НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.02.2018 р. N 237

Про відмову Швецю Олександру Вікторовичу в погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІФТ ГАРАНТ"

За результатами розгляду заяви Швеця Олександра Вікторовича (далі - заявник) про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІФТ ГАРАНТ" від 25.01.2018 (вх. від 26.01.2018 N П 238) (далі - заява), відповідно до пункту 1 частини шостої статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 31 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), абзацу третього пункту 2 (Розпорядження N 2531), пункту 3 (Розпорядження N 2531) та абзацу другого пункту 8 розділу III Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі (Розпорядження N 2531), затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.12.2012 N 2531, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за N 2190/22502 (далі - Порядок), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити Швецю Олександру Вікторовичу в погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІФТ ГАРАНТ" (місцезнаходження: 01042, місто Київ, провулок Новопечерський, будинок 5; код за ЄДРПОУ 39859339) шляхом опосередкованого володіння в статутному (складеному) капіталі фінансової установи 23,375 % статутного капіталу фінансової установи, у зв'язку з тим, що заявником подано неповний пакет документів, визначених розділом II Порядку (Розпорядження N 2531), подані документи містять недостовірну інформацію та не відповідають вимогам Порядку, а саме:

1.1 схематичне зображення ланцюга володіння істотною участю (далі - схематичне зображення) не містить інформації щодо взаємозв'язків, які виникають у заявника, позначених пунктирними лініями зі стрілками, проведеними від заявника до особи, яка продає або передає заявнику в інший спосіб право власності на акції (частку статутного (складеного) капіталу) певної юридичної особи, що не відповідає вимогам абзацу п'ятого підпункту 2 пункту 1 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.2 у пункті 1 розділу II анкети, форма якої встановлена додатком 5 до Порядку (Розпорядження N 2531) (далі - анкета), міститься інформація (наявна участь у фінансовій установі: опосередковане володіння 23,375 відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи) та у пункті 2 розділу II анкети міститься інформація (намір набуття істотної участі у фінансовій установі: опосередковане володіння 23,375 відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи), яка не відповідає інформації, зазначеній в заяві (погодження набуття істотної участі в статутному (складеному) капіталі фінансової установи шляхом опосередкованого володіння в статутному (складеному) капіталі фінансової установи 23,375 відсотків), що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.3 у пункті 4 розділу II анкети міститься інформація щодо майбутньої істотної участі ("-"), яка не відповідає інформації, зазначеній у заяві (погодження набуття істотної участі в статутному (складеному) капіталі фінансової установи опосередкованого володіння, що складатиме частку в статутному (складеному) капіталі 23,375 відсотків), що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.4 у пункті 4 розділу IV анкети міститься інформація щодо відсотка власності заявника в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ВОРЛД ГРУП" (23,375 %), яка не відповідає інформації, зазначеній у поданому схематичному зображені та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (46,75 %), що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.5 не подано оригіналу довідки фінансової установи, у якій відкрито рахунок заявника (фізичної особи), про наявність коштів на рахунку, зазначених у рядку 1 розділу I Довідки про фінансовий стан заявника - фізичної особи, форма якої встановлена додатком 6 до Порядку (Розпорядження N 2531) (далі - Довідка), що є порушенням вимог підпункту 3 пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.6 не подано оригіналу документів щодо інших доходів, отриманих заявником, зазначених у рядку 7 розділу II Довідки, що є порушенням вимог підпункту 3 пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531).

2. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями забезпечити повідомлення заявника про прийняте рішення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 13 лютого 2018 р. N 13


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.