ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 7 грудня 2016 року N 543

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуто проект наказу Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Змін до Правил з пожежного спостерігання" (далі - проект наказу), а також документи, що додаються до проекту наказу, подані листом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 28.10.2016 N 02-15947/261.

За результатами проведеного аналізу проекту наказу та відповідного аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про регуляторну політику) встановлено:

проектом наказу пропонується внести зміни до Правил з пожежного спостерігання, які затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2015 N 349 (Наказ N 349) (далі - проект Правил).

Як вбачається зі змісту АРВ до проекту наказу, його розроблено у зв'язку з численними зверненнями суб'єктів господарювання та громадських організацій щодо внесення змін до діючої редакції з пожежного спостерігання.

Однак, проект регуляторного акта не може бути погоджений Державною регуляторною службою України у представленій редакції з огляду на нижчезазначене.

У чинній редакції Правил з пожежного спостерігання (Наказ N 349) затверджено Картку пульта пожежного спостерігання, у якій передбачено заповнення графи (серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення) (додаток 2 до Правил з пожежного спостерігання (Наказ N 349)).

Згідно з частинами одинадцятою (Закон N 222-VIII) та чотирнадцятою статті 13 Закону України від 02.03.2015 N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб'єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Таким чином, за бажанням здобувача ліцензії чи ліцензіата ліцензія (копія ліцензії) може бути видана органом ліцензування і на паперовому носії.

Форму і зміст ліцензії затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 14.07.2015 N 781/38, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2015 за N 848/27293. Даним документом не передбачено необхідність зазначення серії та номера ліцензії, також ліцензія оформлюється не на бланку, а на паперовому носії, формату А4 (210 х 297 мм).

Отже, серія, номер та дата видачі ліцензії зазначаються лише за наявності. Аналогічне зауваження стосується також додатка 6, додатка 8 проекту Правил.

Враховуючи вищезазначене, необхідно проект Правил доповнити відповідними положеннями.

Разом з тим, прийняття проекту наказу здійснюється не у відповідності з визначеним статтею 4 Закону про регуляторну політику принципом прозорості та врахування громадської думки.

Вказаний принцип, зокрема, передбачає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому 4 Закону про регуляторну політику порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На адресу Служби від Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" надійшов лист від 12.11.2016 N 89 із зауваженнями та пропозиціями до проекту наказу (копії додаються*). За інформацією Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" запропонований проект Правил містить громіздку схему сповіщення за участю пультової організації, яка не є складовою системи реагування на надзвичайні ситуації і не приймає оперативних рішень.


* Не наводяться.

Акцентуємо увагу розробника, що відповідно до частини сьомої статті 9 Закону про регуляторну політику усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Пропонуємо розглянути надані зауваження та врахувати їх в остаточній редакції або вмотивовано відхилити.

Окрім вищевказаного, наданий розробником АРВ до проекту наказу не відповідає вимогам Методиці проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта" зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1151 (Постанова N 1151) (далі - Методика).

У розділ VIII "Визначення показників результативності дії регуляторного акта" розробником не враховано вимоги пункту 10 Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1151 (Постанова N 1151).

Так, розробником не наведено жодних додаткових показників результативності регуляторного акта, які безпосередньо характеризують результативність регуляторного акта. Відповідно до вимог вищевказаної Методики ці показники мають бути не описовими, а кількісними та вимірювальними.

Крім того, розробником не наведено прогнозних показників результативності дії регуляторного акта у кількісному виразі.

Отже, проект наказу розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону про регуляторну політику, а саме:

ефективності - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

збалансованості - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

прозорості та врахування громадської думки - відкритість для фізичних та юридичних осіб.

Крім того, під час розробки проекту наказу розробником не дотримано вимог статті 5 Закону про регуляторну політику у частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами та статті 8 у частині неналежної підготовки АРВ щодо даного проекту наказу.

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України вирішено:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Змін до Правил з пожежного спостерігання".

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.