МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 березня 2017 року N 402

Про внесення змін до наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном від 25.04.2012 N 82

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та у зв'язку з кадровими змінами наказую:

1. Унести до наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном від 25.04.2012 N 82 "Щодо припинення шляхом ліквідації ДП "Завод "Прапор" (Наказ N 82) такі зміни:

склад ліквідаційної комісії ДП "ЗАВОД "ПРАПОР", призначеної зазначеним наказом, викласти в новій редакції, що додається;

у пункті 4 слова і цифри "до 01 жовтня 2016 року" замінити словами і цифрами "до 25 грудня 2017 року".

2. Голові ліквідаційної комісії Ковалю А. І. у встановленому порядку повідомити державного реєстратора про зміни в персональному складі ліквідаційної комісії.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

 

Додаток
до наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном
25.04.2012 N 82
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 16.03.2017 N 402)

СКЛАД
ліквідаційної комісії державного підприємства "ЗАВОД "ПРАПОР"

КОВАЛЬ
Андрій Іванович

- виконувач обов'язків директора ДП "ЗАВОД "ПРАПОР", голова комісії, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2377415179

 

Члени комісії:

ВИСОЦЬКИЙ
Олександр Миколайович

- заступник начальника відділу реорганізації та майнових відносин управління діяльності суб'єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству, департаменту управління державною власністю Мінекономрозвитку, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2217506314

КОЛІСНИК
Наталія Іванівна

- головний спеціаліст відділу організаційної роботи з суб'єктами господарювання управління діяльності суб'єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству, департаменту управління державною власністю Мінекономрозвитку, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2234219741

МАЛАШОК
Михайло Михайлович

- заступник директора департаменту управління державною власністю - начальник управління діяльності суб'єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству, Мінекономрозвитку, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2928819115.

 

Директор департаменту
управління державною власністю

О. Ю. Дьяченко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.