МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 червня 2017 року N 210

Про відмову у видачі ліцензії та про залишення без розгляду заяви про отримання ліцензії

Керуючись вимогами Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон), Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 N 32 (Постанова N 32), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 N 446 (Постанова N 446), наказую:

1. Відповідно до пункту 3 частини першої статті 13 Закону (Закон N 222-VIII) відмовити у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами суб'єкту господарювання ТзОВ "ДСЛ-2010", згідно з переліком та описом підстав для прийняття цього рішення та пропозицій щодо усунення відповідних недоліків, що додається (Додаток 1).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII) залишити без розгляду заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами суб'єкту господарювання: ТОВ "ЕКО-ФОРС" згідно з переліком та описом підстав для прийняття цього рішення та пропозицій щодо усунення відповідних недоліків, що додається (Додаток 2).

3. Відділу захисту інформації та захисту електронних сервісів (Булика Д. Б.) забезпечити оприлюднення наказу на офіційному веб-сайті Мінприроди в день його реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - Вакараша В. М.

 

Міністр

О. Семерак

 

Додаток 1
до наказу Мінприроди
01.06.2017 N 210

Перелік та опис підстав для прийняття рішення та пропозицій щодо усунення відповідних недоліків суб'єктам господарювання, щодо яких прийнято рішення про відмову у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

N
з/п

Дата надходження та номер заяви

Назва суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код

Місцезнаходження та місце провадження господарської діяльності

Вид господарської діяльності

Підстава для відмови у видачі ліцензії

Пропозиції щодо усунення відповідних недоліків

1

2

3

4

5

6

7

1.

N 13074/10-17 19.05.2017

ТзОВ "ДСЛ-2010"
(ЄДРПОУ 37450720)

Місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 11, блок 2;
Місце провадження господарської діяльності: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 11, блок 2;

Збирання; зберігання; оброблення; утилізація; знешкодження.

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону (Закон N 222-VIII) відмовлено у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами з підстав:
1. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Держпраці містить відмінну назву обладнання від тієї, що зазначено у відомості про наявність матеріально-технічної бази та технічному паспорті установки.

Для прийняття рішення щодо видачі ліцензії необхідно після усунення вищезазначених причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії, подати до Мінприроди нову заяву про отримання ліцензії в порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 N 446 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами" (Постанова N 446)

 

Директор Департаменту

С. І. Лук'янчук

 

Додаток 2
до наказу Мінприроди
01.06.2017 N 210

Перелік та опис підстав і пропозицій щодо усунення відповідних недоліків суб'єктам господарювання, щодо яких прийнято рішення про залишення без розгляду заяв про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

1

2

3

4

5

6

7

 

N 13661/10-17 від 26.05.2017

ТОВ "ЕКО-ФОРС"
(ЄДРПОУ 40345922)

Місцезнаходження: 49000, вул. Володимира Моссаковського 6-а, м. Дніпро;
Місце провадження господарської діяльності:
1. Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Салганна, 1;
2. Полтавська обл., правобережна частина м. Кременчука, Дедіївська гора, район міського звалища ТПВ.

Збирання, зберігання, видалення, захоронення.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII) залишено без розгляду заяву про отримання ліцензії з підстав:
1. Відсутності одного екземпляру опису документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

Для прийняття рішення щодо видачі ліцензії необхідно після усунення вищезазначених причин, що стали підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, повторно подати до Мінприроди заяву про отримання ліцензії в порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 N 446 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами" (Постанова N 446).

 

Директор Департаменту

С. І. Лук'янчук


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.