НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 15 лютого 2018 року N 155

Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 89,4 МГц у м. Горохові Волинської обл.

З урахуванням рішення від 19.10.2017 N 2001 "Про затвердження конкурсних умов" (Рішення N 2001), Національна рада рішенням від 19.10.2017 N 2002 (Рішення N 2002) оголосила конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів.

Оголошення про конкурс опубліковано 25.10.2017 у газеті "ГОЛОС УКРАЇНИ" N 197(6702) та у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Національної ради www.nrada.gov.ua.

До Національної ради на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 89,4 МГц у м. Горохові Волинської обл. було подано 1 заяву від ТОВ "ТРК "ЛЬВІВСЬКА ХВИЛЯ", м. Львів ("Львівська хвиля радіо нашого міста").

Національною радою встановлено, що статутні документи ТОВ "ТРК "ЛЬВІВСЬКА ХВИЛЯ", м. Львів ("Львівська хвиля радіо нашого міста"), відповідають статті 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", конкурсну гарантію, як обов'язкову умову участі у конкурсі, сплачено у повному обсязі і у встановлений конкурсними умовами строк.

На підставі пунктів "а", "б" частини чотирнадцятої статті 25 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ТОВ "ТРК "ЛЬВІВСЬКА ХВИЛЯ", м. Львів ("Львівська хвиля радіо нашого міста"), здатне найкраще забезпечити виконання конкурсних умов, зокрема в загальному обсязі власного мовлення не менше 15 % становлять програми інформаційного спрямування місцевої тематики.

Національна рада вважає за необхідне визнати переможцем конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 89,4 МГц у м. Горохові Волинської обл. ТОВ "ТРК "ЛЬВІВСЬКА ХВИЛЯ", м. Львів ("Львівська хвиля радіо нашого міста").

Керуючись статтями 8, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 39 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 15, 17, 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2017 (чисельність наявного населення України), враховуючи План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затверджений рішенням Національної ради від 01.12.2010 N 1684 (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.12.2010 за N 1294/18589, беручи до уваги інформацію структурних підрозділів Національної ради, Національна рада вирішила:

1. Визнати ТОВ "ТРК "ЛЬВІВСЬКА ХВИЛЯ", м. Львів ("Львівська хвиля радіо нашого міста"), переможцем конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 89,4 МГц у м. Горохові Волинської обл., потужність передавача - 0,1 кВт, територія розповсюдження програм - м. Горохів та Горохівський район, місце встановлення передавача - м. Горохів, вул. Ігоря Сливки, 30-а, обсяг мовлення - 24 години на добу.

2. Видати ТОВ "ТРК "ЛЬВІВСЬКА ХВИЛЯ", м. Львів ("Львівська хвиля радіо нашого міста"), ліцензію на мовлення з використанням частоти 89,4 МГц у м. Горохові Волинської обл., потужність передавача - 0,1 кВт, територія розповсюдження програм - м. Горохів та Горохівський район, місце встановлення передавача - м. Горохів, вул. Ігоря Сливки, 30-а, обсяг мовлення - 24 години на добу, відповідно до поданої заяви про видачу ліцензії на мовлення, затвердженої програмної концепції мовлення, згідно з додатком* до рішення, конкурсних умов, строк дії ліцензії - 7 років.


* Не наводиться.

3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (із змінами), нарахувати ТОВ "ТРК "ЛЬВІВСЬКА ХВИЛЯ", м. Львів ("Львівська хвиля радіо нашого міста"), ліцензійний збір за видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 89,4 МГц у м. Горохові Волинської обл., потужність передавача - 0,1 кВт, територія розповсюдження програм - м. Горохів та Горохівський район, обсяг мовлення - 24 години на добу. Врахувати ваговий коефіцієнт, який враховує територію мовлення (N = 5 для м. Горохова), розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення, програмну концепцію мовлення, сплату грошового внеску під конкурсну гарантію.

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради С. Костинського.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.