МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 червня 2017 року N 224

Про видачу ліцензій

Керуючись вимогами Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон), Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 N 32 (Постанова N 32), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 N 446 (Постанова N 446), наказую:

1. Видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами ПП "ЮРЕКО" (ЄДРПОУ 37536906), заява про отримання ліцензії від 08.06.2017 N 14586/10-17;

Місцезнаходження: 21007, м. Вінниця, вул. Некрасова, буд. 25, оф. 210;

Місце провадження діяльності: Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Кутузова, 29, приміщення Літ. Г, Д, И;

Перелік операцій поводження з небезпечними відходами: збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження;

Перелік небезпечних відходів:

1.1. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (збирання, зберігання);

1.2. Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені у Зеленому переліку відходів (збирання, зберігання);

1.3. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності (7), і які відносяться до категорій, зазначених у додатку 2 до Положення (3), та виявляють небезпечні властивості, наведені у переліку (2) (збирання, зберігання);

1.4. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів (4), що містять компоненти, такі як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли (далі - ПХБ) - конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку 2 до Положення (3) (наприклад, кадмій, ртуть, свинець, ПХБ), до такого ступеня, коли вони можуть мати небезпечні властивості, наведені у переліку (2, 5) (збирання, зберігання);

1.5. Відходи, що містять переважно неорганічні компоненти, до складу яких можуть входити метали та органічні компоненти (збирання, зберігання);

1.6. Ртуть, сполуки ртуті (збирання, зберігання);

1.5. Гальванічний шлам (збирання, зберігання);

1.7. Відходи фенолів, фенольних сполук, включаючи хлорфенол у вигляді рідин або шламів (збирання, зберігання);

1.8. Відпрацьовані нафтопродукти, непридатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);

1.9. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії (збирання, зберігання);

1.10. Відходи каталізаторів, що містять хлорид або ціанід міді (збирання, зберігання);

1.11. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності (7) чи не придатні для використання за призначенням (збирання, зберігання);

1.12. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (збирання, зберігання);

1.13. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані (збирання, зберігання).

2. Сплатити за видачу ліцензії згідно статті 14 Закону (Закон N 222-VIII):

Один прожитковий мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії та зараховується до Державного бюджету України і вноситься на рахунки, відкриті в місцевих органах Держказначейства України за місцем реєстрації суб'єкта господарювання (код бюджетної класифікації за доходами 22011800);

Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про видачу ліцензії;

Ліцензіат зобов'язаний зберігати протягом дії ліцензії оригінал документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії (копія наказу та опису документів додається).

3. Відділу захисту інформації та захисту електронних сервісів (Булика Д. Б.) забезпечити оприлюднення наказу на офіційному веб-сайті Мінприроди в день його реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вакараша В. М.

 

Міністр

О. Семерак


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.