СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

10.03.2017 р.

Справа N 760/21127/16-ц,

 

N 2/760/1198/17

Солом'янський районний суд м. Києва в складі: головуючого, судді - Коробенка С. В., при секретарі - Семененко А. Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до: Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВІСТА БРОК", Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ФАВОРИТ", треті особи: Публічне акціонерне товариство "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, ОСОБА_3, ОСОБА_4, про визнання права власності на цінні папери та зобов'язання вчинити дії, встановив:

В грудні 2016 року ОСОБА_1 (Позивач-1) та ОСОБА_2 (Позивач-2) звернулись до Солом'янського районного суду м. Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВІСТА-БРОК" (Відповдіач-1), Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" (Відповдіач-2), Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ФАВОРИТ" (Відповдіач-3), треті особи: Публічне акціонерне товариство "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, ОСОБА_3, ОСОБА_4, про визнання права власності на цінні папери (акції) та зобов'язання вчинити дії.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Відповідач-1 не припинив свою діяльність у встановленому чинним законодавством порядку, а врегулювання питання переказу цінних паперів, права на які обліковуються на незакритих власниками рахунках у цінних паперах та зберігаються в уповноваженого на зберігання, з рахунку Депозитарної установи/Зберігача, який залишився в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію цінних паперів можливе виключно після припинення нею/ним депозитарної діяльності, іншого способу захисту права власності Позивачів на цінні папери в частині прав за цінними паперами, ніж визнати право власності в судовому порядку та зобов'язати Відповідачів вчинити дії із списання, переказу та зарахування цінних паперів Позивачів на рахунки в цінних паперах, чинне законодавство України не передбачає.

Представник Позивачів в судовому засіданні позов підтримав в повному обсязі і просив його задовольнити у повному обсязі з врахуванням заяви про збільшення позовних вимог, поданої через канцелярію суду 28.02.2017 року.

Представник Відповідача-1 в судове засідання не з'явився, про дату та час слухання справи повідомлений належним чином через засоби масової інформації шляхом розміщення відповідного оголошення.

Представник Відповідача-2 в судовому засіданні надав усні та письмові пояснення по суті позовних вимог та питання щодо задоволення позову залишив на розсуд суду, обґрунтовуючи свою позицію встановленим та підтвердженим фактом невиконання Відповідачем-1 вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Представник Відповідача-3 подав до суду заяву про визнання позову та клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представники третіх осіб в судовому засіданні позовні вимоги підтримали та просили задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Суд, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно, повно та об'єктивно дослідивши та оцінивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

01 жовтня 2010 року між Позивачем 1 та Відповідачем-1 було укладено договір від 01 жовтня 2010 року про відкриття рахунку в цінних паперах N 10010001 (Договір). У відповідності до умов укладеного Договору Позивач-1 доручив, а Відповідач-1 прийняв на себе зобов'язання надавати Позивачеві-1 послуги щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, зберігання належних Позивачу-1 цінних паперів, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 999, внутрішніх положень Відповідача-1, чинного законодавства України та на підставі розпоряджень Позивача-1.

На виконання умов Договору Позивачеві-1 Відповідачем-1 було відкрито рахунок у цінних паперах N НОМЕР_3. На виконання наданих на адресу Відповідача-1 Розпоряджень на рахунок Позивача-1 N НОМЕР_3, відкритому Відповідачем-1, було зараховано 8618149 штук простих іменних акцій (номінальна вартість 1.00 грн., реєстраційний номер випуску N 688/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) - UA4000084305 Емітента - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" (код за ЄДРПОУ 33009052), які обліковувались та зберігались на рахунку Позивача-1, відкритому у ТОВ "ФК "АВІСТА-БРОК".

01 жовтня 2010 року між Позивачем 2 та Відповідачем-1 було укладено договір від 01 жовтня 2010 року про відкриття рахунку в цінних паперах N 10010008 (Договір). У відповідності до умов укладеного Договору Позивач-2 доручив, а Відповідач-1 прийняв на себе зобов'язання надавати Позивачеві-2 послуги щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, зберігання належних Позивачу-2 цінних паперів, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Третя особа 2) від 17 жовтня 2006 року N 999, внутрішніх положень Відповідача-1, чинного законодавства України та на підставі розпоряджень Позивача-2.

На виконання умов Договору Позивачеві-2 Відповідачем-1 було відкрито рахунок у цінних паперах N НОМЕР_4. На виконання наданих на адресу Відповідача-1 Розпоряджень на рахунок Позивача-2 N НОМЕР_4, відкритому Відповідачем-1, було зараховано 8610705 штук простих іменних акцій (номінальна вартість 1.00 грн., реєстраційний номер випуску N 688/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) - UA4000084305 Емітента - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" (код за ЄДРПОУ 33009052), які обліковувались та зберігались на рахунку Позивача-2, відкритому у ТОВ "ФК "АВІСТА-БРОК".

Відповідно до виписки з рахунку в цінних паперах, наданої Відповідачем-1 Позивачеві-1 за підписом керівника спеціалізованого підрозділу Відповідача-1 К. Г. Ю. та скріпленої печаткою ТОВ "ФК "АВІСТА-БРОК", станом на 01.11.2013 року за Позивачем-1 було закріплено право власності на 8618149 штук простих іменних акцій (номінальна вартість 1.00 грн., реєстраційний номер випуску N 688/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) - UA4000084305 Емітента - ПАТ "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" (код за ЄДРПОУ 33009052), які обліковувались та зберігались на рахунку Позивача-1, відкритому у ТОВ "ФК "АВІСТА-БРОК".

Відповідно до виписки з рахунку в цінних паперах, наданої Відповідачем-1 Позивачеві-2 за підписом керівника спеціалізованого підрозділу Відповідача-1 К. Г. Ю. та скріпленої печаткою ТОВ "ФК "АВІСТА-БРОК", станом на 01.11.2013 року за Позивачем-2 було закріплено право власності на 8610705 штук простих іменних акцій (номінальна вартість 1.00 грн., реєстраційний номер випуску N 688/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) - UA4000084305 Емітента - ПАТ "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" (код за ЄДРПОУ 33009052), які обліковувались та зберігались на рахунку Позивача-2, відкритому у ТОВ "ФК "АВІСТА-БРОК".

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства N 57697зв від 11 квітня 2014 року, станом на 10.04.2014 року в системі депозитарного обліку наявна інформація про власників цінних паперів без документарної форми існування Емітента - ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ", обліковувалась інформація про власників цінних паперів Емітента:

- Позивача 1 - ОСОБА_1, уродженець с. Тіві, Грузія, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії НОМЕР_5, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 04.11.98 року, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, є власником 8618149 штук простих іменних акцій (номінальна вартість 1.00 грн., реєстраційний номер випуску N 10010001, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) - UA4000084305, що становить 32,0209 % статутного капіталу) Емітента - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" (код за ЄДРПОУ 33009052), які обліковувались та зберігались на рахунку Позивача-1, відкритому у ТОВ "ФК "АВІСТА-БРОК";

- Позивача 2 - ОСОБА_2, уродженець с. Тіві, Каварельського району, Грузія, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт серії НОМЕР_6, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 10.07.2004 року, індивідуальний податковий номер НОМЕР_2, є власником 8610705 штук простих іменних акцій (номінальна вартість 1.00 грн., реєстраційний номер випуску N 688/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) - UA4000084305, що становить 31,9933 % статутного капіталу) Емітента - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" (код за ЄДРПОУ 33009052), які обліковувались та зберігались на рахунку Позивача-2, відкритому у ТОВ "ФК "АВІСТА-БРОК".

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства N 57697зв від 11 квітня 2014 року, був складений на підставі Договору N Е-1292 від 02 вересня 2010 року про обслуговування емісії цінних паперів, укладеного між Відкритим (Публічним) акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (Відповідач-2) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ".

Таким чином, виписками з рахунку в цінних паперах, наданих станом на 01.11.2013 року Відповідачем-1 Позивачам за підписом керівника спеціалізованого підрозділу Відповідача-1 К. Г. Ю. та скріпленої печаткою ТОВ "ФК "АВІСТА-БРОК", та переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства N 57697зв від 11 квітня 2014 року, станом на 10.04.2014 року, відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" було встановлено право власності Позивачів на цінні папери (акції) Емітента.

Відповідно до Положення про національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1063/2011 (Положення N 1063/2011), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР, третя особа 2) є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України. НКЦПФР здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.

З метою захисту свого права власності Позивачі звернулись до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку листами від 19.04.2016 року та 21.04.2016 року з питань дій Відповідача-1 стосовно ведення обліку цінних паперів Емітента - ПАТ "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ"

В межах своєї компетенції НКЦБФР листами N 09/04/11252 від 18.05.2016 року та N 13/04/11361 від 20.05.2016 року повідомила Позивачів, що за даними ліцензійного реєстру професійних учасників фондового ринку ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВІСТА-БРОК" (код за ЄДРПОУ 36736448, адреса: 91053, м. Луганськ, вул. Совєтская, 86-а, оф. 1) має ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи від 12.10.2013 серії АЕ N 263322, термін дії необмежений. 19 грудня 2014 року набрало чинності рішення Комісії від 11.11.2014 "Щодо запобігання порушень прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників" (Рішення N 1511), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.12.2014 за N 1534/26311 (далі - Рішення), що передбачає дії депозитарних установ, які здійснюють свою діяльність в зоні проведення антитерористичної операції

Рішенням (Рішення N 1511) передбачено, що депозитарні установи, які здійснюють провадження професійної діяльності на Окремій території (в населених пунктах Донецької та Луганської областей, які знаходяться на території проведення антитерористичної операції - далі ДУ), мали протягом п'яти робочих днів з дня набрання чинності цим рішенням (до 26 грудня 2014 року) повідомити Комісію та Центральний депозитарій цінних паперів (ПАТ "Національний депозитарій України") про неможливість (у разі такої неможливості) в установленому законодавством порядку виконання будь-яких функцій депозитарної установи із зазначенням дати, з якої ДУ, та/або її спеціалізованим структурним підрозділом, та/або відокремленим підрозділом зупинено виконання функцій депозитарної установи. Також Рішенням рекомендовано протягом п'яти робочих днів з дня набрання чинності цим рішенням (до 26 грудня 2014 року) ДУ та/або їхнім структурним підрозділам, змінити своє фактичне місцезнаходження на територію України поза межами Окремої території, Автономної республіки Крим та міста Севастополя, на період до закінчення проведення антитерористичної операції та створення умов, необхідних для відновлення провадження професійної діяльності на фондовому ринку за місцезнаходженням, після чого протягом п'яти робочих днів (до 6 грудня 2015 року) надати Комісії та Центральному депозитарію відповідне письмове повідомлення про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження та графіка роботи).

Підпунктом 4 пункту 1 Рішення (Рішення N 1511) визначено, що якщо депозитарна установа не вчинила дії, передбачені підпунктом 2 цього пункту (дії щодо зміни свого фактичного місцезнаходження на територію України поза межами Окремої території, Автономної республіки Крим та міста Севастополя):

- протягом 5 робочих днів з дня набрання чинності цим рішенням (до 26 грудня 2014 року) здійснити передання баз даних депозитарного обліку ДУ до Центрального депозитарію цінних паперів у встановленому ним порядку за допомогою сервісу зберігання, розробленого Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до повноважень, наданих йому Законом України "Про депозитарну систему України" (Закон N 5178-VI), повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів у спосіб, доступний ДУ (у формі паперового документа поштовим відправленням або за допомогою кур'єрської служби, електронного документа, засобами факсимільного зв'язку, електронної пошти тощо), після чого зупинити проведення будь-яких операцій за рахунками депонентів/власників цінних паперів, відкритими в цій ДУ та/або спеціалізованому структурному підрозділі/відокремленому підрозділі ДУ (за наявності), до завершення проведення антитерористичної операції та створення умов, необхідних для відновлення провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

- передати уповноваженій особі Центрального депозитарію цінних паперів інформацію, необхідну для отримання доступу до баз даних депозитарного обліку (паролі) у будь-який зручний для ДУ спосіб.

У разі неотримання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зазначеного повідомлення від будь-якої ДУ протягом 15 робочих днів з дня набрання чинності цим рішенням (до 17 січня 2015 року), зокрема у разі відсутності у неї можливості відправити таке повідомлення, датою, з якої цією ДУ, та/або її спеціалізованим структурним підрозділом, та/або відокремленим підрозділом зупинено виконання функцій депозитарної установи, вважається дата першого робочого дня, що настає за робочим днем, коли ця ДУ останній раз виходила на зв'язок з інформаційною системою Центрального депозитарію цінних паперів і не підтримувала його протягом 5 та більше наступних робочих днів поспіль (абзац четвертий підпункту 1 пункту 1 Рішення (Рішення N 1511)).

У разі, якщо депозитарною установою не виконано дій щодо зміни місцезнаходження, передбачених Рішенням, то відповідно до вимог цього рішення Центральним депозитарієм припиняється проведення операцій, пов'язаних з набуттям або припиненням прав на цінні папери, у тому числі щодо проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів. Крім того, Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках також припиняється приймання до виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів, якщо внаслідок проведення розрахунків за такими договорами повинні проводитися облікові операції за рахунками у цінних паперах ДУ та їх депонентів.

Станом на дату судового засідання Відповідачем-1 дії, визначені Рішенням не виконані, бази даних депозитарного обліку цієї депозитарної установи до Центрального депозитарію цінних паперів не передавались, розрахунковою датою припинення діяльності, відповідно до вимог Рішення є 07.07.2014. Крім того, починаючи з початку операційного дня 12 січня 2015 року, у зв'язку з невиконанням вимог Рішення Центральним депозитарієм припинено проведення облікових операцій за рахунком у цінних паперах ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВІСТА-БРОК". Дані обставини підтверджені представниками Відповідача-2 та Третьої особи - Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України в судовому засіданні.

Відповідно до умов Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР 23.04.2013 N 735 (Положення N 735), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 р. за N 1084/23616 операція щодо цінних паперів - дія учасника фондового ринку, яка призводить до набуття чи припинення прав на цінні папери або обмеження обігу цінних паперів та/або реалізації прав за цінними паперами. Припинення проведення облікових операцій за рахунком у цінних паперах Відповідача-1 внаслідок невиконання ТОВ "ФК "АВІСТА-БРОК" рішення НКЦПФР від 11.11.2014 року призвело до втрати документів, що засвідчують право власності Позивачів на цінні папери, а саме неможливість отримання виписок з рахунку в цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів у відповідності до положень законодавства України та умов укладених договорів про відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах.

Зважаючи на викладені НКЦБФР факти в листах N 09/04/11252 від 18.05.2016 року та N 13/04/11361 від 20.05.2016 року, дії депозитарної Відповідача-1 щодо невиконання рішення НКЦПФР від 11.11.2014 "Щодо запобігання порушень прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників" (Рішення N 1511), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.12.2014 за N 1534/26311 призвели до порушення Відповідачем 1 права власності на цінні папери Позивачів як власників простих іменних акцій в частині володіння користування та розпорядження цінними паперами; прав за цінними паперами Позивачів як власників простих іменних акцій - прав, що виникають із зобов'язання емітента за розміщеними ним цінними паперами (право на участь у загальних зборах акціонерів, право на отримання доходу, інші права, визначені законом та/або рішенням емітента);умов договорів про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах, укладених між Позивачами та депозитарною установою - Відповідачем 1.

Відповідно до ч. 1 ст. 317 ЦК власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном. Правомочність володіння розуміють як передбачену законом (тобто юридично забезпечену) можливість мати (утримувати) в себе певне майно (фактично панувати над ним, зараховувати на свій баланс і под.). Правомочність користування означає передбачену законом можливість використовувати, експлуатувати майно, отримувати від нього корисні властивості, його споживання. Правомочність розпорядження означає юридично забезпечену можливість визначення і вирішення юридичної дол. майна шляхом зміни його належності, стану або призначення (відчуження за договором, передача у спадщину, знищення, переробка і т. ін.).

Згідно з нормою ст. 319 ЦК власник володіє, користується і розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Він сам вирішує, що робити зі своїм майном, керуючись виключно власними інтересами, здійснюючи щодо цього майна будь-які дії, які не повинні суперечити закону і не порушують прав інших осіб та інтересів суспільства. Власник не може бути позбавлений права власності на своє майно.

Статті 15, 16, 386, 391 ЦК гарантують власникові майна можливість вимагати усунення порушень його права незалежно від того, чи вони вже фактично відбулися, чи є підстави передбачати можливість такого порушення його права в майбутньому. Відповідно до положень норм статей 16, 391, 386 ЦК власник вправі звернутися до суду з вимогою про захист порушеного права будь-яким способом, що є адекватним змісту порушеного права, який ураховує характер порушення та дає можливість захистити порушене право.

Відповідно до ст. 392 ЦК особа має право звернутися до суду з позовом про визнання права власності. Передумовою для застосування ст. 392 ЦК є відсутність іншого, окрім судового, шляху для відновлення порушеного права.

З огляду на вищенаведене, припинення проведення облікових операцій за рахунком у цінних паперах Відповідачем-1, неможливість отримання Позивачами виписок з рахунків в цінних паперах для встановлення права власності, єдиним способом відновлення права власності на належні Позивачам цінні папери є визнання за Позивачами права власності на цінні папери в судовому порядку, оскільки статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відновлення порушених Відповідачем-1 прав за цінними паперами Позивачів як власників простих іменних акцій - прав, що виникають із зобов'язання емітента за розміщеними ним цінними паперами (право на участь у загальних зборах акціонерів, право на отримання доходу, інші права, визначені законом та/або рішенням емітента) можливе шляхом зобов'язання вчинення дій, спрямованих на відновлення прав за цінними паперами, що полягає у здійсненні облікових операцій із списання, переказу та зарахування цінних паперів.

Так, згідно ст. 9 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів здійснює емітент або реєстратор. Договір на ведення реєстру емітент може укласти лише з одним реєстратором.

Реєстраторська діяльність передбачає виконання реєстратором, поміж інших, таких функцій: ведення реєстрів власників іменних цінних паперів; складання реєстрів власників іменних цінних паперів на дату обліку.

У разі неможливості здійснення реєстроутримувачем ведення реєстру всі документи системи реєстру передаються уповноваженому на зберігання, яким може бути емітент або Національний депозитарій України. Згідно офіційних відповідей НКЦБФР N 09/04/11252 від 18.05.2016 року та N 13/04/11361 від 20.05.2016 року на звернення Позивача бази даних депозитарного обліку Відповідачем-1 до Центрального депозитарію не передавались, розрахунковою датою припинення діяльності, відповідно до вимог Рішення є 07.07.2014 року.

Неможливість отримання Емітентом реєстру акціонерів порушує права та законні інтереси не лише позивачів, а й всіх його акціонерів, оскільки, не дає змоги провести загальні збори акціонерів, який є вищим органом управління Товариством.

Регламент уповноваженого на зберігання щодо обслуговування емітентів та депонентів депозитарних установ/зберігачів (далі - Регламент), встановлює порядок взаємодії Відповідача-2 при виконанні ним функцій уповноваженого на зберігання у порядку, встановленому Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 08.04.2014 N 431 (Положення N 431) та Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Комісії від 22.01.2014 N 47. Регламентом також врегульований порядок переказу цінних паперів, права на які обліковуються на незакритих власниками рахунках у цінних паперах та зберігаються в уповноваженого на зберігання, з рахунку Депозитарної установи/Зберігача, який залишився в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію цінних паперів після припинення нею/ним депозитарної діяльності, з метою їх зарахування на рахунки у цінних паперах, відкриті обраною Емітентом або Власником Депозитарною установою.

Приймаючи до уваги, що Відповідач-1 не припинив свою діяльність у встановленому чинним законодавством порядку, а врегулювання питання переказу цінних паперів, права на які обліковуються на незакритих власниками рахунках у цінних паперах та зберігаються в уповноваженого на зберігання, з рахунку Депозитарної установи/Зберігача, який залишився в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію цінних паперів можливе виключно після припинення нею/ним депозитарної діяльності, припинення проведення облікових операцій за рахунком у цінних паперах Відповідача-1, способом захисту порушених прав Позивачів є зобов'язання вчинити дії в частині позовних вимог до кожного з відповідачів.

Судом під час розгляду справи встановлено, що між Позивачем-2 та Відповідачем-3 було укладено Договір N 1548 від 20 вересня 2016 року про відкриття рахунку в цінних паперах. На виконання даного Договору Відповідачем-3 Позивачеві було відкрито рахунок в цінних паперах NN 403303-UA10166980, що підтверджується Договором про відкриття рахунку в цінних паперах N 1548 від 20 вересня 2016 року та Свідоцтвом про відкриття рахунку в цінних паперах вих. N 2009/01 від 20 вересня 2016 року.

Судом під час розгляду справи встановлено, що між Позивачем-2 та Відповідачем-3 було укладено Договір N 1541 від 18 серпня 2016 року про відкриття рахунку в цінних паперах. На виконання даного Договору Відповідачем-3 Позивачеві було відкрито рахунок в цінних паперах N 403303-UA10166610, що підтверджується Договором про відкриття рахунку в цінних паперах N 1541 від 18 серпня 2016 року та Свідоцтвом про відкриття рахунку в цінних паперах N 2009/2 від 20 вересня 2016 року.

Набуття права власності на цінні папери здійснюється за загальними правилами Цивільного кодексу України.

Пунктом 2 статті 4 Закону України "Про депозитарну систему України" (Закон N 5178-VI), який набрав чинності 12 жовтня 2013 року, визначено, що набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами здійснюються шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку.

Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" (Закон N 5178-VI):

- система депозитарного обліку цінних паперів - сукупність інформації, записів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників таких рахунків, про емітентів, власників цінних паперів, що мають права за цінними паперами та права на цінні папери, обмежень прав на цінні папери, уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, яка містить дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб, реєстр кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів), а також інша передбачена законодавством інформація (стаття 4 Закону (Закон N 5178-VI));

- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах (далі - депозитарний облік). Депозитарний облік у системі депозитарного обліку цінних паперів ведеться у кількісному виразі. При цьому облік прав на цінні папери конкретного власника ведеться виключно депозитарними установами, Національним банком України у визначених цим Законом (Закон N 5178-VI) випадках і депозитаріями-кореспондентами чи їх клієнтами, а облік цінних паперів і прав за цінними паперами - виключно Центральним депозитарієм або Національним банком України (стаття 6 Закону (Закон N 5178-VI));

- набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами здійснюються шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку. (стаття 4 Закону (Закон N 5178-VI));

- підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора) є виписка з рахунка в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах (стаття 8 Закону (Закон N 5178-VI)). Згідно з частиною четвертою цього Закону (Закон N 5178-VI) іменні емісійні цінні папери існують виключно в бездокументарній формі.

Відповідно до ч. 1. ст. 392 ЦК України, власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

Реалізація права власності на набуті цінні папери можлива після належного їх оформлення - видачі особі сертифіката (при документарній формі випуску) або зарахування цінних паперів на рахунок особи та отримання нею виписки з рахунку у цінних паперах (при бездокументарній формі випуску).

Право вибору способу судового захисту належить виключно позивачеві (частина перша статті 20 ЦК, статті 3 і 4 ЦПК).

Стаття 319 Цивільного кодексу України встановлює, що власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Згідно ст. 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Згідно ст. 386 Цивільного кодексу України держава забезпечує рівний захист прав усіх суб'єктів права власності.

Статтею 16 Цивільного кодексу України передбачено право кожної особи звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Одним зі способів захисту цивільних прав та інтересів є визнання права.

Статті 15, 16, 386, 391 ЦК гарантують власникові майна можливість вимагати усунення порушень його права незалежно від того, чи вони вже фактично відбулися, чи є підстави передбачати можливість такого порушення його права в майбутньому. Відповідно до положень норм статей 16, 391, 386 ЦК власник вправі звернутися до суду з вимогою про захист порушеного права будь-яким способом, що є адекватним змісту порушеного права, який ураховує характер порушення та дає можливість захистити порушене право.

Відповідно до ст. 392 ЦК особа має право звернутися до суду з позовом про визнання права власності. Передумовою для застосування ст. 392 ЦК є відсутність іншого, окрім судового, шляху для відновлення порушеного права.

З огляду на викладені фактичні обставини справи та норми законодавства, які регулюють правовідносини між сторонами, суд приходить до висновку про задоволення позовних вимог Позивачів, оскільки запропонований ними спосіб захисту їх прав найбільш повно та об'єктивно відповідає характеру їх порушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 10, 60, 61, 213 - 215 ЦПК України, ст. ст. 177, 392 ЦК України, суд вирішив:

Позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

1. Визнати право власності ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_5, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 04.11.98 року, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1) на 8.618.149 штук простих іменних акцій (номінальна вартість 1.00 грн., реєстраційний номер випуску N 688/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) - UA4000084305) емітента ПАТ "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" (код за ЄДРПОУ 33009052).

2. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВІСТА-БРОК" (код ЄДРПОУ 36736448) списати з рахунка N 402818-UA100100001 ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_5, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 04.11.98 року, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1) 8.618.149 штук простих іменних акцій (номінальна вартість 1.00 грн., реєстраційний номер випуску N.688/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) UA4000084305) для наступного їх переказу на рахунок N 403303-UA10166980 ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_5, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 04.11.98 року, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1) в депозитарній установі - Товаристві з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (код ЄДРПОУ 23730178).

3. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" (код за ЄДРПОУ 30370711, адреса: м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8) виконати розпорядження депозитарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (код ЄДРПОУ 23730178) на переказ на свій рахунок 8.618.149 штук простих іменних акцій (номінальна вартість 1.00 грн., реєстраційний номер випуску N 688/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) UA4000084305) емітента ПАТ "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" (код за ЄДРПОУ 33009052, адреса: 93401, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, проспект Хіміків, 61) шляхом їх списання з рахунку N 100024-UA40402818 Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВІСТА-БРОК" в депозитарії Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" та зарахування на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія Фаворит" N 100024-UA40403303 в Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України".

4. Зобов'язати депозитарну установу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (код ЄДРПОУ 23730178) надати Публічному акціонерному товариству "Національний депозитарій України" розпорядження на переказ на свій рахунок 8.618.149 штук простих іменних акцій (номінальна вартість 1.00 грн., реєстраційний номер випуску N 688/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) UA4000084305) емітента ПАТ "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" (код за ЄДРПОУ 33009052, адреса: 93401, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, проспект Хіміків, 61) та після переказу від депозитарію Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" 8.618.149 штук простих іменних акцій (номінальна вартість 1.00 грн., реєстраційний номер випуску N 688/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) - UA4000084305) емітента ПАТ "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" (код за ЄДРПОУ 33009052: адреса 93401, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, проспект Хіміків, 61), здійснити зарахування 8.618.149 штук простих іменних акцій (номінальна вартість 1.00 грн., реєстраційний номер випуску N 688/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) UA4000084305) емітента ПАТ "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" (код за ЄДРПОУ 33009052, адреса 93401, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, проспект Хіміків, 61) на рахунок N 403303-UA10166980 ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_5, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 04.11.98 року, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1) у новій депозитарній установі Товаристві з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (код ЄДРПОУ 23730178).

5. Визнати право власності ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_6, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 10.07.2004 року, індивідуальний податковий номер НОМЕР_2, адреса реєстрації: АДРЕСА_1) 8.610.705 штук простих іменних акцій (номінальна вартість 1.00 грн., реєстраційний номер випуску N 688/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) UA4000084305) емітента ПАТ "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" (код за ЄДРПОУ 33009052).

6. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВІСТА-БРОК" (код ЄДРПОУ 36736448) списати з рахунка N НОМЕР_4 ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_6, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 10.07.2004 року, індивідуальний податковий номер НОМЕР_2, адреса реєстрації: АДРЕСА_1) 8.610.705 штук простих іменних акцій (номінальна вартість 1.00 грн., реєстраційний номер випуску N 688/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) UA4000084305) для наступного їх переказу на рахунок в цінних паперах N 403303-UA10166610 ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_6, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 10.07.2004 року, індивідуальний податковий номер НОМЕР_2) у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (код ЄДРПОУ 23730178).

7. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" (код за ЄДРПОУ 30370711, адреса: м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8) виконати розпорядження депозитарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (код ЄДРПОУ 23730178) на переказ на свій рахунок 8.610.705 штук простих іменних акцій (номінальна вартість 1.00 грн., реєстраційний номер випуску N 688/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) UA4000084305) емітента ПАТ "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" (код за ЄДРПОУ 33009052, адреса: 93401, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, проспект Хіміків, 61) шляхом їх списання з рахунку N 100024-UA40402818 Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВІСТА-БРОК" в депозитарії Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" та зарахування на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія Фаворит" N 100024-UA40403303 в Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України".

8. Зобов'язати депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (код ЄДРПОУ 23730178) надати Публічному акціонерному товариству "Національний депозитарій України" розпорядження на переказ на свій рахунок 8.610.705 простих іменних акцій (номінальна вартість 1.00 грн., реєстраційний номер випуску N 688/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) UA4000084305) емітента ПАТ "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" (код за ЄДРПОУ 33009052, адреса 93401, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, проспект Хіміків, 61) та після переказу від депозитарію Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 8.610.705 простих іменних акцій (номінальна вартість 1.00 грн., реєстраційний номер випуску N 688/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) UA4000084305) емітента ПАТ "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" (код за ЄДРПОУ 33009052, адреса 93401, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, проспект Хіміків, 61), здійснити зарахування 8.610.705 простих іменних акцій (номінальна вартість 1.00 грн., реєстраційний номер випуску N 688/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) UA4000084305) емітента ПАТ "ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" (код за ЄДРПОУ 33009052, адреса 93401, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, проспект Хіміків, 61) на рахунок в цінних паперах N 403303-UA10166610 ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_6, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 10.07.2004 року, індивідуальний податковий номер НОМЕР_2, адреса реєстрації: АДРЕСА_1) у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (код ЄДРПОУ 23730178).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 10 днів з дня його проголошення. Особи які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення.

 

Суддя

 


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.