ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 квітня 2017 року N 263

Про затвердження Регламенту взаємодії структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС у процесі бюджетного відшкодування податку на додану вартість та формування Реєстру заяв про суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість

З метою удосконалення механізму адміністрування відшкодування податку на додану вартість, запровадження формування Реєстру заяв про суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість і налагодження ефективного контролю за порядком організації перевірок правомірності нарахування від'ємного значення податку на додану вартість та/або бюджетного відшкодування податку на додану вартість, відповідно до статті 78 глави 8 розділу II та статті 200 розділу V Податкового кодексу України наказую:

1. Затвердити Регламент взаємодії структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС у процесі бюджетного відшкодування податку на додану вартість та формування Реєстру заяв про суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі - Регламент), що додається.

2. Керівництву структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС у межах повноважень забезпечити безумовне виконання положень Регламенту.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової служби України від 19.06.2012 р. N 522 "Про затвердження Регламенту опрацювання податкових декларацій з податку на додану вартість, за якими задекларовано від'ємне значення та/або бюджетне відшкодування податку на додану вартість" (Наказ N 522).

<...>

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

М. Продан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС
14 квітня 2017 року N 263

Регламент
взаємодії структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС у процесі бюджетного відшкодування податку на додану вартість та формування Реєстру заяв про суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість

N з/п

Процедура

Рівень органів ДФС

Термін виконання та спосіб виконання

Відповідальні виконавці (посадова особа, уповноважена особа) за внесення даних до Реєстру заяв з дотриманням вимог законів щодо електронного підпису та електронного документообігу

А

1

2

3

4

I

Реєстр заяв про суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі - Реєстр заяв) формується за формою, наведеною у додатку до Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року N 26 (Постанова N 26), та з 01.04.2017 р. адмініструється Міністерством фінансів України як окремий інформаційний ресурс. Формування Реєстру заяв здійснюється автоматично на підставі повідомлень ДФС та Казначейства

II

Органами ДФС повідомлення для наповнення Реєстру заяв формуються за даними інформаційної таблиці Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам податку (далі - Інформаційна таблиця), підписуються накладенням не менше двох електронних цифрових підписів (далі - ЕЦП) посадових (уповноважених) осіб та електронної печатки відповідного головного управління ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС (далі - ГУ ДФС) та передаються до Міністерства фінансів України щоденно до 10 год. 00 хв. у робочі дні

III

Інформаційна таблиця формується автоматично за даними податкової звітності з податку на додану вартість (далі - ПДВ) з заявою про суму бюджетного відшкодування (підсистеми "Обробка ПЗ та платежів", "Облік платежів" ІТС "Податковий блок", системи електронного адміністрування (далі - СЕА ПДВ)), реєстраційних даних (підсистема "Реєстрація ПП" ІТС "Податковий блок"), інформації про перевірки, в тому числі апеляційного та судового узгодження результатів перевірок (підсистема "Податковий аудит" ІТС "Податковий блок"), інформації з документів, згідно з якими в Інтегрованій картці платника (далі - ІКП) відбулася зміна суми заявки до відшкодування, що не пов'язані з відшкодуванням таких сум (підсистема "Облік платежів" ІТС "Податковий блок"), або упередження згідно з податковими повідомленнями-рішеннями (далі - ППР) за формами ППР В1, В3 та В4 (підсистема "Податковий аудит" ІТС "Податковий блок") та розміщується в розділі "Облік ПДВ" підсистеми "Облік платежів" ІТС "Податковий блок"

IV

Заяви про суми бюджетного відшкодування ПДВ вносяться до Інформаційної таблиці протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження

V

Повідомлення до Реєстру заяв умовно діляться на дві складові: повідомлення до частини 1 (незмінної) з реквізитами дати подання заяви (або фактичного отримання), яка забезпечує хронологічний порядок Заяв, та платіжними реквізитами; повідомлення до частини 2 (динамічної) щодо інформації до Заяви, яка змінилася (про проведення перевірки, складання акта, узгодження суми, винесення ППР тощо) та платіжними реквізитами

VI

Алгоритм наповнення Інформаційної таблиці

Частина 1 (незмінна)

1

Дата подання заяви

рівень ДФС

Заповнюється за даними декларації з ПДВ (Наказ N 21)

спосіб виконання - автоматично

Номер податкової декларації (Наказ N 21) або уточнюючого розрахунку (Наказ N 21) (номер документа)

Податковий номер або серія та/або номер паспорта платника

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника податку

Індивідуальний податковий номер платника податку (обирається з Реєстру платників ПДВ ІТС "Податковий блок"), актуальний в податковому (звітному) періоді, за який подається звітність з ПДВ

Частина 1 (незмінна)

1

Сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку

рівень ДФС

Заповнюється за даними декларації з ПДВ (Наказ N 21)

спосіб виконання - автоматично

Сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету

2

Сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Податкового кодексу України (далі - ПКУ) на момент отримання контролюючим органом такої податкової звітності з ПДВ (враховується при камеральній перевірці в ІТС "Податковий блок / Податковий аудит")

рівень ДФС

На момент отримання податкової звітності з ПДВ

спосіб виконання - автоматично за даними СЕА ПДВ

Частина 2 (динамічна)

3

Дата включення/виключення інформації з Реєстру заяв:

рівень ДФС

За даними, відображеними в звітності з ПДВ

спосіб виконання - автоматично за даними ІТС "Податковий блок" ("Обробка ПЗ та платежів", ІКП)

3.1

дата подання заяви

Дата внесення заяви до інформаційної системи органів ДФС

3.2

Дата надіслання платнику податку ГУ ДФС повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації (Наказ N 21) або уточнюючого розрахунку (Наказ N 21)

Дата присвоєння відповідного статусу (дата надсилання такого повідомлення)

3.3

Сума податку, заявленого до бюджетного відшкодування, зменшена на суму податкового боргу в ІТС "Податковий блок"

Дата внесення уточнюючого розрахунку (Наказ N 21) або декларації (Наказ N 21) з запізненням строку / граничний термін подання податкової декларації

4

Про проведення перевірки:

 

 

 

4.1

Початок камеральної перевірки даних декларації (Наказ N 21) або уточнюючого розрахунку (Наказ N 21)

рівень ДФС

Наступний календарний день: за граничним строком подання декларації з ПДВ (Наказ N 21);
за днем фактичного подання, після граничного терміну у випадку подання декларації з запізненням або подання уточнюючого розрахунку (Наказ N 21)

спосіб виконання - автоматично за даними ІТС "Податковий блок" ("Податковий аудит"), внесеними відповідно до розділу VIII цього регламенту

4.2

Закінчення проведення камеральної перевірки даних декларації (Наказ N 21) або уточнюючого розрахунку (Наказ N 21)

рівень ДФС

Дата складання довідки або акта перевірки або дата складання довідки про необхідність проведення документальної перевірки, але не пізніше 30-го календарного дня з дня початку камеральної перевірки (може коригуватись згідно з фактичною інформацією про перевірку, внесеною до ІТС "Податковий блок" ("Податковий аудит" режим "Реєстр перевірок")

спосіб виконання - автоматично за даними ІТС "Податковий блок" ("Податковий аудит"), внесеними відповідно до розділу VIII цього регламенту

4.3

Рішення керівника ГУ ДФС (його заступника або уповноваженої особи) щодо необхідності проведення позапланової документальної перевірки такого платника податків відповідно до ст. 44 глави 1 розділу II, ст. 78 глави 8 розділу II, ст. 200 розділу V ПКУ

рівень ДФС

Інформація щодо винесеного наказу про проведення позапланової документальної перевірки (номера/дати, що надходять до системи при реєстрації вхідної кореспонденції) вноситься до ІТС "Податковий блок" підсистеми "Податковий аудит" закладка "Електронні документи"

спосіб виконання - автоматично за даними ІТС "Податковий блок" ("Податковий аудит"), внесеними відповідно до розділу VIII цього регламенту

4.4

Початок проведення документальної перевірки даних декларації (Наказ N 21) або уточнюючого розрахунку (Наказ N 21). У разі прийняття рішення щодо доцільності проведення документальної перевірки відповідно до ст. 44 глави 1 розділу II, ст. 78 глави 8 розділу II, ст. 200 розділу V ПКУ, таке рішення вноситься до ІТС "Податковий блок / Податковий аудит"

рівень ДФС

Дата, зазначена в наказі про проведення перевірки. В розділі "Інформація про проведення перевірок" робиться запис із датою початку перевірки. Дата закінчення документальної перевірки проставляється після фактичного закінчення перевірки

спосіб виконання - автоматично за даними ІТС "Податковий блок" ("Податковий аудит"), внесеними відповідно до розділу VIII цього регламенту

4.5

Закінчення проведення документальної перевірки даних декларації (Наказ N 21) або уточнюючого розрахунку (Наказ N 21)

рівень ДФС

5

Про складення акта/довідки перевірки:

 

 

 

5.1

Складення та реєстрація акта/довідки камеральної, документальної перевірки даних декларації (Наказ N 21) або уточнюючого розрахунку (Наказ N 21)

рівень ДФС

Дата довідки перевірки або акта, яким встановлено невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації (Наказ N 21) / уточнюючому розрахунку (Наказ N 21)

спосіб виконання - автоматично за даними ІТС "Податковий блок" ("Податковий аудит"), внесеними відповідно до розділу VIII цього регламенту

5.2

Вручення довідки (документальної перевірки) або акта (камеральної/документальної) перевірки задекларованої суми бюджетного відшкодування

рівень ДФС

Застосовується дата акта, яка має статус "вручений", якщо статус акту "діючий", то дата залишиться пуста

спосіб виконання - автоматично за даними ІТС "Податковий блок" ("Податковий аудит"), внесеними відповідно до розділу VIII цього регламенту

6

Подання платником заперечень на складений акт камеральної/документальної перевірки:

 

 

 

6.1

Введення даних заперечень (сканованих копій додаткових документів) до акта камеральної (документальної позапланової) перевірки до ІТС "Податковий блок" підсистеми "Податковий аудит" закладка "Електронні документи"

рівень ДФС

Інформація щодо заперечень (номера/дати, що надходять до системи при реєстрації вхідної кореспонденції) вноситься до ІТС "Податковий блок" підсистеми "Податковий аудит" закладка "Електронні документи"

спосіб виконання - автоматично за даними ІТС "Податковий блок" ("Податковий аудит"), внесеними відповідно до розділу VIII цього регламенту

6.2

Введення результатів розгляду заперечень до акта камеральної (документальної позапланової) перевірки

рівень ДФС

Інформація щодо результатів розгляду заперечень та надання відповіді платнику за результатами розгляду заперечь

спосіб виконання - автоматично заданими ІТС "Податковий блок" ("Податковий аудит"), внесеними відповідно до розділу VIII цього регламенту

7

Введення інформації про прийняття ППР (дата і номер ППР та показники перевірки)

рівень ДФС

Інформація щодо номера/дати/суми по сформованих ППР В1, ВЗ, прийнятих за результатами перевірки суми податку, заявленій до бюджетного відшкодування

спосіб виконання - автоматично за даними ІТС "Податковий блок" ("Податковий аудит"), внесеними відповідно до розділу VIII цього регламенту

8

Інформація щодо оскарження результатів перевірки (винесених ППР) щодо зменшення задекларованих сум бюджетного відшкодування:

рівень ДФС

 

спосіб виконання - автоматично за даними ІКП, ІТС "Податковий блок" ("Податковий аудит")

8.1

Дата початку оскарження ППР. Неузгоджена сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування, що оскаржується

рівень ДФС

Фактичною датою початку оскарження є дата одного з документів "Заява скарга" / "Ухвала суду". Відповідне ППР В1, ВЗ по декларації (Наказ N 21) приймає статус "Оскаржено в судовому/апеляційному порядку"

спосіб виконання - автоматично за даними АІС "СУДИ", ІТС "Податковий блок" ("Податковий аудит"), внесеними відповідно до розділу VIII цього регламенту

8.2

Дата закінчення оскарження ППР

рівень ДФС

Фактичною датою закінчення оскарження є дата набрання "Рішенням суду" / "Рішенням апеляції" законної сили (для Рішення апеляції - дата отримання платником Рішення + 10 днів, для Рішення суду першої інстанції - дата оголошення + 10 днів, для інших Рішень суду - дата, вказана в рішенні), надходить до системи при реєстрації (опрацюванні запису в реєстрі "Апеляційне та судове оскарження" підсистеми "Податковий аудит")

спосіб виконання - автоматично за даними АІС "СУДИ", ІТС "Податковий блок" ("Податковий аудит"), внесеними відповідно до розділу VIII цього регламенту

8.3

Сума податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, узгоджена за результатами оскарження з урахуванням зміни розміру залишку невідшкодованого ПДВ

рівень ДФС

визначається в ІКП за результатами опрацювання записів в реєстрі "Апеляційне та судове оскарження" підсистеми "Податковий аудит")

спосіб виконання - автоматично за даними АІС "СУДИ", ІТС "Податковий блок" ("Податковий аудит") та ІКП

9

Інформація про подання заяви у разі зміни напряму узгодженого бюджетного відшкодування:

 

 

 

9.1

Дата подання заяви

рівень ДФС

Дата внесення уточнюючого розрахунку (Наказ N 21) із такою заявою до інформаційної системи органів ДФС

спосіб виконання - автоматично за даними ІТС "Податковий блок" ("Обробка ПЗ та платежів", ІКП)

9.2

Сума заявленого бюджетного відшкодування у разі зміни напряму щодо сум, по яких не настала дата узгодження бюджетного відшкодування

рівень ДФС

В графу сума заявленого бюджетного відшкодування у разі зміни напряму узгодженого бюджетного відшкодування проставляється сума зменшення/збільшення відповідно такого уточнюючого розрахунку (Наказ N 21) (записується в рядок з попереднім напрямом).
У разі якщо по заяві на зміну напрямку по попередній заяві по узгодженій сумі до відшкодування направлено повідомлення до Казначейства та сума не повернута платнику, то таке повідомлення відкликається.
Формується нове повідомлення із зазначенням платіжних реквізитів по новому напрямку та надсилається до Міністерства фінансів України. У разі якщо така сума повернута за старим напрямом, то в інформаційних таблицях робиться запис щодо такого повернення

9.3

Ознака наявної інформації від правоохоронних органів

рівень ДФС

Для сум залишків невідшкодованих сум ПДВ, по задекларованих до відшкодування сумах до 01.04.2017 - наявність відповідних ознак в ІКП; після 01.04.2017 - за даними, внесеними до ІТС "Податковий блок" ("Податковий аудит") "Довідка"

спосіб виконання - автоматично за даними ІТС "Податковий блок", внесеними відповідно до розділу VIII цього регламенту

9.4

Залишок суми податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню. Сума бюджетного відшкодування з урахуванням змін (уточнюючих розрахунків на зменшення, контрольно-перевірочної роботи (далі - КПР), оскаржень, відшкодувань на рахунок платника у банку, з урахуванням сум податкового боргу, у разі наявності у платника)

рівень ДФС

розрахована системою відповідно до алгоритму наповнення Реєстру заяв із ІТС "Податковий блок"

спосіб виконання - автоматично за даними ІКП, ІТС "Податковий блок"

10

Внесення до Реєстру заяв інформації про перерахування сум бюджетного відшкодування платникам податку у порядку безспірного списання податку на додану вартість за судовими рішеннями на підставі даних Казначейства, отриманих відповідно до порядку взаємодії органів Казначейства та органів ДФС в процесі виконання державного та місцевого бюджетів за доходами та іншими надходженнями

рівень ДФС

На наступний робочий день після отримання інформації з Казначейства щодо такого перерахування

спосіб виконання - автоматично за даними ІТС "Податковий блок", внесеними відповідно до розділу VIII цього регламенту

11

Щодо зменшення/збільшення суми бюджетного відшкодування

рівень ДФС

Дата та інформація щодо документів, згідно з якими в ІКП платника відбулася зміна суми заявки до відшкодування

спосіб виконання - автоматично за даними ІКП, ІТС "Податковий блок"

12

Щодо повернення суми бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку:

рівень ДФС

Дата та інформація ІТС "Податковий блок" щодо документів, згідно з якими в ІКП платника відбулося повернення суми ПДВ, заявленої до відшкодування

спосіб виконання - автоматично за даними ІКП, ІТС "Податковий блок"

12.1

Дата повернення суми податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, на рахунок платника податку в банку. Сума податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, повернута на рахунок платника податку у банку

рівень ДФС

Для заповнення використовується інформація виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів до відповідної звітності з ПДВ. Інформація щодо дати/суми виписки з Казначейства щодо сплати по Реєстру сум, які підлягають бюджетному відшкодуванню, вноситься до таблиці при внесенні до ІТС "Податковий блок" документа (виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів) з одночасним відображенням такої інформації в ІКП

спосіб виконання - автоматично за даними ІТС "Податковий блок", внесеними відповідно до розділу VIII цього регламенту

12.2

Дата зарахування (перерахування) суми податку в рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету. Сума зарахування (перерахування) в рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету

13

Інформація про реквізити бюджетного рахунка, з якого здійснюється бюджетне відшкодування податку

рівень ДФС

Для заповнення використовується інформація ІКП, ІТС "Податковий блок" щодо бюджетного рахунку, який відкрито для платника податку. Зазначена інформація заповнюється при формуванні повідомлення із зазначенням платіжних реквізитів у разі узгодження суми бюджетного відшкодування. При цьому при зміні місця обліку платника використовується інформація про реквізити бюджетного рахунку з ІКП платника за новим місцем обліку

спосіб виконання - автоматично за даними ІТС "Податковий блок" ("Реєстр платежів" та "Реєстр ІКП")

14

Інформація про реквізити бюджетного рахунка, на який здійснюється бюджетне відшкодування у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету

рівень ДФС

Для заповнення використовується наявна інформація із заяви платника (код бюджетної класифікації, номер бюджетного рахунка) та інформація ІКП, ІТС "Податковий блок" щодо бюджетного рахунку, на який здійснюється бюджетне відшкодування (інші поля цього розділу) (інформаційна таблиця splatp+platej). Зазначена інформація заповнюється при формуванні повідомлення із зазначенням платіжних реквізитів у разі узгодження суми бюджетного відшкодування. При цьому при зміні місця обліку платника використовується інформація про реквізити бюджетного рахунку з ІКП платника за новим місцем обліку. У разі, якщо платником заявлено суми бюджетного відшкодування в рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з кількох (більше 1) інших платежів у одній заяві, що сплачуються до державного бюджету, то формується відповідна кількість записів із відповідними сумами та відповідна кількість інформаційних повідомлень до такої заяви

спосіб виконання - автоматично за даними інформаційних таблиць податкової звітності та ІТС "Податковий блок" ("Реєстр платежів" та "Реєстр ІКП")

15

Про реквізити поточного рахунка платника податку для перерахування бюджетного відшкодування

рівень ДФС

Інформація обирається із заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, які подані у складі податкової звітності з ПДВ. При узгодженні суми бюджетного відшкодування система повинна надати можливість коригувати реквізити поточних рахунків згідно з податковою заявою платника та уточнюючим розрахунком податкових зобов'язань з податку на додану вартість (Наказ N 21), у зв'язку з виправленням виявлених помилок за звітний період, у якому була заявлена сума бюджетного відшкодування ПДВ щодо зміни таких реквізитів

спосіб виконання - автоматично реєстраційні дані платника податку ІТС "Податковий блок"

16

Щодо узгодження контролюючим органом задекларованої суми бюджетного відшкодування:

рівень ДФС

Інформація вноситься до таблиці при внесенні до ІТС "Податковий блок / Податковий аудит" документа про підтвердження за результатами камеральної/документальної перевірки відповідної декларації (Наказ N 21) або уточнюючого розрахунку (Наказ N 21) (Довідки про підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами камеральної/документальної перевірки) з одночасним відображенням такої інформації в ІКП та формуванням повідомлення щодо узгодженої суми бюджетного відшкодування із зазначеними платіжними реквізитами. Таке повідомлення відображається в ІКП

спосіб виконання - автоматично за даними ІКП, ІТС "Податковий блок"

16.1

Узгоджена сума бюджетного відшкодування з урахуванням відшкодованих сум, результатів перевірок, поточних грошових зобов'язань та зменшень відповідно до уточнюючих розрахунків тощо

 

16.2

Дата узгодження ГУ ДФС зазначеної у заяві суми податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню

 

17

Формування інформаційного повідомлення щодо узгоджених сум бюджетного відшкодування із зазначенням платіжних реквізитів

рівень ДФС

Для забезпечення реалізації механізму автоматичного узгодження для випадків, зазначених у підпункті "б" і "в" пункту 200.12 статті 200 розділу V ПКУ, інформаційне повідомлення із зазначенням платіжних реквізитів формується та надається до Міністерства фінансів України при внесенні заяви про повернення суми бюджетного відшкодування. У разі змін граничних строків, визначених п. п. "б" і "в" пункту 200.12 статті 200 розділу V ПКУ, або суми бюджетного відшкодування (зменшення уточнюючим розрахунком (Наказ N 21), поточними нарахуваннями та зменшення за результатами КПР) формується нове інформаційне повідомлення зі статусом "діюче" із зміненими даними та попереднє інформаційне повідомлення зі статусом "відкликано" та направляється до Міністерства фінансів України. Інформаційне повідомлення щодо узгоджених сум бюджетного відшкодування відповідно до п. п. "а", "г", "ґ" пункту 200.12 статті 200 розділу V ПКУ формується на наступний день після настання випадку такого узгодження. На усі інформаційні повідомлення накладаються два ЕЦП уповноважених осіб ГУ ДФС та електронна печатка ГУ ДФС

спосіб виконання - автоматично за даними ІКП, ІТС "Податковий блок" ("Податковий аудит")

18

Інформація про суму бюджетного відшкодування, повернуту за рішеннями суду (дата повернення бюджетного відшкодування, відшкодована сума за рішенням суду, дата, номер та сума відповідно до судового рішення):

 

 

 

18.1

дата повернення та сума бюджетного відшкодування, повернута за рішенням суду

рівень ДФС

Для заповнення використовується інформація виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів до відповідної звітності з ПДВ

спосіб виконання - автоматично за даними ІКП, ІТС "Податковий блок" ("Податковий аудит")

18.2

дата, номер та сума відповідно до судового рішення

рівень ДФС

Для заповнення використовується інформація з АІС "СУДИ"

спосіб виконання - автоматично за даними ІКП, ІТС "Податковий блок" ("Податковий аудит") та АІС "СУДИ"

19

Перегляд інформації перед накладанням електронно-цифрового підпису та передачею її до Міністерства фінансів України в ІТС "Податковий блок"

рівень ГУ ДФС

Щоденно для накладання підпису виконавця по переліку заяв в Реєстрі заяв, по яких відбулись зміни за попередній день, та заяв, які прийняті за попередній день, повідомлень з реквізитами, суми та дати узгодження

за даними ІТС "Податковий блок"

20

Формування аналітичних таблиць в "Аналітичній системі" "Підтвердження сум бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку та у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету за результатами камеральної/документальної перевірки" в розрізі ГУ ДФС та платників податку на відповідну дату за кожний день після впровадження відповідного програмного забезпечення

рівень ГУ ДФС /
рівень ДФС

За кожний день в розрізі ГУ ДФС та платників податку на відповідну дату формування аналітичних таблиць в "Аналітичній системі" "Підтвердження сум бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку та у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету

за даними "Інформація" "Моніторинговий центр" "Аналітична система" ІТС "Податковий блок"

21

Контроль терміну внесення інформації до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. Журнал направлення, отримання та обробки Міністерством фінансів України інформаційних повідомлень від ДФС

рівень ДФС

Щоденно

Структурні підрозділи ДФС

VII

Порядок дій для передачі повідомлень до Міністерства фінансів України

1

Перевірка записів Інформаційної таблиці на повноту та правильність відображення показників податкової звітності з ПДВ з урахуванням уточнених розрахунків та податкових декларацій (Наказ N 21) із заявою, що мають статус "Історія подання" у зв'язку з поданням нової звітної податкової декларації або статус "Вважається неподаним"

рівень ГУ ДФС

На дату отримання податкової звітності з ПДВ

спосіб виконання - автоматично за даними ІТС "Податковий блок" ("Обробка ПЗ та платежів")

2

Перевірка записів Інформаційної таблиці на повноту та правильність відображення проведення камеральної, документальної перевірки. Введення інформації про прийняття ППР (дата і номер ППР та показники перевірки). Сума заявленого бюджетного відшкодування у разі зміни напряму щодо сум, по яких не настала дата узгодження бюджетного відшкодування. Внесення до Реєстру заяв інформації про перерахування сум бюджетного відшкодування платникам податку у порядку безспірного списання податку на додану вартість за судовими рішеннями на підставі даних Казначейства, отриманих відповідно до порядку взаємодії органів Казначейства та органів ДФС в процесі виконання державного та місцевого бюджетів за доходами та іншими надходженнями

рівень ГУ ДФС

На дату відповідних змін

спосіб виконання - формування таблиці автоматизовано

3

Перевірка записів Інформаційної таблиці відображення в ІКП (підсистема "Облік платежів" ІТС "Податковий блок") суми ПДВ, які будуть вважатися узгодженими відповідно до підпункту "б" і "в" пункту 200.12 статті 200 розділу V ПКУ (згідно з напрямками бюджетного відшкодування: на рахунок платника у банку, у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету)

рівень ГУ ДФС

Щоденно за даними, відображеними в електронному повідомленні

спосіб виконання - автоматично за даними, відображеними в електронному повідомленні

4

Формування електронного повідомлення для внесення інформації до Реєстру заяв за попередній робочий день (крім вихідних, святкових та неробочих днів), визначеної підпунктом 200.7.1 пункту 200.7 статті 200 розділу V ПКУ та пунктом 4 Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року N 26 (Постанова N 26)

рівень ГУ ДФС

Щоденно до 18 год. 00 хв. дня внесення інформації; спосіб виконання - автоматично за даними, відображеними в ІТС "Податковий блок" за поточний робочий день

Підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб, інформаційних технологій

5

Накладення не менше двох ЄЦП посадових (уповноважених) осіб та електронної печатки відповідного ГУ ДФС на Інформацію (електронного повідомлення) щодо узгоджених сум бюджетного відшкодування із зазначенням платіжних реквізитів

рівень ГУ ДФС

Щоденно до 10 год. 00 хв. Спосіб виконання - вручну за допомогою ЕЦП автоматично за даними, відображеними в електронному повідомленні

Уповноважені особи на рівні ГУ ДФС. У випадку зміни уповноважених осіб - оперативне надання про такі зміни до Департамементу податків і зборів юридичних осіб

6

Забезпечення передачі інформації по Реєстру заяв (з урахуванням даних електронних повідомлень) до Міністерства фінансів України

рівень ДФС

Щоденно до 10 год. 00 хв. Спосіб виконання - автоматично за даними, відображеними в електронному повідомленні

Департамент інформаційних технологій

VIII

Дії підрозділів щодо перевірки сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість (за результатами формується Інформаційна таблиця для створення повідомлень, що вносяться до Реєстру заяв)

1

Першочергове відпрацювання декларацій з ПДВ (Наказ N 21) за наявною інформацією щодо ризикових операцій суб'єктів господарювання, які декларують бюджетне відшкодування відповідно до ступеня ризику в діяльності такого платника, що внесені до Реєстру заяв про суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Виявлення порушень та упередження зловживань за даними аналізу СЕА ПДВ (у т. ч. дані Казначейства, Єдиного реєстру податкових накладних та митних декларацій (Наказ N 246)), інформації про суму податкового боргу, про суму від'ємного значення, задекларованого до відшкодування, наявної податкової інформації, інформації про факти, які впливають на суми бюджетного відшкодування відповідно до ст. 75 глави 8 розділу II ПКУ, ст. 78 глави 8 розділу II та п. 200.11 статті 200 розділу V ПКУ:

рівень ГУ ДФС

Щоденно, з відображенням рішення про проведення перевірки та результатів проведеного аналізу в ІТС "Податковий блок" підсистемі "Податковий аудит"

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб, підрозділи, що проводили перевірку бюджетного відшкодування, підсистема "Податковий аудит" в ІТС "Податковий блок"

1.1

Аналіз даних інформаційних систем, зокрема: "2.19. Аудит" та "Обмін податковою інформацією"

рівень ГУ ДФС

Щоденно, з відображенням рішення про проведення перевірки та результатів проведеного аналізу в ІТС "Податковий блок" підсистемі "Податковий аудит"

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб, підрозділи, що проводили перевірку бюджетного відшкодування

2

Кожна процедура, яка передбачена вимогами ПКУ щодо організації, проведення та оформлення результатів перевірок, фіксується в підсистемі "Податковий аудит" ІТС "Податковий блок"

рівень ГУ ДФС

По мірі складання документів з урахуванням термінів, визначених ПКУ, з обов'язковим відображенням таких документів та проведених процедур в ІТС "Податковий блок" підсистемі "Податковий аудит"

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

3

Реєстрація Довідки/Акта про результати камеральної перевірки із заявою про суму бюджетного відшкодування у разі відсутності виявлених порушень за результатами камеральної перевірки. Примірну форму Довідки/Акта про результати камеральної перевірки наведено у додатку 1 до цього Регламенту:

рівень ГУ ДФС

не пізніше 29-го дня (за граничним строком подання декларації з ПДВ (Наказ N 21); за днем фактичного подання, після граничного терміну у випадку подання декларації з запізненням або подання уточнюючого розрахунку (Наказ N 21)), з відображенням проведених процедур в ІТС "Податковий блок" підсистемі "Податковий аудит"

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

3.1

Внесення довідки про підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ після узгодження результатів перевірки (якщо за результатами перевірки підтверджена повна сума до бюджетного відшкодування як на поточний рахунок, так і в рахунок інших податків державного бюджету). Примірну форму Довідки про підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки наведено у додатку 2 до цього Регламенту

рівень ГУ ДФС

по мірі завершення кожної перевірки з відображенням проведених процедур в ІТС "Податковий блок" підсистемі "Податковий аудит", не пізніше граничного терміну проведення перевірок

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

3.2

Введення даних заперечень (сканованих копій додаткових документів) до акта камеральної перевірки до ІТС "Податковий блок" підсистеми "Податковий аудит" закладка "Електронні документи"

рівень ГУ ДФС

по мірі надходження та реєстрації в документообігу наданих платником заперечень з урахуванням законодавчих термінів

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

3.3

Введення результатів розгляду заперечень до акта про результати камеральної перевірки. При цьому заперечення платника та висновок про розгляд заперечень додаються до документів перевірки в підсистемі "Податковий аудит" ІТС "Податковий блок" закладка "Електронні документи"

рівень ГУ ДФС

по мірі оформлення висновку про результати розгляду заперечень та письмової відповіді платнику або реєстрація рішення керівника органу ДФС (його заступника або уповноваженої особи) про необхідність проведення додаткової позапланової перевірки з питань, що не досліджені та стали предметом подання заперечення відповідно до ст. 44 глави 1 розділу II ПКУ та до ст. 78 глави 8 розділу II ПКУ

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

4

Надання підрозділами податкової міліції інформаційних довідок та іншої інформації (у разі наявності) від інших правоохоронних органів, що свідчить про безпідставність декларування бюджетного відшкодування, до підрозділів податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС за місцем податкового обліку платника. Форму Довідки щодо ризиків заявленої до відшкодування з бюджету суми ПДВ та/або формування від'ємного значення податку наведено у додатку 3 до цього Регламенту. Наказ ДФС від 30.12.2015 р. N 1022 "Про скорочення чисельності та введення в дію Структури апарату Державної фіскальної служби України":

рівень ГУ ДФС

Щоденно, по мірі виявлення фактів та ризиків у визначенні правомірності декларування бюджетного відшкодування

підрозділи податкової міліції, підсистема "Податковий аудит" в ІТС "Податковий блок"

4.1

Надання підрозділами моніторингу доходів та обліково-звітних систем інформації (у разі наявності) щодо ризикових операцій суб'єктів господарювання, які декларують бюджетне відшкодування, до підрозділів податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС, за місцем податкового обліку платника

рівень ГУ ДФС

По мірі виявлення фактів та ризиків у визначенні правомірності декларування бюджетного відшкодування

підрозділ моніторингу доходів та обліково-звітних систем

4.2

Опрацювання наданої інформації щодо ризикових операцій суб'єктів господарювання, які декларують бюджетне відшкодування

рівень ГУ ДФС

Щоденно, по мірі отримання інформації з відображенням інформації в ІТС "Податковий блок" підсистемі "Податковий аудит"

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

5

Рішення керівника ГУ ДФС (його заступника або уповноваженої особи) на підставі службової (доповідної) записки щодо необхідності проведення позапланової документальної перевірки такого платника податків відповідно до ст. 44 глави 1 розділу II, ст. 78 глави 8 розділу II, п. 200.11 статті 200 розділу V ПКУ:

рівень ГУ ДФС

датою наказу, але не пізніше дати початку проведення перевірки, та не пізніше 29-го дня граничного терміну подання декларації (Наказ N 21) вручну з відображенням інформації в ІТС "Податковий блок" підсистемі "Податковий аудит"

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

5.1

Внесення дати наказу про проведення позапланової документальної перевірки

рівень ГУ ДФС

одночасно з внесенням наказу, з відображенням інформації в ІТС "Податковий блок" підсистемі "Податковий аудит"

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

6

Проведення документальних позапланових перевірок:

рівень ГУ ДФС

 

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

6.1

Початок проведення документальної перевірки даних декларації (Наказ N 21) або уточнюючого розрахунку (Наказ N 21). У разі прийняття рішення щодо доцільності проведення документальної перевірки, таке рішення вноситься до ІТС "Податковий блок / Податковий аудит"

рівень ГУ ДФС

Дата, зазначена в наказі про проведення перевірки. В розділ інформація про проведення перевірок робиться запис із датою початку перевірки. Дата закінчення документальної перевірки проставляється після фактичного закінчення перевірки

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

6.2

Закінчення проведення документальної перевірки даних декларації (Наказ N 21) або уточнюючого розрахунку (Наказ N 21)

рівень ГУ ДФС

 

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

6.3

Складення та реєстрація Довідки/акта перевірки даних декларації (Наказ N 21) або уточнюючого розрахунку (Наказ N 21). Примірну форму Довідки/акта про результати документальної позапланової перевірки наведено у додатку 4 до цього Регламенту

рівень ГУ ДФС

Дата довідки перевірки або акта щодо невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації (Наказ N 21) / уточнюючому розрахунку (Наказ N 21)

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

6.4

Введення дати вручення (отримання) платнику податків довідки або акта (документальної) перевірки задекларованої суми бюджетного відшкодування

рівень ГУ ДФС

Має статус "вручений". Якщо статус акта "діючий", то дата залишиться пуста

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

6.5

Розгляд заперечень до акта проведеної документальної позапланової перевірки

рівень ГУ ДФС

По мірі надходження заперечень, спосіб виконання - вручну з відображенням результатів в ІТС "Податковий блок" підсистемі "Податковий аудит" режим "Бюджетне відшкодування" згідно з вимогами пункту 86.7 ст. 86 глави 8 розділу II ПКУ

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

6.6

Висновок керівника (його заступника або уповноваженої особи) ГУ ДФС про результати розгляду заперечень по акту перевірки

рівень ГУ ДФС

По мірі прийняття висновку, спосіб виконання - вручну з відображенням результатів в ІТС "Податковий блок" підсистемі "Податковий аудит" режим "Бюджетне відшкодування"

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

6.7

У разі наявності під час розгляду заперечень підстав, визначених пп. 78.1.5 п. 78.1 ст. 78 глави 8 розділу II ПКУ, призначення позапланової документальної перевірки суми бюджетного відшкодування за обставинами, що не були досліджені під час перевірки, та об'єктивний розгляд заперечень неможливий без проведення перевірки

рівень ГУ ДФС

Дата наказу про призначення позапланової перевірки на підставі пп. 78.1.5 п. 78.1 ст. 78 глави 8 розділу II ПКУ, але не пізніше 7-го робочого дня, за днем отримання заперечень

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

6.8

Складення довідки про підтвердження у разі якщо частина суми ПДВ зменшена (упереджена) за мінусом сум, які зменшені за ППР) за результатами камеральної/документальної позапланової перевірки даних декларації (Наказ N 21) або уточнюючого розрахунку (Наказ N 21) (додатково контролюється залишок невідшкодованої суми ПДВ згідно з ІКП). Примірну форму Довідки про підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки наведено у додатку 2 до цього Регламенту

рівень ГУ ДФС

Одночасно з датою акта перевірки (у разі відсутності заперечень на акт перевірки), не пізніше граничного терміну проведення перевірок, вручну з відображенням інформації в ІТС "Податковий блок" підсистемі "Податковий аудит". У разі наявності заперечень, дата довідки на часткове підтвердження співпадає з датою відповіді на заперечення. Вноситься по мірі реєстрації акта перевірки або відповіді на заперечення

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

7

Винесення ППР за результатами камеральних/позапланових документальних перевірок порядку ст. 58 глави 4 розділу II ПКУ

 

 

 

7.1

Прийняте ППР вноситься до підсистеми "Податковий аудит" ІТС "Податковий блок", узгоджується/вручається платнику в порядку, визначеному ст. 58 глави 4 розділу II ПКУ

рівень ГУДФС

Протягом 10 робочих днів з дня отримання платником акту перевірки (дата винесення ППР, у разі відсутності заперечень на акт перевірки), вручну з відображенням інформації в ІТС "Податковий блок" підсистемі "Податковий аудит" в терміни, визначені п. 86.7 ст. 86 глави 8 розділу II ПКУ

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

7.2

Прийняте з урахуванням результатів розгляду заперечень (у разі наявності) ППР вноситься до підсистеми "Податковий аудит" ІТС "Податковий блок", вручається платнику в порядку, визначеному ст. 58 глави 4 розділу II ПКУ

рівень ГУДФС

Не пізніше 3-денного терміну (робочих дні) за днем розгляду заперечень на акт перевірки, вручну з відображенням інформації в ІТС "Податковий блок" підсистемі "Податковий аудит" в терміни, визначені п. 86.7 ст. 86 глави 8 розділу II ПКУ

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

7.3

У разі часткового підтвердження суми бюджетного відшкодування в день вручення ППР до підсистеми "Податковий аудит" ІТС "Податковий блок" вноситься довідка про підтвердження суми бюджетного відшкодування (частина суми ПДВ за мінусом суми ППР, додатково контролюється залишок невідшкодованої суми ПДВ згідно ІКП)

рівень ГУДФС

Одночасно з врученням ППР, вручну з відображенням інформації в ІТС "Податковий блок" підсистемі "Податковий аудит"

 

7.4

Оскарження ППР

рівень ГУДФС /
рівень ДФС

По мірі надходження скарг, спосіб виконання - вручну з відображенням результатів в ІТС "Податковий блок" підсистемі "Податковий аудит" та АІС "СУДИ"

підрозділи юридичний, податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб, Департамент адміністративного оскарження та судового супроводження

7.5

У випадку оскарження ППР проводяться відповідні процедури, передбачені законодавством, документи додаються до документів перевірки до підсистеми АІС "СУДИ" (вручну) та підсистеми "Податковий аудит" (автоматично)

рівень ГУДФС /
рівень ДФС

По мірі надходження, спосіб виконання - відображення результатів за попередній робочий день в ІТС "Податковий блок" підсистемах АІС "СУДИ" та "Податковий аудит"

підрозділи юридичний, податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб, Департамент адміністративного оскарження та судового супроводження

7.6

Під час розгляду скарги на прийняті ППР прийнято рішення на підставі пп. 78.1.5 п. 78.1 ст. 78 глави 8 розділу II ПКУ про призначення позапланової документальної перевірки суми бюджетного відшкодування за обставинами, що не були досліджені під час перевірки

рівень ГУДФС /
рівень ДФС

дата наказу про призначення позапланової перевірки на підставі пп. 78.1.5 п. 78.1 ст. 78 глави 8 розділу II ПКУ

підрозділи юридичний, податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб, Департамент адміністративного оскарження та судового супроводження

7.7

В подальшому проводяться процедури, визначені у пункті 6 "Проведення документальної перевірки"

 

 

 

7.8

У разі часткового підтвердження суми бюджетного відшкодування в день вручення ППР до підсистеми "Податковий аудит" ІТС "Податковий блок" вноситься довідка про підтвердження суми бюджетного відшкодування (частина суми ПДВ за мінусом суми ППР, додатково контролюється залишок невідшкодованої суми ПДВ згідно ІКП)

рівень ГУДФС

Одночасно з врученням ППР, вручну з відображенням інформації в ІТС "Податковий блок" підсистемах АІС "СУДИ" та "Податковий аудит"

підрозділи податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб

 

Директор Департаменту податків
і зборів з юридичних осіб

О. Лишенко

 

Додаток 1
до Регламенту взаємодії структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС у процесі бюджетного відшкодування податку на додану вартість та формування Реєстру заяв про суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість
(пункт 3 розділу VIII)

примірна форма

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
______
(назва територіального органу державної фіскальної служби)

__.__. 20__ N ___/___/____
       (дата)                     (номер)

_________
(місце складання)

Довідка/Акт

про результати камеральної перевірки
"___________"
найменування платника, П. І. Б. фізичної особи
(податковий номер __________)
(або серія паспорта для фізосіб )
з питань достовірності нарахування сум бюджетного
відшкодування податку на додану вартість на
поточний рахунок платника податку
та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань
або погашення податкового боргу такого
платника податку з інших платежів,
що сплачуються до державного бюджету
за __ 20__ року

 

1. Вступна частина

ГУ ДФС у ____
                              (П. І. Б, посада, назва структурного підрозділу та органу державної фіскальної служби)
відповідно до п. 200.10 ст. 200 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) в порядку, встановленому ст. 76 глави 8 розділу II Кодексу, проведено камеральну перевірку достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету за 20__ року (податкова декларація з податку на додану вартість (Наказ N 21) від ___.___.20__ року N ______) (з урахуванням уточнюючого розрахунку (Наказ N 21) від ___.___.20__ року N ____).

Відповідальними особами _____ "_______" за період, що перевіряється, був (були):

Директор - Керівник - ___ (податковий номер або серія та/або номер паспорта платника), за період з __.__.____ р. по день підписання акта; наказ про призначення N ___ від ___.___.20__ року.

Головний бухгалтер - __ (податковий номер або серія та/або номер паспорта платника), за період з ___.___.____ року по день підписання акта; наказ про призначення N ___ від ___.___.20__ року.

Фізична особа - підприємець _____ (податковий номер або серія та/або номер паспорта платника).

2. Загальні положення

2.1. Перевірка проводилась з ___.___.20__ року по ___.___.20__ року.

2.2. Під час опрацювання декларації (Наказ N 21) використовувались дані, зазначені у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, та дані системи електронного адміністрування податку на додану вартість (даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митних декларацій (Наказ N 246)).

2.3. Згідно ІТС "Податковий блок" податкова адреса (місце проживання платника податку) _______
_
                                                                     повна назва платника, прізвище, ім'я та по батькові
отримано свідоцтво про державну реєстрацію, номер запису про реєстрацію N _____,
код основного виду діяльності: __________
                                                                                                             код та назва виду діяльності

Взято на облік в контролюючому органі ___.___.20__ року за N ___, станом на _____
перебуває на обліку _______.
                                                                                  назва територіального органу фіскальної служби

2.4. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру дані про реєстрацію платника податку на додану вартість від ___.___.____. N __________, виданого .
                                                                                                                                (назва територіального органу фіскальної служби)

2.5. У періоді, що перевіряється, суб'єкт господарювання застосовував ставки оподаткування податком на додану вартість: .
                                                                                         (вказати які ставки використовував суб'єкт господарювання)

3. Перевірка достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету за _ 20__ року

3.1. Аналізом відображення показників даних податкової звітності з податку на додану вартість від ___.___.20__ року N ____) (з урахуванням уточнюючого розрахунку (Наказ N 21) від ___.___.20__ року N ____) (не) встановлено відхилення, викласти суть порушення
_.
     (вказати певний показник рядка декларації (Наказ N 21), по якому виникло відхилення за даними платника, за даними перевірки).

3.2. Причиною виникнення від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту (із зазначенням частки загальної суми податкового кредиту звітного (податкового) періоду, у якому виникло від'ємне значення ПДВ) (вказати за кожний період виникнення від'ємного значення) є: _______

(наприклад:

вивезення товарів за межі митної території України (вказати найменування товарно-матеріальних цінностей), які згідно з чинним законодавством оподатковуються податком за ставкою "0";
придбання (спорудження, будівництво) основних фондів;
придбання ТМЦ в обсягах, що значно перевищують обсяги поставки, залишки готової продукції).


3.3. Аналізом наявної інформації щодо вивезення товарів за межі митної території України, здійснених платником у періоді, що підлягає перевірці, за даними ______
(Інформація про фактичне вивезення товару за межі митної території України, вантажно-митні декларації (Наказ N 246), податкові декларації за ______ 20 року тощо)
встановлено (інформація надається щодо кожного періоду):

Звітний (податковий період)

Сума поставки

За даними платника (операції з вивезення товарів за межі митної території України, гр. 2 декларації (Наказ N 21)), грн.

За даними перевірки, грн.

Частка у складі загальної суми обсягів поставок, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При перевірці операцій щодо вивезення товарів за межі митної території України _____
__
(не) встановлено порушення з Інформацією про фактичне вивезення товару за межі митної території України, згідно з даними інформаційних систем ДФС).

3.4. Аналізом наявної інформації щодо ввезення товарів, здійснених платником у періоді, охопленому перевіркою за даними _______
(Інформація про фактичне ввезення товару за межі митної території України, вантажно-митні декларації (Наказ N 246), податкові декларації за ____ 20__ року тощо)
встановлено (інформація надається щодо кожного періоду):

Звітний (податковий період)

Сума поставки

За даними платника (ПДВ сплачене митним органам, згідно декларації (Наказ N 21)), грн.

За даними перевірки, грн.

Частка у складі загальної суми обсягів поставок, %

 

 

 

 

 

 

 

 

При перевірці операцій, що здійснюються при ввезенні на митну територію України товарів, необоротних активів та отриманих від нерезидента на митній території України послуг,
_.
(не) встановлено порушення з Інформацією про фактичне ввезення товару за межі митної території України, згідно з даними інформаційних систем ДФС).

3.5. Аналізом результатів опрацювання податкової декларації (Наказ N 21) за звітний (податковий) період, за наслідками якого виникло від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту, встановлено:

За даними періоду виникнення від'ємного значення ПДВ

За даними періоду декларування залишку від'ємного значення ПДВ (різниці між сумою гр. 3 та гр. 5) до бюджетного відшкодування (додаток 2 до декларації (Наказ N 21))

Звітний період

Сума податкових зобов'язань (р. 9 декларації (Наказ N 21)), грн.

Сума податкового кредиту (р. 17 декларації (Наказ N 21)), грн.

Результати перевірки, грн.

за даними платника

за даними перевірки*

за даними платника

заданими перевірки*

порушень не встановлено

не підтверджено суму бюджетного відшкодування (зменшено, відмовлено)*

сума податкового кредиту (з гр. 5)

сума бюджетного відшкодування

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка правомірності нарахування суми бюджетного відшкодування ПДВ охоплює декларації (Наказ N 21) починаючи з попередніх звітних (податкових) періодів, в яких виникло від'ємне значення ПДВ до звітного (податкового) періоду, за який задекларовано бюджетне відшкодування ПДВ, включно.

Результат відпрацювання декларації з ПДВ (Наказ N 21) за наявною інформацією щодо ризикових операцій суб'єктів господарювання, які декларують бюджетне відшкодування відповідно до ступеня ризику в діяльності такого платника, що внесені до Реєстру заяв про суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (не встановлено походження ТМЦ, операції з якими призвели до утворення від'ємного значення податку (підміна товарних операцій); неправомірно сформована сума податкового кредиту від постачальника; неправомірно застосовано нульову ставку; недостовірність даних щодо перевищення обсягів придбання над обсягами реалізації; тощо)

Перевіркою порушень не встановлено / або встановлено.

У разі проведення документальних перевірок за попередні вказані періоди зазначається інформація:
період ____ (місяць, рік) перевірено __________ (номер, дата акта/довідки), за результатами перевірки не встановлено / встановлено порушення _________
.

У разі встановлення порушень визначити вплив порушень на формування від'ємного значення та/або задекларованої суми бюджетного відшкодування.

3.6. Основні постачальники на митній території України в _______ 2017 року: (суб'єкт господарювання, податковий номер або РНОКПП, код органу ДФС за основним місцем обліку, основний вид діяльності, група товару (у разі якщо перелік містить значну кількість записів, формується додаток до довідки/акта).

3.7. Станом на дату проведення перевірки за результатами опрацювання податкових періодів, починаючи з періоду виникнення від'ємного значення, (не) встановлено включення суб'єктом господарювання до складу податкового кредиту за 20____ року податкових накладних (Наказ N 1307), які зареєстровані з порушенням терміну у Єдиному реєстрі податкових накладних (у разі встановлення зазначити факти порушення).

3.8. Станом на дату подання податкової декларації (Наказ N 21) за 20__ року за даними системи електронного адміністрування сума ліміту становить ____ гривень.

3.9. Станом на (дату складання довідки/акта) сума податкового боргу складає _______ гривень.

3.10. При відображенні (суб'єктом господарювання) у декларації (Наказ N 21) за 20__ року від'ємного значення між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту у сумі ____ грн. (рядок 19 декларації), сума від'ємного значення попередніх та поточного звітного (податкового) періоду, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001) Кодексу на момент подання податкової декларації у сумі ____ грн. (рядок 19.1 декларації) суми від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду у сумі ____ грн. (рядок 21 декларації), бюджетного відшкодування ПДВ на рахунок платника у банку у сумі ____ грн. (рядок 20.2.1 декларації) та у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету у сумі ____ грн. (рядок 20.2.2), арифметичних та методологічних порушень не встановлено / встановлено.

4. Висновок

Камеральною перевіркою не встановлено / встановлено порушення ___
                                                                                                                                                                                  (податковий номер)
_
                                                                      (повна назва платника, прізвище, ім'я та по батькові)
вимог Кодексу в частині достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету за 201_ року.

та/або

наявні підстави відповідно статті 78 Податкового кодексу України для проведення документальної позапланової виїзної перевірки податкової декларації з ПДВ за 201_ року.

та/або

За результатами перевірки заявленої (суб'єктом господарювання) за 201_ року суми бюджетного відшкодування ПДВ відповідно до п. 200.11 ст. 200 Кодексу встановлено наявність достатніх підстав, що свідчать про необхідність проведення документальної позапланової виїзної перевірки, а саме: _________
                                                                                                  (вказати підстави)

Головний державний ревізор -
інспектор

 

(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

Платник податків


(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

Довідку (акт) складено у одному (двох) примірнику(ах). (У разі складання акта - друкується 2 примірника).

З обов'язками, правами, відповідальністю, порядком подання своїх заперечень та оскарження рішень і дій посадових осіб контролюючих органів ознайомлений, один примірник акта (з додатками на ___ аркушах) отримав 20__ року.

Платник податків


(підпис)

____
(ініціали, прізвище)


* при використанні цього зразка рядки, для заповнення яких відсутня інформація за результатами перевірки, не копіюються, роз'яснювальну інформацію про заповнення рядків цього документа, яку наведено у дужках курсивом, під час складання в електронному вигляді необхідно замінити на відповідну інформацію, належну до викладення

** номер акта складається (через дріб) з: порядкового номера журналу реєстрації актів камеральних перевірок, коду структурного підрозділу, працівником якого проведена перевірка, та податкового номера або серії та номера паспорта

 

Додаток 2
до Регламенту взаємодії структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС у процесі бюджетного відшкодування податку на додану вартість та формування Реєстру заяв про суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість
(підпункти 3.1 та 6.8 розділу VIII)

примірна форма

Державна фіскальна служба України
_______
(назва територіального органу фіскальної служби)

ДОВІДКА
про підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки

_______
(камеральної, документальної)

___.___.201___ N ____/___/_
        (дата)                         (номер)                                            (місце складання)

Під час ______
                                                                               (камеральної, документальної)
перевірки достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету
_
                (найменування платника, прізвище, ім'я та по батькові, податковий номер, серія та або номер паспорта)
встановлено:

Податкова декларація (Наказ N 21) (уточнюючий розрахунок (Наказ N 21)) з ПДВ за звітний (податковий) період, у якому заявлено суму бюджетного відшкодування податку на додану вартість

Результати перевірки

дата, N довідки/
акта

підтверджена сума, грн.

пері-
од

дата подання (00.20__, та "у" якщо подано уточн. розр.)

вхідний номер

сума бюджетного відшкодування ПДВ, грн.

податкового кредиту з ПДВ у попередніх звітних періодах

бюджетного відшкодування ПДВ

 

 

 

на поточ-
ний рахунок

у рахунок сплати грошових зобов'я-
зань

у рахунок пога-
шення податко-
вого боргу такого платника податку з інших платежів

 

 

на поточний рахунок

у рахунок сплати грошових зобов'я-
зань

у рахунок погашення податко-
вого боргу такого платника податку з інших платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______
(посада керівника підрозділу, відповідального за проведення перевірки)

___
(підпис)

_
(П. І. Б.)

_________ 201_
(дата)

_______

___

________

_________ 201_
(дата)

Вик. __
Тел. __

 

Додаток 3
до Регламенту взаємодії структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС у процесі бюджетного відшкодування податку на додану вартість та формування Реєстру заяв про суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість
(пункт 4 розділу VIII)

примірна форма

Довідка*
щодо ризиків заявленої до відшкодування з бюджету суми ПДВ та/або формування від'ємного значення податку

___.___.201_                                          N ____/____ /________


* складається у разі встановлення ризиків з підкріпленням сканованих копій документів.

Реквізити платника

1. Код ЄДРПОУ

2. Назва

3. Код ДПІ

Реквізити декларації (Наказ N 21)

1. N декларації

2. Звітній період

3. Сума ПДВ заявлена до відшкодування на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету

4. Період формування від'ємного значення податку.

Ознаки ризику у платника, яким заявлено бюджетне відшкодування

- пояснення керівника (учасника, засновника) підприємства про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності (створення);

- відомості щодо платника внесено до АІС СФП;

- зареєстровано кримінальне провадження (дата реєстрації в ЄРДР, N провадження, стаття КК України, назва підрозділу, яким проводиться досудове розслідування);

- не встановлено походження ТМЦ, операції з якими призвели до утворення від'ємного значення податку (підміна товарних позицій);

- не встановлено платника за податковою адресою;

- інше.

Ознаки ризику у контрагента (постачальника, отримувача)

- Податковий номер;

- назва;

- ланцюг постачання (1, 2 ...);

- пояснення керівника (учасника, засновника) підприємства про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності (створення);

- відомості щодо платника внесено до АІС СФП;

- зареєстровано кримінальне провадження (дата реєстрації в ЄРДР, N провадження, стаття КК України, фабула виявленого злочину, назва підрозділу, яким проводиться досудове розслідування);

- не встановлено походження поставлених ТМЦ (підміна товарних позицій);

- не встановлено платника за податковою адресою;

- інше.

Ознаки ризику заявленої суми податку

- неправомірно сформована сума податкового кредиту (грн.) від постачальника (Податковий номер, назва);

- неправомірно застосовано нульову ставку податку;

- недостовірність даних щодо перевищення обсягів придбання над обсягами реалізації;

- матеріали, які стосуються заявленої до відшкодування суми податку, передано для прийняття рішення згідно ст. 214 КПК України ( N 4651-VI) (дата, вих. N, назва правоохоронного органу, в адресу якого передано матеріали, ознака кримінального правопорушення (ст. КК України);

- зареєстровано кримінальне провадження (дата реєстрації в ЄРДР, N провадження, стаття КК України, фабула виявленого злочину, назва підрозділу, яким проводиться досудове розслідування);

- інше.

Пропозиції щодо подальших дій

- провести документальну перевірку заявленої до відшкодування суми податку;

- провести інвентаризацію залишків ТМЦ;

- провести зустрічну звірку (фактичну перевірку) постачальників;

- інше.

Керівник підрозділу

________
(підпис, П. І. Б.)

 

Додаток 4
до Регламенту взаємодії структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС у процесі бюджетного відшкодування податку на додану вартість та формування Реєстру заяв про суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість
(підпункт 6.3 розділу VIII)

примірна форма

Державна фіскальна служба України
__
(назва територіального органу державної фіскальної служби)

___.___.201_ N ____/____ /
       (дата)                                 (номер)

____
(місце складання)

Довідка/Акт

про результати документальної позапланової
перевірки "_____"
                                           найменування платника
(податковий номер __________)
(або ____ (П. І. Б. для фізичної особи)
(_____ серія N паспорта для фізичної особи)
з питань достовірності нарахування сум бюджетного
відшкодування податку на додану вартість
на поточний рахунок платника податку
та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань
або погашення податкового боргу такого
платника податку з інших платежів,
що сплачуються до державного бюджету
за ____20__ року

1. Вступна частина

Відповідно до наказу Головного управління ДФС у _______ області від ___.___.20__ року N __ "_ ГУ ДФС у ___ області, _______ 
_
                                      (назва структурного підрозділу та органу державної фіскальної служби)
державним податковим інспектором _____,
                                                                                                                                        (П. І. Б.)
відповідно до п. 200.11 ст. 200 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) в порядку, встановленому на підставі пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78, ст. 79 глави 8 розділу II Кодексу проведено документальну перевірку достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету за ________20__ року (податкова декларація з податку на додану вартість (Наказ N 678) від __.__.20__ року N ______) (з урахуванням уточнюючого розрахунку (Наказ N 21) від ___.___.20__ року N ).

Відповідальними особами _____ "_______" за період, що перевіряється, був (були):

Директор - Керівник - __________ (податковий номер або серія та/або номер паспорта платника), за період з ___.___.____ р. по день підписання акта; наказ про призначення N __ від ___.___.20__ року.

Головний бухгалтер - ________ (податковий номер або серія та/або номер паспорта платника), за період з ___.___.____ року по день підписання акта; наказ про призначення N __ від ___.___.20__ року.

Фізична особа - підприємець ___________ (податковий номер або серія та/або номер паспорта платника).

Направлення (дата, N) та копію наказу, повідомлення органу ДФС (назва) (дата, N) вручено ___.___.201_ року під розписку __________.
                                                                                                     (П. І. Б. посадової особи суб'єкта господарювання, посада)

Перевірку проведено з відома
                                                                                     (посада керівника (в. о. керівника) суб'єкта господарювання, П. І. Б.)
та головного бухгалтера (у присутності) __.
                                                                                                                                                         (П. І. Б.)

У разі якщо головний бухгалтер відсутній (посада вакантна, знаходиться на лікарняному, не передбачена тощо), вчиняється відповідний запис.

При складанні акта/довідки перевірки зазначені далі за текстом слова "суб'єкт господарювання" замінювати скороченою назвою підприємства (установи, організації), яке перевіряється.

У журналі реєстрації перевірок суб'єкта господарювання вчинено запис ___.___.201_ року N _____
(у разі ненадання журналу реєстрації зазначити про ненадання).

2. Загальні положення

2.1. Перевірка проводилась у період з ___.___.201_ по ___.___.201_ року.

У разі продовження термінів перевірки зазначити таке:

Термін перевірки продовжувався з ___.___.201_ по ___.___.201_ року на підставі наказу _________
___________ від ___.___.201_ N ________
                                                            (назва органу ДФС)
та/або рішення __________ від ___.___.201_ року N ____.
                                                                              (назва суду)
(у разі призупинення та поновлення проведення перевірки вказати N та дату наказу, дату вручення копії наказу платнику податків або його уповноваженому представнику)

2.2. Особи, відповідальні за ведення фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання у періоді, за який проведено перевірку:

(керівник) _____
                                                                                                           (П. І. Б.)
за період з ___.___.201_ по ___.___.201_ (або по день підписання акта/довідки перевірки), призначений на посаду згідно з наказом (іншим документом) від ___.___.201_ N _____. (Наказ (інший документ) про звільнення від ___.___.201_ N ___);

головний бухгалтер ________
                                                                                                                         (П. І. Б.)
за період з ___.___.201_. по _____.___.201_ (або по день підписання акта/довідки перевірки), призначений на посаду згідно з наказом від ___.___.201_ N _____. (Наказ про звільнення від ___.___.201_ N ___).

2.3. У ході перевірки використано (декларації з ПДВ (Наказ N 21) з додатками, уточнені розрахунки з додатками, реєстри виданих та отриманих податкових накладних (Наказ N 1307), платіжні документи, які засвідчують факт оплати за отримані товари (послуги), оригінали експортних ВМД (Наказ N 246), імпортні ВМД, інші документи (вказати які):

Найменування документа

Охоплено перевіркою

 

період

вибірковим порядком

суцільним порядком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. У ході перевірки використано матеріали інвентаризації
__,
                                                             (основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів тощо)
яка проводилась на підставі наказу ________
                                                                                     (посада керівника (в. о. керівника) суб'єкта господарювання, його П. І. Б.)
від ___.___.20__ року N ______ комісією у складі _______,
                                                                                                                            (вказати П. І. Б., посади членів комісії)
за результатами якої встановлено: _______.
                                                                                                                   (вказати результати інвентаризації)

Інформація про залишки товарно-матеріальних цінностей за даними бухгалтерського (податкового) обліку
(за періоди виникнення від'ємного значення з ПДВ):

грн.

Період

Рах. / найменування групи ТМЦ* (перші чотири цифри товарної підкатегорії згідно УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII))

Рах. / найменування групи ТМЦ* (перші чотири цифри товарної підкатегорії згідно УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII))

Рах. / найменування групи ТМЦ* (перші чотири цифри товарної підкатегорії згідно УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII))

початок періоду

кінець періоду

початок періоду

кінець періоду

початок періоду

кінець періоду

 

 

 

 

 

 

 


* для фізичних осіб - підприємців, у разі відсутності введення бухгалтерського обліку

2.5. Під час перевірки не було надано _____
_.
(вказати первинні або інші документи, які не були надані на вимогу посадових осіб органу ДФС, зазначити реквізити запиту про їх надання, дату вручення платнику податків або уповноваженому представнику). Один екземпляр такого запиту (запитів) додається до акта (довідки) позапланової документальної перевірки.

У разі надання письмових пояснень посадовими особами суб'єкта господарювання щодо встановлених порушень та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, викласти зміст таких пояснень:

Згідно з письмовим поясненням ________ від ___.___.201_ року, фактично отриманих
                                                            (зміст пояснення)
___.___.201_ року.

У разі відмови посадових осіб суб'єкта господарювання надати перевіряючим письмові пояснення щодо встановлених порушень та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, вказати такі факти відмови.

2.6. Під час перевірки використовувались дані інформаційно-аналітичних систем державної фіскальної служби: ІТС "Податковий блок"; Єдиний реєстр податкових накладних; Система автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДФС України. ІТС "Єдине вікно подання електронної звітності", А/С "Скарга", АСМО "Інспектор 2006":
__
                                                                                         (вказати які)  
_.

2.7. (Суб'єкт господарювання) зареєстрований ___.___.20__ року в органах державної реєстрації від ___.___.20__ року N __________ (повна назва органу державної реєстрації, перереєстрації).

Місцезнаходження суб'єкта господарювання відповідно до документа підтвердження про державну реєстрацію: __.

Перевіркою встановлено, що фактично (суб'єкт господарювання) знаходиться за адресою: ________
_.

Взято на податковий облік в органах державної фіскальної служби ___.___.20__ року за N _________, станом на ___.___.20__ року (дата підписання акта) перебуває на обліку в _________
_.
                                                                                    (перебуває на обліку)

2.8. У періоді, за який проведено перевірку, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру платників про реєстрацію (перереєстрацію) платника податку на додану вартість від ___.___.20__ N _______, виданого _________,
                                                                                                                 (назва органу ДФС)
індивідуальний податковий номер зареєстровано платником ПДВ з ___.___.20__ по ___.___.20__ року.

У разі анулювання реєстрації платника ПДВ, зазначити таку інформацію:

Реєстрація платника ПДВ від ___.___.20__ року N ____ анульована ___.___.20__ року на підставі
_.
                                      (документ, на підставі якого анульовано реєстрацію: причини анулювання)

2.9. Фактичний вид діяльності - __________.

2.10. Статутний фонд платника на початок звітного (податкового) періоду, за який заявлено суму бюджетного відшкодування ПДВ, становить _________ тис. грн., зокрема:

Дані про учасника (засновника, акціонера)

Дані про частку у статутному капіталі та її фактичне внесення

Податковий номер (ідентифікаційний номер) / РНОКПП (серія та номер паспорта)

Найменування суб'єкта господарювання / П. І. Б. фіз. особи

Сума внеску згідно з установчими документами, тис. грн.

Форма внеску

Частина у статутному капіталі, %

Фактично внесено, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Суб'єкт господарювання у періоді, що підлягав перевірці, був засновником (учасником) чи акціонером інших суб'єктів господарювання, перелік яких наведено в таблиці:

Податковий номер

Назва

Засновник (назва СГ чи П. І. Б. фізичної особи)

Сума внеску, тис. грн.

Частка в статутному капіталі, відс.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

2.11. У періоді, що підлягав перевірці, та на дату складання акта перевірки суб'єкт господарювання мав такі рахунки у банках та інших фінансових установах:

Назва рахунка, валюта рахунка

Номер

Назва установи, де відкрито рахунок, МФО (для нерезидентів - країна реєстрації та адреса банку)

Дата відкриття

Дата закриття

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

2.12. Інформація про основні засоби платника:

Найменування показника

Код рядка

За звітний період, тис. грн.

За попередній період, тис. грн.

 

 

 

 

Загальна площа власних приміщень, що використовуються у господарській діяльності: виробничих __, складських _,

та/або загальна площа орендованих приміщень, що використовуються у господарській діяльності у періоді, який перевіряється: виробничих _________, складських __, у тому числі:

Суб'єкт господарювання (орендодавець)

Договір оренди

Приміщення

назва

Податковий номер (РНОКПП / серія та номер паспорта)

дата

N

термін дії

вид (виробниче, складське інше)

площа, м2

адреса

 

 

 

 

з _____
по ____

 

 

 

2.13. Середня чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з (суб'єктом господарювання), у кожному з останніх трьох звітних періодів (за даними звіту з ЄСВ) складає:

Період

Середня чисельність працівників

У тому числі за сумісництвом

 

 

 

 

 

 

2.14. Середня заробітна плата у кожному з останніх трьох звітних періодів (за даними звіту з ЄСВ) складає:

Період

Середня заробітна плата

Мінімальний рівень, встановлений законодавством

Співвідношення середньої заробітної плати до мінімального рівня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16. Платник податку за перевіряємий період застосовував спрощену систему оподаткування обліку та звітності за ставкою __ (група).

3. Перевірка достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету за 20__ року

(звітний (податковий) період, за який виникло від'ємне значення з ПДВ та/або заявлено суму бюджетного відшкодування ПДВ)

3.1. Аналізом відображення показників даних податкової звітності з податку на додану вартість від ___.___.20__ року N _) (з урахуванням уточнюючого розрахунку (Наказ N 21) від ___.___.20__ року N ___________) (не) встановлено відхилення, викласти суть порушення
_.
     (вказати певний показник рядка декларації (Наказ N 21), по якому виникло відхилення за даними платника, за даними перевірки).

3.2. Перевіркою правомірності застосування ставок оподаткування податком на додану вартість у звітних періодах, які підлягають перевірці, порушень не встановлено / або встановлено __________
_
                                                    (навести результати перевірки, пункти нормативно-правових актів)

3.3. Причиною виникнення від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту (із зазначенням частки загальної суми податкового кредиту звітного (податкового) періоду, у якому виникло від'ємне значення ПДВ) (вказати за кожний період виникнення від'ємного значення) є: ________

(наприклад:

вивезення товарів за межі митної території України (вказати найменування ТМЦ), які згідно з чинним законодавством оподатковуються податком за ставкою "0";

придбання (спорудження, будівництво) основних фондів;

придбання ТМЦ в обсягах, що значно перевищують обсяги поставки, залишки готової продукції).


Перевірка правомірності нарахування суми бюджетного відшкодування ПДВ охоплює декларації (Наказ N 21) починаючи з попередніх звітних (податкових) періодів, в яких виникло від'ємне значення ПДВ до звітного (податкового) періоду, за який задекларовано бюджетне відшкодування ПДВ, включно.

3.4. Аналізом наявної інформації щодо вивезення товарів за межі митної території України, здійснених платником у періоді, що підлягає перевірці, за даними ____ (Інформація про фактичне вивезення товару за межі митної території України, ВМД (Наказ N 246), податкові декларації (Наказ N 21) за 20__ року тощо) встановлено (інформація надається щодо кожного періоду): (у разі якщо перелік містить значну кількість записів, формується додаток до довідки/акта).

Звітний (податковий період)

Сума поставки

За даними платника (операції з вивезення товарів за межі митної території України, гр. 2 декларації (Наказ N 21)), грн.

За даними перевірки, грн.

Частка у складі загальної суми обсягів поставок, %

 

 

 

 

 

 

 

 

При перевірці операцій щодо вивезення товарів за межі митної території України _____
__
(не) встановлено порушення з Інформацією про фактичне вивезення товару за межі митної території України, згідно з даними інформаційних систем ДФС)
__

3.5. Аналізом наявної інформації щодо ввезення товарів, здійснених платником у періоді, охопленому перевіркою за даними _______
(Інформація про фактичне ввезення товару за межі митної території України, ВМД (Наказ N 246), податкові декларації (Наказ N 21) за 20__  року тощо)
встановлено (інформація надається щодо кожного періоду): (у разі якщо перелік містить значну кількість записів, формується додаток до довідки/акта).

Звітний (податковий період)

Сума поставки

За даними платника (ПДВ сплачене митним органам, згідно декларації (Наказ N 21)), грн.

За даними перевірки, грн.

Частка у складі загальної суми обсягів поставок, %

 

 

 

 

 

 

 

 

При перевірці операцій, що здійснюються при ввезенні на митну територію України товарів, необоротних активів та отриманих від нерезидента на митній території України послуг, __________
_
(не) встановлено порушення з Інформацією про фактичне ввезення товару за межі митної території України, згідно з даними інформаційних систем ДФС

3.6. Перевіркою операцій з постачання (вивезення, ввезення) послуг порушень не встановлено / або встановлено __.
                                                        (навести результати перевірки, пункти нормативно-правових актів)

3.7. Перевіркою дотримання вимог законодавства (в тому числі, статей 191, 204, 205 Кодексу та норм Митного кодексу України ( N 4495-VI)) при здійсненні операцій із давальницькою сировиною порушень не встановлено / або встановлено.
.
                                                (навести результати перевірки, пункти нормативно-правових актів)

3.8. За результатами здійсненого аналізу ціноутворення (придбання, реалізація, співставлення із середньогалузевими) у звітних періодах, які підлягають перевірці, порушень не встановлено / або встановлено.
.
                                                     (навести результати перевірки, пункти нормативно-правових актів)

3.9. Перевіркою операцій з придбання (спорудження) основних фондів, зменшення розміру незавершених капітальних інвестицій, введення (часткове введення) в експлуатацію об'єктів будівництва порушень не встановлено / або встановлено.
.
                                          (навести результати перевірки, пункти нормативно-правових актів)

3.10. Перевіркою операцій з придбання та зберігання товарно-матеріальних цінностей, не реалізованих на час проведення перевірки, порушень не встановлено / або встановлено.
.
                                         (навести результати перевірки, пункти нормативно-правових актів)

3.11. Перевіркою операцій із здійснення попередньої оплати за товарно-матеріальні цінності порушень не встановлено / або встановлено.
.
                                                   (навести результати перевірки, пункти нормативно-правових актів)

3.12. Станом на час проведення перевірки за результатами опрацювання податкових періодів, починаючи з періоду виникнення від'ємного значення, встановлено (не встановлено) включення суб'єктом господарювання до складу податкового кредиту за 20__ року податкових накладних (Наказ N 1307), які зареєстровані з порушенням терміну у Єдиному реєстрі податкових накладних.

3.13. Інформацію про зустрічні звірки (документальні позапланові виїзні перевірки), схеми руху товарно-грошових потоків за 20__ року наведено у додатках _______ до першого примірника акта/довідки перевірки, який залишається в органі ДФС:

3.14.1. За результатами перевірки встановлено (не встановлено) наявність правових відносин (суб'єкта господарювання) з платниками, установчі документи, первинні та інші документи яких у судовому порядку визнані недійсними, а саме: ________.
                                                                                                                                         (інформація про вчинені порушення)

3.14.2. За результатами перевірки встановлено (не встановлено) наявність правових відносин (суб'єкта господарювання) з пов'язаними особами, згідно з підпунктом 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, а саме: ___________
.
(придбання/реалізація товарів (послуг) за цінами нижчими звичайних, надання попередньої оплати для формування штучного податкового кредиту тощо)

3.14.3. В ході проведення перевірки виявлено (не виявлено) серед постачальників суб'єктів господарювання, які надали податковий кредит і не задекларували податкові зобов'язання, здійснюють операції, не обумовлені економічними причинами (цілями ділового характеру)
.
                                                                              (інформація про вчинені порушення)

3.14.4. За результатами опрацювання податкових періодів, починаючи з періоду виникнення від'ємного значення, встановлено (не встановлено) наявність розбіжностей у податковій звітності (завищення податкового кредиту, заниження податкових зобов'язань контрагентом) на суму __ грн., у тому числі: _______
_.
          (навести реквізити контрагента, суму ПДВ, причину виникнення розбіжностей, стан опрацювання тощо)

3.15. ________.
                                                                          (інші результати, отримані в ході перевірки)

3.16. Аналізом результатів опрацювання податкової декларації (Наказ N 21) за звітний (податковий) період, за наслідками якого виникло від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту, встановлено:

За даними періоду виникнення від'ємного значення ПДВ

За даними періоду декларування залишку від'ємного значення ПДВ (різниці між сумою гр. 3 та гр. 5) до бюджетного відшкодування

Звітний період

Сума податкових зобов'язань (р. 9 декларації (Наказ N 21)), грн.

Сума податкового кредиту (р. 17 декларації (Наказ N 21)), грн.

Результати перевірки, грн.

за даними платника

за даними перевірки*

за даними платника

за даними перевірки*

порушень не встановлено

не підтверджено відшкодування (зменшено, відмовлено)

сума податкового кредиту (з гр. 5)

сума бюджетного відшкодування

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка правомірності нарахування суми бюджетного відшкодування ПДВ охоплює декларації (Наказ N 21) починаючи з попередніх звітних (податкових) періодів, в яких виникло від'ємне значення ПДВ до звітного (податкового) періоду, за який задекларовано бюджетне відшкодування ПДВ, включно.

У разі проведення документальних перевірок за попередні вказані періоди зазначається інформація:

період _______ (місяць, рік) перевірено _________________ (номер, дата акта/довідки), за результатами перевірки не встановлено / встановлено порушення _________.

У разі встановлення порушень визначити вплив порушень на формування від'ємного значення та/або задекларованої суми бюджетного відшкодування.

Узагальнену інформацію про задекларовані та перевірені показники в розділі I "Податкові зобов'язання", розділі II "Податковий кредит", розділі III "Розрахунки з бюджетом за звітний період" податкових декларацій з ПДВ (Наказ N 21) наведено у додатку _____ до акта/довідки перевірки (у разі виявлення порушень).

та/або результатів опрацювання податкових декларацій (Наказ N 21) за звітні (податкові) періоди починаючи з періоду, за наслідками якого виникло від'ємне значення до періоду, у якому заявлено бюджетне відшкодування ПДВ включно (згідно із Додатком З (ДЗ) до декларації з ПДВ (Наказ N 21) за 20__ року), встановлено:

N з/п

Показники

Сума, грн.

1

2

3

1

Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V ПКУ на момент подання податкової декларації (Наказ N 21), за вирахуванням суми, зарахованої у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість (рядок 20 - рядок 20.1 декларації звітного (податкового) періоду)

 

2

Фактично сплачено у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України

 

3

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (зазначається сума рядка 1, яка не більша значення рядка 2) (значення цього рядка переноситься до рядка 20.2 декларації за поточний звітний (податковий) період)

 

Якщо за результатами перевірки встановлено порушення, викласти суть порушення.

3.18. Фактично за результатами перевірки даних, зазначених у розрахунку бюджетного відшкодування ПДВ, із даними первинних документів, що підтверджують факт оплати платником товарів/послуг, загальна сума ПДВ складає ____ грн., у тому числі (у разі, якщо таблиця значна за обсягом, доцільно її винести в додаток до акта/довідки):

Постачальник

Звірка наявності фактичної оплати постачальникам у попередніх до 20__ р. (за який заявлено суму бюджетного відшкодування ПДВ) звітних (податкових) періодах, яку вперше враховано при розрахунку бюджетного відшкодування ПДВ

Назва / П. І. Б.

Податковий номер (індивідуальний податковий номер) або РНОКПП (серія та номер паспорта)

податкова накладна (Наказ N 1307)

документ, що підтверджує фактичну сплату (платіжні доручення, чеки інше)

N

дата

сума ПДВ, грн.

N

дата

сума ПДВ, грн.

сума ПДВ, врахована при розрахунку бюджетного відшкодування ПДВ, грн.

у складі оплати за поставлений товар / надані послуги

у складі попередньої оплати за товар/послугу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

за __ 20__ року
(період виникнення від'ємного значення ПДВ)

Всього за період:

х

х

 

 

х

х

 

 

за __ 20__ року
(період виникнення від'ємного значення ПДВ)

Всього за період:

х

х

 

 

х

х

 

 

Разом:

х

х

 

 

х

х

 

 

Перевіркою визначення частини залишку від'ємного значення, фактично сплаченої (суб'єктом господарювання) постачальникам та/або до державного бюджету, яка підлягає бюджетному відшкодуванню, порушень не встановлено.

або

Перевіркою встановлено, що на порушення вимог підпункту пп. п. ст. Кодексу (суб'єктом господарювання)
__,
що призвело до завищення (заниження) суми бюджетного відшкодування ПДВ у 20__ року на ____ гривень.
__
                                                                         (інші результати, отримані в ході перевірки)

3.19. Станом на дату подання податкової декларації (Наказ N 21) за 20__ р. за даними системи електронного адміністрування сума ліміту становить ______ гривень.

3.20. Станом на (дату складання довідки/акта) сума податкового боргу складає ________ гривень.

3.21. При відображенні (суб'єктом господарювання) у декларації (Наказ N 21) за 20__ року від'ємного значення між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту у сумі ___________ грн. (рядок 19 декларації), сума від'ємного значення попередніх та поточного звітного (податкового) періоду, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Кодексу на момент подання податкової декларації у сумі грн. (рядок 19.1 декларації) суми від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду у сумі ___ грн. (рядок 21 декларації), бюджетного відшкодування ПДВ на рахунок платника у банку у сумі __________ грн. (рядок 20.2.1 декларації) та у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету у сумі __ грн. (рядок 20.2.2) не встановлено / встановлено порушення.

4. Висновок

Документальною позаплановою перевіркою не встановлено / встановлено порушення _________
_________ (податковий номер __________)
(повна назва платника, прізвище, ім'я та по батькові)
вимог Кодексу в частині достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету за 20__ року.

При отриманні матеріалів, що не підтверджують дані обліку платника податків, який перевірявся, керівником органу державної фіскальної служби можуть бути вжиті заходи щодо проведення документальної позапланової перевірки відповідно до Кодексу.

Відповідно до ст. 86 Кодексу у разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення до контролюючого органу, який проводив перевірку, протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта (довідки).

Акт/довідку складено у двох примірниках.

Додатки на ____ аркушах.

(посада працівника органу,
яким проведена перевірка)

___
(підпис)

__
(П. І. Б.)

Підтверджуємо, що первинні, бухгалтерські та інші документи, використані при проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткові документи (податкові накладні (Наказ N 1307) тощо), що свідчать про діяльність суб'єкта господарювання (спростовують викладені в акті перевірки факти) за період, що перевіряється, відсутні.

(керівник або суб'єкт господарювання - фізична особа)

___
(підпис)

__
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

___
(підпис)

__
(П. І. Б.)

З обов'язками, правами, відповідальністю суб'єктів господарювання, порядком надання заперечень (зауважень) та оскарження рішень і дій посадових осіб державних податкових органів ознайомлений(і), один примірник акта з додатками на _ аркушах отримав ___.___.201_ року.

(керівник (головний бухгалтер)
або суб'єкт господарювання - фізична особа)

__
(П. І. Б.)

У разі відмови суб'єкта господарювання від підписання акта зазначається таке:

Від підписання акта перевірки __________
                                                                              (посада, П. І. Б.)

відмовився (відмовились).

За наявності заперечень (зауважень) посадових осіб суб'єкта господарювання до акта перевірки зазначається таке:

З висновками перевірки (або фактами та даними), викладеними в акті перевірки, не згоден, протягом трьох робочих днів від дня отримання примірника акта перевірки будуть подані до органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки.

(керівник або суб'єкт господарювання - фізична особа)

___
(підпис)

__
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

___
(підпис)

__
(П. І. Б.)

На першому примірнику:
віза начальника (заступника начальника)
відділу / завідуючого (заступника завідуючого) сектором

___.___.201_              ___
  (дата)                                            (підпис)

__
(посада, П. І. Б.)


* при використанні цього зразка рядки, для заповнення яких відсутня інформація за результатами перевірки, не копіюються, роз'яснювальну інформацію про заповнення рядків цього документа, яку наведено у дужках курсивом, під час складання в електронному вигляді необхідно замінити на відповідну інформацію, належну до викладення

** номер акта складається (через дріб) з: порядкового номера журналу реєстрації актів камеральних перевірок, коду структурного підрозділу, працівником якого проведена перевірка, та податкового номера або серії та номера паспорта


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.