ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

20.01.2014 р.

Справа N 163/2995/13-ц

 

Провадження N 2/163/7/14

Любомльський районний суд Волинської області у складі: головуючої судді - Гайдук А. Л., при секретарі - Федчишин Г. В., з участю представника позивача - Т. О. С., відповідача - ОСОБА_2, представника відповідача - ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Любомль цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк" до ОСОБА_2 про відшкодування матеріальної шкоди, встановив:

Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" в особі філії - Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк" звернулось до суду з позовом до ОСОБА_2 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної останньою внаслідок порушення виконання нею трудових обов'язків.

Позовні вимоги мотивовано тим, що відповідач ОСОБА_2 була прийнята на посаду контролера-касира ТВБВ N 10002/094 філії - Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк" 08.04.2011 року. З метою зберігання матеріальних цінностей публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" 01.07.2011 року між банком, в особі начальника філії - Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк" П. А. І., та відповідачем ОСОБА_2 було укладено договір про повну матеріальну відповідальність. На підставі наказу філії - Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк" N 161 від 11.04.2013 року, ревізійною групою у складі: начальника відділу ревізій та контролю філії ОСОБА_5, начальника відділу валютних операцій та контролю ОСОБА_6 16.04.2013 року проведено позапланову, раптову перевірку дотримання порядку організації та здійснення операцій з іноземною валютою у територіально-відокремленому безбалансовому відділенні N 10002/094 філії - Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк" (далі - Відділення) за участю відповідача ОСОБА_2 Перед проведенням перевірки ОСОБА_2 було опитано на предмет наявності на робочому місці її особистих речей, в тому числі грошових цінностей, на що остання повідомила про наявність в приміщенні каси її сумки, в якій знаходиться гаманець з готівкою в сумі 40,00 євро. За результатами проведеної перевірки ревізійною групою в касі Відділення було виявлено нестачу грошових цінностей, а саме: 8468,75 українських гривень, 270,00 доларів США, а також надлишок: 230,00 Євро, 1500 російських рублів та 5712,60 польських злотих, про що було складено відповідний акт від 16.04.2013 року, з яким ознайомлено відповідача ОСОБА_2.

По виявлених фактах позивачем було проведено службове розслідування, в ході якого ОСОБА_2 пояснила, що 16.04.2013 року протягом робочого дня вона здійснювала валютні операції (приймала та продавала валюту), які відразу не обліковувала в комп'ютерній базі, а мала намір зробити це в кінці робочого дня. Крім цього, відповідач визнала допущення нею порушень під час проведення валютних операцій, а саме, що вона не вимагала у клієнтів паспортів та не робила їх ксерокопій, не видавала квитанції про здійснення касових операцій. З приводу надлишку грошових цінностей відповідач пояснила, що 16.04.2013 року близько 12 год. їй принесли передачу - 7000,00 грн. від тітки з м. Луцька на лікування батька, які вона помістила в тумбочку, що знаходиться поряд з робочим місцем.

З викладених підстав позивач вважає, що внаслідок порушення відповідачем ОСОБА_2 покладених на неї трудових обов'язків, банку заподіяна матеріальна шкода в розмірі виявленої під час перевірки недостачі в сумі 8468,75 українських гривень та 270,00 доларів США, яку просив стягнути з відповідача ОСОБА_2 в користь банку, а також стягнути понесені по справі судові витрати.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав з вищевикладених підстав та просив позов задовольнити. Додатково пояснив, що пояснення відповідачки ОСОБА_2, дані нею в ході проведеного службового розслідування, щодо наявності у неї на робочому місці 7000 грн., які ніби то їй привезла тітка з м. Луцька на лікування батька, спростовуються тим фактом, що проведеною перевіркою надлишок коштів у гривневій валюті виявлено не було. Відповідач ОСОБА_2 16.04.2013 року протягом дня до приїзду перевірки проводила валютні операції з порушенням своїх посадових обов'язків та Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ "Ощадбанк", а саме, здійснювала обмін валюти клієнтам банку без проведення касових операцій, тобто не вносила їх в базу даних для зарахування коштів на рахунки банку, однак встановити кількість проведених відповідачем в той день таких операцій неможливо. Зазначив, що виявлений перевіркою надлишок коштів - це прибуток банку, який отриманий відповідачем ОСОБА_2 від проведених в той день валютних операцій, що в даному випадку складає - 230,00 Євро, 1500 російських рублів та 5712,60 польських злотих, а недостача коштів - це ввірені відповідачу кошти, за які вона розписалась та не може повідомити про місце їх знаходження. Усе майно, яке є в приміщенні банку, в тому числі надлишок, є власністю банку, при цьому проведення взаємозаліку нестачі грошових коштів надлишком законодавством не передбачено. Крім цього пояснив, що відповідача ОСОБА_2 звільнено з займаної посади за угодою сторін, оскільки остання за усною домовленістю з керівництвом банку пообіцяла добровільно погасити нестачу грошових цінностей.

Відповідач ОСОБА_2, не погоджуючись з пред'явленим до неї позовом, подала письмові заперечення, у яких зазначила, що в акт перевірки були внесені кошти в сумі 7000 гривень, які були передані їй тіткою та знаходились на робочому місці, однак повернуті їй не були. Вважає, що її діями жодної шкоди філії - Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк" не завдано. В той день вона провела декілька валютних операцій, які не облікувала з тих причин, що в комп'ютері постійно мав місце збій роботи програми, у зв'язку з чим мала намір провести ці операції в кінці робочого дня. Зазначає, що у відділенні не могла виникнути нестача грошових цінностей, оскільки ніхто з каси грошей не забирав та ніде ці кошти не пропали, а знаходилися безпосередньо у відділенні, та навпаки був надлишок грошових цінностей в різній іноземній валюті, який по своїй кількості повністю перекривав усю нестачу, однак по технічних причинах не був вчасно облікований по касі, а враховуючи її особисті кошти в сумі 7000 грн. нестача у відділенні ніяк не могла виникнути. Вважає, що перевірку у відділенні було проведено з порушенням, виявлені грошові цінності не були оприбутковані по касі в той самий день, а були вивезені з відділення та оприбутковані в іншому відділенні. Крім цього, перед її звільненням за угодою сторін їй було надано обхідний лист у якому зазначалось про відсутність у неї будь-якої заборгованості перед банком.

В судовому засіданні відповідач ОСОБА_2, крім доводів, викладених в письмовому запереченні, пояснила, що 16.04.2013 року, починаючи з 09 год. 00 хв. до приїзду перевірки, тобто до обіду, у відділенні не працював ксерокс та принтер, а також вийшла з ладу комп'ютерна програма по здійсненню банківських операцій. Про те, що не працює комп'ютерна програма вона в телефонному режимі повідомила працівника, відповідального за обслуговування комп'ютерної техніки банку, а також керуючого відділенням. Не заперечила того факту, що в той день здійснювала банківські операції, зокрема, приймала комунальні платежі та здійснювала обмін валют, які з технічних причин відразу не обліковувала в комп'ютерній програмі, однак все зазначала на папері для того, щоб в кінці дня внести в комп'ютерну програму. Біля обіду приїхала перевірка, про що вона по телефону повідомила керуючого відділенням ОСОБА_7, який дав дозвіл на проведення перевірки. Сам керуючий приїхав у відділення уже після проведення перевірки. Грошові цінності з приміщення відділення вона не виносила та усі вони були на робочому місці. Під час її звільнення претензій матеріального характеру з боку банку до неї не було, про необхідність відшкодування збитків їй не повідомляли та з висновком службового розслідування не знайомили. З викладених підстав просила в задоволенні позову відмовити.

Представник відповідача в судовому засіданні позовні вимоги позивача не визнав з викладених відповідачем підстав, та додатково пояснив, що діями відповідача ОСОБА_2 жодної шкоди банку не заподіяно, оскільки виявлений залишок коштів перевищує недостачу, остання не порушувала договору про повну матеріальну відповідальність, а сам акт перевірки не підтверджує факту нанесення банку шкоди та не містить в собі вказівки про оприбуткування надлишку. В задоволенні позову просив відмовити.

Суд, заслухавши пояснення сторін, покази свідків та дослідивши письмові докази у справі, приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Судом встановлені наступні факти та відповідні їм правовідносини.

Відповідно до Положення про територіально відокремлене безбалансове відділення N 10002/094 філії - Волинського обласного управління відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", затвердженого постановою правління відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" від 22.09.2010 року N 423, ТВБВ входить до єдиної організаційної структури Банку, не є юридичною особою, підпорядковане філії - Волинському обласному управлінню ВАТ "Державний ощадний банк України". Загальне керівництво та контроль за діяльністю ТВБВ здійснюється Філією. Контроль за діяльністю ТВБВ здійснюється шляхом проведення аудиту, ревізії та тематичних перевірок службами Банку та/або Філії у встановленому Банком порядку в межах їх повноважень та компетенції (а. с. 94-97).

Відкрите акціонерне товариство "Державний Ощадний банк України", у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми, змінило назву на Публічне акціонерне товариство "Державний Ощадний банк України", про що свідчать внесені зміни до Статуту банку від 07.06.2011 року та до Положення про ТВБВ N 10002/094, затверджені постановою правління ПАТ "Державний ощадний банк України" від 19.12.2011 року N 610 (а. с. 29, 98).

Згідно наказу філії - Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" від 07.04.2011 року N 193-к відповідача ОСОБА_2 було прийнято на посаду контролера-касира ТВБВ N 10002/094 з 08.04.2011 року, з укладенням договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (а. с. 13).

Відповідно до посадової інструкції контролера-касира ТВБВ N 10002/094 філії - Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк", затвердженої керуючим ТВБВ N 10002/089 філії - Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк" 03.01.2013 року, з якою ознайомлено ОСОБА_2 03.01.2013 року під розписку, основними завданнями та обов'язками контролера-касира ТВБВ N 10002/094, зокрема, є: забезпечення своєчасного та якісного здійснення готівкових, розрахунково-касових та валютних операцій згідно з нормативно-правовими документами НБУ та АТ "Ощадбанк"; забезпечення дотримання порядку збереження грошових цінностей, довірених ТВБВ; забезпечення своєчасного відображення касових операцій бухгалтерському обліку; недопущення зберігання на робочому місці особистих грошей, цінностей та речей разом з грошима та цінностями банку; суворо дотримуватись вимог "Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ "Ощадбанк", затвердженої постановою правління АТ "Ощадбанк" від 13.12.2012 N 693, та інших нормативно-правових актів НБУ та АТ "Ощадбанк" (а. с. 14-18).

01.07.2011 року між філією - Волинське обласне управління Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" в особі начальника П. А. І., та контролером-касиром ТВБВ N 10002/094 ОСОБА_2 було укладено договір про повну матеріальну відповідальність, згідно умов якого працівник, що займає посаду контролера-касира ТВБВ N 10002/094 безпосередньо виконує операційно-касову роботу, пов'язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей, бере на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених йому установою банку цінностей і в зв'язку з цим зобов'язується: обережно поводитися з переданими йому на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходи щодо запобігання шкоди, суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання. У разі незабезпечення з вини працівника збереження довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру заподіяної підприємству, установі, організації шкоди і його відшкодування проводиться відповідно до чинного законодавства. Адміністрація в свою чергу зобов'язується: створити працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження довірених йому матеріальних цінностей; знайомити працівника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за заподіяну підприємству шкоду, а також з інструкціями і правилами зберігання, приймання, видачі, обробки, перерахування і перевезення цінностей, діючих у банківській системі; проводити у встановленому порядку ревізії цінностей (а. с. 75).

Укладення з відповідачем договору про повну матеріальну відповідальність відповідає положенням ст. 135-1 КЗпП України, оскільки посада контролера-касира належить до Переліку посад та робіт, який затверджений постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях, Секретаріату Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 28.12.77 року N 447/24.

З пояснень відповідача ОСОБА_2 в судовому засіданні встановлено, що позивачем, як роботодавцем, у ТВБВ N 10002/094 були створені належні умови праці для виконання покладених на неї посадових обов'язків.

Крім цього, позивачем доведено факт належного виконання ним обов'язку щодо ознайомлення відповідача з чинним законодавством з питань матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду, а також з інструкціями і правилами зберігання, приймання, видачі, обробки, перерахування і перевезення цінностей, діючих у банківській системі, що стверджується копією пам'ятки касового працівника, підписаної ОСОБА_2 30.08.2011 року (а. с. 20). Своїм власноручним підписом від 01.03.2013 року відповідач ОСОБА_2 підтвердила володіння нею знаннями нормативно-правових актів щодо ведення касових операцій, зазначених в посадовій інструкції, та що її попереджено про кримінальну і повну матеріальну відповідальність за привласнення або безпідставну передачу коштів та цінностей банку іншим особам (а. с. 21). Крім цього, відповідач проходила тестування та здавала заліки на предмет знання вимог нормативно-правових актів НБУ та інструктивних матеріалів АТ "Ощадбанк" (а. с. 22-23).

На підставі наказу начальника філії - Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк" від 11.04.2013 року N 161 начальником відділу ревізій та контролю філії-облуправління ОСОБА_5 та начальником відділу валютних операцій та контролю ОСОБА_6 16 квітня 2013 року було проведено позапланову раптову перевірку ТВБВ N 10002/094 в присутності матеріально-відповідального працівника - контролера-касира ОСОБА_2 на предмет наявності готівки, цінностей, дотримання вимог нормативних документів (а. с. 5, 74).

За результатами проведеної перевірки ревізійною групою складено звіт та акт перевірки дотримання порядку організації та здійснення операцій з іноземною валютою від 16.04.2013 року, з якого вбачається, що залишок каси за даними обліку на момент проведення перевірки (14 год. 05 хв.) становив: українська гривня - 40961,46; долар США - 5229,00; Євро - 400,00; російський рубль - 360,00; польський злотий - 250,00. Куплено (проведено операцію по оплаті комунальних платежів) - 2556.26 грн. Фактичний залишок каси на момент перевірки був наступний: українська гривня - 35048,97; долар США - 4959,00; Євро - 630,00; російський рубль - 1860,00; польський злотий - 5962,60. Таким чином, за даними обліку каси та фактичним її залишком перевіркою було виявлено нестачу українських гривень в сумі 8468,75 та доларів США в сумі 270,00, а також надлишок в сумі 230,00 Євро, 1500 російських рублів та 5712,60 польських злотих (а. с. 5-7).

По фактах нестачі та надлишку грошових коштів позивачем було проведено службове розслідування, за результатами якого складено висновок від 30.04.2013 року, який затверджений того ж дня начальником філії - Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк" П. А. І. (а. с. 10 - 12).

Із зазначеного висновку слідує, що в ході службового розслідування встановлено факти порушення нормативно-правових документів АТ "Ощадбанк", які регулюють службову діяльність працівників установи та порядок здійснення готівкових розрахунково-касових та валютних операцій. Зокрема, ОСОБА_2 недобросовісно відносилась до виконання своїх функціональних обов'язків в частині дотримання вимог банківського законодавства при здійсненні готівкових, розрахунково-касових та валютних операцій, що призвело до грубого порушення нею вимог п. п. 1.1 - 1.3. розділу 1 глави 3 та п. 2.7 розділу 2 глави 2 Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ "Ощадбанк", затвердженої постановою правління АТ "Ощадбанк" від 13.12.2012 N 693, та заподіяло матеріальну шкоду установі на суму 10626,86 грн. Також констатовано факт неналежного виконання посадових обов'язків керуючим ТВБВ 1-А типу N 10002/089 ОСОБА_7 Комісія вирішила: за неналежне виконання своїх функціональних обов'язків та нормативно-правових документів АТ "Ощадбанк", що утворило загрозу для економічних інтересів Банку, працівники АТ "Ощадбанк" ОСОБА_2 та ОСОБА_7 заслуговують на застосування щодо них дисциплінарного стягнення, однак враховуючи, що вони подали заяви на звільнення, чим обмежитись. Надлишок готівки, виявленої під час ревізії оприбуткувати, а нестачу відшкодувати у встановленому порядку.

Відповідно до наказу начальника філії - Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк" N 240-к від 07.05.2013 року ОСОБА_2 звільнено з займаної посади контролера-касира ТВБВ N 10002/094 07.05.2013 року за угодою сторін згідно п. 1 ст. 36 КЗпП України (а. с. 73).

Виниклі між сторонами спірні правовідносини регулюються Кодексом законів про працю України.

Відповідно до ст. 130 КЗпП України працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків.

При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника.

Таким чином, для притягнення працівника до повної матеріальної відповідальності необхідна наявність сукупності чотирьох умов, зокрема: наявність протиправних дій чи бездіяльності працівника; спричинення підприємству шкоди; наявність причинного зв'язку між протиправними діями працівника та спричиненими ним наслідками у вигляді матеріальної шкоди та наявність вини працівника в її спричинені.

Пленум Верховного Суду України у своїй постанові від 29.12.92 року N 14 "Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками" надав роз'яснення про те, що під прямою дійсною шкодою, зокрема, слід розуміти втрату, погіршення або зниження цінності майна, необхідність для підприємства, установи, організації провести затрати на відновлення, придбання майна чи інших цінностей або провести зайві, тобто викликані внаслідок порушення працівником трудових обов'язків, грошові виплати.

З зазначеної постанови Пленуму Верховного Суду України також вбачається, що факт спричинення працівником підприємству, установі, організації матеріальної шкоди може бути підтверджено даними бухгалтерського обліку й іншими документами про наявність і розмір прямої дійсної шкоди - матеріалами інвентаризації, актами ревізії та обліковими документами, актами й іншими документами про недостачу, зіпсування, втрату, знищення майна, довідками й іншими документами про вартість майна.

Відповідно до ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

Наявність в діях відповідача ознак протиправності при виконанні своїх посадових обов'язків підтверджено вищевказаним висновком службового розслідування від 30.04.2013 року, показаннями свідків, допитаних в судовому засіданні, а також не заперечено самою ОСОБА_2.

Так, допитані в судовому засіданні в якості свідків: ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які 16.04.2013 року безпосередньо проводили перевірку у ТВБВ N 10002/094, підтвердили факти неналежного виконання відповідачем ОСОБА_2 покладених на неї функціональних обов'язків в частині дотримання вимог банківського законодавства при здійсненні готівкових, розрахунково-касових та валютних операцій, що призвело до виникнення в касі банку нестачі. Зокрема, показали, що відповідач здійснювала касові операції (приймання та продажу валюти), які не проводила через комп'ютерну систему та не оформляла і не видавала касових документів.

Відповідач ОСОБА_2 не заперечуючи фактів здійснення нею валютних операцій без проведення їх через комп'ютерну програму пояснила, що 16.04.2013 року не працював принтер, а тому вона не могла видрукувати касові документи, та мав місце збій у роботі комп'ютерної програми, в зв'язку із чим усі вчинені нею операції вона мала намір провести через комп'ютер в кінці робочого дня.

Однак такі пояснення відповідача спростовуються, показаннями свідка ОСОБА_6, яка показала, що в день перевірки принтер та комп'ютерна програма в ТВБВ N 10002/094 працювали на належному рівні, оскільки вона та інший ревізор ОСОБА_5 для перевірки в комп'ютерній програмі формували відомість, яку роздруковували на принтері. Крім цього, свідок ОСОБА_7 показав, що відповідач 16.04.2013 року не зверталась до нього, як до керуючого філією ТВБВ 1-А типу N 10002/089, з приводу несправності комп'ютерної техніки в ТВБВ N 10002/094.

Свідок ОСОБА_6 також показала, що гроші в касі перераховувались в присутності ОСОБА_2, та лише після того, як було встановлено, що жодна валюта не відповідає балансу, остання повідомила, що в касі є її особисті кошти. Виявлені нестача та надлишок були відображені в акті з яким ознайомлено відповідача, при цьому нестача підлягає відшкодуванню, а надлишок оприбуткуванню на доходи цього ж відділення та на кінець року зараховується, як прибуток банку.

Доводи позивача про те, що у надлишок, який був виявлений під час проведення перевірки, було включено 7000,00 грн., які їй були передані тіткою з м. Луцька, суд до уваги не приймає, оскільки такі доводи нічим не підтверджені та спростовуються самим актом перевірки, у якому надлишку у гривневій валюті зафіксовано не було, а також показаннями свідка ОСОБА_6, яка показала, що перевіркою був виявлений надлишок валюти в російських рублях, польських злотих та євро, а окремої надлишкової суми в розмірі 7000,00 грн. виявлено не було.

Свідки ОСОБА_6 та ОСОБА_5, крім цього показали, що гроші у відділенні в порушення Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ "Ощадбанк" знаходились у різних місцях, при цьому було виявлено біля 200 штук не облікованих копій паспортів та ідентифікаційних кодів різних громадян.

Доводи представника відповідача про те, що надлишок коштів перевищує виявлену недостачу, а також звільнення відповідача за угодою сторін, не можуть бути беззаперечними доказами незаподіяння банку шкоди та в даному випадку при встановлених обставинах не мають правового значення.

Дійсно, виходячи з офіційного курсу гривні до іноземних валют Національного банку України станом на 16.04.2013 року надлишок коштів в перерахунку на українські гривні складав всього 17309,07 грн. (230,00 євро = 2404,80 грн., 1500,00 російських рублів = 383,00 грн., 5712,60 польських злотих = 14521,27 грн.), а недостача - 10626,86 грн. (8468,75 грн., 270,00 доларів США = 2158,11 грн.), тобто надлишок перевищує нестачу на 6682,21 грн.

Згідно положень "Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ "Ощадбанк", затвердженої постановою правління АТ "Ощадбанк" від 13.12.2012 N 693, зокрема, пункту 2.7.3 Розділу 2 "Порядок проведення ревізії цінностей, що знаходяться у сховищах цінностей та касах установ Банку" за результатами ревізії на робочому місці касового працівника складається Акт ревізії цінностей, що знаходяться в касі, який підписують усі особи, присутні при проведенні ревізії. У разі встановлення розходжень до Акта ревізії цінностей, що знаходяться в касі, додається письмове пояснення касового працівника щодо причини його виникнення. У разі відмови касового працівника від ознайомлення (підписання) Акта ревізії цінностей, що знаходяться в касі, на ньому робиться напис "від підпису відмовився" за підписами всіх членів комісії. Незалежно від наявності (відсутності) підпису касового працівника в Акті ревізії цінностей, що знаходяться в касі, недостача готівки та цінностей погашається, а надлишок - оприбутковується відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх нормативно-правових актів Банку (а. с. 108 - 112).

З досліджених в судовому засіданні прибуткових касових ордерів від 16.04.2013 року N 41746865 (#41746865), від 16.04.2013 року N 41746895 (#41746895), від 17.04.2013 року N 41755153 (#41755153) встановлено, що надлишкові кошти в сумі 230,00 євро, 1500,00 російських рублів, 5710,00 польських злотих оприбутковано в касу ТВБВ N 10002/094 (139-141).

Факт оприбуткування надлишкових коштів в судовому засіданні підтвердили свідки ОСОБА_7, який на момент перевірки був керуючим ТВБВ 1-А типу N 10002/089, та ОСОБА_9, яка в той час виконувала обов'язки головного бухгалтера. Крім цього свідок ОСОБА_9 в судовому засіданні показала, що один видатковий касовий ордер датований 17.04.2013 року, оскільки банківський день закінчується о 21 год., а оприбуткування коштів 16.04.2013 року проводили приблизно до 22-23 год.

Щодо розбіжностей даних між актом перевірки, у якому вказано надлишок польських злотих в сумі 5712,60, та прибутковим касовим ордером від 17.04.2013 року N 41755153 (#41755153), згідно якого в касу відділення оприбутковано 5710,00 польських злотих, представник позивача пояснив, що різниця в сумі 2,60 польських злотих була в наявності у виді монет, з якими відділення не працює.

Відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 174 (Постанова N 174), надлишки банкнот (монет) - кількість (сума) зайвих банкнот (монет) щодо кількості (суми), що зазначена на упаковці банкнот чи монет або в касовому документі; недостача банкнот (монет) - це кількість (сума) банкнот (монет), яких не вистачає, щодо кількості (суми), яка зазначена на упаковці банкнот чи монет або в касовому документі. При цьому, касове обслуговування - надання послуг з приймання, видачі та обміну готівки; касовий документ - документ, який оформляється для здійснення касової операції, а каса банку - сукупність операційних кас банку, його філій, відділень, пунктів обміну іноземної валюти, а також ПТКС та банкоматів. Під час здійснення касових операцій банк зобов'язаний забезпечити документальне оформлення руху готівки національної та іноземної валюти в касі банку та своєчасне відображення касових операцій у бухгалтерському обліку.

Системний аналіз даних в Інструкції (Постанова N 174) визначень в їх сукупності із встановленими обставинами справи приводить до висновку, що внаслідок порушення відповідачем порядку проведення касових операцій, в тому числі без їх документального оформлення, в касі відділення утворився як надлишок, так і недостача, оскільки протилежне не підтверджено належними касовими документами та свідчить не про що інакше, як про незабезпечення ОСОБА_2 збереженості переданих їй валютних коштів та спричинення банку шкоди в сумі виявленої недостачі.

За положеннями п. 1 ст. 134 КЗпП України, відповідно до законодавства працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації у випадках, коли між працівником і підприємством, установою, організацією відповідно до ст. 135-1 цього Кодексу укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей.

За змістом ст. 134 КЗпП України, підставою для повної матеріальної відповідальності працівника є його вина у заподіянні шкоди.

Відповідно до ст. 138 КЗпП України для покладення на працівника матеріальної відповідальності за шкоду власник або уповноважений ним орган повинен довести наявність умов, передбачених ст. 130 цього Кодексу, у тому числі наявність протиправних дій чи бездіяльності та вини працівника.

Згідно наведених норм трудового законодавства та на підставі досліджених в судовому засіданні доказів, суд прийшов до висновку, що на відповідача ОСОБА_2, яка працювала контролером-касиром ТВБВ N 10002/094, слід покласти повну матеріальну відповідальність за заподіяну банку шкоду, так як від її протиправних та винних дій, які виразились у грубому порушенні покладених на неї трудових обов'язків, неналежному поводженні з переданими їй на зберігання грошовими цінностями та незабезпеченні їх схоронності, одночасно настала пряма дійсна шкода у виді недостачі грошових коштів, яка перебуває у прямому причинному зв'язку з такими протиправними діями відповідача. При цьому форма вини відповідача на вид та межі матеріальної відповідальності не впливає.

Підстав для зменшення розміру покриття шкоди, передбачених ст. 137 КЗпП України, судом не встановлено.

Таким чином, позивачем доведено, а судом встановлено необхідну сукупність підстав, визначених у ст. ст. 130, 134 КЗпП України, для притягнення відповідача ОСОБА_2 до повної матеріальної відповідальності та стягнення з неї на користь позивача матеріальної шкоди.

Разом з тим, позивач просив стягнути заподіяну матеріальну шкоду в іноземній валюті - доларах США, однак дана вимога у викладеній формі не відповідає чинному законодавству.

Відповідно до ч. 1 ст. 192 ЦК України законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня. Оскільки можливість відшкодування шкоди, заподіяної працівником підприємству, установі або організації, в іноземній валюті законом не передбачена, тому стягненню з відповідача на користь позивача підлягає еквівалент 270 доларів США в українській гривні, який, з розрахунку до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України станом на дату розгляду справи (100 $ = 799,30 грн.), становить 2158,11 грн.

Таким чином, з відповідача ОСОБА_2 в користь позивача слід стягнути заподіяну матеріальну шкоду всього в сумі 10626,86 грн. (8468,75 + 2158,11).

Згідно зі ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

У зв'язку із задоволенням позову, з відповідача слід стягнути в користь позивача сплачений останнім судовий збір за подання позову до суду в сумі 229,41 грн., що стверджується доданою до справи квитанцією.

Керуючись ст. ст. 4 - 11, 15, 30, 60, 61, 88, 212, 213, 214, 215, 218 ЦПК України, на підставі ст. ст. 130, 134, 135-1, 138 КЗпП України, ч. 1 ст. 192 ЦК України, суд вирішив:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" на рахунок N 3739290005 в ОПЕРВ філії - Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк" (м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8, код ЄДРПОУ 09303328, МФО 303398) завдану матеріальну шкоду в сумі 10626 (десять тисяч шістсот двадцять шість) грн. 86 копійок, а також судові витрати на оплату судового збору в сумі 229 (двісті двадцять дев'ять) грн. 41 коп.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Волинської області через Любомльський районний суд Волинської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Повний текст рішення виготовлений та підписаний 24.01.2014 року.

 

Головуючий, суддя

А. Л. Гайдук


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.