МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 квітня 2017 року N 484

Про внесення змін до положень про структурні підрозділи у складі департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Наказую:

1. Унести до положень про структурні підрозділи у складі департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.02.2016 N 313 (Положення N 313), зміни, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Державний секретар

О. Ю. Перевезенцев

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
03 квітня 2017 року N 484

ЗМІНИ,
що вносяться до положень про структурні підрозділи у складі департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.02.2016 N 313 (Положення N 313)

1. Розділ 4 "Керівництво відділу" Положення про відділ державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у складі департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Положення N 313), затвердженого зазначеним наказом, викласти в такій редакції:

"Розділ 4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності - начальник відділу державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (далі - заступник директора департаменту - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу підпорядкований директору департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

у межах повноважень з видачі в установленому порядку висновків щодо продовження строків розрахунків в іноземній валюті в разі виконання резидентом операцій за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення використовує відомості про обсяги, номенклатуру, маршрути перевезення, найменування транспортних засобів, час їх руху, місця навантаження і розвантаження, обсяги надходжень від експорту товарів військового призначення або подвійного використання, які є предметом зовнішньоекономічного контракту у військово-технічній сфері;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки співробітників відділу;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.".

2. У Положенні про відділ нетарифного регулювання у складі департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Положення N 313), затвердженого зазначеним наказом:

1) підпункт 1 пункту 2.2 розділу 2 викласти в такій редакції:

"1) готує пропозиції щодо забезпечення та вдосконалення функціонування системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та здійснення відповідних заходів;";

2) підпункт 5 пункту 2.2 розділу 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 6 - 18 вважати відповідно підпунктами 5 - 17;

3) розділ 4 "Керівництво відділу" викласти в такій редакції:

"Розділ 4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований директору департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки співробітників відділу;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.5. Начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.".

3. Розділ 4 "Керівництво відділу" Положення про відділ контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності у складі департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Положення N 313), затвердженого зазначеним наказом, викласти в такій редакції:

"Розділ 4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності (далі - заступник директора департаменту - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу підпорядкований директору департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу:

має заступника начальника відділу;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

бере участь у підготовці матеріалів за окремими показниками про зміст директив, планів, вказівок, тактику ведення, позицію щодо готовності йти на поступки, мету здійснення переговорів, засоби здійснення впливу на контрагентів делегаціям, які представляють Україну на міжнародних переговорах із зовнішньоекономічних питань, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці;

забезпечує відповідно до вимог законодавства нерозголошення відомостей, що дають змогу визначити обізнаність української сторони на переговорах про плани (наміри) контрагента та зміст або результати конкретних переговорів, якщо за взаємною домовленістю сторін вони не підлягають розголошенню, а їх розголошення створює загрозу національним інтересам і безпеці;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки співробітників відділу;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.".

4. Розділ 4 "Керівництво відділу" Положення про відділ аналізу ефективності та інформаційно-технічного супроводу зовнішньоекономічної діяльності у складі департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Положення N 313), затвердженого зазначеним наказом, викласти в такій редакції:

"Розділ 4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований директору департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки співробітників відділу;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.5. Начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.".

 

Заступник директора департаменту
регулювання зовнішньоекономічної
діяльності - начальник відділу державного
регулювання зовнішньоекономічної
діяльності

Н. В. Савельєва


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.