ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.11.2015 р.

Справа N 922/3351/13

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого, судді - Демидової А. М., суддів: Воліка І. М., Шевчук С. Р. (доповідач), розглянувши касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 29.07.2015 у справі N 922/3351/13 господарського суду Харківської області за позовом Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" до третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Мерідіан-1" ОСОБА_4 про звернення стягнення на предмет іпотеки в судовому засіданні взяли участь представники: позивача - М. Л. І., дов. [...], відповідача - не з'явилися, третьої особи - не з'явилися, встановив:

Рішенням господарського суду Харківської області від 23.04.2014 у справі N 922/3351/13 (суддя Шатерніков М. І.) задоволено позов Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мерідіан-1", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_4, в рахунок часткового погашення заборгованості гр. ОСОБА_4 перед ПАТ "Укрсоцбанк" за додатковою угодою N 1 від 07.09.2007 до генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007 та додатковою угодою N 3 від 11.09.2007 до генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007 в розмірі 12163000,00 грн. звернено стягнення на предмет іпотеки, що належить на праві власності ТОВ "Мерідіан-1" шляхом визнання за ПАТ "Укрсоцбанк" права власності на нежитлові приміщення підвальної частини N 50 - 52, 60 - 62, IV, 1-го поверху N 13, 15 - 25, 27, 35 - 40, V, VI, VII, 2-го поверху N 20, 31 - 35, I, IV в літ. "А-2", загальною площею 1429,3 кв. м, а також нежитлові приміщення 2-го поверху N 9-11, 21, 22, 24, 27 в літ. "А-2", загальною площею 592,2 кв. м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

Вирішено початкову ціну продажу предмету іпотеки встановити в розмірі 9599775,00 грн. згідно висновку N 662 Харківського науково-дослідного інституту ім. заслуженого професора М. С. Бокаріуса, складеного 07.04.2014.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 29.07.2015 у справі N 922/3351/13 (у складі головуючого судді Слободіна М. М., суддів Гончар Т. В., Гребенюк Н. В.) скасовано рішення господарського суду Харківської області від 23.04.2015 у даній справі та прийнято нове рішення, яким у позові відмовлено з тих мотивів, що враховуючи наявність рішення господарського суду Харківської області від 05.01.2012 у справі N 37/32-10, яке набрало законної сили, відсутні підстави для повторного звернення стягнення на один і той же предмет іпотеки.

Не погоджуючись з прийнятою у даній справі постановою суду апеляційної інстанції, ПАТ "Укрсоцбанк" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій посилаючись на неповне встановлення обставин справи, порушення норм матеріального права та процесуального права, зокрема ст. 97 ГПК України, ст. ст. 17, 37 Закону України "Про іпотеку", просить скасувати постанову Харківського апеляційного господарського суду від 29.07.2015 та залишити без змін рішення господарського суду Харківської області від 23.04.2014 у справі N 922/3351/13.

Відповідач - ТОВ "Мерідіан-1" і третя особа не скористалися правом, наданим ст. 1112 ГПК України, не надали відзив на касаційну скаргу, що в силу положень ст. 1112 ГПК України не перешкоджає перегляду судового акту, що оскаржується.

Перевіривши доводи касаційної скарги, юридичну оцінку встановлених фактичних обставин, проаналізувавши правильність застосування господарськими судами норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено судами першої та апеляційної інстанцій, 07 вересня 2007 р. між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступником якого є ПАТ "Укрсоцбанк" (як кредитором) та ОСОБА_4 (як позичальником) був укладений генеральний договір N 805/6/18/7-149, за умовами якого банк зобов'язався надати позичальнику грошові кошти у гривнях та/або доларах США, євро, в межах загального ліміту, що дорівнює або є еквівалентним за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на дату укладення цього договору, 9900000, 00 грн., на умовах визначених цим договором та додатковими угодами до нього.

Також 07 вересня 2007 р. між сторонами була укладена додаткова угода N 1 до генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007, відповідно до умов якої кредитором було надано позичальнику грошові кошти на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, у сумі 1200000,00 гривень, зі сплатою 15,5 % річних. Даною додатковою угодою був визначений порядок повернення кредиту рівними частинами, в сумі 11009,00 грн. та кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитом в сумі 11028,00 грн., не пізніше 05 вересня 2017 р., на умовах, визначених цим договором.

11 вересня 2007 р. між сторонами була укладена додаткова угода N 2 до генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007, відповідно до умов якої кредитором було надано позичальнику грошові кошти на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, у сумі 3400000,00 гривень, зі сплатою 15,5 % річних. Даною додатковою угодою був визначений порядок повернення кредиту рівними частинами, в сумі 31193,00 грн., не пізніше 5 числа кожного місяця, починаючи з вересня 2008 року, та з кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитом в сумі 31156,00 грн., не пізніше 05 вересня 2017 року, на умовах, визначених цим договором.

11 вересня 2007 р. між сторонами була укладена додаткова угода N 3 до генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007, відповідно до умов якої кредитором було надано позичальнику грошові кошти на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, у сумі 5300000,00 гривень, зі сплатою 15,5 % річних. Даною додатковою угодою був визначений порядок повернення кредиту рівними частинами, в сумі 48624,00 грн., не пізніше 5 числа кожного місяця, починаючи з вересня 2008 року, та з кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитом в сумі 48608,00 грн. не пізніше 05 вересня 2017 року, на умовах, визначених цим договором.

21 жовтня 2008 р. між сторонами була укладена додаткова угода N 4 до генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007, відповідно до умов якої внесено зміни до додаткової угоди N 1 від 07.09.2007 в рамках генерального договору N 805/6/18/7-149, а саме викладено п. 1.1 статті 1 договору в новій редакції, яким передбачили, що з 21.10.2008 процентна ставка становить 19,0 % річних.

Також 21 жовтня 2008 р. між сторонами була укладена додаткова угода N 5 до генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007, відповідно до умов якої внесено зміни до додаткової угоди N 2 від 11.09.2007 в рамках генерального договору N 805/6/18/7-149, а саме викладено п. 1.1 статті 1 в новій редакції, яким передбачили, що з 21.10.2008 процентна ставка становить 19,0 % річних.

Крім того, 21 жовтня 2008 р. між сторонами була укладена додаткова угода N 6 до генерального договору N 805/6/18/7-149, відповідно до умов якої сторони внесли зміни до додаткової угоди N 3 від 11.09.2007 в рамках генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007, а саме виклали п. 1.1 статті 1 в новій редакції, яким передбачили, що з 21.10.2008 процентна ставка становить 19,0 % річних.

Згідно з пп. 3.2.6.2 додаткової угоди N 1 до генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007 та додаткової угоди N 2 до генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007, п. 3.2.2.2 додаткової угоди N 3 до генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007 передбачено, що кредитор має право вимагати від позичальника дострокового виконання ним своїх зобов'язань за цими договорами протягом 30 календарних днів від дня отримання позичальником письмової вимоги про повернення кредиту, сплати процентів, комісій, а також можливої неустойки (пені, штрафу).

Відповідно до п. 4.1 додаткової угоди N 1, додаткової угоди N 2, додаткової угоди N 3 у разі прострочення позичальником строків погашення кредиту (його частини) та/або сплати процентів, комісій, зазначених у п. п. 1.1, 2.4, 2.5, 3.3.15 цього договору, позичальник сплачує кредитору пеню в національній валюті в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період невиконання зобов'язань за цим договором від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення починаючи з наступного дня за днем прострочення.

Згідно з пп. 4.2.3 генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007 кредитор має право вимагати повернення кредиту, нарахованих процентів та можливих штрафних санкцій у разі затримання позичальником сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на 10 відсотків та несплати позичальником більше однієї виплати, яка перевищує 5 відсотків суми кредиту.

Як встановлено судами першої та апеляційної інстанцій, банк згідно з меморіальними ордерами надав кредитні кошти шляхом перерахування кредитних коштів з позичкового рахунку в Харківській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" на поточний рахунок позичальника в межах суми траншів кредиту.

В забезпечення виконання позичальником зобов'язань за генеральним договором N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007 між ПАТ "Укрсоцбанк" та ТОВ "Мерідіан-1" (як іпотекодавцем) був укладений іпотечний договір N 805/13/18-5/7-912 від 07.09.2007, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Я. К. Б., зареєстрований в реєстрі за N 32.

Відповідно до умов іпотечного договору N 805/13/18-5/7-912 від 07.09.2007 іпотекодавцем було передано в іпотеку іпотекодержателю наступне нерухоме майно (надалі - предмет іпотеки), а саме:

- нежитлові приміщення підвальної частини N 50 - 52, 60 - 62, IV, 1-го поверху N 13, 15 - 25, 27, 35-40, V, VI, VII, 2-го поверху N 20, 31 - 35, I, IV в літ. "А-2", загальною площею 1429,3 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (надалі - предмет іпотеки 1). Предмет іпотеки 1 належить ТОВ "Мерідіан - 1" на праві власності на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень N 3231-В-С від 26.06.2005, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО П. С. В. за реєстровим N 234, право власності зареєстроване КП "Харківське бюро технічної інвентаризації згідно з витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно N 7949374 від 03.08.2005.

- нежитлові приміщення 2-го поверху N 9 - 11, 21, 22, 24, 27 в літ. "А-2", загальною площею 592,2 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (надалі - предмет іпотеки 2). Предмет іпотеки 2 належить ТОВ "Мерідіан - 1" на праві власності на підставі договору купівлі-продажу N 4948 від 09.08.2005, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО А. Л. А., право власності зареєстроване КП "Харківське бюро технічної інвентаризації згідно з витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно N 8190530 від 30.08.2005.

Пунктом 1.2 іпотечного договору сторони встановили, що загальна вартість предмету іпотеки становить 13239078,00 грн.

Пунктами 1.3, 1.4, 1.5 іпотечного договору встановлено зміст основного зобов'язання: повернення кредиту в сумі 9900000,00 грн., з кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитом 05 вересня 2017 р., а також дострокового погашення у випадках, передбачених договором, яким обумовлене зобов'язання, сплата процентів, комісій, можливої неустойки, відшкодування витрат пов'язаних з пред'явленням вимог за основним зобов'язанням, із зверненням стягнення на предмет іпотеки, витрат на утримання та збереження предмету іпотеки, витрат на страхування предмету іпотеки, збитків, завданих порушенням умов іпотечного договору.

У п. 6.3 іпотечного договору сторони передбачили, що цей договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення та діє до припинення основного зобов'язання, а також іпотека припиняється на підставах, передбачених Законом України "Про іпотеку".

Як встановлено судами першої та апеляційної інстанцій, в порушення умов додаткової угоди N 1 до генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007 та додаткової угоди N 3 до генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007 позичальником не виконуються взяті на себе зобов'язання щодо погашення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом, в результаті чого станом на 23.07.2013 виникла заборгованість на загальну суму 12727429,80 грн., а саме: за додатковою угодою N 1 до генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007: за кредитом - 1166972,56 грн., за відсотками - 764421,39 грн., пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 83201,98 грн., пеня за несвоєчасне повернення відсотків - 96432,72 грн., інфляційні втрати за кредитом - 14048,60 грн., інфляційні втрати за відсотками - 13163,00 грн.; за додатковою угодою N 3 до генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007: за кредитом - 5202632,47 грн., за відсотками - 4395010,99 грн., пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 374821,63 грн., пеня за несвоєчасне повернення відсотків - 579264,57 грн., інфляційні втрати за кредитом - 14724,25 грн., інфляційні втрати за відсотками - 22735,63 грн.

На виконання положення ст. ст. 35, 37 Закону України "Про іпотеку" 03.04.2013 позичальнику і іпотекодавцю були надіслані письмові вимоги, в яких було запропоновано погасити заборгованість за кредитним договором, а ТОВ "Мерідіан - 1" передати у власність ПАТ "Укрсоцбанк" предмет іпотеки шляхом укладення договору про задоволення вимог іпотекодержателя, а також попереджено, що у випадку невиконання вимоги у тридцятиденний строк, банком будуть застосовані заходи щодо звернення стягнення на предмет іпотеки в судовому порядку.

Оскільки вказана вимога залишилась без задоволення, позивач на підставі ст. ст. 33 - 37 Закону України "Про іпотеку" звернувся з позовом до господарського суду про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання права власності на нерухоме майно, що передано в іпотеку ПАТ "Укрсоцбанк" в якості забезпечення виконання зобов'язань ОСОБА_4 за додатковою угодою N 1 до генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007 та додатковою угодою N 3 до генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007.

З урахуванням викладених обставин, висновку судової експертизи на предмет визначення ринкової вартості предмета іпотеки, а також керуючись ст. ст. 37, 39 Закону України "Про іпотеку", суд першої інстанції дійшов висновку, що позовні вимоги позивача про часткове погашення заборгованості гр. ОСОБА_4 перед ПАТ "Укрсоцбанк" за додатковою угодою N 1 від 07.09.2007 до генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007 та додатковою угодою N 3 від 11.09.2007 до генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007 в розмірі 12163000,00 грн. шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, що належить на праві власності ТОВ "Меридіан - 1", шляхом визнання за ПАТ "Укрсоцбанк" права власності на зазначене нерухоме майно є правомірними та обґрунтованими, такими, що підлягають задоволенню.

Однак, суд апеляційної інстанції не погодився з такими висновками суду першої інстанції, оскільки судом було встановлено, що рішенням господарського суду Харківської області від 05.01.2012 у справі N 37/32-10, яке набрало законної сили, задоволено позов ПАТ "Укрсоцбанк" до ТОВ "Меридіан - 1" про звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором N 805/13/18-5/7-912 від 07.09.2007 в рахунок погашення заборгованості за генеральним договором N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007 у розмірі 15825767,95 грн.

Звернуто стягнення на предмет іпотеки: нежитлові приміщення підвальної частини N 50 - 52, 60 - 62, IV, 1-го поверху N 13, 15 - 25, 27, 35 - 40, V, VI VII, 2-го поверху N 20, 31 - 35,1, IV, В літ "А-2", загальною площею 1429,3 кв. м, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та належать ТОВ "Меридіан-1" на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень N 3231-В-С від 26.05.2005, орендованих ТОВ "Мерідіан-1", посвідченого приватним нотаріусом ХМНО П. С. В., за реєстровим 234, акт прийому передачі N 3231-В-С від 29.07.2005, право власності на яке зареєстроване КП "Харківське районне бюро технічної інвентаризації" згідно з витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно за N 7949374, реєстраційний номер 7510932 (номер запису 2584 в книзі 1) від 03.08.2005, нежитлові приміщення 2-го поверху N 9 - 11, 21, 22, 24, 27, в літ "А-2", загальною площею 592,2 кв. м, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та належать ТОВ "Меридіан-1" на підставі договору купівлі-продажу б/н від 09.08.2005, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО А. Л. А., за реєстровим 4948, акт прийому передачі б/н від 09.08.2005, право власності на яке зареєстроване КП "Харківське районне бюро технічної інвентаризації" згідно з витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно за N 8190530, реєстраційний номер 11885436 (номер запису 2584 в книзі 1) від 30.08.2005.

За рахунок грошових коштів, виручених від продажу предмету іпотеки, задоволено вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" до ТОВ "Меридіан-1" в повному обсязі, на суму 15825767,95 грн., а саме, вимоги: за додатковою угодою N 1 від 07 вересня 2007 р. до генерального договору в розмірі 1647795,98 грн., який складається з поточної заборгованості за кредитом - 803676,00 грн., поточної заборгованості за відсотками - 6774,93 грн., простроченої заборгованості за кредитом - 363296,56 грн., простроченої заборгованості за відсотками - 319124,13 грн., пені по простроченому кредиту та процентам - 154924,47 грн.; за додатковою угодою N 2 від 11 вересня 2007 р. до генерального договору в розмірі 5635944,54 грн., який складається з поточної заборгованості за кредитом - 2277052,00 грн., поточної заборгованості за відсотками - 19376,69 грн., простроченої заборгованості за кредитом - 1060559,94 грн., простроченої заборгованості за відсотками - 1656649,60 грн., пені по простроченому кредиту та процентам - 622306,31 грн.; за додатковою угодою N 3 до генерального договору в розмірі 8542027,43 грн., який складається з поточної заборгованості за кредитом - 3549536,00 грн., поточної заборгованості за відсотками - 30204,17 грн., простроченої заборгованості за кредитом - 1653096,47 грн., простроченої заборгованості за відсотками - 2409773,18 грн., пені по простроченому кредиту та процентам - 899417,61 грн.

Визначено спосіб реалізації предмета іпотеки за оціночною вартістю, шляхом застосування процедури продажу предмета іпотеки, встановленої статтею 38 цього Закону, надано ПАТ "Укрсоцбанк" іпотекодержателю право на продаж предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві, а також право проведення усіх дій, пов'язаних з збереженням та реалізацією предмета іпотеки.

Початкову ціну нежитлових приміщень підвальної частини N 50 - 52, 60 - 62, IV, 1-го поверху N 13, 15 - 25, 27, 35 - 40, V, VI - VII, 2-го поверху N 20, 31 - 35, I, IV, В літ "А-2", загальною площею 1429,3 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, встановлено 7936200,00 грн., нежитлових приміщень 2-го поверху N 9 - 11, 21, 22, 24, 27, в літ "А-2", загальною площею 592,2 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, встановити 2811900 грн. згідно звіту N 09/22-2011(2) від 22.09.2011, виконаного ТОВ "Незалежна профгрупа".

Зобов'язано ТОВ "Меридіан-1" звільнити займані приміщення, передати ПАТ "Укрсоцбанк", одночасно з актом приймання-передачі нежитлової будівлі, ключі від предмету іпотеки, та податкову накладну.

Вирішено надати ПАТ "Укрсоцбанк", до моменту продажу предмету іпотеки, право на господарське управління предметом іпотеки, з правом укладання у якості орендодавця договорів оренди з фізичними та юридичними особами, та направленням отриманих від управління коштів на задоволення своїх вимог за кредитним договором.

З метою збереження предмета іпотеки до його реалізації вирішено надати ПАТ "Укрсоцбанк" право обладнання предмету іпотеки новими охоронними пристроями, а також укладання договорів на охорону зі спеціалізованими підприємствами.

Враховуючи зазначене, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що позивач використав своє право, як іпотекодержателя, щодо задоволення грошових вимог за кредитним договором N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007, оскільки рішенням господарського суду Харківської області від 05.01.2012 у справі N 37/32-10, яке набрало законної сили, визначено спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором N 805/13/18-5/7-912 від 07.09.2007 шляхом застосування процедури продажу предмета іпотеки, встановленої статтею 38 Закону України "Про іпотеку", а повторне звернення стягнення на один і той же предмет іпотеки в рахунок погашення повної суми заборгованості за основним зобов'язанням не передбачено чинним законодавством.

Колегія суддів касаційної інстанції не погоджується з такими висновками суду апеляційної інстанції, оскільки згідно з положеннями законодавства іпотекодержатель має право на свій розсуд обирати спосіб захисту свого порушеного права.

Так, відповідно до положень ч. 1, 3 ст. 33 Закону України "Про іпотеку" у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотеко держателя.

Оскільки на момент розгляду справи N 922/3351/13 суд першої інстанції встановив, що зобов'язання за додатковими угодами N 1 від 07.09.2007 та N 3 від 11.09.2007 до генерального договору N 805/6/18/7-149 від 07.09.2007 не були виконані, враховуючи, що предмет іпотеки не реалізовано і погашення вимог банку за рахунок іпотеки не відбулося, право вимоги банку, забезпеченої іпотекою, є дійсним і підлягає судовому захисту.

Згідно з висновками Верховного Суду України від 09.09.2014 у справі N 3-71гс14 (Постанова N 3-71гс14) за змістом ст. 33 Закону України "Про іпотеку" звернення стягнення на предмет іпотеки повинно привести сторони до задоволення вимог кредитора за основним зобов'язанням, і тільки ця обставина може бути підставою для припинення зобов'язання як такого, що вважається виконаним згідно зі ст. 599 Цивільного кодексу України.

З урахуванням вищевикладеного, висновки суду апеляційної інстанції щодо повторного звернення стягнення на предмет іпотеки є помилковими, оскільки положеннями статей 37 та 38 Закону України "Про іпотеку" передбачено різні способи звернення стягнення на предмет іпотеки за рішенням суду. А відтак від іпотекодержателя залежить право вибору конкретного способу звернення стягнення на майно у спосіб, заявлений у позовній вимозі.

З огляду на зазначене, постанова Харківського апеляційного господарського суду від 29.07.2015 підлягає скасуванню, а рішення господарського суду Харківської області від 23.04.20014 у справі N 922/3351/13 - залишенню в силі.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" задовольнити.

Постанову Харківського апеляційного господарського суду від 29.07.2015 скасувати, рішення господарського суду Харківської області від 23.04.20014 у справі N 922/3351/13 залишити в силі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Мерідіан-1" (61052, м. Харків, вул. Цілиноградська, буд. 38 А, код ЄДРПОУ 19464914) на користь Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, код ЄДРПОУ 00039019) 36540,00 грн. витрат зі сплати судового збору за подання касаційної скарги.

Доручити господарському суду Харківської області видати відповідний наказ.

 

Головуючий, суддя

А. М. Демидова

Суддя

І. М. Волік

Суддя

С. Р. Шевчук


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.