ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 18.07.2018 р. N 3467-VII

Про внесення змін до Міської цільової програми "Здоров'я" на 2018 - 2020 роки затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року N 2744-VII

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частин 1 та частини 3 статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров'я, підпунктів 6.2 (Розпорядження N 1115), 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання (Розпорядження N 1115), затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року N 1115, з метою підвищення якості надання медичної допомоги громадянам м. Одеси, Одеська міська рада вирішила:

1. Внести наступні зміни до Міської цільової програми "Здоров'я" на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року N 2744-VII (Програма N 2744-VII):

1.1. Викласти розділ 1 Програми "Паспорт Міської цільової програми "Здоров'я" на 2018 - 2020 роки" у новій редакції (додаток 1).

1.2. Викласти розділ 5 Програми "Напрями діяльності та заходи Програми" у новій редакції (додаток 2).

1.3. Викласти Додаток 1 до Програми "Ресурсне забезпечення Міської цільової програми "Здоров'я" на 2018 - 2020 роки" у новій редакції (додаток 3).

1.4. Викласти Додаток 2 до Програми "Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми "Здоров'я" на 2018 - 2020 роки" у новій редакції (додаток 4).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань охорони здоров'я.

 

Міський голова

Г. Труханов

 

Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
18.07.2018 N 3467-VII

1. ПАСПОРТ
Міської цільової програми "Здоров'я" на 2018 - 2020 роки

(далі - Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

2.

Розробник Програми

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

4.

Виконавці Програми

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, лікувально-профілактичні установи

5.

Термін реалізації Програми

2018 - 2020 роки

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

369081,7 тис. грн.

у тому числі:

369081,7 тис. грн.

6.1.

кошти державного бюджету

51259,3 тис. грн.

6.2.

кошти бюджету м. Одеси

317822,4 тис. грн.

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
18.07.2018 N 3467-VII

5. Напрями діяльності та заходи Програми

Реалізація Програми здійснюватиметься за такими напрямами:

- удосконалення та розвиток первинної медико-санітарної допомоги;

- своєчасне виявлення хворих із факторами ризику виникнення серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;

- забезпечення послугами КТ, МРТ для діагностики пацієнтів із ГПМК, черепно-мозковими та спинальними травмами, тромбоемболією, легеневою артерією (ТЕЛА), пароксизмами порушення свідомості та лікарськими засобами для лікування;

- боротьба зі злоякісними новоутвореннями з метою зниження захворюваності населення на рак, інвалідності та смертності від цієї хвороби, своєчасного виявлення захворювань на ранніх стадіях хвороби;

- боротьба із захворюванням на цукровий діабет із метою зменшення ускладнень, пов'язаних із діабетом;

- боротьба з розповсюдженням ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- скорочення поширення захворюваності на туберкульоз та інші інфекційні захворювання;

- забезпечення надання медичної допомоги ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції у пріоритетному порядку в умовах стаціонарів;

- покращення життя інвалідів, хворих на хронічну ниркову недостатність, хворих реципієнтів органів;

- скорочення поширеності інфекційних захворювань у жінок та дітей;

- профілактика материнських та неонатальних втрат;

- покращення якості життя пацієнтів, у тому числі дітей-інвалідів, хворих на фенілкетонурію, гемофілію, муковісцидоз, дитячий церебральний параліч, ювенільний ревматоїдний артрит, у разі амбулаторного лікування, у випадку лікування неускладнених захворювань дітей за місцем проживання;

- покращення матеріально-технічної бази ЛПУ;

- поліпшення надання медичної допомоги хворим при стаціонарному лікуванні;

- реалізація централізованих заходів із лікування хворих на цукровий, нецукровий діабет та з окремими захворюваннями;

- забезпечення діагностичними послугами пільгових категорій населення при стоматологічних захворюваннях;

- забезпечення ветеранів війни та інших соціально незахищених категорій громадян м. Одеси технічними засобами реабілітації.

Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 2 до Програми.

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 3
до рішення Одеської міської ради
18.07.2018 N 3467-VII

"Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення
Міської цільової програми "Здоров'я" на 2018 - 2020 роки

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.)

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

Усього, в т. ч.:

221741,7

73420,0

73920,0

369081,7

державний бюджет

51259,3

0,0

0,0

51259,3

бюджет м. Одеси, усього,

170482,4

73420,0

73920,0

317822,4

у т. ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

170482,4

73420,0

73 920,0

317822,4

".

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 4
до рішення Одеської міської ради
18.07.2018 N 3467-VII

"Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми "Здоров'я" на 2018 - 2020 роки

N
з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу (рік)

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

Усього

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1. Удосконалення та розвиток первинної медико-санітарної допомоги

1.1.

Впровадження в діяльність закладів охорони здоров'я, що надають первинну медико-санітарну допомогу, єдиної системі інформаційних технологій шляхом автоматизації робочих місць

2018

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеса

29087,4

29087,4

0,0

0,0

• Отримання реальної кількості населення, яке обслуговується сімейними лікарями ЦПМСД ("зелений перелік");
• Зменшення витрат на папір та розхідні матеріали на 10…15 %;
• Зменшення часу обробки інформації на прийомі пацієнтів на 10…15 %;
• Збільшення кількості прийомів пацієнтів за рахунок електронної черги на 10…15 %;
• Зменшення часу очікування пацієнтів у черзі на 15…20 %;
• Формування електронної амбулаторної карти пацієнта;
• Автоматичне формування звітів.

1.2.

Закупівля програмного забезпечення для закладів охорони здоров'я, що надають первинну медико-санітарну допомогу, його впровадження та обслуговування

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеса

16836,0

14196,0

1320,0

1320,0

1.3.

Забезпечення стабільного функціонування закладів охорони здоров'я, що надають первинну медико-санітарну допомогу, та виконання їх статутних завдань

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, центри первинної медико-санітарної допомоги

Бюджет м. Одеса

22075,9

2075,9

10000,0

10000,0

Своєчасне та якісне надання первинної медичної допомоги мешканцям міста.

1.4.

Закупівля санітарного автотранспорту для закладів охорони здоров'я, що надають первинну медико-санітарну допомогу

2018

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, центри первинної медико-санітарної допомоги

Бюджет м. Одеса

1400,0

1400,0

0,0

0,0

 

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

69399,3

46759,3

11320,0

11320,0

 

2. Своєчасне виявлення хворих із факторами ризику виникнення серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

2.1.

Придбання послуг із надання невідкладної діагностичної та лікувальної допомоги при гострому коронарному синдромі

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, лікувально-профілактичні установи комунальної власності територіальної громади м. Одеси (ЛПУ)

Бюджет м. Одеси

23400,0

6400,0

8500,0

8500,0

Зниження рівня смертності від гострого інфаркту міокарда на 5 - 7 %

2.2.

Придбання послуг із надання діагностичної та лікувальної допомоги пацієнтам диспансерної групи з високим ризиком розвитку смертельних серцево-судинних захворювань

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, лікувально-профілактичні установи комунальної власності територіальної громади м. Одеси (ЛПУ)

Бюджет м. Одеси

8100,0

4100,0

2000,0

2000,0

Зниження випадків інфаркта на 3 - 5 %

2.3.

Медикаментозне забезпечення хворих на гострий коронарний синдром під час лікування в відділенні реанімації та інтенсивної терапії протягом 3 діб

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, лікувально-профілактичні установи комунальної власності територіальної громади м. Одеси (ЛПУ)

Бюджет м. Одеси

9000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Зменшення тромбоемболічних ускладнень на 5 - 10 %

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

40500,0

13500,0

13500,0

13500,0

 

3. Забезпечення послугами КТ, МРТ для діагностики пацієнтів із ГПМК, черепно-мозковими та спинальними травмами, тромбоемболією, легеневою артерією (ТЕЛА), пароксизмами порушення свідомості паталогії грудної клітини та черевної порожнини та лікарськими засобами для лікування

3.1.

Придбання послуг з проведення КТ та МРТ пацієнтам з гострим порушенням мозкового кровообігу, черепно-мозковими та спинальними травмами, ТЕЛА, пароксизмами порушення свідомості, паталогії грудної клітини та черевної порожнини

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, ЛПУ

Бюджет
м. Одеси

10000,0

3000,0

3500,0

3500,0

Зниження показника інвалідності та рівня смертності хворих від гострого порушення мозкового кровообігу, черепно-мозкових та спинальних травм та ТЕЛА на 5 - 7 %

3.2.

Медикаментозне забезпечення хворих на гостре порушення мозкового кровообігу під час стаціонарного лікування

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, ЛПУ

Бюджет
м. Одеси

6000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Зниження показника інвалідності та рівня смертності хворих від гострого порушення мозкового кровообігу, черепно-мозкових та спинальних травм та ТЕЛА на 5 - 7 %

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

16000,0

5000,0

5500,0

5500,0

 

4. Боротьба зі злоякісними новоутвореннями з метою зниження захворюваності населення на рак, інвалідності та смертності від цієї хвороби, своєчасного виявлення захворювань на ранніх стадіях хвороби

4.1.

Придбання реактивів та засобів для виявлення рівня простатспецифічного антигену у сироватці крові для своєчасного виявлення раку передміхурової залози

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, ЛПУ

Бюджет м. Одеси

1030,0

230,0

400,0

400,0

Зменшення смертності від раку предміхурової залози на 3 - 5 %, шляхом збільшення своєчасного виявлення кількості хворих зі злоякісними новоутвореннями передміхурової залози на 10 %

4.2.

Придбання рентгеноплівки для проведення мамографії

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

2160,0

720,0

720,0

720,0

Профілактика та діагностика онкопатології молочної залози на ранніх стадіях

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

3190,0

950,0

1120,0

1120,0

 

5. Боротьба із захворюванням на цукровий діабет з метою зменшення ускладнень, пов'язаних з діабетом

5.1.

Забезпечення лікувально-профілактичних установ витратними матеріалами для вимірювання глікованого гемоглобіну хворим на інсулінозалежний цукровий діабет

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

4000,0

1000,0

1500,0

1500,0

Зменшення ускладнень хворих на інсулінозалежний цукровий діабет.

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

4000,0

1000,0

1500,0

1500,0

 

6. Боротьба з розповсюдженням ВІЛ-інфекції/СНІДу

6.1.

Закупівля діагностичних тест-систем для тестування населення на ВІЛ

2018

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

1965,2

1965,2

0,0

0,0

Дотримання вимог МОЗ України щодо моніторингу спостереження за розповсюдженням ВІЛ-інфекції та СНІДу (обстеження не менше 5 % населення міста Одеси щорічно)

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

1965,2

1965,2

0,0

0,0

 

7. Скорочення поширення захворюваності на туберкульоз та інші інфекційні захворювання

7.1.

Придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики

2018

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

185,5

185,5

0,0

0,0

Підвищення виявлення ранніх форм туберкульозу серед дітей на 5 %

7.2.

Закупівля діагностичних тест-систем для діагностики
на гепатити

2018

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

1201,7

1201,7

0,0

0,0

Покращення діагностики хворих на вірусні гепатити В і С, попередження випадків професійних та внутрішньолікарняних заражень

7.3.

Закупівля вакцин, анатоксинів, імунобіологічних препаратів та лікувальних сивороток

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

1200,0

400,0

400,0

400,0

Зменшення захворюваності на соціально небезпечні інфекції на 5 %

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

2587,2

1787,2

400,0

400,0

 

8. Забезпечення надання медичної допомоги ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та інвалідам 1 групи загального захворювання у пріоритетному порядку в умовах стаціонарів

8.1.

Забезпечення медикаментами ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та інвалідів 1 групи загального захворювання під час стаціонарного лікування

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

7500,0

2500,0

2500,0

2500,0

100 % забезпечення ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та інвалідів 1 групи лікарськими препаратами під час стаціонарного лікування

8.2.

Охоплення диспансерним наглядом, обстеженням ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

345,0

115,0

115,0

115,0

Підвищення якості диспансерного нагляду та обстеження ветеранів війни та учасників АТО

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

7845,0

2615,0

2615,0

2615,0

 

9. Покращення життя інвалідів, хворих на хронічну ниркову недостатність, хворих реципієнтів органів

9.1.

Придбання ліків та витратних матеріалів для проведення замісної ниркової терапії

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, комунальна установа "Міська клінічна лікарня N 10"

Бюджет м. Одеси

24000,0

8000,0

8000,0

8000,0

Забезпечення лікарськими засобами хворих на замісній та підтримуючій нирковій терапії у відділенні гемодіалізу

9.2.

Придбання препаратів імунодеприсантів для лікування хворих реципієнтів органів

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, ЛПУ

Бюджет м. Одеси

27100,0

8600,0

9000,0

9500,0

Забезпечення хворих після трансплантації органів імунодепресантами

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

51100,0

16600,0

17000,0

17500,0

 

10. Скорочення поширеності інфекційних захворювань у жінок та дітей

10.1.

Закупівля діагностичних тест-систем для тестування населення на TORCH-інфекції

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, комунальна установа "Міська клінічна інфекційна лікарня", м. Одеси

Бюджет м. Одеси

300,0

100,0

100,0

100,0

Зниження перинатальної захворюваності з причин внутрішньоутробного інфікування на 10 %

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

300,0

100,0

100,0

100,0

 

11. Профілактика материнських та неонатальних втрат

11.1.

Придбання препарату сурфактанту для лікування недоношених новонароджених

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, пологові будинки м. Одеси

Бюджет
м. Одеси

7000,0

2000,0

2500,0

2500,0

100 % забезпечення новонароджених з СДР препаратом сурфактанту

11.2.

Придбання препарату карбетоцин з метою профілактики кровотечі

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, пологові будинки м. Одеси

Бюджет м. Одеси

4500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Зниження показника масивних акушерських кровотеч на 10 %

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

11500,0

3500,0

4000,0

4000,0

 

12. Покращення якості життя пацієнтів, у тому числі дітей-інвалідів, хворих на фенілкетонурію, гемофілію, муковісцидоз, дитячий церебральний параліч, ювенільний ревматоїдний артрит, у разі амбулаторного лікування, у випадку лікування неускладнених захворювань дітей за місцем проживання

12.1.

Придбання сумішей для лікувального харчування хворих на фенілкетонурію

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки

Бюджет м. Одеси

12058,9

5058,9

3500,0

3500,0

100 % забезпечення пацієнтів з ФКУ, які потребують лікувального харчування

12.2.

Придбання факторів згортання крові VIII та IX для проведення замісної терапії

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки

Бюджет м. Одеси

4196,9

996,9

1600,0

1600,0

100 % забезпечення пацієнтів, хворих на гемофілію, фактором згортання крові

12.3

Придбання ферментних препаратів для лікування хворих на муковісцидоз

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки

Бюджет м. Одеси

2438,8

638,8

900,0

900,0

100 % забезпечення хворих на муковісцидоз ферментними препаратами

12.4

Забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, що мешкають в соціально вразливих та багатодітних родинах

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки

Бюджет м. Одеси

3352,0

1352,0

1000,0

1000,0

100 % забезпечення дитячим харчуванням дітей, що мешкають в соціально вразливих та багатодітних родинах відповідно до вимог законодавства

12.5.

Забезпечення лікарськими засобами дітей пільгових категорій та із соціально вразливих сімей за призначенням дільничних лікарів у випадку лікування неускладнених захворювань за місцем проживання

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки

Бюджет м. Одеси

4500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Своєчасне доступне та якісне медикаментозне лікування дітей пільгових категорій та із соціально вразливих сімей

12.6.

Придбання біологічних препаратів для лікування ревматоїдного артриту

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки

Бюджет м. Одеси

16581,7

5781,7

5400,0

5400,0

100 % забезпечення пацієнтів, хворих на ЮРА, біологічними препаратами

12.7.

Придбання розхідних матеріалів для забезпечення роботи інсулінових помп у дітей, хворих на цукровий діабет

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки

Бюджет м. Одеси

1920,0

640,0

640,0

640,0

100 % забезпечення дітей з цукровим діабетом, що знаходяться на інсулінових помпах, розхідниками до інсулінових помп

12.8.

Придбання тест-смужок для глюкометрів для вимірювання глюкози крові у дітей, хворих на цукровий діабет

2019 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки

Бюджет м. Одеси

1000,0

0,0

500,0

500,0

100 % забезпечення дітей з цукровим діабетом Тест-смужками для глюкометрів з метою контролю глюкози крові

12.9.

Закупівля послуг з КТ та МРТ діагностики для дітей з ураженням ЦНС та соматичними захворюваннями

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, дитячі міські поліклініки, дитячі міські лікарні

Бюджет м. Одеси

3375,0

1125,0

1125,0

1125,0

100 % дотримання стандартів діагностики, зниження показника інвалідизації дітей раннього віку

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

49423,3

17093,3

16165,0

16165,0

 

13. Покращення матеріально-технічної бази ЛПУ

13.1.

Оснащення ЛПУ міста Одеси сучасним медичним обладнанням, виробами медичного призначення, меблями та технікою

2018

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

12000,0

12000,0

0,0

0,0

Підвищення якості надання медичної допомоги

13.2.

Закупівля рентгенологічного стаціонарного діагностичного комплексу на два робочих місця для комунальної установи "Міська дитяча поліклініка N 6"

2018

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

3000,0

3000,0

0,0

0,0

Підвищення виявлення ранніх форм туберкульозу

13.3

Оснащення сучасним медичним обладнанням, виробами медичного призначення та технікою терапевтичного відділення та відділення відновного лікування КУ "Міська лікарня N 8" для моломобільних груп населення

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

612,4

612,4

0,0

0,0

Підвищення якості надання медичної допомоги

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

15612,4

15612,4

0,0

0,0

 

14. Поліпшення надання медичної допомоги хворим при стаціонарному лікуванні

14.1.

Забезпечення лікарськими засобами ургентних хворих в умовах стаціонарного лікування протягом перших трьох діб

2018

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

15000,0

15000,0

0,0

0,0

Зменшення кількості ускладнень, скорочення терміну лікування та зниження рівня летальності

14.2.

Закупівля медичних послуг з ендоваскуярної хірургії

2018

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

27800,0

27800,0

0,0

0,0

Забезпечення високо-технологічною малоінвазивною медичною допомогою мешканців міста

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

42800,0

42800,0

0,0

0,0

 

15. Реалізація централізованих заходів з лікування хворих на цукровий, нецукровий діабет та з окремими захворюваннями

15.1.

Забезпечення хворих на цукровий, нецукровий діабет препаратами інсуліну за рецептами закладів охорони здоров'я за місцем диспансерного обліку пацієнта згідно з реєстром пацієнтів

2018

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

державний бюджет

25245,4

25245,4

0,0

0,0

Зменшення кількості ускладнень від захворювання на цукровий діабет у вигляді ретинопатії на 10 %, нефропатії - 7 %, ампутацій - 3 %

15.2.

Забезпечення хворих лікарськими засобами для лікування окремих захворювань

2018

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

державний бюджет

26013,9

26013,9

0,0

0,0

Своєчасне доступне та якісне медикаментозне лікування хворих

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

51259,3

51259,3

0,0

0,0

 

16. Забезпечення діагностичними послугами пільгових категорій населення при стоматологічних захворюваннях

16.1.

Придбання послуг з КТ та рентгендіагностики для пільгових категорій населення, що потребують стоматологічної допомоги

2018 - 2020

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, стоматологічні поліклініки

Бюджет м. Одеси

600,0

200,0

200,0

200,0

Підвищення якості надання стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

600,0

200,0

200,0

200,0

 

17. Забезпечення ветеранів війни та інших соціально незахищених категорій громадян м. Одеси технічними засобами реабілітації

17.1.

Закупівля ендопротезів для ветеранів війни та соціально незахищених категорій громадян

2018

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

1000,0

1000,0

0,0

0,0

Підвищення якості надання ортопедичної допомоги пільговим категоріям населення

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

1000,0

1000,0

0,0

0,0

 

Всього за Програмою

Усьго в т. ч.

369081,7

221741,7

73420,0

73920,0

 

 

державний бюджет

51259,3

51259,3

0,0

0,0

 

 

Бюджет м. Одеси

317822,4

170482,4

73420,0

73920,0

 

".

 

Секретар ради

О. Потапський


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.