НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 15 лютого 2018 року N 153

Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 101,6 МГц у м. Гайсині Вінницької обл.

З урахуванням рішення від 19.10.2017 N 2001 "Про затвердження конкурсних умов" (Рішення N 2001), Національна рада рішенням від 19.10.2017 N 2002 (Рішення N 2002) оголосила конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів.

Оголошення про конкурс опубліковано 25.10.2017 у газеті "ГОЛОС УКРАЇНИ" N 197(6702) та у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Національної ради www.nrada.gov.ua.

До Національної ради на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 101,6 МГц у м. Гайсині Вінницької обл. було подано 3 заяви від: ГАЙСИНСЬКОЇ РРРМ, м. Гайсин Вінницької обл. ("Гайсинське радіо"); ПП "МЕДІА ДНІСТЕР", смт Чечельник Вінницької обл. ("Лада"); ПП ТРК "ТОДОР", м. Ладижин Вінницької обл. ("Тодор").

Національною радою встановлено, що статутні документи ГАЙСИНСЬКОЇ РРРМ, м. Гайсин Вінницької обл. ("Гайсинське радіо"); ПП "МЕДІА ДНІСТЕР", смт Чечельник Вінницької обл. ("Лада"); ПП ТРК "ТОДОР", м. Ладижин Вінницької обл. ("Тодор"), відповідають статті 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", конкурсну гарантію, як обов'язкову умову участі у конкурсі, сплачено у повному обсязі і у встановлений конкурсними умовами строк.

На підставі пунктів "а", "б" частини чотирнадцятої статті 25 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ПП "МЕДІА ДНІСТЕР", смт Чечельник Вінницької обл. ("Лада"), здатне найкраще забезпечити виконання конкурсних умов, зокрема надає перевагу соціально важливим програмам інформаційного спрямування, в загальному обсязі власного мовлення не менше 15 % становлять інформаційні передачі місцевої тематики.

Національна рада вважає за необхідне визнати переможцем конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 101,6 МГц у м. Гайсині Вінницької обл. ПП "МЕДІА ДНІСТЕР", смт Чечельник Вінницької обл. ("Лада").

Керуючись статтями 8, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 39 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 15, 17, 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2017 (чисельність наявного населення України), враховуючи План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затверджений рішенням Національної ради від 01.12.2010 N 1684 (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.12.2010 за N 1294/18589, беручи до уваги інформацію структурних підрозділів Національної ради, Національна рада вирішила:

1. Визнати ПП "МЕДІА ДНІСТЕР", смт Чечельник Вінницької обл. ("Лада"), переможцем конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 101,6 МГц у м. Гайсині Вінницької обл., потужність передавача - 0,1 кВт, територія розповсюдження програм - м. Гайсин та Гайсинський район, місце встановлення передавача - м. Гайсин, вул. 1-го Травня, 111, обсяг мовлення - 24 години на добу.

2. Видати ПП "МЕДІА ДНІСТЕР", смт Чечельник Вінницької обл. ("Лада"), ліцензію на мовлення з використанням частоти 101,6 МГц у м. Гайсині Вінницької обл., потужність передавача - 0,1 кВт, територія розповсюдження програм - м. Гайсин та Гайсинський район, місце встановлення передавача - м. Гайсин, вул. 1-го Травня, 111, обсяг мовлення - 24 години на добу, відповідно до поданої заяви про видачу ліцензії на мовлення, затвердженої програмної концепції мовлення, згідно з додатком* до рішення, конкурсних умов, строк дії ліцензії - 7 років.


* Не наводиться.

3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (із змінами), нарахувати ПП "МЕДІА ДНІСТЕР", смт Чечельник Вінницької обл. ("Лада"), ліцензійний збір за видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 101,6 МГц у м. Гайсині Вінницької обл., потужність передавача - 0,1 кВт, територія розповсюдження програм - м. Гайсин та Гайсинський район, обсяг мовлення - 24 години на добу. Врахувати ваговий коефіцієнт, який враховує територію мовлення (N = 15 для м. Гайсина), розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення, програмну концепцію мовлення, сплату грошового внеску під конкурсну гарантію.

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради С. Костинського.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.