ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 21.03.2018 р. N 3049-VII

Про внесення змін до Міської цільової програми із стимулювання створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року N 453-VII

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", підпунктів 6.2 (Розпорядження N 1115), 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання (Розпорядження N 1115), затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року N 1115, у зв'язку з великою кількістю новостворених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків за період 2016 - 2017 років та необхідністю проведення ремонтних робіт інженерних мереж у будинках, що знаходяться в управлінні комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради та передаються або передані новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, Одеська міська рада вирішила:

1. Внести наступні зміни до Міської цільової програми із стимулювання створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року N 453-VII (Програма N 453-VII):

1.1. Викласти розділ 1 Програми "Паспорт Міської цільової програми із стимулювання створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2016 - 2018 роки" в новій редакції (додаток 1).

1.2. Викласти додаток 1 до Програми "Ресурсне забезпечення Міської цільової програми із стимулювання створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2016 - 2018 роки" в новій редакції (додаток 2).

1.3. Викласти додаток 2 до Програми "Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми із стимулювання створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2016 - 2018 роки" в новій редакції (додаток 3).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

Міський голова

Г. Труханов

 

Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
21.03.2018 N 3049-VII

1. ПАСПОРТ
Міської цільової програми із стимулювання створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2016 - 2018 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Одеської міської ради

2.

Розробник Програми

Департамент міського господарства Одеської міської ради

3.

Співрозробники Програми

-

4.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент міського господарства Одеської міської ради

5.

Виконавці Програми

Департамент міського господарства Одеської міської ради,
департамент економічного розвитку Одеської міської ради,
департамент комунальної власності Одеської міської ради,
Київська районна адміністрація Одеської міської ради,
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради,
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради,
Суворівська районна адміністрація Одеської міської ради

6.

Термін реалізації Програми

2016 - 2018 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього,

103180,0 тис. грн

у тому числі:

7.1.

Кошти бюджету м. Одеси

98380,0 тис. грн

7.2.

Кошти інших джерел

4800,0 тис. грн

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
21.03.2018 N 3049-VII

"Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення Міської цільової програми із стимулювання створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2016 - 2018 роки

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми
(тис. грн)

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Усього, в т. ч.:

26400,0

42515,0

34265,0

103180,0

Бюджет м. Одеси,
усього

24800,0

40915,0

32665,0

98380,0

у т. ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:

департамент міського господарства Одеської міської ради

22655,0

37915,0

27865,0

88435,0

департамент комунальної власності Одеської міської ради

2145,0

3000,0

4000,0

9145,0

Київська районна адміністрація Одеської міської ради

0,0

0,0

200,0

200,0

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

0,0

0,0

200,0

200,0

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

0,0

0,0

200,0

200,0

Суворівська районна адміністрація Одеської міської ради

0,0

0,0

200,0

200,0

Інші джерела

1600,0

1600,0

1600,0

4800,0

".

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 3
до рішення Одеської міської ради
21.03.2018 N 3049-VII

"Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми із стимулювання створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2016 - 2018 роки

N з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

Усього

2016 рік

2017 рік

2018 рік

1. Підтримка новостворених ОСББ

1.1.

Проведення ремонтних робіт інженерних мереж у будинках, що знаходяться в управлінні комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради та передаються або передані новоствореним ОСББ

2016 - 2018 роки

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

75000,0

20000,0

35000,0

20000,0

Стимулювання створення ОСББ

бюджет м. Одеси

75000,0

20000,0

35000,0

20000,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього за напрямом діяльності:

Усього, в т. ч.:

75000,0

20000,0

35000,0

20000,0

 

бюджет м. Одеси

75000,0

20000,0

35000,0

20000,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Надання консультативно-інформаційної допомоги головам з питань діяльності ОСББ, ЖБК

2.1.

Розробка та виготовлення методичних посібників щодо утворення та функціонування ОСББ, ЖБК

2016 - 2018 роки

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

150,0

50,0

50,0

50,0

Підвищення поінформованості голів, членів ОСББ, ЖБК щодо їх діяльності

бюджет м. Одеси

150,0

50,0

50,0

50,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Проведення навчань голів ОСББ, ЖБК з видачею відповідних сертифікатів

2016 - 2018 роки

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

3040,0

840,0

1000,0

1200,0

 

бюджет м. Одеси

3040,0

840,0

1000,0

1200,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Проведення нарад, засідань "круглого столу", семінарів та інших заходів з розгляду стану та проблемних питань діяльності ОСББ, ЖБК

2016 - 2018 роки

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

Підвищення поінформованості голів, членів ОСББ, ЖБК щодо їх діяльності

бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Виготовлення соціального ролику щодо утворення ОСББ

2016 - 2018 роки

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

45,0

15,0

15,0

15,0

Популяризація заходів з утворення ОСББ

бюджет м. Одеси

45,0

15,0

15,0

15,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього за напрямом діяльності:

Усього, в т. ч.:

3235,0

905,0

1065,0

1265,0

 

бюджет м. Одеси

3235,0

905,0

1065,0

1265,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Сприяння в оформленні технічної документації на будинки та прибудинкові території

3.1.

Виготовлення технічних паспортів на будинки, які знаходяться в управлінні комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради та передаватимуться в управління ОСББ та ЖБК

2016 - 2018 роки

 

Усього, в т. ч.:

15400,0

3200,0

3200,0

9000,0

Створення умов для передачі на баланс ОСББ, ЖБК багатоквартирних будинків

бюджет м. Одеси

10600,0

1600,0

1600,0

7400,0

інші джерела (кошти комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради)

4800,0

1600,0

1600,0

1600,0

Департамент міського господарства Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

 

 

 

6600,0

Київська районна адміністрація Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

 

 

 

200,0

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

 

 

 

200,0

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

 

 

 

200,0

Суворівська районна адміністрація Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

 

 

 

200,0

3.2.

Здійснення заходів з відведення в постійне користування земельних ділянок під будинками, які знаходяться в управлінні комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради та передаватимуться у власність або постійне користування співвласникам багатоквартирних будинків

2016 - 2018 роки

Департамент комунальної власності Одеської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів)

Усього, в т. ч.:

9145,0

2145,0

3000,0

4000,0

бюджет м. Одеси

9145,0

2145,0

3000,0

4000,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього за напрямом діяльності:

Усього, в т. ч.:

24545,0

5345,0

6200,0

13000,0

 

бюджет м. Одеси

19745,0

3745,0

4600,0

11400,0

інші джерела

4800,0

1600,0

1600,0

1600,0

4. Сприяння в проведенні економічно обґрунтованих розрахунків тарифів (внесків) на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

 

Розробка програмного забезпечення щодо розрахунків тарифів (внесків) на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

2016 - 2017 роки

Департамент міського господарства Одеської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів), департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

400,0

150,0

 

 

Створення умов щодо проведення ОСББ, ЖБК економічно бґрунтованих розрахунків тарифів (внесків) на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

бюджет м. Одеси

400,0

150,0

250,0

0,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.

Надання консультаційної допомоги бухгалтерам ОСББ, ЖБК щодо проведення економічно обґрунтованих розрахунків тарифів (внесків) на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

2016 - 2018 роки

Департамент міського господарства Одеської міської ради, департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього за напрямом діяльності:

Усього, в т. ч.:

400,0

150,0

250,0

0,0

 

бюджет м. Одеси

400,0

150,0

250,0

0,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього за Програмою:

Усього, в т. ч.:

103180,0

26400,0

42515,0

34265,0

 

бюджет м. Одеси

98380,0

24800,0

40915,0

32665,0

інші джерела

4800,0

1600,0

1600,0

1600,0

".

 

Секретар ради

О. Потапський


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.