МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2017

м. Київ

N 992

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2017 р. за N 956/30824

Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

Відповідно до плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 415-р (План N 415-р), та з метою запровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі на місцевому рівні

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", що додається.

2. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра фінансів

С. М. Марченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
10 липня 2017 року N 992

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2017 р. за N 956/30824

Типовий перелік
бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"*

Програма

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
(Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 1195) (далі - ТПКВКМБ / ТКВКБМС))
(ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1010 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення надання дошкільної освіти

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

Показники затрат:
кількість дошкільних навчальних закладів, од.;
кількість груп, од.;
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у тому числі:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.
Показники продукту:
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, осіб;
кількість дітей від 0 до 6 років, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на 1 дитину, грн;
діто-дні відвідування, днів.
Показники якості:
кількість днів відвідування, од.;
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, %

Програма

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1020 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

Показники затрат:
кількість закладів (за ступенями шкіл), од.;
кількість класів (за ступенями шкіл), од.;
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.
Показники продукту:
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на 1 учня, грн;
діто-дні відвідування, днів.
Показники якості:
кількість днів відвідування, днів

Програма

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1030 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

Показники затрат:
кількість закладів (за ступенями шкіл), од.;
кількість класів (за ступенями шкіл), од.;
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.
Показники продукту:
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на 1 учня, грн;
діто-дні відвідування, днів.
Показники якості:
кількість днів відвідування, днів

Програма

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1040 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

Показники затрат:
кількість закладів (за ступенями шкіл), од.;
кількість класів (за ступенями шкіл), од.;
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.
Показники продукту:
чисельність учнів, осіб;
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на 1 учня, грн;
діто-дні відвідування, днів.
Показники якості:
кількість днів відвідування, днів

Програма

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1050 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення надання освіти у загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт

Показники затрат:
кількість закладів (за ступенями шкіл), од.;
кількість класів (за ступенями шкіл), од.;
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.
Показники продукту:
чисельність учнів, осіб;
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на 1 учня, грн;
діто-дні відвідування, днів.
Показники якості:
кількість днів відвідування, днів

Програма

Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1060 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення надання освіти в дитячих будинках

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках

Показники затрат:
кількість закладів (за ступенями шкіл), од.;
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.
Показники продукту:
кількість вихованців, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на 1 вихованця, грн;
діто-дні відвідування, днів.
Показники якості:
кількість днів відвідування, од.

Програма

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в сім'ях патронатних вихователів (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1060 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями, сім'ями патронатних вихователів

Показники затрат:
кількість дитячих будинків сімейного типу, од.;
кількість прийомних сімей, од.;
кількість патронатних сімей, од.;
кількість прийомних батьків, осіб;
кількість батьків-вихователів, осіб;
кількість патронатних вихователів, осіб.
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.
Показники продукту:
кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу, осіб;
кількість вихованців у прийомних сім'ях, осіб;
кількість вихованців у патронатних сім'ях, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку сімейного типу, грн;
середні витрати на 1 вихованця у прийомній сім'ї, грн;
середні витрати на 1 вихованця у патронатній сім'ї, грн;
діто-дні відвідування, днів

Програма

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1070 (Наказ N 1195))

Мета

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

Показники затрат:
кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями) од.;
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.
Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), од.
Показники продукту:
середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців), осіб;
середньорічна кількість дітей пільгових категорій (хлопців/дівчат), осіб;
кількість випускників всього, з них:
випускники 9 - 11 класів (дівчат/хлопців), осіб;
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця), грн;
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця), грн;
середні витрати на харчування 1 вихованця, грн.
Показники якості:
відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти;
у професійно-технічних навчальних закладах;
у вищих навчальних закладах

Програма

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1080 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів

Показники затрат:
кількість закладів (за ступенями шкіл), од.;
кількість класів (за ступенями шкіл), од.;
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.
Показники продукту:
чисельність учнів, осіб;
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на 1-го учня, грн;
діто-дні відвідування, днів.
Показники якості:
кількість днів відвідування, днів

Програма

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1090 (Наказ N 1195))

Мета

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

 

Завдання

Результативні показники

 

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

Показники затрат:
кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування), од.;
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків), од.
Показники продукту:
середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту,
у т. ч. за напрямами діяльності гуртків, осіб;
кількість гуртків за напрямами діяльності, од.;
кількість заходів з позашкільної роботи, од.;
кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), грн,
у т. ч. за напрямами діяльності гуртків;
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн.
Показники якості:
відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, місцем проживання, %;
відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків, %

Програма

Надання професійно-технічної (професійної) освіти у професійно-технічних навчальних закладах (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1100 (Наказ N 1195))

Мета

Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці

Показники затрат:
кількість закладів, од.;
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
майстрів виробничого навчання, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.
Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), осіб.
Показники продукту:
середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків),
у т. ч. за напрямами підготовки, осіб;
середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків), осіб;
кількість випускників за напрямами підготовки (жінок/чоловіків), осіб;
кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямами підготовки, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на 1 учня,
у т. ч. за напрямами підготовки, грн.
Показники якості:
відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримають документ про освіту, %;
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямами підготовки, %

Програма

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1120 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

 

Завдання

Результативні показники

 

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

Показники затрат:
кількість закладів, од.;
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.
Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), осіб.
Показники продукту:
середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань, осіб;
середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань, осіб; середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) вечірньої форми навчання за галузями знань, осіб;
середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету, осіб;
середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків), осіб;
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань;
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань;
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на вечірню форму навчання за галузями знань;
кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань, осіб;
кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на 1 вказаного студента,
у т. ч. за галузями знань, грн.
Показники якості:
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримають документ про освіту, %; відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань, %

Програма

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1130 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації

Показники затрат:
 
кількість закладів, од.;
 
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
майстрів виробничого навчання, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.
Показники продукту:
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, осіб;
середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання, осіб;
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, осіб;
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, осіб;
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні, осіб;
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, осіб;
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб;
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури, осіб;
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, осіб;
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, осіб;
середньорічна кількість докторантів, осіб;
кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання;
кількість випускників, осіб;
кількість випускників, які будуть працевлаштовані, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на 1 вказаного студента, грн;
середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва, грн;
середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва, грн;
середні витрати на 1 докторанта, грн.
Показники якості:
відсоток студентів, які отримають відповідний документ про освіту, %;
відсоток працевлаштованих випускників, %

Програма

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1140 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації

Показники затрат:
кількість закладів, од.;
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
майстрів виробничого навчання, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.
Показники продукту:
середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку, осіб;
середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, осіб;
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, осіб;
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, осіб;
середньорічна кількість докторантів, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку, грн;
середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію, грн;
середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва, грн;
середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва, грн;
середні витрати на 1 докторанта, грн.
Показники якості:
відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту, %

Програма

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1150 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти

Показники затрат:
кількість закладів, од.;
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
майстрів виробничого навчання, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.
Показники продукту:
середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку, осіб;
середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку, грн;
середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію, грн.
Показники якості:
відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту, %

Програма

Придбання, доставка та зберігання підручників і посібників (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1160 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення придбання, доставки та зберігання підручників і посібників для потреб установ освіти

 

Завдання

Показники виконання програми

 

Забезпечити підручниками та посібниками установи освіти

Показники затрат:
видатки, пов'язані із доставкою підручників і посібників, тис. грн;
видатки, пов'язані із зберіганням підручників і посібників, тис. грн;
видатки, пов'язані із придбанням підручників і посібників, тис. грн.
Показники продукту:
кількість придбаних примірників підручників і посібників, од.
Показники ефективності:
середня вартість придбання примірника підручника/посібника, грн.
Показники якості:
забезпеченість установ освіти підручниками та посібниками, %

Програма

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1170 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

Показники затрат:
кількість закладів, од.;
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.
Показники продукту:
кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури, од.
Показники ефективності:
середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури, грн.
Показники якості:
забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою, %

Програма

Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1180 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом

Показники затрат:
кількість служб технічного нагляду, од.;
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.
Показники продукту:
кількість установ, де проведено реконструкцію чи капремонт, од.;
площа відремонтованих приміщень, м2.
Показники ефективності:
вартість 1 м2 відремонтованих приміщень, грн;
вартість 1 м2 відбудованих приміщень, грн

Програма

Централізоване ведення бухгалтерського обліку (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1190 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами

Показники затрат:
кількість централізованих бухгалтерій, од.;
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.
Показники продукту:
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.;
кількість особових рахунків, од.;
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, од.
Показники ефективності:
кількість установ, які обслуговує 1 працівник, од.;
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, од.

Програма

Здійснення централізованого господарського обслуговування (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1200 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Показники затрат:
кількість груп централізованого господарського обслуговування, од.;
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.
Показники продукту:
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.
Показники ефективності:
кількість установ, які обслуговує один працівник, од.

Програма

Утримання інших закладів освіти (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1210 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

 

Завдання

Результативні показники

 

1. Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів
2. Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, секцій, аматорських колективів

Показники затрат:
кількість навчальних закладів, од.;
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.

Програма

Придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1220 (Наказ N 1195))

Мета

Організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечення перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому

Показники затрат:
видатки, пов'язані з утриманням шкільних автобусів, тис. грн;
видатки, пов'язані з перевезенням дітей, тис. грн;
видатки, пов'язані з придбанням шкільних автобусів, тис. грн.
Показники продукту:
кількість придбаних шкільних автобусів,
у т. ч. спеціальних автобусів, у яких обладнано місця для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках, од.
Показники ефективності:
середня вартість одного шкільного автобуса,
у т. ч. придбаного спеціального автобуса, у якому обладнано місця для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках.
Показники якості:
забезпеченість автобусами, %

Програма

Інформатизація та комп'ютеризація навчальних закладів (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1210 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення належного рівня інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів

Показники продукту:
кількість придбаних комп'ютерних комплексів, од.
Показники ефективності:
середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу, грн.
Показники якості:
забезпеченість комп'ютерними комплексами, %

Програма

Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1220 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення належного рівня викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін

Показники продукту:
кількість придбаних технічних засобів навчання (кабінетів), од.
Показники ефективності:
середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання (кабінету), грн.
Показники якості:
забезпеченість технічними засобами навчання (кабінетами), %

Програма

Надання пільгового довгострокового кредитування на здобуття освіти (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1220 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення надання пільгового довгострокового кредитування на здобуття освіти

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити належний рівень надання пільгового довгострокового кредитування на здобуття освіти

Показники продукту:
середньорічна кількість одержувачів пільгових довгострокових кредитів на здобуття освіти, од.
Показники ефективності:
середній розмір пільгового довгострокового кредиту на здобуття освіти, грн

Програма

Інші освітні програми (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1220 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити реалізацію інших освітніх програм

Показники затрат:
кількість навчальних закладів, од.;
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у т. ч.:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.;
видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм (розшифрувати), тис. грн

Програма

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1230 (Наказ N 1195))

Мета

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

 

Завдання

Результативні показники

 

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

Показники продукту:
середньорічна кількість одержувачів допомоги, од.
Показники ефективності:
середній розмір допомоги, грн


* При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений.

 

Директор Департаменту економіки
та фінансування Міністерства
освіти і науки України

С. Даниленко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.