи до ведення наукового дослідження - від 1 до 10 балів.

4.2.5. Чіткість викладення матеріалу - від 1 до 5 балів.

4.2.6. Аргументованість висновків - від 1 до 5 балів.

4.2.7. Придатність проекту для практичного застосування - від 1 до 30 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник - 100 балів.

4.3. Оцінювання матеріалів у номінації "Довкілля і я":

4.3.1. Актуальність проведеного екологічного заходу - від 1 до 20 балів.

4.3.2. Практична користь для людей і довкілля - від 1 до 20 балів.

4.3.3. Адаптивність до наслідування широкою аудиторією - від 1 до 30 балів.

4.3.4. Рівень виконання заходу - від 1 до 30 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник - 100 балів.

5. Журі Конкурсу

5.1. Для підведення підсумків та визначення переможців конкурсу створюється журі у складі не менше 7 чоловік.

5.2. Склад журі затверджується спільним наказом Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації та Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

5.3. Члени журі зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду поданих на Конкурс матеріалів.

5.4. Рішення журі по визначенню переможців Конкурсу оформлюються протоколом, який підписується всіма членами журі.

5.5. Рішення журі є правомочним за умови наявності на засіданні більше двох третин його складу.

6. Порядок визначення і нагородження переможців Конкурсу

6.1. Переможці конкурсу визначаються в кожній номінації та віковій категорії окремо за кількістю набраних балів.

6.2. Переможці Конкурсу у кожній з номінацій відзначаються відповідними дипломами та нагороджуються подарунками.

7. Організаційно-фінансове забезпечення Конкурсу

7.1. Організаційне забезпечення Конкурсу покладається на співорганізаторів конкурсу.

7.2. Фінансування необхідних видатків здійснюється за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища відповідно до Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області 2014 - 2020 роки та за рахунок інших коштів, не заборонених чинним законодавством.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

Н. А. Романова


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.