Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 14 серпня 2017 року N 966

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
23 серпня 2017 р. за N 168/1760

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" та від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", з метою впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Унести зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року N 1056 (Розпорядження N 1056), зареєстрованих в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 07 грудня 2015 року за N 187/1298 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 листопада 2015 року N 1144 (Розпорядження N 1144)), виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

 

Виконуючий
обов'язки голови

Г. Пліс

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
24 вересня 2014 року N 1056
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 14 серпня 2017 року N 966)

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
23 серпня 2017 р. за N 168/1760

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

N

Код послуги

Найменування послуги

Тариф за 1 послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

4

1. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями та іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

1.1

013

Електроодонтодіагностика

13,60

1.2

019

Гальванометрія

14,90

1.3

293

Прийом фізіотерапевтом

20,30

1.4

295

Зрошення порожнини рота лікарськими препаратами

34,20

1.5

296

Аерозольтерапія індивідуальна або місцева

33,10

1.6

297

Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсними струмами, постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) твердих тканин (зубів)

60,90

1.7

298

Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсними струмами, постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) тканин парадонта

38,90

1.8

299

Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсними струмами, постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) слизової оболонки порожнини рота

46,00

1.9

300

Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсними струмами, постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) при захворюваннях верхньощелепного суглоба

53,50

1.10

301

Електрофорез кореневих каналів

53,90

1.11

302

Гіпо-гіпергермія ротової порожнини

31,70

1.12

303

Проведення крифургурації одноканального зуба

25,20

1.13

304

Проведення крифургурації двоканального зуба

28,90

1.14

305

Проведення крифургурації триканального зуба

32,50

1.15

306

Вібромасаж при захворюваннях пародонта

29,50

1.16

307

Вакуум-масаж ротової порожнини

17,80

1.17

308

Дарсонвалізація порожнини рота

23,80

1.18

309

Лазерне опромінення порожнини рота

36,20

1.19

310

Гідролазеротерапія

27,50

1.20

311

Ультразвукова терапія

30,20

1.21

312

Ультрафонофорез

38,10

1.22

313

НВЧ-терапія

21,60

1.23

314

УВЧ-терапія

15,60

1.24

315

Загальне і місцеве ультрафіолетове опромінення

15,60

1.25

370

Діатермокоагуляція

53,80

1.26

430

Ультратонтерапія

34,80

1.27

431

Магніто-лазерна терапія

30,30

1.28

432

Лазерна корекція ясенного сосочка

149,00

1.29

433

Лазерна корекція пародонтальних кишень

176,70

1.30

434

Лазерна корекція кореневих каналів

121,30

2. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

2.1

375

Рентгенографія зубів

49,80

2.2

435

Рентгенографія нижньої щелепи

80,70

2.3

439

Рентгенографія навколоносових пазух

69,10

2.4

436

Рентгенографія нижньої щелепи за Генішем

80,70

2.5

437

Рентгенографія скронево-щелепного суглоба за Парма

80,70

2.6

438

Рентгенографія скронево-щелепного суглоба за Шулером

80,70

2.7

440

Ортопантомографія

163,90

2.8

441

Ортопантомографія із замірами під імплантацію

205,90

2.9

442

Телерентгенографія

254,40

2.10

443

Цифрова рентгенографія навколоносових пазух

135,60

2.11

444

Рентгенівська комп'ютерна томографія суглобів

217,70

2.12

445

Ортопантомографія з 3DTS

217,70

2.13

446

3D комп'ютерна томографія верхньої або нижньої щелепи

750,00

2.14

447

3D комп'ютерна томографія верхньої та нижньої щелепи

564,30

2.15

448

3D комп'ютерна томографія навколоносових пазух

657,20

2.16

449

3D комп'ютерна томографія скронево-щелепного суглоба

657,20

2.17

450

3D комп'ютерна томографія для імплантації

750,00

2.18

382

Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: Hb, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) - дорослим

7,10

2.19

383

Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові

42,90

2.20

384

Визначення часу згортання крові за Лі - Уайтом

18,80

2.21

385

Визначення міграції лейкоцитів в порожнину рота за Ясиновським

83,70

2.22

386

Підрахунок цитограми з парадонтальних кишень

43,45

2.23

387

Дослідження вмісту парадонтальних кишень

43,45

2.24

388

Дослідження виділень з поверхні ерозій, виразок, ран, фістул

42,55

2.25

424

Визначення рівня гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

6,20

2.26

425

Підрахунок лейкоцитів в камері Горяєва

9,20

2.27

426

Визначення швидкості зсідання еритроцитів

4,50

2.28

427

Підрахунок еритроцитів в камері Горяєва

12;40

2.29

429

Дослідження на дріжджовий гриб

28,30

2.30

701

Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазми

10,20

2.31

702

Забір матеріалу для лабораторного дослідження крові

24,40

2.32

703

Прийом та кодування біопроб, реєстрація та видача результатів аналізів

12,30

2.33

704

Забір матеріалу для цитологічного дослідження

72,80

2.34

705

Визначення лейкоцитарної формули

51,60

2.35

706

Підрахунок мієлограми

190,40

2.36

707

Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю в венозній крові

80,00

2.37

708

Визначення C-реактивного білка кількісним ІФА методом

150,10

2.38

709

Визначення загального білка сироватки крові за біуретовою реакцією

38,40

2.39

710

Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Єндрашика)

37,60

2.40

711

Визначення кальцію в сироватці крові (за допомогою мурексиду)

46,80

2.41

712

Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе

28,10

2.42

713

Визначення сечовини уреазним методом

46,50

2.43

714

Визначення сечової кислоти у сироватці крові

42,00

2.44

715

Визначення тригліцеридів у сироватці крові

57,50

2.45

716

Визначення холестерину у сироватці крові

39,40

2.46

717

Визначення активності креатинкінази у сироватці крові

51,40

2.45

718

Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний)

37,20

2.48

719

Визначення активності загальної ЛДГ (лактатдегідрогенази) на біохімічному аналізаторі

36,80

2.49

720

Визначення активності антистрептолізину-O у сироватці крові

55,30

2.50

721

Визначення тромбінового часу

76,20

2.51

722

Активований тромбопластиновий час - АЧТЧ (каолін-кефаліновий час)

64,00

2.52

723

Визначення рівня імуноглобулінів класів A, M, G імуноферментним методом

117,50

2.53

724

Визначення субпопуляції лімфоцитів з використанням моноклональних антитіл

117,50

2.54

725

Визначення ревматоїдного фактора у сироватці крові

37,90

2.55

726

Визначення активності вільного трийодотироніну у крові (Test FT-3)

108,20

2.56

727

Визначення активності вільного тироксину у крові (Test FT-4)

104,30

2.57

728

Визначення активності тиреотропного гормону у крові (Test TSH-3)

101,10

2.58

729

Визначення антитіл до тиреоглобуліну (Anti-TG)

108,20

2.59

730

Визначення кількості глюкози в сечі глюкозооксидазним чи іншим методом

26,70

2.60

731

Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко (Амбурже тощо)

35,70

2.61

732

Визначення білка в сечі (кількісне)

20,10

2.62

733

Визначення креатиніну в сечі за методикою кольорової реакції Яффе

53,90

2.63

734

Визначення сечовини в сечі (кількісне) уреазпим методом

50,30

2.64

735

Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові

35,60

2.65

736

Визначення активності аспартатамшотрансферази у сироватці крові

35,20

2.66

737

Визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові

32,80

2.67

738

Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові

51,40

2.68

739

Визначення альбумінів у сироватці крові

32,30

2.69

740

Визначення ліпопротеїдів високої щільності

92,40

2.70

741

Визначення ліпопротеїдів низької щільності

85,70

2.71

742

Визначення заліза у сироватці крові

29,80

2.72

743

Визначення глікозильованого гемоглобіну крові

129,00

2.73

744

Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові

59,30

2.74

745

Агрегація тромбоцитів

225,40

2.75

746

Визначення протробіну за Квіком

77,90

2.76

747

Визначення фібриногену

52,70

2.77

748

Дослідження крові на автоматичному гематологічному аналізаторі Microcc 20 Plus (20 показників + 3 гістограми)

111,00

2.78

749

Визначення антитіл до тиреопероксидази

118,90

2.79

750

Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH)

19,10

2.80

751

Визначення хімічних властивостей сечі за допомогою тест-полосок

19,70

2.81

752

Мікроскопія осаду сечі

18,00

2.82

753

Аналіз урогенітального мазка на мікрофлору

88,60

2.83

754

Цитологічне дослідження матеріалу, пофарбованого за Папаніколау

179,10

2.84

755

Кольпоцитограма

65,80

2.85

756

Визначення активності фолікулостимулгоючого гормону (ФСГ) у крові

155,10

2.86

757

Визначення акти і шості лютеїнізуючого гормону у крові

155,10

2.87

758

Визначення активності пролактину у крові

155,10

2.88

759

Визначення активності естрадіолу у крові

168,60

2.89

760

Визначення активності прогестерону у крові

161,00

2.90

761

Визначення активності тестостерону у крові

161,00

2.91

762

Визначення активності вільного тестостерону у крові

254,20

2.9.2

763

Визначення активності хоріонічного гонадотропіну (BHGG) у крові

154,00

2.93

764

Визначення активності дегідроепіандростерон-сульфата

154,40

2.94

765

Визначення активності кортизолу у крові

161,00

2.95

766

Визначення рівня імуноглобулінів класів E імуноферментним методом

149,10

2.96

767

Дослідження на трихомонаду за Ig G

138,80

2.97

768

Дослідження на вірус герпесу тип I за Ig G

135,50

2.98

769

Дослідження на цитомегаловірус за Ig G

155,70

2.99

770

Дослідження на токсоплазмоз за Ig G

155,70

2.100

771

Дослідження на краснуху за Ig G

193,40

2.101

772

Визначення антитіл Ig G до мікоплазми гомініс

124,00

2.102

773

Дослідження на уреаплазму за Ig G

130,60

2.103

774

Визначення антитіл Ig G до вірусу Епштейна-Барр (капсидний антиген)

115,10

2.104

115

Визначення антитіл Ig G до вірусу Епштейна-Барр (ранні антигени)

182,30

2.105

776

Визначення антитіл сумарних до лямблії

134,50

2.106

111

Дослідження на токсокароз за Ig G

114,20

2.107

778

Визначення антитіл Ig G до хеликобактер пілорі

138,40

2.108

779

Визначення антитіл до австралійського антигену

104,80

2.109

780

Визначення сумарних антитіл до вірусу гепатиту B (HBV), Hbcor Ag

119,80

2.110

781

Виявлення антитіл Ig G до вірусу гепатиту C

102,30

2.111

782

Визначення раковоембріонального антигену (CEA) у крові

170,40

2.112

783

Визначення маркерів раку простати (простатоспецифічного антигену - PSA) у крові

170,60

2.113

784

Визначення альфа-фетопротеїну

170,60

2.114

785

Визначення маркерів раку яєчників і матки (CA 125) у крові

200,40

2.115

786

ПЛР на виявлення хламідій

238,70

2.116

787

ПЛР на виявлення Mycoplasma hominis

238,70

2.117

788

ПЛР на виявлення Mycoplasma genitalium

238,70

2.118

789

ПЛР на виявлення Herpes Simplex virus 1/2

240,00

2.119

790

ПЛР на виявлення Cytomegalovirus

261,50

2.120

791

ПЛР на виявлення ДНК чи РНК Ureaplasma urealyticum

276,60

2.121

792

ПЛР на виявлення HPV 16, 18 (папіломи людини)

244,90

2.122

793

ПЛР на виявлення Toxoplasma gondii

266,20

2.123

794

ПЛР на виявлення Epstein-Barr virus

261,50

 

В. о. керівника апарату

Є. Ситніченко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.