Про утворення комісії з розгляду спірних питань щодо встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї

Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації,
Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
від 06 вересня 2016 року N 764

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
08 вересня 2016 р. за N 74/2142

Відповідно до статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", до пункту 7 Порядку віднесення громадян із числа тих, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї або постраждали за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 1992 року N 674, Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року N 51:

1. Утворити комісію з розгляду спірних питань щодо встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї облдержадміністрації (далі - комісія).

2. Затвердити Положення про комісію з розгляду спірних питань щодо встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї облдержадміністрації, що додається.

3. Райдержадміністраціям, виконавчим органам міських рад забезпечити подання необхідних матеріалів на розгляд комісії.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

5. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (Токарева), контроль - на заступника голови облдержадміністрації Стокоза І. С.

 

Голова облдержадміністрації, керівник
обласної військово-цивільної адміністрації

П. І. Жебрівський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
06 вересня 2016 року N 764

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
08 вересня 2016 р. за N 74/2142

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з розгляду спірних питань щодо встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї при облдержадміністрації

1. Комісія з розгляду спірних питань щодо встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (далі - комісія) утворюється при облдержадміністрації.

Основними завданнями комісії є розгляд спірних питань щодо встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

У своїй діяльності комісія керується Конституцією і законами України, актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

2. Комісія діє на принципах взаємної поваги, довіри, рівноправності та відповідальності членів комісії за прийняті рішення та їх виконання.

3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає та аналізує первинні документи, які, відповідно до законодавства, є підставою для видачі посвідчень громадянам із числа тих, які брали участь у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї;

приймає рішення про віднесення громадян із числа тих, які брали участь у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

приймає рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення громадянам із числа тих, які брали участь у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї;

приймає рішення про вилучення посвідчення відповідної категорії в разі встановлення факту його необґрунтованої видачі.

4. Комісія має право:

одержувати в установленому законодавством порядку та обсягах від підприємств, установ та організацій, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, громадських об'єднань необхідну інформацію, документи та інші матеріали для виконання покладених на неї завдань;

у разі потреби залучати до розгляду питань, що належать до її компетенції, відповідних фахівців підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань за погодженням з їх керівниками.

5. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з структурними підрозділами і консультативно-дорадчими органами облдержадміністрації, підприємствами, установами та організаціями, органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями.

6. Комісію очолює голова. Голова комісії має одного заступника.

Персональний склад комісії та Положення про комісію з розгляду спірних питань щодо встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї затверджується головою облдержадміністрації.

У разі відсутності голови комісії або неможливості виконання ним своїх обов'язків, ці функції здійснює його заступник.

7. Робота комісії здійснюється у формі засідань. Засідання проводяться в разі виникнення спірного питання.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її персонального складу.

Рішення приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, і оформляються у вигляді протоколів. Протокол підписується головою та секретарем комісії.

Голова комісії, його заступник та члени комісії працюють на громадських засадах.

Відповідальний секретар комісії забезпечує підготовку матеріалів для розгляду комісією та організацію її засідань.

8. Організаційно-методичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії покладається на Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.

 

Перший заступник голови
облдержадміністрації

Є. С. Вілінський


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.