ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 січня 2017 року N 75

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 липня 2015 року N 1007 "Про створення робочої групи"

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна", Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", Порядку продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року N 439 (Порядок N 439), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 року за N 753/21066 (із змінами), Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року N 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за N 798/3238 (із змінами), та з метою впорядкування складу Робочої групи з відбору об'єктів державної власності, що не користуються попитом у потенційних покупців (об'єктів, не проданих із застосуванням інших конкурентних способів приватизації) і можуть бути запропоновані до продажу на аукціонах з використанням інших методів, які включають аукціони за методом зниження ціни, аукціони без оголошення ціни (далі - аукціони з використанням інших методів), наказую:

1. Унести зміни до наказу Фонду державного майна України від 23 липня 2015 року N 1007 "Про створення робочої групи" (із змінами), виклавши пункти 1, 2 цього наказу у такій редакції:

"1. З метою підготовки висновків та пропозицій щодо продажу об'єктів державної власності на аукціонах з використанням інших методів створити Робочу групу з відбору об'єктів державної власності, що не користуються попитом у потенційних покупців (об'єктів, не проданих із застосуванням інших конкурентних способів приватизації) і можуть бути запропоновані до продажу на аукціонах з використанням інших методів, у складі:

голова Робочої групи - заступник Голови Фонду державного майна України - Гайдуцький Андрій Павлович;

заступник голови Робочої групи - директор Департаменту приватизації - Герц Віталій Іванович;

члени Робочої групи:

директор Юридичного департаменту - Матис Ганна Станіславівна;

заступник директора Департаменту приватизації - начальник Управління конкурсного продажу та біржової діяльності - Нікітін Юрій Валентинович;

начальник Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації - Буртняк Тетяна Гнатівна;

заступник начальника Управління конкурсного продажу та біржової діяльності - начальник відділу продажу цінних паперів на фондовому ринку та реєстрації прав власності Департаменту приватизації - Чердаков Володимир Анатолійович;

заступник начальника Управління продажу об'єктів малої приватизації - начальник відділу приватизації окремого індивідуально визначеного майна Департаменту приватизації - Бондаренко Вікторія Леонідівна;

головний спеціаліст відділу приватизації окремого індивідуально визначеного майна Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації - Новохатка Людмила Володимирівна.

2. З метою забезпечення постійної роботи Робочої групи у разі відсутності членів Робочої групи або неможливості взяти участь у засіданні Робочої групи членом з поважних причин доручити їх обов'язки виконувати таким співробітникам Фонду державного майна України:

заступнику директора Департаменту приватизації - начальнику Управління оперативного планування продажу об'єктів груп В, Г Дзюбенко Світлані Іванівні - за відсутності директора Департаменту приватизації Герца Віталія Івановича;

заступнику директора Юридичного департаменту Погорілко Надії Миколаївні - за відсутності директора Юридичного департаменту Матис Ганни Станіславівни;

заступнику начальника Управління конкурсного продажу та біржової діяльності - начальнику відділу організації конкурсного продажу та роботи з покупцями Департаменту приватизації Гичкіній Тетяні Володимирівні - за відсутності заступника директора Департаменту приватизації - начальника Управління конкурсного продажу та біржової діяльності - Нікітіна Юрія Валентиновича;

начальнику відділу приватизації єдиних майнових комплексів Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації Шифман Олені Григорівні - за відсутності начальника Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації Буртняк Тетяни Гнатівни;

головному спеціалісту відділу продажу цінних паперів на фондовому ринку та реєстрації прав власності Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації Івановій Валентині Костянтинівні - за відсутності заступника начальника Управління конкурсного продажу та біржової діяльності - начальника відділу продажу цінних паперів на фондовому ринку та реєстрації прав власності Департаменту приватизації Чердакова Володимира Анатолійовича;

начальнику відділу приватизації об'єктів незавершеного будівництва та об'єктів соціально-культурного призначення Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації Сьоміній Тетяні Олександрівні - за відсутності заступника начальника Управління продажу об'єктів малої приватизації - начальника відділу приватизації окремого індивідуально визначеного майна Департаменту приватизації Бондаренко Вікторії Леонідівни;

головному спеціалісту відділу приватизації окремого індивідуально визначеного майна Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації Шило Тетяні Михайлівні - за відсутності головного спеціаліста відділу приватизації окремого індивідуально визначеного майна Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації - Новохатки Людмили Володимирівни.".

У зв'язку з цим пункти 2 та 3 цього наказу вважати відповідно пунктами 3 та 4.

3. Затвердити Положення про Робочу групу з відбору об'єктів державної власності, що не користуються попитом у потенційних покупців (об'єктів, не проданих із застосуванням інших конкурентних способів приватизації) і можуть бути запропоновані до продажу на аукціонах з використанням інших методів, які включають аукціони за методом зниження ціни, аукціони без оголошення ціни, що додається.

4. Робочій групі проаналізувати результати виставлення об'єктів державної власності на продаж на аукціонах за методом зниження ціни, та у разі необхідності переглянути раніше прийняті рішення щодо продажу на аукціонах за методом зниження ціни об'єктів державної власності, що не користуються попитом у потенційних покупців (об'єктів, не проданих із застосуванням інших конкурентних способів приватизації), які не реалізовані на дату видання цього наказу, з урахуванням вимог Положення про Робочу групу з відбору об'єктів державної власності, що не користуються попитом у потенційних покупців (об'єктів, не проданих із застосуванням інших конкурентних способів приватизації) і можуть бути запропоновані до продажу на аукціонах з використанням інших методів, які включають аукціони за методом зниження ціни, аукціони без оголошення ціни.

5. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на директора Департаменту приватизації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

І. Білоус

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
20 січня 2017 року N 75

Положення
про Робочу групу з відбору об'єктів державної власності, що не користуються попитом у потенційних покупців (об'єктів, не проданих із застосуванням інших конкурентних способів приватизації) і можуть бути запропоновані до продажу на аукціонах з використанням інших методів, які включають аукціони за методом зниження ціни, аукціони без оголошення ціни

I. Загальні положення

1. Робоча група з відбору об'єктів державної власності, що не користуються попитом у потенційних покупців (об'єктів, не проданих із застосуванням інших конкурентних способів приватизації) і можуть бути запропоновані до продажу на аукціонах з використанням інших методів, які включають аукціони за методом зниження ціни, аукціони без оголошення ціни (далі - Робоча група), є постійним колегіальним органом Фонду державного майна України (далі - Фонд), створеним з метою розгляду питань щодо продажу об'єктів державної власності, які включені до переліків об'єктів державної власності, що підлягають приватизації та не користуються попитом у потенційних покупців, забезпечення своєчасного та ефективного вирішення питань щодо продажу таких об'єктів державної власності на аукціонах з використанням інших методів, які включають аукціони за методом зниження ціни, аукціони без оголошення ціни (далі - аукціони з використанням інших методів).

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України з питань приватизації, нормативно-правовими документами Фонду та цим Положенням.

II. Порядок створення та організація роботи Робочої групи

1. Особовий склад Робочої групи та положення про неї затверджується наказом Фонду.

Зміни до складу членів Робочої групи затверджується наказом Фонду.

2. Керівництво роботою Робочої групи здійснює його голова.

Голова Робочої групи організовує роботу Робочої групи і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Робочу групу завдань.

У разі відсутності голови Робочої групи його обов'язки виконує заступник Робочої групи.

3. Забезпечення підготовки роботи Робочої групи та оформлення протоколу засідання Робочої групи покладається на секретаря Робочої групи, який призначається головою Робочої групи із членів Робочої групи.

Матеріали на засідання Робочої групи готуються відповідними структурними підрозділами Фонду у межах наданих повноважень та надаються секретарю Робочої групи у міру надходження.

Секретар Робочої групи не пізніше ніж за 3 робочі дні до початку засідання забезпечує членів Робочої групи необхідними матеріалами.

4. Формою роботи Робочої групи є засідання, які скликаються головою Робочої групи.

5. Засідання Робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 складу Робочої групи.

Рішення Робочої групи приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування (тільки "за" або "проти") у присутності не менше двох третин членів Робочої групи.

У протоколі засідання Робочої групи зазначаються такі відомості:

пропозиції регіональних відділень або відповідних структурних підрозділів Фонду;

інформація щодо об'єктів державної власності, що не користуються попитом у потенційних покупців (об'єктів, не проданих із застосуванням інших конкурентних способів приватизації) і можуть бути запропоновані до продажу на аукціонах з використанням інших методів;

пропозиції Робочої групи щодо прийнятих рішень.

6. Рішення Робочої групи оформлюється протоколом, який підписується усіма членами Робочої групи, присутніми на засіданні Робочої групи. У разі розподілу голосів членів Робочої групи порівну вирішальний голос належить голові Робочої групи або його заступнику - у разі відсутності голови.

Якщо член Робочої групи голосує "проти" прийнятого більшістю голосів рішення Робочої групи, обґрунтування його позиції відображається у протоколі Робочої групи.

III. Основні завдання Робочої групи та порядок прийняття рішень

1. Основним завданням Робочої групи є підготовка висновків та пропозицій щодо прийняття рішень стосовно продажу відповідних об'єктів державної власності, що не користуються попитом у потенційних покупців (об'єктів, не проданих із застосуванням інших конкурентних способів приватизації), на аукціонах з використанням інших методів.

2. Робоча група відповідно до покладеного на неї завдання:

розглядає пропозиції та матеріали, які надійшли від регіональних відділень та структурних підрозділів Фонду, щодо продажу відповідних об'єктів державної власності, що не користуються попитом у потенційних покупців (об'єктів, не проданих із застосуванням інших конкурентних способів приватизації), на аукціонах з використанням інших методів, а також інформацію, надану відповідними структурними підрозділами Фонду;

готує висновки і пропозиції для керівництва Фонду стосовно продажу відповідних об'єктів державної власності, що не користуються попитом у потенційних покупців (об'єктів, не проданих із застосуванням інших конкурентних способів приватизації), на аукціонах з використанням інших методів.

3. Робоча група має право:

вносити пропозиції керівництву Фонду щодо продажу відповідних об'єктів державної власності, що не користуються попитом у потенційних покупців (об'єктів, не проданих із застосуванням інших конкурентних способів приватизації), на аукціонах з використанням інших методів, або щодо виставлення на повторний продаж на аукціоні (у т. ч. зі зміною умов продажу);

отримувати від регіональних відділень та структурних підрозділів Фонду додаткову інформацію та документи;

у разі необхідності запрошувати на засідання керівників та спеціалістів структурних підрозділів Фонду, керівників регіональних відділень Фонду.

4. Засідання Робочої групи відбувається у міру необхідності прийняття рішень щодо зміни методу продажу на аукціонах об'єктів державної власності, які включені до переліків об'єктів державної власності, що підлягають приватизації та не користуються попитом у потенційних покупців.

5. Свої пропозиції щодо зміни методу продажу об'єкта приватизації на аукціоні, який виставлявся на продаж і не був проданий через відсутність попиту у потенційних покупців, регіональне відділення направляє до Фонду разом із супроводжувальним листом в установленому порядку.

В листі регіонального відділення мають бути перелічені заходи, які здійснило регіональне відділення з метою забезпечення висвітлення інформації про об'єкт та пошуку потенційних учасників аукціону.

6. Рішення Робочої групи щодо зміни методу продажу на аукціоні приймаються Робочою групою у випадку, якщо:

1) об'єкти, по яких здійснювалась підготовка до продажу та виставлення на продаж не менше ніж 1,5 року;

2) об'єкти, які виставлялися на продаж на аукціонах або конкурсах не менше трьох разів кожним способом, та не були продані у зв'язку з відсутністю попиту.

7. Після прийняття рішення Робочої групи щодо зміни методу продажу на аукціоні протокол спрямовується відповідним структурним підрозділам Фонду, до повноважень яких належить супроводження питань щодо продажу відповідних об'єктів державної власності, що не користуються попитом у потенційних покупців, на аукціонах з використанням інших методів. Один примірник протоколу залишається у секретаря Робочої групи.

 

Заступник директора Департаменту
приватизації - начальник Управління
оперативного планування
продажу об'єктів груп В, Г

С. Дзюбенко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.