ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.11.2016 р. N 840

Про організацію проведення в області консультацій з громадськістю

Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" (зі змінами), доручення Прем'єр-міністра України від 27 вересня 2016 року N 32964/1/1-16, керуючись статтями 6, 37, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації:

1.1. Визначити особу, відповідальну за взаємодію та проведення консультацій з громадськістю, і до 15 грудня 2016 року надати її контактні дані Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації.

1.2. Забезпечити належний контроль за дотриманням працівниками вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року N 996 (зі змінами) (далі - Порядок).

1.3. Надавати до Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації:

1.3.1. Завчасно (за чотири календарні дні) тексти інформаційних повідомлень (анонси) про публічні громадські обговорення (конференції, форуми, громадські слухання, засідання за "круглим столом", збори, зустрічі (наради) з громадськістю, інтернет-конференції, відеоконференції) та тексти інформаційних повідомлень про проведення електронних консультацій з громадськістю з проектами нормативно-правових актів для розміщення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у розділі "Консультації з громадськістю".

1.3.2. Протягом трьох робочих днів з початку проведення консультацій з громадськістю надавати проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали для направлення Громадській раді при обласній державній адміністрації.

1.3.3. Не пізніше ніж через два тижні після проведення публічного громадського обговорення та електронних консультацій з громадськістю - звіт про результати відповідного заходу для розміщення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у розділі "Консультації з громадськістю".

1.3.4. Щороку до 04 листопада - пропозиції до обласного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на наступний рік за формою, визначеною у додатку 1.

1.3.5. Щокварталу до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом, - звіти про проведені консультації з громадськістю згідно з додатком 2.

1.3.6. Щомісяця до 22 числа - плани публічних громадських обговорень та електронних консультацій з громадськістю на наступний місяць згідно з додатками 3, 4.

2. Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації:

2.1. Здійснювати координацію діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо проведення консультацій з громадськістю з питань формування і реалізації державної та регіональної політики.

2.2. Забезпечувати розсилку на електронні скриньки членів Громадської ради при обласній державній адміністрації проектів відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичних матеріалів до них.

2.3. Забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у розділі "Консультації з громадськістю" в установлені Порядком строки:

- інформаційних повідомлень (анонсів) про публічні громадські обговорення;

- інформаційних повідомлень про проведення електронних консультацій з громадськістю;

- звітів за результатами публічних громадських обговорень, електронних консультацій з громадськістю.

3. Районним державним адміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам міст обласного значення:

3.1. Проводити консультації з громадськістю відповідно до Порядку.

3.2. Забезпечувати підготовку щомісячних, щорічних планів консультацій з громадськістю, щоквартальних звітів про їх виконання з подальшим оприлюдненням на веб-сайтах районних державних адміністрацій, міських рад у рубриці "Консультації з громадськістю".

4. Херсонському обласному центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій щороку передбачати у навчальних програмах підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування тематичні заняття з організації проведення консультацій з громадськістю з питань формування і реалізації державної та регіональної політики.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 липня 2015 року N 452 "Про підвищення ефективності діяльності обласної державної адміністрації щодо організації консультацій з громадськістю" (Розпорядження N 452).

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Січову В. І.

 

Голова обласної
державної адміністрації

А. А. Гордєєв

 

Додаток 1
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
01.11.2016 N 840

ПРОПОЗИЦІЇ
до обласного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю у ____ році

N
з/п

Питання (проект рішення), яке планується винести на обговорення

Формат консультацій (зустрічі з громадськістю, збори, засідання за "круглим столом", громадські слухання, форуми, конференції, електронні консультації)

Строк проведення консультацій

Контактні дані структурного підрозділу (працівника), відповідального за взаємодію з громадськістю та проведення консультацій з громадськістю (П. І. Б., посада, телефон, електронна адреса)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

В. І. Січова

 

Додаток 2
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
01.11.2016 N 840

ЗВІТ
про проведення консультацій з громадськістю за _____ квартал ____ року

N
з/п

Питання / проект акта, щодо яких проведено консультації з громадськістю

Заходи, проведені у рамках консультацій з громадськістю, із зазначенням дати

Чи звертався орган до Громадської ради з пропозицією розглянути питання / проект акта

Чи розглядала Громадська рада питання / проект акта на своєму засіданні

Чи надані Громадською радою пропозиції (зауваження) щодо питання / проекту акта

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

В. І. Січова

 

Додаток 3
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
01.11.2016 N 840

ПЛАН
проведення публічних громадських обговорень на ______ (місяць)

N
з/п

Питання (проект рішення), яке планується винести на обговорення

Формат консультацій (зустрічі з громадськістю, збори, засідання за "круглим столом", громадські слухання, форуми, конференції, електронні консультації)

Строк проведення консультацій

Контактні дані структурного підрозділу (працівника), відповідального за взаємодію з громадськістю та проведення консультацій з громадськістю (П. І. Б., посада, телефон, електронна адреса)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

В. І. Січова

 

Додаток 4
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
01.11.2016 N 840

ІНФОРМАЦІЯ
про заплановані на ________ місяць ____ року електронні консультації з громадськістю

Назва проекту акта, що виноситься для обговорення

Мета розроблення проекту акта

Електронна адреса оприлюднення проекту акта на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади

Орієнтовна дата проведення обговорення

Контактні дані структурного підрозділу (працівника), відповідального за взаємодію та проведення консультацій з громадськістю (П. І. Б., посада, телефон, електронна адреса)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

В. І. Січова


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.