Про затвердження Порядку замовлення на випуск видавничої продукції за рахунок коштів обласного бюджету

Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації,
Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
від 25 липня 2017 року N 851

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
27 липня 2017 р. за N 136/2343

Відповідно до Указу Президента України від 21 березня 2006 року N 243/2006 "Про деякі заходи з розвитку книговидавничої справи в Україні", статей 22, 78 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 39, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою створення сприятливих умов для видання і розповсюдження вітчизняної книговидавничої продукції і вдосконалення системи книгорозповсюдження в області:

1. Затвердити Порядок замовлення на випуск видавничої продукції за рахунок коштів обласного бюджету (додається).

2. Юридичному управлінню облдержадміністрації (Погребняк) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в установленому порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації (Биченко), контроль - на заступника голови облдержадміністрації Стокоза І. С.

 

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

П. І. Жебрівський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
25 липня 2017 року N 851

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
27 липня 2017 р. за N 136/2343

ПОРЯДОК
замовлення на випуск видавничої продукції за рахунок коштів обласного бюджету

1. Замовлення на випуск видавничої продукції формується в межах коштів, передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік для виготовлення видавничої продукції, на підставі заявок райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування області, громадських об'єднань, творчих об'єднань, окремих авторів.

Кошти, передбачені в обласному бюджеті на книговидання, розподіляються департаментом інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації за тематикою видань у такій пропорції: художні видання - 50 %, іміджеві видання - 30 %, галузеві видання - 20 %.

2. Заявки надсилаються департаменту інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації для формування плану замовлень, який здійснює організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження в Донецькій області (далі - Комісія). В заявці має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові автора (авторів), укладача (укладачів), (представника) юридичної особи, контактний номер телефону і місцезнаходження (для юридичної особи), місце проживання (для фізичної особи), актуальність видання, його соціальну значущість. Захист персональних даних вищезазначених осіб здійснюється з урахуванням вимог чинного законодавства.

Комісія у 2017 році розглядає заявки щодо випуску видавничої продукції за рахунок коштів обласного бюджету, що надійшли до департаменту інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації протягом 30 днів після набрання чинності розпорядження, яким затверджується цей Порядок, та приймає відповідні рішення, які мають рекомендаційний характер.

Протягом наступних років Комісія розглядатиме пропозиції, що надійшли до 30 травня відповідного року, та приймає відповідні рішення. Заявки, що надійшли після 30 травня, розглядаються у наступному році.

3. Комісія визначає актуальність і соціальну значущість видань за такими критеріями:

актуальність видань і новизна теми в контексті сучасних проблем українського державотворення;

сприяння розвитку національної культури, зміцненню духовності й моралі українського народу;

розширення сфери вживання української мови як державної;

розвиток національного інформаційного та культурного простору;

висвітлення життя й діяльності видатних постатей в історії, культурі, науці України та Донецької області;

сприяння заповненню маловідомих сторінок історії рідного краю;

висвітлення поліетнічності та полікультурності українського суспільства;

глибина опрацювання теми та залучення маловідомого фактичного матеріалу з вітчизняних і зарубіжних джерел;

високий поліграфічний рівень видання за умови його соціальної значущості;

зміцнення позитивного іміджу Донецької області в Україні та світі.

До заявки має бути додано макет видання в електронному вигляді (на оптичному диску, USB-накопичувачі тощо) та за наявності в друкованому, орієнтовна вартість видання (кошторис), видавничої підготовки, вартості виготовлення, рецензії або відгуки.

4. До плану замовлення включаються видання, що висвітлюють актуальні теми в контексті історії регіону, сприяють розвитку культури, освіти і науки, зміцненню науково-технічного та інвестиційного потенціалу держави, інтеграції України до європейського та світового співтовариства, вихованню підростаючого покоління, задовольняють читацький попит відповідно до інформації бібліотек області, а саме: видання для дітей та юнацтва, видання національно-патріотичного спрямування; музична література; довідкові та інформаційні видання.

До плану замовлення включаються також презентаційні видання та приурочені до відзначення знаменних, пам'ятних дат у житті країни і області, до ювілеїв видатних постатей Донеччини, іміджеві видання, книги-переможці всеукраїнських та обласних літературних конкурсів.

До плану замовлення не включаються заявки і пропозиції на випуск навчальної літератури (підручників, навчальних посібників) та періодичних видань.

Художні твори одного автора можуть бути включені до замовлення на видання окремої книги один раз на три роки. Ця вимога не стосується включення художніх творів до збірок, антологій, видання яких включається до замовлення.

Спеціалізовані видавничі проекти, присвячені розвитку економіки, інфраструктури, культури, спорту, соціальної сфери, іміджева література попередньо направляються Комісією на розгляд відповідного галузевого структурного підрозділу облдержадміністрації для розгляду та надання пропозицій щодо включення їх до плану замовлень.

Замовлення на випуск видавничої продукції здійснюється департаментом інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації у порядку, встановленому Законом України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII).

5. Показниками замовлення на випуск видавничої продукції є загальний обсяг друкованого видання, його тираж та вартість. Загальні обсяги випущеної на замовлення видавничої продукції повинні відповідати загальним обсягам її розповсюдження.

6. Тираж видавничої продукції, випущеної на замовлення, безоплатно передається відповідно до розподілу, який затверджується департаментом інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації з попереднім вивченням потреби, для поповнення фондів публічних бібліотек, бібліотек навчальних закладів, музеїв, підприємств, установ, організацій, спеціалізованих бібліотек для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами, для посольств та українських громад за кордоном, громадських об'єднань, культурно-просвітницьких товариств області, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та використовується для задоволення регіональних і суспільних потреб.

7. Департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації:

забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів згідно із затвердженим кошторисом витрат;

надає заступнику голови облдержадміністрації за напрямком діяльності (згідно з розподілом обов'язків) звітність про надання бюджетної підтримки книжковим проектам.

 

Заступник керівника апарату
облдержадміністрації

Ю. О. Костюніна


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.