НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.02.2018 р. N 242

Про відмову Кривутенку Андрію Анатолійовичу в погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЛІС"

За результатами розгляду заяви Кривутенка Андрія Анатолійовича (далі - заявник) про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЛІС" від 19.01.2018 (вх. від 25.01.2018 N П 232) (далі - заява), відповідно до пункту 1 частини шостої статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 31 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), абзацу третього пункту 2 (Розпорядження N 2531), пункту 3 (Розпорядження N 2531) та абзацу другого пункту 8 розділу III Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі (Розпорядження N 2531), затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.12.2012 N 2531, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за N 2190/22502 (далі - Порядок), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити Кривутенку Андрію Анатолійовичу в погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЛІС" (місцезнаходження: 01004, місто Київ, вулиця Шовковична, будинок 42 - 44, офіс 13-в; код за ЄДРПОУ 38994463) шляхом прямого володіння в статутному (складеному) капіталі фінансової установи 33,34 % статутного капіталу фінансової установи, у зв'язку з тим, що заявником подано неповний пакет документів, визначених розділом II Порядку (Розпорядження N 2531), та подані документи не відповідають вимогам Порядку, а саме:

1.1 не подано копії реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника, що є порушенням вимог абзацу третього підпункту I пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.2 не подано довідки фінансової установи, у якій відкрито рахунок заявника, про наявність власних коштів на рахунку, у сумі, зазначеній у рядку 1 розділу I Довідки про фінансовий стан заявника - фізичної особи, форма якої встановлена додатком 6 Порядку (Розпорядження N 2531) (далі - Довідка), а подано довідку ПАТ КБ "ПриватБанк" про залишок на рахунку заявника з урахуванням кредитного ліміту, що є порушенням вимог підпункту 3 пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.3 не подано оригіналу документів щодо доходів заявника від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна, сума яких зазначена у рядку 2 розділу II Довідки, що є порушенням вимог підпункту 3 пункту 4 Порядку (Розпорядження N 2531);

1.4 пункт 6 розділу I анкети, форма якої встановлена додатком 5 до Порядку (Розпорядження N 2531) (далі - анкета), не містить інформації, яка передбачена встановленою формою щодо повного найменування юридичних осіб та причини звільнення, що є порушенням вимог підпункту 2 пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.5 пункт 2 розділу V анкети не містить інформації щодо роботи протягом останніх семи років на посадах керівників юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період перебування на керівній посаді (крім осіб, які були тимчасовими адміністраторами або ліквідаторами), що є порушенням вимог підпункту 2 пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531).

2. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями забезпечити повідомлення заявника про прийняте рішення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 13 лютого 2018 р. N 13


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.