МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 листопада 2017 року N 1529

Про включення наукових установ до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави

На виконання підпункту 73 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 630 (Постанова N 630), пункту 4 Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 380, Порядку включення до Державного реєстру наукових установ, яким надасться підтримка держави, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.11.2001 N 767, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2001 року за N 1011/6202, та на підставі рішення Комісії з питань Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (протокол N 9 від 09.11.2017), утвореної наказом Міністерства освіти і науки України від 14.11.2014 N 1326, наказую:

1. Включити до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (далі - Реєстр), наукові установи та вищі навчальні заклади згідно з переліком, що додається, та видати їм свідоцтва встановленого зразка.

2. Департаменту науково-технічного розвитку (Чеберкус Д. В.) забезпечити:

видачу свідоцтв про включення до Реєстру;

розміщення та супроводження Реєстру на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки України
23.11.2017 N 1529

ПЕРЕЛІК
науково-дослідних, науково-технічних установ та вищих навчальних закладів, включених до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави

N п/п

Повне найменування установи та підпорядкованість

Термін дії свідоцтва, роки

1.

Харківський державний університет харчування та торгівлі

2

2.

Вінницький національний технічний університет

4

3.

Національний авіаційний університет

5

4.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

3

5.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

3

6.

Подільський державний аграрно-технічний університет

2

7.

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

3

8.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

5

9.

Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет"

3

10.

Національний фармацевтичний університет

5

11.

Харківська медична академія післядипломної освіти

3

12.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

2

13.

Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

2

14.

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

1

15.

Державна установа "Інститут еволюційної екології Національної академії наук України"

2

16.

Державне підприємство "Міжнародний центр електронно-променевих технологій Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук України"

1

17.

Український гідрометеорологічний інститут Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України

1

18.

Інститут прикладної математики і механіки

2

19.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

3

20.

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2

21.

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

1

22.

Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція

до 06.11.2018

23.

Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція

1

24.

Інститут тваринництва

до 06.11.2018

25.

Інститут овочівництва і баштанництва

до 06.11.2018

26.

Інститут сільського господарства Причорномор'я

до 06.11.2018

27.

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

до 18.06.2019

28.

Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства

до 06.11.2018

29.

Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова"

до 06.11.2018

30.

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва

до 06.11.2018

31.

Національний науковий центр "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича"

до 06.11.2018

32.

Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця

до 06.11.2018

33.

Державна дослідна станція птахівництва

до 06.11.2018

34.

Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція ім. М. І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва

до 06.11.2018

35.

Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка"

до 06.11.2018

36.

Державна установа "Інститут урології Національної академії медичних наук України"

3

37.

Державна установа "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського Національної академії медичних наук України"

2

38.

Державна установа "Науково-практичний центр ендоваскулярної рентгенохірургії Національної академії медичних наук України"

1

39.

Державна установа "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева Національної академії медичних наук України"

3

40.

Державне підприємство "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства"

1

41.

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

1

 

Директор департаменту
науково-технічного розвитку

Д. В. Чеберкус


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.