НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 20.02.2017 р. N 31-0007/13414

Департамент статистики та звітності

Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Банкам України

Про окремі питання складання статистичної звітності за формою N 801

У зв'язку зі зверненнями банків з питань складання звіту за формою N 801 "Звіт про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України" (далі - форма N 801), визначеною Правилами N 129 (Постанова N 129)1, звертаємо увагу на необхідність урахування вимог листа Національного банку України від 28.10.2016 N 31-0005/89470 (Лист N 31-0005/89470), а також повідомляємо.


1 Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 01.03.2016 N 129 (Постанова N 129) (зі змінами)

Щодо частини 1 форми N 801 "Кредити, надані Національним банком України"

Прогнозна сума відсотків за кредитним договором між банком та Національним банком України визначається згідно умов відповідного кредитного договору та Положення N 3272. Період, за який обраховується прогнозна сума відсотків (колонка 6), складає три місяці починаючи від дати, станом на яку подається форма N 801.


2 Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 13.07.2010 N 327 (зі змінами)

Якщо до кредитного договору між банком та Національним банком України укладені додаткові угоди, то дані в розрізі додаткових угод у колонках 4 - 7 не відображаються.

Якщо забезпеченням за кредитним договором між банком та Національним банком України виступають майнові права за кредитними договорами між банком та позичальником, то сума такого забезпечення відображається як залишок суми кредиту позичальників банку у гривневому еквіваленті. Інші види забезпечення відображаються за заставною вартістю, визначеною умовами договору застави, укладеного між банком та Національним банком України у гривневому еквіваленті. Крім цього, інформація про забезпечення відображається в розрізі коригуючих коефіцієнтів.

Щодо частини 2 форми N 801 "Застава за кредитами Національного банку України, крім тієї, забезпеченням за якою є майнові права за кредитними договорами"

У частині 2 форми N 801 відображається інформація про забезпечення за усіма кредитними договорами між банком та Національним банком України крім забезпечення за кредитними договорами між банком та Національним банком України у вигляді майнових прав за кредитними договорами між банком та позичальниками, яке відображається у частині 3 форми N 801.

Якщо в якості забезпечення за кредитним договором між банком та Національним банком України виступають цінні папери, то у колонці 7 перед назвою цінного паперу (предмет застави) зазначається їх міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN), у колонці 8 - слово "котирується" або "не котирується", у колонці 9 - їх кількість, а у колонці 21 - заставна вартість цінних паперів, визначена умовами договору застави, укладеного між банком та Національним банком України.

Щодо частини 3 форми N 801 "Застава за кредитами Національного банку України, забезпеченням за яким є майнові права за кредитними договорами"

Перелік кредитних договорів між банком та позичальниками, майнові права за якими є забезпеченням за кредитними договорами між банком та Національним банком України та інформація про які зазначається у частині 3 форми N 801, визначається відповідними договорами забезпечення.

Інформація про погашення заборгованості за кредитними договорами між банком та позичальниками, майнові права за якими є забезпеченням за кредитами, наданими Національним банком України, відображається з урахуванням наступного:

- за відсутності забезпечення за кредитом (договори без забезпечення) - заповнюються колонки 1 - 17 та 32 - 37;

- за наявності одного об'єкта забезпечення за кредитом інформація відображається двома рядками, у першому рядку заповнюються колонки 1 - 17 та 32 - 37, у другому - колонки 1 - 31.

- за наявності двох об'єктів забезпечення за кредитом інформація відображається трьома рядками, у першому рядку заповнюються колонки 1 - 17 та 32 - 37, у другому - колонки 1 - 31, у третьому - колонки 1 - 31.

Якщо протягом звітного періоду відбувалось погашення заборгованості за кредитним договором, який є закритим на звітну дату, інформація про сплачені суми протягом звітного періоду за кредитними договорами між позичальниками та банком, а також суми, сплачені за кредитними договорами між банком та Національним банком, відображаються у колонках 32 - 37 частини 3 форми N 801.

Інформація в колонках 16 "Код категорії якості кредиту" та 17 "Код категорії якості кредиту на звітну дату" відображається з урахуванням вимог підпункту 3 пункту 2 Постанови N 351 (Положення N 351)3 щодо розрахунку розміру кредитного ризику, а саме: у колонці 16 зазначається клас боржника, а у колонці 17 - клас боржника на звітну дату. Перелік класів боржника визначається згідно Постанови N 351 за параметром ризику (S080) Правил N 129 (Постанова N 129).


3 Постанова Правління Національного банку України від 30.06.2016 N 351 "Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями" (Положення N 351)

Звертаємо увагу, згідно пункту 2 пояснень щодо заповнення форми N 801 Правил N 129 інформація у формі N 801 подається за кредитами, що діють і надані Національним банком. Якщо кредитів, що діють немає, то інформацію подавати не потрібно.

 

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. О. Половньов


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.