ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

07.02.2017 р.

Справа N 910/16297/14

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В. П. - головуючий (доповідач), судді: Корсак В. А. і Львов Б. Ю., розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко", смт Клавдієво-Тарасове Бородянського району Київської області (далі - ТОВ "Ніко"), на рішення господарського суду міста Києва від 26.10.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.11.2016 зі справи N 910/16297/14 за позовом Акцію Сабієдріба "Гріндекс", м. Рига, Латвійська Республіка (далі - АС "Гріндекс"), до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ (далі - Служба); республіканського унітарного виробничого підприємства "РУП "Бєлмєдпрепарати", м. Мінськ, Республіка Білорусь (далі - РУВП "РУП "Бєлмєдпрепарати"); ТОВ "Ніко" про визнання недійсними свідоцтва України N 129623 на знак для товарів і послуг та патентів України на промислові зразки N 22173 і N 22174; визнання позначення "MILDRONATE"/"МИЛДРОНАТ"/"МІЛДРОНАТ" добре відомим в Україні. Судове засідання проведено за участю представників сторін: АС "Гріндекс" - К. І. А., К. С. Ю., Служби - З. Л. Г., РУВП "РУП "Бєлмєдпрепарати" - не з'яв., ТОВ "Ніко" - К. Ю. М.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України встановив:

Позов було подано (з урахуванням заяви про зміну предмета позову) про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України N 129623 на знак для товарів і послуг (далі - ЗТП) "Мілдрокард", володільцем якого є РУВП "РУП "Бєлмєдпрепарати";

- зобов'язання Служби внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на ЗТП стосовно визнання недійсним свідоцтва України N 129623 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов'язання ТОВ "Ніко" у виробництві препарату мельдонію "МІЛДРОКАРД" припинити використання позначення "МІЛДРОКАРД", що є схожим настільки, що його можна сплутати зі ЗТП за свідоцтвом України N 50772 та ЗТП за міжнародними реєстраціями N 727093, N 727158;

- визнання недійсним патенту України N 22173 на промисловий зразок "Упаковка для лікарського препарату МІЛДРОКАРД", володільцем якого є ТОВ "Ніко";

- визнання недійсним патенту України N 22174 на промисловий зразок "Ампула для розчину препарату МІЛДРОКАРД", володільцем якого є ТОВ "Ніко";

- зобов'язання Служби внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсними патентів України NN 22173 і 22174 на промислові зразки та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнання позначення "MILDRONATE"/"МИЛДРОНАТ"/"МІЛДРОНАТ" добре відомим в Україні ЗТП з 11.06.2009 стосовно АС "Гріндекс" для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), а саме: ліки, імуностимулятори на лікарські (медичні) потреби;

- зобов'язання Служби внести в реєстр "Відомості про добре відомі знаки в Україні" відомості про те, що позначення "MILDRONATE"/"МИЛДРОНАТ"/"МІЛДРОНАТ" стало добре відомим в Україні з 11.06.2009 стосовно АС "Гріндекс" для товарів 05 класу МКТП, а саме: ліки, імуностимулятори на лікарські (медичні) потреби та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Рішенням господарського суду міста Києва від 26.10.2015 (суддя - Марченко О. В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.11.2016 (колегія суддів у складі: Разіна Т. І. - головуючий, Доманська М. Л. і Верховець А. А.): позов задоволено; з ТОВ "Ніко" стягнуто на користь АС "Гріндекс" 4872 грн. судового збору; з РУВП "РУП "Бєлмєдпрепарати" стягнуто на користь АС "Гріндекс" 2436 грн. судового збору.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ТОВ "Ніко" просить скасувати рішення та постанову попередніх судових інстанцій, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції. Скаргу мотивовано порушенням та неправильним застосуванням судами попередніх інстанцій норм матеріального і процесуального права та неповним з'ясуванням всіх обставин справи.

У відзиві на касаційну скаргу АС "Гріндекс" заперечує проти доводів касаційної скарги, зазначаючи про законність та обґрунтованість оскаржуваних судових рішень, відповідність викладених у них висновків обставинам справи, і просить відповідні рішення залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Від інших учасників судового процесу відзиви на касаційну скаргу не надходили.

Учасники судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлені про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Суди попередніх інстанції у розгляді справи виходили з таких обставин та висновків.

АС "Гріндекс" є власником прав на ЗТП:

- "МІЛДРОНАТ" за свідоцтвом України N 50772, зареєстрований для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати"; дата реєстрації 15.06.2005; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 10.10.2023; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 15.06.2005 в офіційному бюлетені "Промислова власність" N 6;

- "MILDRONATE" за міжнародною реєстрацією N 727093, зареєстрований для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати"; дата реєстрації і дата поширення реєстрації на територію України 19.01.2000; дата закінчення терміну дії реєстрації 19.01.2020;

- "МИЛДРОНАТ" за міжнародною реєстрацією N 727158, зареєстрований для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати"; дата реєстрації і дата поширення реєстрації на територію України 19.01.2000; дата закінчення терміну дії реєстрації 19.01.2020.

Службою зареєстровано ЗТП "МІЛДРОКАРД" на ім'я РУВП "РУП "Бєлмєдпрепарати" і видано свідоцтво України N 129623 для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; фунгіциди, гербіциди"; публікація відомостей про видачу свідоцтва України на ЗТП N 129623 була здійснена 11.10.2010 в офіційному бюлетені "Промислова власність" N 19.

Службою за на ім'я ТОВ "Ніко" видано:

- патент України N 22173 на промисловий зразок "Упаковка для лікарського препарату "МІЛДРОКАРД" (заявка від 08.04.2011 N s201100396; публікація про видачу патенту здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" від 25.08.2011 N 16);

- патент України N 22174 на промисловий зразок "Ампула для розчину препарату "МІЛДРОКАРД" (заявка від 08.04.2011 N s201100397; публікація про видачу патенту здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" від 25.08.2011 N 16).

АС "Гріндекс" є найбільшою фармацевтичною компанією країн Прибалтики, провідним фармацевтичним підприємством східної Європи, що займається розробкою, виробництвом і продажем готових лікарських форм і активних фармацевтичних субстанцій, а також поширенням продукції інших виробників лікарських засобів. АС "Гріндекс" відома як компанія високих технологій з розвинутим науковим потенціалом, експортує свою продукцію до 55 країн світу: в Балтійські країни, країни Європейського союзу, Японію, США, країни СНД та інші; експорт становить 95 % від загального обороту; до складу концерну АС "Гріндекс" входять чотири дочірні підприємства у Латвії, Естонії та Росії; представництва працюють в 11 країнах; АС "Гріндекс" котирується в Офіційному списку "NASDAQ OMX Riga".

АС "Гріндекс" є розробником оригінальних препаратів "МІЛДРОНАТ" та "ФТОРАФУР", запатентованих у багатьох країнах, а також більше 100 ефективних і безпечних незапатентованих ліків і 22 видів активних фармацевтичних речовин.

Препатарат "МІЛДРОНАТ", розчин для ін'єкцій 10 % по 5 мл в ампулах N 10, вперше в Україні зареєстрований Міністерством охорони здоров'я України (далі - Міністерство) у 2000 році, про що АС "Гріндекс" видано реєстраційне посвідчення від 27.07.2000 N П.07.00/02119. Згодом препарат перереєстровувався, про що АС "Гріндекс" видано реєстраційні посвідчення.

Міністерством видано реєстраційні посвідчення на лікарський засіб "МІЛДРОНАТ": N UA/3419/02/01 (капсули тверді по 250 мг); N UA/3419/01/01 (розчин для ін'єкцій, 0,5 г / 5 мг) відповідно до рішення про державну перереєстрацію лікарського засобу, затвердженого наказом Міністерства від 06.08.2015 N 655; N UA/3419/02/02 (капсули тверді по 500 мг) відповідно до рішення про державну перереєстрацію лікарського засобу, затвердженого наказом Міністерства від 13.12.2010 N 1095.

АС "Гріндекс" реалізовує даний препарат на території України, що підтверджується примірниками упаковок, виписками з інтернет-сторінок, чеками, довідками, договорами та ін.

Мілдронат=> у VI Національному конкурсі професіоналів фармацевтичної галузі України "Панацея-2005" визнаний кращим рецептурним препаратом іноземного виробництва в Україні у 2005 році.

Препарат Мілдронат нагороджено у номінації "Кардіологічний медикамент року" у конкурсі "Панацея-2011", що проходив в Україні 12 років поспіль, були обрані й нагороджені кращі, найбільш професійні гравці фармацевтичної сфери.

21.01.2014 позначення "MILDRONATS/MILDRONATE/MILDRONAT" визнано добре відомим рішенням Верховного Суду Латвійської Республіки.

Відомість препарату "МІЛДРОНАТ" в Україні підтверджується довідкою товариства з обмеженою відповідальністю "Проксіма Рісерч" від 22.10.2014 N 180 про обсяги продажу препарату в Україні за 11 років, з 2003 по 2013 рік.

Враховуючи загальну обізнаність фахівців у галузі кардіології щодо цінних властивостей та якості безрецептурного препарату фармакотерапевтичної групи "Кардіологічні засоби" "МІЛДРОНАТ" позивача, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про добру відомість відповідного ЗТП серед визначеного кола споживачів, а саме лікарів та пацієнтів із захворюваннями: інфаркт міокарда, нестабільна стенокардія, мігрень, ішемічний інсульт, порушення мозкового кровообігу, операції (післяопераційний період) на судинах (аортокоронарне шунтування, черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика) тощо.

Таким чином, станом на 11.06.2009 позначення "MILDRONATE"/"МИЛДРОНАТ"/"МІЛДРОНАТ" можуть бути визнані добре відомими в Україні. Судами було враховано умовність дати - 11.06.2009, але, беручи до уваги межі позовних вимог (саме цю дату зазначив позивач, оскільки відповідачем подано заявку N m200906774 на реєстрацію позначення "Мілдрокард" саме 11.06.2009) та фактичний зміст поданих позивачем з цього приводу доказів, суди вважали за можливе погодитись з нею, виходячи з того, що станом на 11.06.2009 добра відомість цього знака є безумовно доведеною.

Зі свідоцтв України NN 50772 і 129623 вбачається, що АС "Гріндекс" і РУВП "РУП "Бєлмєдпрепарати" зареєстровано торговельні марки для товарів одного класу МКТП: фармацевтичні препарати, які мають спільне призначення - лікування та призначені для одного кола споживачів - фактично пацієнтів, а тому товари, для яких зареєстровано торговельну марку РУВП "РУП "Бєлмєдпрепарати", та товари, для яких зареєстровано ЗТП позивачем, є спорідненими.

У висновку щодо спорідненості товарів, для яких використовується позначення "МІЛДРОКАРД" ТОВ "Ніко", у тому числі й з використанням належних останньому патентів України на промислові зразки, та товарів, для яких зареєстровано АС "Гріндекс" ЗТП, судами взято до уваги, що такі позначення сторонами використовуються для позначення лікарських засобів (фармацевтичні препарати), які теж мають однакове коло збуту - ринок України і в даному випадку також і одне коло споживачів.

ТОВ "Ніко" без згоди позивача отримало патенти України: N 22173 на промисловий зразок "Упаковка для лікарського препарату "МІЛДРОКАРД" і N 22174 на промисловий зразок "Ампула для розчину препарату "МІЛДРОКАРД", які використовуються для пакування препарату, маркованого торговельною маркою РУВП "РУП "Бєлмєдпрепарати".

Ухвалами господарського суду міста Києва від 10.11.2014 у даній справі призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України П. С. А.

Згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 04.08.2015 N 1014:

- ЗТП "Мілдрокрд" за свідоцтвом України N 129623 (заявка від 11.06.2009 N m2009 06774), виданий на ім'я РУВП "РУП "Бєлмєдпрепарати", є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками АС "Гріндекс" за свідоцтвом України N 50772 та міжнародними реєстраціями N 727093, N 727158, які стосуються товарів, наведених у цих свідоцтвах;

- позначення "МІЛДРОКАРД", яке міститься на упаковці фармацевтичного препарату "МІЛДРОКАРД" виробництва ТОВ "Ніко", є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками АС "Гріндекс" за свідоцтвом України N 50772 та міжнародними реєстраціями N 727093, N 727158, які стосуються товарів, наведених у цих свідоцтвах, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, тобто щодо АС "Гріндекс";

- у матеріалах справи містяться відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка "Упаковка для лікарського препарату МІЛДРОКАРД" за патентом України N 22173 стала загальнодоступною у світі до дати подання ТОВ "Ніко" заявки N 82011 00396, а саме до 08.04.2011;

- у матеріалах справи містяться відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка "Ампула для розчину препарату МІЛДРОКАРД" за патентом України N 22174 стала загальнодоступною у світі до дати подання ТОВ "Ніко" заявки N s2011 00397, а саме до 08.04.2011.

Суд першої інстанції на підставі досліджених матеріалів справи та результатів судової експертизи дійшов висновку, що позовні вимоги про визнання недійсними повністю свідоцтва України N 129623 на ЗТП "Мілдрокард", зареєстрований для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; фунгіциди, гербіциди", та патентів України N 22173 та N 22174 на промислові зразки, є обґрунтованими.

Позовні вимоги до Служби є похідними від вимог про визнання знака добре відомим в Україні, про визнання недійсними свідоцтва України на ЗТП та патентів України на промислові зразки, тому вони також підлягають задоволенню.

Ухвалами Київського апеляційного господарського суду від 15.03.2016 у даній справі призначено повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту П. М. Ш.

Відповідно до висновку судової експертизи від 24.08.2016 N 6/2016:

- ЗТП за свідоцтвом України N 129623 не є схожим настільки, що його можна сплутати з будь-яким із ЗТП за свідоцтвом України N 50772 та міжнародними реєстраціями N 727093, N 727158 стосовно товарів, для яких такі знаки зареєстровано;

- позначення "МІЛДРОКАРД", які містяться на упаковці лікарського засобу "МІЛДРОКАРД" виробництва ТОВ "Ніко", не є схожими настільки, що їх можна сплутати з будь-якими ЗТП за свідоцтвом України N 50772 та міжнародними реєстраціями N 727093, N 727158 стосовно товарів, для яких такі знаки зареєстровано. Позначення "МІДРОКАРД", які містяться на упаковці лікарського засобу "Мідрокард" виробництва ТОВ "Ніко", не є такими, в процесі використання яких споживачі можуть бути введені в оману щодо особи, яка виробляє товари, а саме щодо виробника АС "Гріндекс";

- у наданих на дослідження матеріалах справи господарської справи N 910/16297/14 відсутні відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак промислово зразка "Упаковка для лікарського препарату МІЛДРОКАРД" за патентом України N 22173 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки N s2011 00396, а саме до 08.04.2011;

- у наданих для дослідження матеріалах господарської справи N 910/16297/14 відсутні відомості, які свідчать проте, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка "АМПУЛА ДЛЯ РОЗЧИНУ ПРЕПАРАТУ "МІДРОКАРД" за патентом України N 22174 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки N s 2011 00397, а саме до 08.04.2011;

- знак для товарів і послуг "МІЛДРОКАРД" за свідоцтвом України не є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням "MILDRONATE/МИЛДРОНАТ/МІЛДРОНАТ", яке АС "Гріндекс" вимагає визнати добре відомим в Україні знаком для товарів 05 класу МКТП, а саме: "ліки" та "імуностимулятори на лікарські (медичні) потреби".

Суд апеляційної інстанції, дослідивши висновок повторної судової експертизи від 24.08.2016 N 6/2016 на предмет обґрунтованості зроблених експертом висновків, їх узгодженості з іншими доказами у справі, зокрема з висновками первісної судової експертизи від 04.08.2015 N 1014, як окремо, так і в їх сукупності, заслухавши усні пояснення судових експертів, які проводили повторну та первісну експертизи, дійшов висновку, що експертний висновок від 04.08.2015 N 1014 відповідає положенням Закону України "Про судову експертизу" та містить чіткі відповіді на порушені судом питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

Причиною подання касаційної скарги стала незгода ТОВ "Ніко" з задоволення позову у даній справі.

Відповідно до частин першої та другої статті 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з приписами Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":

- свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права (пункт 2 статті 16);

- свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (пункт 5 статті 16);

- не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (пункт 3 статті 6);

- свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони (пункт 1 статті 19);

- при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Служба повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені (пункт 2 статті 19);

- охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом; знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні (пункт 1 статті 25);

- з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням (пункт 4 статті 25).

Місцевий та апеляційний господарські суди, повно і всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх поданими сторонами доказами, яким дали необхідну оцінку, в тому числі за допомогою експертного висновку, з дотриманням норм матеріального і процесуального права, встановивши, що: АС "Гріндекс" реалізовує препарат "МІЛДРОНАТ" на території України та відповідний ЗТП є відомим серед споживачів; ЗТП "Мілдрокрд" за свідоцтвом України N 129623, виданим на ім'я РУВП "РУП "Бєлмєдпрепарати", є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками АС "Гріндекс" за свідоцтвом України N 50772 стосовно товарів 05 класу МКТП; ТОВ "Ніко" отримало патенти України, які використовуються для пакування препаратів, маркованого торговельною маркою РУВП "РУП "Бєлмєдпрепарати"; враховуючи наявність чинного свідоцтва на ЗТП України N 50772, власником якого є позивач, а також з урахуванням прав, якими наділений власник свідоцтва, - дійшли заснованого на законі висновку про наявність підстав для задоволення позову.

Доводи касаційної скарги даного висновку не спростовують. Власне, вони практично цілком пов'язані із незгодою скаржника з висновком проведеної у справі судової експертизи від 04.08.2015 N 1014. Проте: по-перше, питання обґрунтованості зроблених експертом висновків, їх узгодженості з іншими доказами у справі вже перевірено й оцінено судом апеляційної інстанції в оскаржуваній постанові; по-друге, висновки судових експертів, будучи доказами у справі, не можуть бути предметом додаткової оцінки і перевірки судом касаційної інстанції в силу припису частини другої статті 1117 ГПК України, за яким касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Водночас скаржником не наведено обґрунтованих доводів стосовно порушення попередніми судовими інстанціями передбачених статтею 43 названого Кодексу правил оцінки доказів.

Те саме стосується й посилань скаржника на підписання позовної заяви зі справи особою, яка, на його думку, не мала права її підписувати. З оскаржуваних судових рішень та інших наявних у справі матеріалів не вбачається, аби ТОВ "Ніко" як відповідач у ній наводило у судах обох попередніх інстанцій пов'язані з цим доводи та подавало до них відповідні докази. Водночас з'ясування та перевірка такого питання потребувало саме виконання названим товариством його процесуального обов'язку, передбаченого статтями 43, 33 і 34 ГПК України, стосовно доведення належними і допустимими доказами тих самих обставин, на які він посилався (в даному разі - щодо відсутності, на погляд скаржника, належних повноважень у особи, яка підписувала позовну заяву). Недодержання ж відповідачем (скаржником) зазначеного процесуального обов'язку не може бути надолужене в суді касаційної інстанції в силу наведеного припису частини другої статті 1117 ГПК України.

Визначених процесуальним законом підстав для скасування оскаржуваних судових рішень не вбачається.

Керуючись статтями 1117, 1119, 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

Рішення господарського суду міста Києва від 26.10.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.11.2016 зі справи N 910/16297/14 залишити без змін, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко" - без задоволення.

 

Суддя

В. Селіваненко

Суддя

В. Корсак

Суддя

Б. Львов


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.