ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.07.2017 р. N 840

Про регіональну Програму розвитку освіти: "Освіта Донеччини в європейському вимірі. 2017 - 2020 роки"

На підставі законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), "Про охорону дитинства", "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII), "Про місцеві державні адміністрації", керуючись указами Президента України від 25 червня 2013 року N 344/2013 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року" (Указ N 344/2013), 12 січня 2015 року N 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" (Указ N 5/2015), враховуючи рішення колегії облдержадміністрації від 27 квітня 2017 року "Про регіональну Програму розвитку освіти: "Освіта Донеччини в європейському вимірі. 2017 - 2020 роки":

1. Затвердити регіональну Програму розвитку освіти: "Освіта Донеччини в європейському вимірі. 2017 - 2020 роки" (далі - регіональна Програма), що додається.

2. Рекомендувати виконавчим органам міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям:

1) розробити та затвердити в установленому законодавством порядку до 01.09.2017 місцеві програми розвитку освіти з урахуванням напрямів регіональної Програми;

2) розробити заходи щодо реалізації проектів, що включені до складу регіональної Програми, з урахуванням демографічної ситуації та особливостей розвитку освітніх осередків міст, районів та об'єднаних територіальних громад області з фінансовим обґрунтуванням до 2020 року та у строк до 20.09.2017 надати департаменту освіти і науки облдержадміністрації для узагальнення;

3) щорічно передбачати в місцевих бюджетах кошти, необхідні для забезпечення реалізації проектів, що включені до складу регіональної Програми.

3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Оксенчук):

1) розробити план заходів щодо реалізації проекту "Фахова освіта", який включено до регіональної Програми, з урахуванням потреб регіонального ринку праці у робітничих кадрах;

2) узагальнити заходи щодо реалізації проектів, що включені до складу регіональної Програми, та внести регіональний План заходів на розгляд колегії облдержадміністрації в листопаді 2017 року.

4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на департамент освіти і науки облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Стокоза І. С.

 

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

П. І. Жебрівський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
20 липня 2017 року N 840

Регіональна програма розвитку освіти "ОСВІТА ДОНЕЧЧИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ. 2017 - 2020 роки"

ПАСПОРТ
Програми розвитку освіти: "ОСВІТА ДОНЕЧЧИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ. 2017 - 2020 роки"

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади щодо розроблення програми

Конституція України, закони України: "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), "Про охорону дитинства"; укази Президента України від 25 червня 2013 року N 344/2013 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року" (Указ N 344/2013), 12 січня 2015 року N 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна-2020" (Указ N 5/2015). При цьому Програма максимально враховує положення нових законів, законопроектів і стратегічних документів, які прямо чи опосередковано впливатимуть на розвиток освіти, а саме: проект Закону України "Про освіту" (доопрацьований до повторного першого читання), концептуальні засади реформування середньої освіти "Нова українська школа", Дорожня карта освітньої реформи (2015 - 2025), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року N 498 "Про стратегію розвитку Донецької області на період до 2020 року" (Розпорядження N 498).

3.

Розробник Програми

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, райдержадміністрації.

5.

Відповідальні виконавці Програми

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, райдержадміністрації, громадські об'єднання.

6.

Учасники Програми

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, виконавчі органи місцевих рад, рад об'єднаних територіальних громад, райдержадміністрації, громадські об'єднання.

7.

Термін реалізації Програми

2017 - 2020 роки.

7.1.

Етапи виконання програми

2017, 2018, 2019, 2020 роки.

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми*

обласний, бюджети міст і районів, об'єднаних територіальних громад, інші джерела фінансування, які не заборонені законодавством.

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього,
у тому числі:

Усього - 983794,7 тис. грн., у тому числі:
- за рахунок залишків коштів освітньої субвенції 39565,3 тис. грн.;
- обласний бюджет 978527,1 тис. грн.

9.1.

коштів місцевого бюджету

- бюджети міст, районів, ОТГ - 3992,4 тис. грн.;

9.2.

коштів інших джерел

- інші джерела 1275,2 тис. грн.


* Фінансування за рахунок коштів міст, районів, об'єднаних територіальних громад здійснюється в межах бюджетних призначень відповідних місцевих бюджетів.

ПЕРЕДМОВА

Донецька область - мирна та невіддільна складова України з розвиненим громадянським суспільством, що базується на принципах взаєморозуміння та поваги до різних думок; регіон, який прагне розбудувати сприятливе середовище для розвитку підприємницької діяльності, диверсифікованої, відкритої та конкурентоспроможної економіки на основі інноваційних освітніх послуг та європейських цінностей і стандартів; регіон, у якому об'єднані спроможні громади надають якісні послуги всім мешканцям регіону.

Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року

Події останніх років в області яскраво довели необхідність не просто відбудови, а побудови суперсучасної Донеччини - з новими потужними технологіями, новітнім типом комунікацій, стосунків між людьми, модерним культурним й освітнім вектором, із сучасною парадигмою життя - успішного та щасливого. Перед освітою постають нові виклики.

Програма "Освіта Донеччини в європейському вимірі. 2017 - 2020 роки" є результатом співпраці департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, виконавчих органів місцевих рад, об'єднаних територіальних громад, райдержадміністрацій, керівників управлінь (відділів) освіти, методичної служби та широких кіл педагогічної громадськості Донеччини.

В основу програми покладено державні стратегії та основні напрями розвитку освіти XXI століття, визначені Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленою Указом Президента України від 25 червня 2013 року N 344/2013 (Указ N 344/2013), концептуальними засадами реформування середньої освіти "Нова українська школа", новими законами, законопроектами та іншими сучасними державними й регіональними нормативними документами (Стратегією розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженою розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року N 498 (Розпорядження N 498), Програмою національно-патріотичного виховання дітей і молоді в Донецькій області на 2016 - 2020 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 липня 2016 року N 579, та ін.). Програма орієнтована на розбудову системи якісної, конкурентоспроможної, доступної освіти Донецької області відповідно до запитів особистості, вимог сталого інноваційного розвитку громади, суспільства, економіки, європейських вимірів і стандартів.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму розроблено відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), "Про охорону дитинства"; указів Президента України від 25 червня 2013 року N 344/2013 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року" (Указ N 344/2013), 12 січня 2015 року N 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" (Указ N 5/2015). При цьому Програма максимально враховує положення нових законів, законопроектів і стратегічних документів, які прямо чи опосередковано будуть впливати на розвиток освіти, а саме: проект Закону України "Про освіту" (доопрацьований до повторного першого читання), концептуальні засади реформування середньої освіти "Нова українська школа", Дорожня карта освітньої реформи (2015 - 2025), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року N 498 "Про стратегію розвитку Донецької області на період до 2020 року" (Розпорядження N 498). Підставами для розробки Програми є завершення терміну дії програми "Освіта Донеччини. 2012 - 2016 роки", затвердженої рішенням Донецької обласної ради від 29 березня 2012 року N 6/10-253, та необхідність продовження застосування програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи освіти області з урахуванням державних стратегій і потреб населення в якісній освіті XXI століття, розвитку науково-інформаційних технологій, досягнень у галузі педагогічних інновацій, процесів децентралізації.

Програма визначає головну місію та завдання розвитку освіти Донецької області на період 2017 - 2020 років, конкретизує напрями та шляхи їх реалізації за окремими проектами, очікувані результати та спосіб оцінювання їх ефективності, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення. Структура побудована на принципі комплексності: усі проекти взаємопов'язані, взаємодоповнюються та мають розглядатися цілісно. Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) у встановленому чинним законодавством порядку.

Програма є рамковою для розробки цільових програм розвитку освіти міст і районів, об'єднаних територіальних громад області з урахуванням місцевих соціально-економічних умов, географічних та національно-етнічних особливостей, традицій, потреб і можливостей населення.

Актуальність розробки Програми обумовлена необхідністю "перезавантаження" освіти області в контексті державної освітньої реформи: пошуку та вироблення нової гнучкої, динамічної моделі освітньої системи з громадсько-державним управлінням на засадах децентралізації, новим компетентнісноорієнтованим змістом освіти та наскрізним процесом виховання, із педагогікою партнерства й педагогічними працівниками - "аґентами змін", із ефективним моніторингом якості освіти.

Інтеграція України у світовий економічний, культурний простір потребує ретельного об'єктивного вивчення міжнародного досвіду розвитку освіти, його зіставлення з вітчизняним і визначення шляхів запровадження кращих педагогічних надбань людства в практику шкільництва, прогнозування тенденцій подальшого розвитку регіональної освітньої системи.

Мета Програми

Розбудова системи якісної, конкурентоспроможної, доступної освіти Донецької області відповідно до запитів особистості, вимог сталого інноваційного розвитку громади, суспільства, економіки, європейських вимірів і стандартів.

Напрями реалізації Програми

Виконання Програми передбачене шляхом реалізації програмних проектів за такими стратегічними напрямами:

I. Управління та інституційний розвиток.

II. Зміст освіти.

III. Здоров'я та безпека.

IV. Виховання на цінностях сталого розвитку.

V. Інтеграція в європейську спільноту.

  

Завдання Програми

1. Формування оптимальної інституційної структури освіти Донеччини відповідно до сучасних потреб населення та ресурсних можливостей адміністративно-територіальних одиниць області; забезпечення її ефективного управлінського супроводу на засадах децентралізації та партисипативності шляхом запровадження інноваційних моделей громадсько-державного управління та фінансово-економічних механізмів.

2. Забезпечення відповідності нового змісту дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти потребам і викликам сучасного суспільства й особистості, перетворення освіти на рушійну силу розвитку інтелектуального, економічного та культурного потенціалу Донецької області.

3. Створення умов для здоров'язбереження, захисту прав особистості, психологічної та фізичної безпеки у процесі здобуття освіти; формування активної позиції щодо здорового способу життя.

4. Розробка й реалізація сучасної ефективної моделі виховання системи цінностей особистості на засадах сталого розвитку, що відповідає актуальним завданням розбудови суспільства в Україні та його інтеграції в європейський простір і світове співтовариство.

5. Запровадження європейських освітніх вимірів та стандартів, необхідних для проживання й навчання, культурного співробітництва в європейському співтоваристві шляхом трансляції загальноєвропейських цінностей та формування навичок співіснування через зміст освіти, обмін між викладачами, студентами й учнями, реалізацію європейських проектів.

Критерії ефективності результатів Програми

Оцінювання здійснюватиметься шляхом запровадження системного моніторингу якості та змін освіти на всіх рівнях.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування проектів Програми здійснюється за рахунок коштів державного обласного бюджету, бюджетів міст і районів, об'єднаних територіальних громад, а також джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяги видатків, необхідних для виконання Програми, визначаються щороку з урахуванням фінансових можливостей місцевих бюджетів.

Виконання Програми здійснюється в межах реальних фінансових можливостей державного, обласного бюджетів та бюджетів міст, районів, об'єднаних територіальних громад, інших джерел на відповідний рік із урахуванням економічної ефективності видатків бюджетів.

Терміни реалізації Програми

Програма розрахована на чотири роки, що відповідає середньостроковому циклу планування. Хоча завдання Програми орієнтовані на чотирирічний термін виконання, окремі заходи/проекти цих завдань можуть реалізуватися впродовж одного - чотирьох років із щорічним корегуванням їх змісту та бюджету за результатами оцінювання досягнутих результатів за поточний рік.

Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація та координація виконання Програми покладається на департамент освіти і науки облдержадміністрації.

Щорічно до 01 лютого виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, райдержадміністрації, інформують департамент освіти і науки облдержадміністрації про хід виконання завдань і заходів Програми.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації до 01 березня наступного року інформує облдержадміністрацію, Міністерство освіти і науки України та громадськість про хід виконання завдань і заходів Програми.

НАПРЯМИ ПРОГРАМИ

I. УПРАВЛІННЯ ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

  

1.1. Проект "Громадсько-державне управління освітою на засадах децентралізації"

Мета: забезпечення узгодженої взаємодії між громадою та державою в управлінні освітою, пов'язаної з можливістю приймати ефективні управлінські рішення, відповідально та результативно впливати на освітню політику.

Шляхи реалізації

Термін виконання

2017

2018

2019

2020

Створити:
-
оптимальну систему ефективного управлінського супроводу розвитку освіти області на засадах децентралізації та партисипативності шляхом запровадження інноваційних моделей громадсько-державного управління та фінансово-економічних механізмів;

+

+

+

+

- дієву сучасну систему управління опорними навчальними закладами освіти та їх філіями у межах кожної об'єднаної територіальної громади (далі - ОТГ) для формування системи забезпечення якісними освітніми послугами населення;

+

+

 

 

- базу даних найкращих практик із управління у сфері освіти об'єднаних територіальних громад.

 

+

+

+

Сприяти:
- максимальному делегуванню адміністративних і навчально-методичних повноважень до рівня навчального закладу в поєднанні з належним управлінням усередині закладів освіти та забезпеченням якості останньої;

+

+

+

+

- створенню міських (районних, ОТГ) фондів підтримки освіти, шкільних благодійних фондів;

+

+

 

 

- доброзичливій конкуренції між освітніми округами з метою стимулювання підвищення якості освітніх послуг;

+

+

+

+

- реалізації спільних проектів між навчальними закладами, що передбачає координацію діяльності суб'єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів;

+

+

 

 

- подоланню бюрократизації в системі управління, упорядкуванню перевірок і звітності навчальних закладів;

+

+

 

 

- запровадженню наскрізного електронного урядування (e-management) за допомогою захищених і сертифікованих систем передачі даних на всіх рівнях освітньої системи;

+

+

+

+

- підвищенню соціального статусу вчителя.

+

+

+

+

Упорядкувати систему призначення, переміщення, звільнення керівників і педагогічних працівників закладів освіти відповідно до положень нормативно-правового регулювання діяльності освітніх округів, опорних закладів та їх філій.

+

+

+

-

Організувати:
- систему заходів (нормотворчих, науково-методичних, фінансово-економічних) із розробки варіативних моделей автономії закладів освіти (академічної, організаційної, кадрової, фінансової) та апробації механізмів їх реалізації в залежності від рівня і галузі освіти - для підвищення її якості;

 

+

+

+

- ребрендинг навчальних закладів з метою створення позитивного іміджу ОТГ;

+

+

+

+

- щорічний моніторинг стану вирішення ключових завдань розвитку освіти, на основі результатів якого визначення тенденцій їх впливу на соціально-економічний розвиток і прогнозування подальшого інноваційного розвитку освіти області.

+

+

+

+

Висвітлювати управлінську політику освітян області на сайтах навчальних закладів, громад, органів управління освітою різних рівнів, у місцевих засобах масової інформації.

+

+

+

+

Очікувані результати:

- громадсько-державна взаємодія в управлінні освітою;

- ефективне управління освітою на основі проектно-цільового методу;

- функціонування інституцій, що забезпечують відкритість і прозорість розвитку освіти;

- збільшення на 30 % фінансових надходжень в освіту з громадського сектора;

- взаємодія із закордонними партнерами.

1.2. Проект "Нове освітнє середовище"

Мета: сприяння розвитку освітніх осередків ОТГ шляхом створення належних матеріально-технічних умов і забезпечення науково-методичного супроводу.

Шляхи реалізації

Термін виконання

2017

2018

2019

2020

Створити:
- універсальний освітній простір ОТГ з різноманітними формами та засобами отримання освіти (дистанційні, мережеві, змішані форми здобуття освіти, екстернатна та сімейна (домашня) форми індивідуальної освіти, педагогічний патронат із належним визнанням результатів такого навчання);

+

+

+

+

- освітні округи в ОТГ;

+

+

+

+

- обласні навчальні заклади:

+

+

+

+

- багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр для дітей з особливими освітніми потребами та дітей, які потребують спеціальних навчально-реабілітаційних послуг;

-

+

-

-

- військовий ліцей;

-

+

-

-

- школа для обдарованих дітей;

-

+

-

-

Hub School - школа з європейським рівнем якості освіти;

-

+

+

-

- on-line-школа для учнів із веб-ресурсами щодо національної історії та історії Європи

 

+

+

+

Розширити мережу:
- опорних шкіл (не менше однієї в ОТГ), базових дистанційно-екстернатних шкіл, навчально-виховних комплексів, гуртків і секцій позашкільних навчальних закладів;

+

+

+

+

- закладів для навчання дітей з особливими освітніми потребами;

+

+

+

+

- культурних і спортивних центрів для позашкільної діяльності учнів.

+

+

+

+

Провести:

 

 

 

 

- оптимізацію мережі навчальних закладів області;

+

+

+

+

- конкурси щодо визначення опорних шкіл;

+

+

+

+

- призначення директорів опорних шкіл на конкурсних засадах;

+

+

+

+

- комплексну підготовку керівних і педагогічних кадрів до роботи в опорній школі;

+

+

+

+

- конкурси проектів щодо розвитку інфраструктури освітніх осередків.

+

+

+

+

Відкрити в опорних школах ОТГ:
- різноманітні профілі навчання;

+

+

+

+

- мережу європейських класів (European sections), де учні отримають можливість вивчати декілька іноземних мов;

+

+

+

+

- інформаційно-бібліографічні центри з вільним доступом до мережі Інтернет;

+

+

+

+

- гуртки, факультативи за інтересами.

+

+

+

+

Удосконалити й осучаснити:

 

 

 

 

- моделі соціально-освітнього розвитку ОТГ з урахуванням особливостей регіону;

+

+

 

 

- матеріально-технічну базу закладів освіти: оновлення засобів навчання, лабораторної бази, бібліотек із вільним доступом до електронних підручників; урізноманітнення варіантів організації навчального середовища: у класі чи на on-line-платформі;

+

+

+

+

- фізичну (на принципах універсального дизайну та розумного пристосування) й інформаційну доступність освіти для дітей з особливими потребами;

+

+

+

+

- навчально-методичне забезпечення освітнього процесу навчальних закладів (наочність, посібники, література та періодичні фахові видання тощо);

+

+

-

-

- бібліотечні фонди навчальних закладів, поповнити електронні бібліотеки.

+

+

+

+

Організувати:
- вивчення досвіду партнерів з України та закордоння щодо організації системи освіти в ОТГ;
- спільну інноваційну діяльність з актуальних питань розвитку освіти та за її результатами - міжнародні науково-практичні семінари, конференції, симпозіуми.

+

+

+

+

Очікувані результати:

- наявна ефективна мережа освітніх осередків ОТГ Донеччини як центрів освіти нової якості;

- створено 42 опорні школи;

- удосконалена сучасна матеріально-технічна база опорних шкіл;

- 100 % задоволення потреб дітей з особливими потребами в інклюзивній освіті.

1.3. Проект "Науково-методичний супровід освіти. Розвиток людських ресурсів"

Мета: модернізація обласної системи післядипломної педагогічної освіти в умовах децентралізації для забезпечення нової якості керівних і педагогічних кадрів - успішних лідерів, "агентів змін".

Шляхи реалізації

Термін виконання

2017

2018

2019

2020

Забезпечити:

- готовність учителя до нової ролі - лідера, який може вести за собою, любить свій предмет і фахово його викладає; коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини;

+

+

+

+

- підвищення посадових окладів керівним та педагогічним працівникам кращих опорних шкіл;

+

+

+

+

- готовність практичних психологів і соціальних педагогів до формування оптимальної траєкторії розвитку кожної дитини, реалізації програм із запобігання дискримінації, насильства та знущання у школі;

+

+

+

+

- вільний вибір форм, змісту, місця та періодичності підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників освіти.

+

+

+

+

Запровадити:

- сучасні види, форми, методи, технології професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних, методичних і керівних кадрів системи освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку;

+

+

+

+

- нові механізми взаємодії із закладами вищої педагогічної освіти (обласними, інших регіонів України та закордоння) щодо виявлення та поширення "добрих практик" осучаснення системи навчання та підвищення рівня професійної майстерності кадрів;

.+

+

+

+

- залучення іноземних викладачів до підвищення фахового рівня педагогічних працівників області;

-

+

+

+

- спільні із закордонними партнерами наукові дослідження щодо актуальних проблем розвитку освіти та міжнародні науково-практичні симпозіуми, конференції, семінари за їх результатами.

-

-

+

+

Створити:

- обласний освітній портал Донеччини з методичними та дидактичними матеріалами, українськими е-енциклопедіями, мультимедійними підручниками, інтерактивними on-line-ресурсами тощо;

+

+

+

+

- систему мережевої взаємодії щодо впровадження інноваційного досвіду педагогів і шкіл в обласній системі підвищення кваліфікації.

-

+

-

-

Розробити:

 

- дієву модель індивідуалізації професійного розвитку педагогічних працівників регіону в контексті стратегії "навчання впродовж життя";

+

+

+

+

- нові моделі організації неперервного навчання педагогів області;

+

+

+

+

- систему підтримки вчителів-початківців (підготовка наставників, лідерів до роботи з молодими учителями початкової та старшої школи);

+

+

+

+

- систему неформальної освіти педагогічних працівників області;

-

+

+

+

- програму навчання та обміну досвідом для керівників органів освіти ОТГ;

+

+

+

+

- нове покоління програм підвищення кваліфікації та подальшого професійного розвитку керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної освіти з урахуванням структурної реформи та децентралізації в освіті;

+

+

+

+

- тематичні спецкурси для працівників опорних шкіл за темою "Hub School - школа з європейським рівнем якості освіти";

+

+

+

+

- комплекс інноваційних програм підвищення кваліфікації з підготовки педагогів до роботи в новій українській школі;

+

+

+

+

- систему заходів неперервної освіти вчителів початкової школи щодо опанування специфікою організації освітнього процесу під час адаптаційно-ігрового та основного циклів навчання;

+

+

+

+

- організувати апробацію інноваційних навчально-методичних матеріалів (посібників, підручників, е-кейсів тощо) щодо реформування

 

 

 

 

дошкільної освіти;

+

+

 

 

початкової школи;

+

+

+

 

базової освіти;

 

+

+

+

профільної освіти;

 

 

+

+

- впровадити регіональні цільові індикатори та показники якості освіти для здійснення системного моніторингу стану вирішення ключових завдань розвитку освіти та визначення їх впливу на соціально-економічний розвиток регіону.

+

+

+

+

Організувати:

 

 

 

 

- сучасні ефективні форми навчально-методичної та науково-методичної роботи з керівниками та педагогічними працівниками закладів освіти; науково-практичні конференції різних рівнів (обласні, всеукраїнські, міжнародні) з проблем загальної середньої та післядипломної педагогічної освіти;

+

+

+

+

- розробку з використанням міжнародних компонентів і проведення на засадах бенчмаркінгу щорічного оцінювання та моніторингу системи професійного вдосконалення й підвищення кваліфікації педагогічних, методичних і керівних кадрів системи освіти області.

+

+

+

+

Очікувані результати:

- модернізована обласна система післядипломної педагогічної освіти в умовах децентралізації для забезпечення нової якості керівних і педагогічних кадрів - "агентів змін";

- запроваджені нові моделі, види, форми, методи та технології підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників області;

- вільний вибір форм, змісту, місця та періодичності підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників освіти в контексті стратегії "навчання впродовж життя";

- умотивовані до неперервного навчання та підготовлені до роботи в Новій українській школі керівник і педагог як ключові фігури оновлення школи;

- вчитель у ролі партнера, лідера;

- налагоджена індустрія методичних матеріалів для освітян області;

- підвищення на 20 % посадових окладів керівним та педагогічним працівникам кращих опорних шкіл.

II. ЗМІСТ ОСВІТИ

  

2.1. Проект "Дошкільна освіта"

Мета: утвердження в освіті принципу дитиноцентризму - максимальне наближення розвитку, виховання та навчання дитини до її сутності, індивідуальних особливостей і здібностей, що сприятиме максимальному саморозвитку та самореалізації особистості.

Шляхи реалізації

Термін виконання

2017

2018

2019

2020

Сприяти:
- розвитку та урізноманітненню мережі дошкільних навчальних закладів різних типів, профілів і форм власності, альтернативних форм здобуття дошкільної освіти - із залученням сімей і місцевих громад: родинне виховання, дошкільні заклади сімейного типу (зокрема, у житлових приміщеннях), корпоративні та відомчі дитячі садки;

-

+

+

+

- введенню в експлуатацію закладів, що припинили роботу через проведення АТО;

+

-

-

-

- підвищенню якості дошкільної освіти через упровадження нових державних комплексних і парціальних, авторських програм виховання, навчання та розвитку дітей, інноваційних технологій, експериментальної діяльності.

+

+

+

+

Створити:
- систему піклування про дітей віком від народження до 3-х років з активним залученням сімей;

-

+

+

+

- навчально-методичне забезпечення щодо ранньої освіти та піклування, організації психолого-педагогічної підтримки дітей від народження до трьох років - для педагогів і батьків.

-

+

+

+

Розробити:
-
регіональну модель національно-патріотичного виховання дошкільників на засадах краєзнавства та педагогіки сталого розвитку.

+

+

 

 

Забезпечити:
- збереження субкультури дошкільного дитинства, протистояння задидактизованості та перетворенню дитсадка на філію школи для малюків;

+

+

+

+

- право дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти шляхом створення необхідних умов функціонування та розвитку системи дошкільної освіти, збереження та розширення мережі закладів, визначення змісту їх діяльності відповідно до освітніх запитів населення;

+

+

+

+

- доступ дітей з особливими потребами до якісної дошкільної освіти через оновлення підходів до роботи спеціалістів-дефектологів, запровадження посад асистентів вихователів, забезпечення відповідними фахівцями дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

-

+

+

+

- "систему раннього втручання" для дітей із порушеннями розвитку з наступним наданням інтегрованих послуг в умовах інклюзивної освіти;

+

+

+

+

- дошкільні заклади оргтехнікою та доступом до мережі Інтернет;

+

+

+

+

- оновлення розвивального середовища дошкільних навчальних закладів сучасним змістом з метою підвищення якості дошкільної освіти.

+

+

+

+

Запровадити:
-
висвітлення в ЗМІ інформації щодо роботи дошкільних навчальних закладів, найкращих здобутків у галузі дошкільної освіти регіону для інформування населення про забезпечення дітей якісною дошкільною освітою.

+

+

+

+

Очікувані результати:

- поширена й урізноманітнена мережа дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності, альтернативних форм здобуття дошкільної освіти - відповідно до потреб міст/районів, ОТГ;

- введення в експлуатацію 20 закладів, що припинили роботу через проведення АТО;

- 100 % охоплення дітей дошкільного віку якісною освітою в закладах різних типів і форм власності;

- забезпечено рівний доступ до якісної дошкільної освіти дітям всіх вікових категорій і стану здоров'я;

- побудова освітньо-виховного процесу в дошкільних закладах на основі особистісного підходу;

- on-line-доступ батьків до інформації про умови отримання дітьми дошкільної освіти.

2.2. Проект "Нова українська школа"

Мета: Створення нової української школи - авангарду суспільних змін, здатної готувати всебічно розвинених, освічених українців, відповідальних громадян і патріотів, здатних до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, до ризику та інновацій, конкурентноздатних у 21-му столітті.

Шляхи реалізації

Термін виконання

2017

2018

2019

2020

Створити в школах області сучасне освітнє середовище (фізичне просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання) для різнобічного розвитку, виховання та соціалізації особистості.

+

+

+

+

Забезпечити:

 

 

 

 

- реалізацію оновлених цілей і змісту освіти на засадах компетентнісного підходу й особистісної орієнтації, з максимальним врахуванням прав дитини, її здібностей, потреб та інтересів, майбутньої життєвої траєкторії;

+

+

+

+

- поширення педагогіки партнерства вчителя з учнями та батьками, ефективних інноваційних інтерактивних, індивідуалізованих, командних і проектних навчальних технологій для спільного вироблення нового знання;

+

+

+

+

- специфіку освітнього процесу початкової школи відповідно до особливостей адаптаційно-ігрового та основного циклів навчання;

 

+

+

+

- психологічний комфорт і підтримку освітнього процесу, соціально-психологічний супровід особистості в кризових ситуаціях;

+

+

+

+

- перехід від адміністративно-розпорядчого управління навчальними закладами до системи освітнього менеджменту.

+

+

+

+

Організувати:
- процес навчання, що формує стійку систему компетенцій, мотивів до отримання та використання набутих знань у житті, вибору шляху подальшого навчання відповідно до своїх інтересів і здібностей;

+

+

+

+

- наскрізний процес виховання стійкої системи ціннісних ставлень і суджень на основі загальнолюдських морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) і соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови та культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність) цінностей; відповідальності не лише за себе, а й за розвиток і добробут країни та всього людства;

+

+

+

+

- сучасний ефективний психолого-педагогічний і науково-методичний супровід освітнього процесу;

+

+

+

+

- глибше залучення родини до побудови освітньо-професійної траєкторії дитини.

+

+

+

+

Запровадити:
- розробку та реалізацію різноманітних моделей освітніх закладів різних типів і форм власності;

+

+

+

+

- вивчення та використання міжнародної практики (зокрема країн Європейського Союзу) щодо отримання освітніми закладами фінансових ресурсів і технічної допомоги;

+

+

+

+

- участь у міжнародному обстеженні якості середньої освіти PISA-2018.

 

+

 

 

Сприяти:
- запровадженню автономії школи з одночасним посиленням відповідальності перед суспільством згідно з вимогами громадсько-державної системи забезпечення якості освіти;

+

+

+

+

- урізноманітненню варіантів організації навчального простору: у класі (з мобільними робочими місцями для індивідуальної або групової роботи), у відкритому освітньому просторі, на on-line-платформі;

+

+

+

+

- наскрізному використанню інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі й управлінні закладами освіти;

+

+

+

+

- розвитку партнерської взаємодії шкіл області зі школами інших регіонів України, обміну досвідом у режимі on-line, на Інтернет-платформах, через прямі партнерські контакти, комунікації та участь у спільних освітніх проектах.

+

+

+

+

Розробити та запровадити:

 

 

 

 

- навчально-методичне забезпечення з реалізації оновленої мети та змісту сучасної шкільної освіти, починаючи з початкової школи;

+

+

+

+

- методичне забезпечення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи для різних вікових груп учнів (підвищення рівня готовності до навчання в школі, корекція шкільної тривожності, розвиток комунікативних навичок, корекція агресивності та інших емоційних розладів, корекція самооцінки, розвиток пізнавальних психічних процесів, розвиток лідерських якостей, підвищення ефективності міжособистісного спілкування у колективі однолітків тощо);

+

+

+

+

- адаптивно-мережеву систему підготовки педагогічних кадрів початкової, середньої та старшої школи до реалізації завдань нової української школи.

+

+

+

+

Упорядкувати відкриту інформаційно-аналітичну базу інновацій у всіх підсистемах шкільної освіти.

+

+

+

+

Висвітлювати реформування шкільної освіти області та реалізацію цієї програми в регіональних ЗМІ, на веб-сайті Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та веб-сайтах навчальних закладів, у соціальних мережах.

+

+

+

+

Очікувані результати:

- підвищено якість освіти на інноваційній основі;

- сформовано ціннісні ставлення та судження дітей і молоді, що базуються на загальнолюдських морально-етичних (гідності, чесності, справедливості, турботі, повазі до життя) і соціально-політичних цінностях;

- максимальне застосування інформаційних технологій в управлінні закладами освіти;

- трансформація освітнього сектора на інноваційне середовище, у якому учні отримують навички й уміння самостійно оволодівати знаннями протягом життя та застосовувати їх у практичній діяльності.

- налагоджена система обміну досвідом шляхом встановлення партнерських зв'язків зі школами інших регіонів України;

- збалансована швидкісна система інформування громадськості про новини та досягнення освіти.

2.3. Проект "Обдаровані діти"

Мета: підвищення якості роботи з обдарованими дітьми та молоддю шляхом удосконалення системи виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, сприяння самореалізації та професійному самовизначенню відповідно до здібностей, інтересів.

Шляхи реалізації

Термін виконання

2017

2018

2019

2020

Оновити й удосконалити:

- систему ранньої поетапної діагностики різних видів обдарованості, таланту дітей і молоді (зокрема на основі інформаційно-комп'ютерних технологій);

+

+

+

+

- обласну систему виявлення, відбору та адресного психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді в умовах інтеграції формальної та неформальної освіти;

+

+

+

+

- спеціалізовані освітні програми для задоволення освітніх потреб обдарованих учнів;

+

+

+

+

- систему роботи базових "олімпіадних" шкіл на базі освітніх округів міст і районів з метою безперервної підготовки учнів до участі в олімпіадах;

+

+

+

+

- роботу літніх шкіл для обдарованої молоді;

+

+

+

+

- бази електронних портфоліо педагогів, які опікуються питаннями обдарованості та підготовки учнів-призерів, переможців олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань, обласних віртуальних заходів (Web-вітрина "Поруч із генієм").

+

+

+

+

Започаткувати:
-
обласну очно-дистанційну школу для обдарованих учнів.

+

+

+

+

Забезпечити:

 

 

 

 

- підвищення результативності участі обдарованих дітей і молоді у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах;

+

+

+

+

- активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідної, експериментальної, творчої діяльності в гуртках, філіях Малої академії наук; участі у Всеукраїнському інтерактивному відкритому конкурсі МАН України "МАН-Юніор Ерудит";

+

+

+

+

- розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та їх наставників.

+

+

+

+

Провести:
- обласну науково-практичну конференцію, обласні семінари з обміну досвідом, педагогічний форум, колоквіум.

 

+

 

+

Очікувані результати:

- удосконалено обласну систему виявлення, відбору, психолого-педагогічного супроводу, адресної підтримки обдарованої молоді;

- збільшено на 20 % кількість призерів/переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, інтелектуальних змагань;

- створено дієву систему формування "олімпійського резерву" області та цілеспрямованої індивідуальної роботи з лідерами олімпіадного й турнірного руху як серед учнів, так і серед педагогів;

- створено бази електронних портфоліо педагогів, які опікуються питаннями обдарованості та підготовки учнів-призерів, переможців олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань.

2.4. Проект "Освіта в інформаційному суспільстві"

Мета: формування медіа та інформаційної грамотності, культури учасників освітнього процесу; забезпечення рівного доступу дітей і дорослих будь-якого віку та стану здоров'я (зокрема з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) до якісної основної або додаткової освіти на дистанційній основі та можливості отримання відповідного документа про освіту державного зразка.

Шляхи реалізації

Термін виконання

2017

2018

2019

2020

Продовжити роботу з реалізації системи інноваційних освітніх проектів у середній школі та позашкільній освіті за векторами:
- "Дистанційна освіта школярів" (дистанційно-екстернатна форма навчання учнів);

+

+

+

+

- "Використання дистанційних форм у роботі з обдарованими учнями":
* у підготовці до предметних олімпіад, турнірів, конкурсів тощо;
* із залученням до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи у складі МАН;

+

+

+

+

- "Дистанційне навчання дітей з особливими освітніми потребами";

+

+

+

+

- "Дистанційна освіта дорослих у контексті "навчання протягом життя":
* на курсах підвищення кваліфікації;
* у міжкурсовий період.

+

+

+

+

Поширити:
- мережу базових шкіл дистанційно-екстернатного навчання;

+

+

+

+

- єдиний медіаінформаційний освітній простір області (з інтеграцією інформаційно-навчального середовища "Дистанційна освіта Донеччини").

+

+

+

+

Розробити:
- навчальний е-контент за всіма векторами дистанційної освіти (навчання дітей з особливими потребами, робота з обдарованими дітьми, освіта дорослих, самоосвіта тощо);

+

+

+

+

- навчальні програми інтегрованої медіаосвіти для учнів молодших і середніх класів, медіаосвітні факультативи та відповідні методичні рекомендації для вчителів; методичні посібники щодо вирішення проблем інтеграції медіа та інформаційних освітніх елементів у навчальні програми з різних предметів;

 

+

+

+

- систему впровадження елементів дистанційного навчання в роботу загальноосвітніх закладів області;

+

+

+

+

- телекомунікаційні проекти для здійснення соціокультурних зв'язків і реалізації моделі неформальної освіти.

 

+

+

+

Організувати:
- навчання керівних, методичних і педагогічних працівників області щодо впровадження в урочну та позаурочну форми навчання занять з медіа та інформаційної грамотності, курсу за вибором "Медіакультура", безпечного Інтернету, дистанційної освіти;

+

+

+

+

- впровадження першого елементу шкільної системи медіаосвіти - курсу за вибором "Медіакультура" для учнів 10 класів;

 

+

+

+

- різні форми позашкільної освіти, включаючи форми для дітей дошкільного віку, батьківської педагогіки, творчих студій для дітей і молоді, дитячі та молодіжні фестивалі, конкурси, проекти обласного та всеукраїнського рівнів - для сприяння розвитку медіа та інформаційної культури й підтримки системи розвитку медіаінформаційної грамотності (за участю громадських об'єднань і медіавиробників).

 

+

+

+

Забезпечити:

 

 

 

 

інтеграцію медіаосвітніх компонентів у шкільні програми з навчальних предметів, зміст і форми андрагогічного процесу;

+

+

+

+

підвищення рівня сформованості медіаімунітету особистості, готовності до протистояння агресивному медіасередовищу, усвідомленого вибору та критичного сприйняття різноманітних інформаційних джерел.

+

+

+

+

Висвітлювати:

 

 

 

 

- досвід роботи з упровадження медіаосвіти, дистанційних форм навчання в освітянській пресі, Інтернет-джерелах, інших засобах масової інформації.

+

+

+

+

Очікувані результати:

- створено належні організаційні, кадрові, інформаційні, матеріально-технічні умови для використання технологій дистанційного навчання, електронного та медійного навчального контенту в допрофільній і профільній підготовці учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

- професійна компетентність учителів достатня для використання сучасного навчального е-контенту в освітньому процесі;

- медіа та інформаційна грамотність учасників освітнього процесу, інтеграція медіаосвітніх компонентів у навчальні програми загальноосвітніх навчальних закладів;

- сформований медіаімунітет особистості, готовність до протистояння агресивному медіасередовищу, усвідомлений вибір і критичне сприйняття різноманітних інформаційних джерел;

- розвинене регіональне партнерство у сфері надання освітніх послуг учням загальноосвітніх навчальних закладів;

- професійна готовність учителя до медіатворчості для компетентного самовираження та реалізації його життєвих і професійних завдань, покращення якості міжособистісної та професійної комунікації, мережі стосунків і якості життя в значущих для особистості спільнотах.

2.5. Проект "Мовна освіта"

Мета: підвищення якості системи мовної освіти щодо формування багатомовної особистості, яка вільно володіє державною, рідною та іноземними мовами.

Шляхи реалізації

Термін виконання

2017

2018

2019

2020

Створити:
- нову цілісну систему багатомовної освіти дітей і молоді області;

+

+

+

+

- регіональний портал Інтернет-спільноти національних меншин Донецької області.

 

+

+

+

Поширити:
- мережу профільних класів, спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій для забезпечення потреб учнів у вивченні української, іноземної мов і мов національних меншин;

 

+

+

 

- систему літніх мовних таборів із залученням іноземних волонтерів і проведенням культурно-просвітницької діяльності в закладах освіти регіону.

+

+

+

+

Запровадити:
- навчальні проекти мовної тематики та інтегровані проекти (українська мова - українознавство, іноземні мови, зарубіжна література тощо);

+

+

+

+

- традиції мостів дружби, взаємного культурного обміну між навчальними закладами області та інших регіонів України.

+

+

+

+

Розробити зошити з друкованою основою для учнів 1 - 11 класів для орфографічного практикуму з іноземних мов, мов національних меншин.

 

+

+

+

Оновити, осучаснити програми факультативів і курсів за вибором з української мови, іноземної мови, мов національних меншин.

 

+

+

+

Активізувати:
- національно-патріотичне виховання учнів засобами мовної освіти;

+

+

+

+

- популяризацію вивчення іноземних мов;

+

+

+

+

- сучасну систему моніторингу якості мовної освіти учнів (з української мови, іноземної мови та мов національних меншин);

+

+

+

+

Сприяти:
- поповненню бібліотечних фондів сучасною україномовною літературою, хрестоматіями, перекладами українською мовою творів іноземних письменників, методичними посібниками.

+

+

+

+

Очікувані результати:

- якісна багатомовна освіта в навчальних закладах області;

- урізноманітнені форми багатомовної освіти дітей і молоді (профільні класи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, літні мовні табори тощо);

- дієвий регіональний портал Інтернет-спільноти національних меншин області;

- 100 % забезпеченість шкільних бібліотек сучасною україномовною літературою, іншомовною літературою мовою оригіналу, якісними перекладами творів зарубіжних письменників українською мовою;

- удосконалення професійної майстерності вчителя-словесника - висококваліфікованого фахівця, що володіє системними знаннями, навичками та вміннями з лінгвістичних, літературознавчих, психологічних, педагогічних наук.

2.6. Проект "Фахова освіта"

Мета: створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних кадрів, які здатні задовольнити вимоги сучасного ринку праці Донеччини згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства, держави, а також забезпечення рівного доступу до професійно-технічної освіти.

Шляхи реалізації

Термін взаємодії

2017

2018

2019

2020

Забезпечити:
- формування державного та регіонального замовлення на підготовку кадрів;

+

+

+

+

- оновлення переліку професій відповідно до реальних потреб економіки та ринку праці регіону;

+

+

+

+

- проведення оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів області;

+

+

+

+

- проведення профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

+

+

+

+

- проведення обласних конкурсів фахової майстерності, виставок-ярмарків робітничих професій;

+

+

+

+

- модернізацію матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів Донецької області.

+

+

+

+

Запровадити державні стандарти з професій нового покоління.

+

+

+

+

Сприяти:
- розвитку соціального партнерства між закладами професійно-технічної освіти та підприємствами малого та середнього бізнесу;

+

+

+

+

- розвитку вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, що перемістилися на підконтрольну територію України;

+

+

+

+

- проведенню підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування на виробництві педагогічних працівників.

+

+

+

+

Очікувані результати:

• оптимізація кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення професійно-технічних навчальних закладів;

• удосконалення механізмів визначення регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, розвиток соціального партнерства з роботодавцями у сфері підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку праці;

• задоволення ринку праці регіону кваліфікованими кадрами;

• взаємозв'язок процесу фахового навчання з реструктуризацією та подальшим розвитком економіки, зайнятістю населення регіону;

• рівний доступ до здобуття якісної професійно-технічної та вищої освіти різними категоріями населення;

• наступність у діяльності загальноосвітньої профільної школи щодо професійного самовизначення та самовдосконалення особистості в системі неперервної професійної освіти.

III. ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

  

3.1. Проект "Здоров'я через освіту"

Мета: створення в навчальних закладах безпечних і комфортних умов для всебічного розвитку особистості через розширення здоров'язбережувального простору.

Шляхи реалізації

Термін виконання

2017

2018

2019

2020

Відновити та поширити:
- обласну мережу навчальних закладів "Школа сприяння здоров'ю";

+

+

+

+

- матеріальну базу (медичне обладнання, спортивний інвентар) навчальних закладів з урахуванням сучасних вимог.

+

+

+

+

Створити:
- ефективні моделі здоров'язбереження кожного учасника освітнього процесу з урахуванням умов навчального закладу;

+

+

+

+

- у кожному освітньому окрузі базові навчальні заклади - осередки якісного психолого-соціального супроводу дітей, які опинились у складних життєвих умовах;

+

+

+

+

- аналітичний сайт моніторингових досліджень;

+

+

+

+

- дитячий оздоровчий комплекс на базі дошкільного навчального закладу (м. Мирноград).

+

+

+

+

Забезпечити:
- у навчальних закладах здоров'язбережувальне освітнє середовище;

+

+

+

+

- психолого-соціальний супровід дітей, які опинилися у складних життєвих умовах;

+

+

+

+

- поширення перспективного досвіду роботи педагогічних колективів навчальних закладів "Школа сприяння здоров'ю".

+

+

+

+

Запровадити:
- проекти з питань збереження психічного здоров'я дітей і створення психологічного комфорту в навчальних закладах для всіх суб'єктів освітнього процесу;

+

+

+

+

- моніторинг ефективності реалізації моделей навчальних закладів "Школа сприяння здоров'ю"; психолого-соціального супроводу особистості дитини, яка опинилася в складних життєвих умовах.

+

+

+

+

Удосконалити:
- систему моніторингових досліджень рівня фізичного здоров'я та фізичної підготовленості, психоемоційного благополуччя школярів і педагогів; підліткових залежностей; адаптації дітей до навчання у 1-му та 5-му класах;

+

+

+

+

- систему безперервного навчання педагогів різного фаху та профілю з питань реалізації оздоровчої функції освіти в навчальних закладах, підвищення рівня їхньої технологічної підготовки.

+

+

+

+

Сприяти співпраці та соціальному партнерству з представництвом Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні, Всеукраїнським фондом "Крок за кроком", громадським об'єднанням "Здоров'я через освіту" та ін.

+

+

+

+

Очікувані результати:

­ свідома активна участь суб'єктів освітнього процесу в практичних діях щодо здоров'язбереження та здоров'яформування;

­ підвищення загальної психологічної грамотності учасників освітнього процесу та їхньої резільєнтності до стресових ситуацій;

­ готовність педагогів і практичних психологів навчальних закладів до забезпечення системи психолого-соціального супроводу та відновлення психологічного стану дітей, які опинились у складних, кризових життєвих ситуаціях.

3.2. Проект "Безпечне середовище"

Мета: створення безпечного комфортного середовища в навчальних закладах області, запобігання загроз життю та добробуту суб'єктів освітнього процесу, забезпечення їхньої готовності до таких загроз і відновлення після них.

Шляхи реалізації

Термін виконання

2017

2018

2019

2020

Розширити:
- співпрацю з департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Данською радою у справах біженців і Данською групою з розмінування, Донецьким обласним навчально-методичним центром психологічної служби системи освіти, міськими центрами здоров'я, регіональними центрами профілактики і боротьби зі СНІДом тощо.

+

+

+

+

Запровадити:
- систему роботи базових навчальних закладів Донецької області з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності (основ здоров'я, безпечних шкіл);

+

+

+

+

- активну просвітницьку діяльність щодо протидії дискримінації, цькуванню (булінгу, мобінгу), викорінення "мови ненависті";

+

+

+

+

- проведення семінарів, практикумів, конференцій відповідної тематики для учасників освітнього процесу;

+

+

+

+

- постійне висвітлення заходів щодо створення безпечного, комфортного середовища в навчальних закладах Донецької області шляхом запровадження активних інформаційних стратегій (соціальні мережі, веб-сайт, блог).

+

+

+

+

Забезпечити:
- реалізацію проектів "Безпечна школа України";
- "Мій світ без дискримінації";

+

+

+

+

- інформаційно-просвітницьку роботу з батьками та громадськістю щодо створення в навчальних закладах безпечного комфортного середовища;

+

+

+

+

- проведення конференцій, конкурсів, фестивалів за різними напрямами відповідно до вимог сучасності;

+

+

+

+

- розробку та практичну реалізацію моделей освіти для сталого розвитку щодо формування в дитини відповідних норм поведінки та стилю життя, активної позиції щодо реалізації ідеї сталості в повсякденному досвіді;

+

+

+

+

- науково-методичний супровід педагогів базових навчальних закладів Донецької області із цивільного захисту, безпеки життєдіяльності (основ здоров'я) шляхом проведення семінарів, тренінгів, засідань "круглих столів", фестивалів спільно з представниками національної поліції, спеціалістами з мінної безпеки, цивільного захисту та медичними працівниками;

+

+

+

+

- розробку та видання навчально-методичних посібників (у т. ч. електронних) щодо формування безпеки життєдіяльності, мінної безпеки, цивільного захисту дітей і молоді навчальних закладів Донецької області.

+

+

+

+

Удосконалити:

- систему роботи з попередження насильства дітей і створення безпечного, доброзичливого та вільного від насильства середовища в навчальних закладах, мирного та партиципаторного вирішення конфліктів;

+

+

+

+

- методичний супровід підвищення кваліфікації вчителів предметів "Основи здоров'я", "Захист Вітчизни", "Фізична культура" з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

+

+

+

+

Очікувані результати:

- оптимізована діяльність базових навчальних закладів області з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності;

- налагоджена система безперервного навчання педагогічних кадрів з питань формування в дітей і молоді навичок здорового та безпечного способу життя, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, протидії насильству, підвищення рівня їхньої технологічної підготовки з цієї проблеми;

- створене безпечне комфортне середовище в навчальних закладах області;

- забезпечено захист учнів, персоналу та шкільного обладнання від загроз життю та добробуту.

3.3. Проект "Освіта дітей з особливими освітніми потребами"

Мета: розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах Донеччини шляхом реалізації інноваційних моделей підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Шляхи реалізації

Термін виконання

2017

2018

2019

2020

Створити:

- координаційні центри, які забезпечать міжвідомчий підхід до розгляду всіх питань, пов'язаних з особами із особливими освітніми потребами, зокрема з інвалідністю;

+

+

+

+

- осередок консультативно-корекційного супроводу навчання дітей з особливими освітніми потребами на базі опорних навчальних закладів області;

+

+

+

+

- умови на базі спеціальних навчальних закладів для надання підтримки (фахівці, обладнання тощо) педагогам, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

+

+

+

+

Забезпечити:

- інклюзивне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами;

+

+

+

+

- надання консультаційних послуг батькам дітей з особливими освітніми потребами, зокрема з інвалідністю, на базі дошкільних, загальноосвітніх, спеціальних навчальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів;

+

+

+

+

- висвітлення відповідних матеріалів у періодичних виданнях, на веб-сайтах департаменту освіти і науки облдержадміністрації та Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

+

+

+

+

- вивчення та узагальнення кращого досвіду педагогічних колективів навчальних закладів області, які реалізують ідеї інклюзивної освіти.

+

+

+

+

Запровадити:

- систему раннього втручання з метою раннього виявлення та надання необхідної підтримки дітям з порушеннями розвитку;

+

+

+

+

- програми підвищення кваліфікації педагогів та асистентів педагогів до роботи в інклюзивному навчальному середовищі;

+

+

+

+

- навчальні програми для завідувачів дошкільних навчальних закладів, керівників загальноосвітніх і професійних навчальних закладів з питань інклюзивної освіти, прав осіб з особливими потребами тощо.

+

+

+

+

Проводити:

- конференції, майстер-класи, навчальні семінари, тренінги, засідання "круглих столів", вебінари, on-line-курси та інші сучасні ефективні форми навчально-методичної роботи з педагогами та керівниками закладів освіти Донецької області, які впроваджують інклюзивне навчання;

+

+

+

+

- щорічні моніторингові дослідження стану інклюзивної освіти в Донецькій області.

+

+

+

+

Очікувані результати:

- розроблено ефективну модель інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами в Донецькій області;

- створено в освітньому просторі Донеччини передумови для розуміння інклюзії як цінності демократичного суспільства:

* толерантне ставлення до дітей з особливими освітніми потребами з боку однолітків, педагогів, батьків, громадськості;

* повноцінна соціально-психологічна адаптація та самоактуалізація дітей в умовах навчального закладу;

- посилення співпраці та розвиток партнерських відносин навчального закладу з місцевими громадами та соціальними партнерами;

- забезпечення соціальних гарантій для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених сімей, дітей переселенців і учасників АТО;

- збільшення на 80 % інтеграції дітей з особливими потребами в соціумі, отримання ними професійної освіти відповідно до їх можливостей.

IV. ВИХОВАННЯ НА ЦІННОСТЯХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  

4.1. Проект "Позашкілля"

Мета: створення умов для всебічного гармонійного розвитку дитини, виявлення та плекання її здібностей з метою подальшого професійного вибору засобами позашкільної освіти як структурного компонента відкритої державно-громадської системи безперервного неформального навчання.

Шляхи реалізації

Термін виконання

2017

2018

2019

2020

Створити умови для:

- поширення варіативних напрямів роботи закладів позашкільної освіти відповідно до нових тенденцій розвитку науки і техніки, культури, мистецтва, спорту, екології, запитів ринку праці;

 

+

+

+

- розвитку шкільних та позашкільних організацій екологічного спрямування для забезпечення засвоєння учнями цінностей сталого розвитку;

+

+

+

+

- збільшення кількості гуртків краєзнавчого, технічного, інформаційного напрямів;

+

+

+

+

- поглиблення співпраці позашкільних навчальних закладів із вищими навчальними закладами та закладами професійної освіти;

 

+

+

+

- дієвої міжрегіональної взаємодії позашкільних навчальних закладів із закладами подібного профілю з інших регіонів України

 

+

+

 

Запровадити:

- програму профорієнтаційної роботи з підлітками "Професія. Кар'єра. Успіх";

-

+

+

+

- методично-консалтингові об'єднання педагогів позашкільних закладів освіти за напрямами роботи;

+

+

+

+

- діяльність експериментальних майданчиків, творчих лабораторій щодо відпрацювання варіативних моделей закладів позашкільної освіти;

 

+

+

+

- системний моніторинг потреб дітей і молоді в додатковій освіті з метою наближення послуг до запитів дітей

-

+

-

-

Проводити:

- семінари, тренінги, обласні школи новаторства, технопарки з обміну досвідом, курси підвищення кваліфікації для керівних і педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів усіх рівнів;

+

+

+

+

- заходи з екологічної освіти на принципах сталого розвитку;

+

+

+

+

- конкурси фахової майстерності педагогів позашкільних навчальних закладів

+

+

+

+

Розробити:

- єдине "програмне поле" та варіативні навчальні програми для закладів позашкільної освіти з огляду на сучасні вимоги ринку праці області;

+

+

+

+

Забезпечити:

- науково-методичний супровід діяльності організаторів виховної роботи зі створення виховних середовища та простору

+

+

+

+

Очікувані результати:

- урізноманітнені освітні послуги з позашкільної освіти;

- функціонування системи інформаційного супроводу діяльності позашкільних навчальних закладів;

- зростання іміджу позашкільних навчальних закладів;

- високий рівень професійної компетентності педагогів позашкільних навчальних закладів;

- сформовані в учнівської молоді навички раціонального ресурсо- та енергоспоживання.

4.2. Проект "Учнівське самоврядування"

Мета: забезпечення розвитку й модернізації системи учнівського самоврядування відповідно до сучасних вимог.

Шляхи реалізації

Термін виконання

2017

2018

2019

2020

Створити:

- сучасну систему обласних органів учнівського самоврядування з урахуванням вимог децентралізації;

-

-

+

-

- умови для набуття учнями навичок парламентаризму, умінь відстоювати власну позицію демократичними засобами через долучення їх до участі в тренінгах та освітніх проектах;

+

+

+

+

- інтернет-ресурси для висвітлення інформації щодо діяльності учнівського самоврядування області.

-

+

+

-

Започаткувати:

- тренінгові програми для набуття учнями та вихованцями навичок суб'єктів громадянського суспільства та правової держави на засадах ідей сталого розвитку;

+

+

-

-

- активний волонтерський рух через учнівське самоврядування;

+

+

+

+

- систему учнівських клубів за інтересами, що ґрунтуються на концепції сталого розвитку;

-

-

+

+

- співпрацю органів учнівського самоврядування Донеччини з подібними органами інших регіонів України;

-

+

-

-

- системний обмін учнями з навчальними закладами інших областей України.

+

+

+

+

Розробити посібники та методичні рекомендації з організації учнівського самоврядування всіх рівнів для педагогів, вихователів, керівників та методистів області.

-

+

-

-

Проводити:

- семінари, тренінги, майстер-класи для педагогічних працівників і координаторів із питань організації та супроводу діяльності органів учнівського самоврядування;

+

+

+

+

- курси підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів;

+

+

+

+

- конкурси на кращу модель учнівського самоврядування навчального закладу;

-

+

+

+

- засідання та зльоти органів учнівського самоврядування на всіх рівнях (навчальний заклад - територіальна громада - область).

+

+

+

+

Очікувані результати:

- дієва обласна система роботи органів учнівського самоврядування в умовах децентралізації та ОТГ;

- реалізація спільних проектів і заходів учнівського самоврядування з батьківською громадою та громадськими організаціями;

- партнерство зі школярами різних регіонів України;

- спільна участь органів учнівського самоврядування навчальних закладів області з навчальними закладами інших регіонів України в міжнародних проектах;

- спосіб життя учнівської молоді відповідає принципам сталого розвитку.

4.3. Проект "Освіта та духовний розвиток особистості"

Мета: формування в дітей та молоді свідомо-відповідального ставлення до життя шляхом виховання на загальнолюдських морально-етичних цінностях, відродження та поширення духовної спадщини українського народу.

Шляхи реалізації

Терміни виконання

2017

2018

2019

2020

Створити:
-
обласний центр духовного виховання дітей та учнівської молоді у співпраці з релігійними та громадськими організаціями;

+

-

-

-

- обласну творчу групу з розробки та вдосконалення навчально-методичного забезпечення викладання курсів духовно-морального спрямування.

+

+

-

-

Організувати навчально-виховний процес в освітніх закладах на засадах духовності та традиційних цінностей українського народу

+

+

+

+

Упроваджувати навчальні дисципліни духовно-морального спрямування як основу формування особистості та підґрунтя для національно-патріотичного виховання

+

+

+

+

Формувати духовно-моральний простір через організацію роботи гуртків, літніх таборів, проведення позаурочних і позашкільних масових заходів духовно-морального спрямування

+

+

+

+

Залучати дітей і молодь до участі в благодійних акціях, волонтерській діяльності з метою набуття власного досвіду творення добра

+

+

+

+

Поповнити шкільні бібліотеки літературою, періодичними виданнями духовно-морального спрямування

+

+

 

 

Проводити:
-
заходи з підвищення професійної компетентності вчителів курсів духовно-морального спрямування (курси підвищення кваліфікації, педагогічні студії, тренінги, семінари з обміну досвідом між педагогами Донецької області та інших регіонів України)

+

+

+

+

- роботу з пропагування серед батьківської та педагогічної спільноти загальнолюдських морально-етичних цінностей, духовної спадщини українського народу.

+

+

+

+

Очікувані результати:

- сформовані ціннісні орієнтації в дітей та молоді, що базуються на гідності, чесності, справедливості, турботі, повазі до життя, до себе та інших людей;

- соціально компетентна особистість, яка вміє співпрацювати з іншими, попереджати й розв'язувати конфлікти, досягати компромісів;

- збільшена чисельність дітей і молоді, які відвідують уроки та позакласні заходи з предметів духовно-морального спрямування;

- знижений рівень проявів "кризового менталітету", аморальності та злочинності;

- стійка зацікавленість педагогічної та батьківської спільноти у вихованні дітей на засадах духовності, традиційних цінностей українського народу.

V. ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКУ СПІЛЬНОТУ

  

5.1. Проект "Європейський вимір в освіті. Розширення співпраці"

Мета: запровадження європейських освітніх вимірів і стандартів шляхом трансляції загальноєвропейських цінностей, формування навичок співіснування в процесі розширення співпраці в освіті з країнами Європи, активізації обміну між викладачами, студентами та учнями, реалізації європейських проектів.

Шляхи реалізації

Термін виконання

2017

2018

2019

2020

Організувати:
- систему роботи обласних творчих груп, лабораторій, експериментальних майданчиків із визначення змісту й форм, розробки, апробації та впровадження в освітній процес навчальних закладів "освіти для європейського виміру України" на основі європейських освітніх стандартів.

 

+

+

+

Розробити:
- навчальні програми варіативних курсів із реалізації "освіти для європейського виміру України" відповідно до європейських освітніх стандартів з адаптивності, психологічної готовності, культурної підготовленості до європейського освітнього простору;

+

+

+

+

- навчально-методичне забезпечення (навчальні посібники, дидактичні матеріали, методичні рекомендації тощо) для вчителів та учнів;

+

+

+

+

- навчальні модулі для курсів підвищення кваліфікації всіх категорій педагогічних працівників щодо організації міжнародної діяльності навчальних закладів, запровадження європейських освітніх вимірів та стандартів, озброєння технологіями створення умов для здійснення "освіти для європейського виміру України".

+

+

+

+

Сприяти:
- розвитку прямого партнерства навчальних закладів області з навчальними закладами країн Європи;

+

+

 

 

- навчанню та стажуванню працівників освіти області в освітніх закладах та установах країн Європи;

 

+

+

 

- регулярним обмінам делегаціями учнів із закладами-партнерами країн Європи.

+

+

+

+

Залучати:
- учнів до участі в проектах з вивчення іноземних мов (відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти Common European Framework of Reference of Languages; Learning, Teaching, Assessment);

+

+

+

+

- учнів до участі в чинних міжнародних навчальних програмах Європейського Союзу та Ради Європи з метою отримання накопиченого досвіду європейської освіти;

 

+

+

+

- педагогів до розробки й проведення учнівських ігрових імітаційних проектів для формування власного погляду молоді на шляхи майбутньої інтеграції України в Європу;

 

+

+

+

- до міжнародних проектів і досліджень з якості освіти.

+

+

+

+

Поширювати:
-
комунікаційні можливості навчальних закладів області, зокрема на платформі проекту e-Twinnung Plus, відповідно до угод МОН України про партнерство в програмі Еразмус +;

+

+

+

+

- мережу євроклубів у навчальних закладах.

 

+

+

+

Запроваджувати європейські освітні технології в освітній процес навчальних закладів.

 

+

+

+

Проводити спільні міжнародні Інтернет-конференції, семінари, тренінги, інші види сучасної освітньої комунікації

 

+

+

+

Очікуваний результат:

- запроваджена "освіта для європейського виміру України";

- освіта Донецької області наближена до європейських освітніх стандартів;

- стажування працівників освіти в закладах-партнерах;

- регулярні обміни учнівськими делегаціями;

- плідна робота мережі шкільних євроклубів;

- запроваджені новітні освітні технології з досвіду європейських партнерів;

- більшість навчальних закладів області залучено до участі в міжнародних проектах.

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

N
з/п

 

Од. виміру

Усього

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечення запиту населення в дошкільній освіті:

 

 

 

 

 

 

 

створення додаткових місць у дошкільних навчальних закладах

од.

800

200

200

200

200

 

підвищення % охоплення дітей від 3 до 6 років дошкільною освітою

%

100

82

84

88

100

 

забезпечення дітей п'ятирічного й шестирічного віку дошкільною освітою

%

100

86

89

95

100

2

Створення комфортного освітнього середовища:

 

 

 

 

 

 

 

розбудова мережі загальноосвітніх шкіл:

 

 

 

 

 

 

 

• ліквідація

од.

51

7

11

18

15

 

• реорганізація

од.

136

47

27

16

46

 

• створення мережі опорних шкіл в ОТГ

од.

42

22

9

6

5

 

• філій

од.

126

21

45

27

33

 

забезпечення безкоштовного підвезення учнів та вчителів

%

100

100

100

100

100

 

придбання шкільних автобусів

од.

45

10

12

13

10

 

забезпечення безкоштовного харчування учнів 1 - 4 класів

%

100

99,1

100

100

100

 

забезпечення підручниками та навчальними посібниками

%

100

100

100

100

100

 

модернізація навчальної бази шкіл (сучасні кабінети фізики, хімії, біології, інформатики тощо)

од.

756

396

162

108

90

 

налагодження партнерських зв'язків шкіл зі школами інших регіонів України

од.

25

16

19

20

25

 

забезпечення дистанційною освітою учнів, студентів згідно із замовленнями

%

100

100

100

100

100

 

відсоток учнів Донецької області, які взяли участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах різних напрямків творчості протягом навчального року

%

40

15

25

30

40

3.

Розбудова системи професійно-технічної освіти:

 

 

 

 

 

 

 

впровадження державних стандартів із робітничих професій нового покоління

%

100

100

100

100

100

 

реорганізація (створення укрупнених) професійно-технічних навчальних закладів шляхом об'єднання

од

24

9

7

5

3

 

Професійне зростання педагогів:

 

 

 

 

 

 

 

підготовка керівників навчальних закладів до діяльності в новому освітньому просторі

%

80

20

20

20

20

 

підготовка вчителів початкової освіти до роботи в новій українській школі

%

100

30

60

10

100

 

підготовка вчителів-предметників до реалізації нового Стандарту базової середньої освіти

%

40

 

10

20

10

 

забезпечення підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників на виробництві

%

80

20

20

20

20


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.