ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 листопада 2016 року N 155

Про затвердження граничної чисельності працівників спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії з 1 листопада 2016 року

Наказ втратив чинність(згідно з наказом Державної архівної служби України від 13 січня 2017 року N 3) (Наказ N 3)

З метою оптимізації структури і чисельності працівників спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії наказую:

1. Затвердити граничну чисельність працівників спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії з 1 листопада 2016 року (далі - гранична чисельність), що додається.

2. Керівникам спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії подати штатні розписи на затвердження Голові Укрдержархіву з чисельністю працівників, відповідно до наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Укрдержархіву від 31.12.2015 N 198 "Про затвердження граничної чисельності працівників спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії з 1 січня 2016 року".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

Т. І. Баранова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної архівної служби України
18 листопада 2016 року N 155

Гранична чисельність
працівників спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії з 1 листопада 2016 року

Назва установи

Гранична чисельність працівників

 

усього

у тому числі за рахунок коштів загального фонду

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

70

70

Бюджетна установа "Фонд"

100*

100*

Донбаський регіональний центр страхового фонду документації

47

25

Західний регіональний центр страхового фонду документації

46

27

Південний регіональний центр страхового фонду документації

51

31

Південно-західний регіональний центр страхового фонду документації

43

28

Південно-східний регіональний центр страхового фонду документації

53

36

Північний регіональний центр страхового фонду документації

63

34

Північно-східний регіональний центр страхового фонду документації

53

30

Усього

526*

381*


* У тому числі гранична чисельність працівників, що утримуються за КПКВ 9651010, - 1.


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.