МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 березня 2018 року N 90

Про відмову у видачі ліцензії ТОВ "А-ЕНЕРГО"

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 N 32 (Постанова N 32), і Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 N 446 (Постанова N 446), наказую:

1. Відмовити у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, згідно з переліком та описом підстав для прийняття цього рішення та пропозицій щодо усунення відповідних недоліків, що додається (Додаток 1), суб'єкту господарювання:

1.1. ТОВ "А-ЕНЕРГО", заява про отримання ліцензії від 02.03.2018.

2. Відділу захисту інформації та захисту електронних сервісів (Булика Д. Б.) забезпечити оприлюднення наказу на офіційному веб-сайті Мінприроди в день його реєстрації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вакараша В. М.

 

Міністр

О. Семерак

 

Додаток 1
до наказу Мінприроди
16.03.2018 N 90

ПЕРЕЛІК ТА ОПИС
підстав для прийняття рішення та пропозицій щодо усунення відповідних недоліків суб'єктам господарювання, щодо яких прийнято рішення про відмову у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

N
з/п

Дата надходження та номер заяви

Назва суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код

Місце знаходження та місце провадження господарської діяльності

Вид господарської діяльності

Підстава для відмови у видачі ліцензії

Пропозиції щодо усунення відповідних недоліків

1.

N 6203/10-18 від 02.03.2018

ТОВ "А-ЕНЕРГО"
40277858

Місце знаходження:
70432, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Степне, вул. Вишнева, 11
Місце провадження господарської діяльності:
70417, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Сонячне шосе, 23

Збирання,
Зберігання,
Оброблення,
Утилізація,
Знешкодження.

1. Перелік відходів, на поводження з якими планується отримання ліцензії, не відповідає розділу А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 N 1120.
2. Відомість про наявність матеріально-технічної бази не містить інформації щодо наявності тари для зберігання відходів, а також наявності вантажно-розвантажувальних механізмів.
3. Відсутня інформація щодо щорічного подання даних про зміни до реєстрової карти об'єкта оброблення та утилізації відходів за 2017 рік.

Рішення щодо видачі ліцензії може бути прийнято після усунення вищезазначених причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії, та за умови подання до Мінприроди нової заяви про отримання ліцензії в порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 N 446 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами" (Постанова N 446).

 

Директор Департаменту екологічної
безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності

С. І. Лук'янчук


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.