АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 3 листопада 2016 року N 483-р

Про надання дозволу на узгоджені дії

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників компаній "Fairfax Financial Holdings Limited" (м. Торонто, Канада), "Aluxes Holding Limited" (м. Лімассол, Кіпр) та "Albacon Ventures Limited" (м. Нікосія, Кіпр) про надання дозволу на узгоджені дії у вигляді виконання умов, передбачених у додатку 4.2.4 (обмежувальні зобов'язання) до Договору купівлі-продажу акцій від 24 серпня 2016 року, укладеного між компаніями "Aluxes Holding Limited", "Albacon Ventures Limited" та "Fairfax Financial Holdings Limited" (далі - Договір), встановив:

Узгоджені дії пов'язані із здійсненням концентрації, яка полягає в опосередкованому придбанні компанією "Fairfax Financial Holdings Limited" акцій компанії "ASTARTA Holding N.V." (м. Амстердам, Нідерланди), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

Зазначена концентрація не призводить до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на товарних ринках України.

Учасниками узгоджених дій виступають компанії "Aluxes Holding Limited", "Albacon Ventures Limited" та "Fairfax Financial Holdings Limited".

За інформацією заявників та відповідно до додатка 4.2.4 до Договору, компанії "Albacon Ventures Limited" (а також В. Іванчик як її кінцевий бенефіціар) і "Aluxes Holding Limited" (а також В. Коротков як її кінцевий бенефіціар) (далі - продавці/продавець), кожна з них, зокрема, зобов'язується перед компанією "Fairfax Financial Holdings Limited", що вона протягом двох років, починаючи з моменту завершення етапу першого траншу, одноосібно або спільно, безпосередньо чи опосередковано, за власний рахунок або від імені іншої особи або будь-яким іншим чином за рахунок будь-якої третьої особи вчиняти наступне:

вести будь-який бізнес або господарську діяльність, які конкурують з бізнесом або господарською діяльністю, що здійснюється Групою Astarta станом на 24 серпня 2016 року (далі - станом на дату) (при цьому будь-яке посилання на бізнес Групи Astarta включає будь-яке розширення або інновацію такого бізнесу, який був розпочатий або повністю розроблений, але не виведений на ринок відповідною компанією Групи Astarta станом на дату);

мати будь-який фінансовий інтерес, частку, брати участь як консультант або іншим чином в будь-якій особі або організації, яка веде бізнес чи здійснює господарську діяльність, що аналогічна або конкурує з бізнесом або господарською діяльністю, які здійснюються Групою Astarta станом на дату (це виключає частку участі в розмірі менш ніж п'ять відсотків у компанії, акції якої котируються на біржі);

здійснювати спроби або недобросовісно пропонувати роботу або переманювати будь-якого (імовірно ідентифікованого майбутнього) замовника, представника, агента або будь-який діловий контакт Групи Astarta або приймати бізнес від будь-якої такої особи або організації у сфері господарської діяльності, в якій діє Група Astarta станом на дату;

здійснювати спроби або вступати у трудові відносини, недобросовісно пропонувати роботу або переманювати будь-яку особу, яка станом на момент завершення етапу першого траншу або на будь-яку дату під час дворічного строку, що передує їй, перебувала або перебуває в трудових відносинах з Групою Astarta;

зобов'язання щодо утримання від конкуренції відповідно до додатка 4.2.4 до Договору стосуються виключно компанії "Fairfax Financial Holdings Limited" та продавців. Зазначені зобов'язання щодо утримання від конкуренції не стосуються компанії "ASTARTA Holding N.V.";

компанія "ASTARTA Holding N.V." здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з нею відносинами контролю, які разом утворюють Групу Astarta;

на території України Група Astarta здійснює діяльність через:

суб'єктів господарювання - резидентів України, які здійснюють діяльність, зокрема, із: вирощування та реалізації зернових, олійних культур, а також технічних культур (цукрових буряків); виробництва та реалізації цукру; надання послуг із: переробки цукрового буряку в межах відповідних областей; переробки сої; приймання, первинної обробки і зберігання зерна в межах відповідних областей; розведення великої рогатої худоби та виробництва молока незбираного для подальшої промислової переробки в межах відповідних областей; реалізації природного газу;

компанія "Fairfax Financial Holdings Limited" - холдингова компанія, яка через свої дочірні компанії здійснює діяльність із надання послуг страхування та перестрахування майна і нещасних випадків та здійснює діяльність з управління інвестиціями;

компанія "Fairfax Financial Holdings Limited" пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання, які утворюють Групу Fairfax;

на території України Група Fairfax здійснює діяльність через:

суб'єктів господарювання - резидента України та нерезидентів України, які здійснюють діяльність із надання послуг страхування та перестрахування;

учасники узгоджених дій не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання, крім зазначених.

Заявлені узгоджені дії не призводять до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на товарних ринках України.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та Положенням про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 року N 26-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 березня 2002 року за N 238/6526 (зі змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

Надати дозвіл на узгоджені дії у вигляді виконання умов, передбачених у додатку 4.2.4 (обмежувальні зобов'язання) до Договору купівлі-продажу акцій від 24 серпня 2016 року, укладеного між компаніями "Aluxes Holding Limited" (м. Лімассол, Кіпр), "Albacon Ventures Limited" (м. Нікосія, Кіпр) та "Fairfax Financial Holdings Limited" (м. Торонто, Канада) у вигляді зобов'язання про утримання від конкуренції строком на два роки.

 

В. о. Голови Комітету

А. Вовк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.