МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 лютого 2017 року N 171

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 12 червня 2013 року N 501 та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 07 травня 2013 року N 362

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства наказую:

1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 12 червня 2013 року N 501 "Про затвердження технологічних карток адміністративних послуг Міністерства охорони здоров'я України" (Наказ N 501) такі зміни:

 у пункті 1:

1) підпункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Технологічну картку адміністративної послуги з анулювання власної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за заявою ліцензіата.";

2) підпункти 1.3 та 1.14 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.4 - 1.13 пункту 1 вважати відповідно підпунктами 1.3 - 1.12 пункту 1;

3) доповнити новими підпунктами такого змісту:

"1.13. Технологічну картку адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України.

1.14. Технологічну картку адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України.

1.15. Технологічну картку адміністративної послуги з анулювання власної ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України за заявою ліцензіата.

1.16. Технологічну картку адміністративної послуги з видачі спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством).

1.17. Технологічну картку адміністративної послуги з переоформлення спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством).".

2. Технологічну картку адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 червня 2013 року N 501 "Про затвердження технологічних карток адміністративних послуг Міністерства охорони здоров'я України" (Наказ N 501), викласти в новій редакції, що додається.

3. Технологічну картку адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 червня 2013 року N 501 "Про затвердження технологічних карток адміністративних послуг Міністерства охорони здоров'я України" (Наказ N 501), викласти в новій редакції, що додається.

4. Внести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 07 травня 2013 року N 362 "Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг Міністерства охорони здоров'я України" (Наказ N 362) такі зміни:

у пункті 1:

1) підпункт 1.2. викласти в такій редакції:

"1.2. Інформаційну картку адміністративної послуги з анулювання власної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за заявою ліцензіата.";

1) підпункти 1.3 та 1.17 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.4 - 1.16 вважати відповідно підпунктами 1.3 - 1.13 пункту 1;

2) доповнити новими підпунктами такого змісту:

"1.14. Інформаційну картку адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України.

1.15. Інформаційну картку адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України.

1.16. Інформаційну картку адміністративної послуги з анулювання власної ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України за заявою ліцензіата.".

5. Інформаційну картку адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07 травня 2013 року N 362 "Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг Міністерства охорони здоров'я України" (Наказ N 362), викласти в новій редакції, що додається.

6. Інформаційну картку адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07 травня 2013 року N 362 "Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг Міністерства охорони здоров'я України" (Наказ N 362), викласти в новій редакції, що додається.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р. Р.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
12 червня 2013 року N 501
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 22 лютого 2017 року N 171)

Технологічна картка адміністративної послуги з анулювання власної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за заявою ліцензіата

N
п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, П)

Термін виконання, днів

1

Реєстрація заяви

Адміністратор Центру адміністративних послуг МОЗ України "Єдине вікно" (далі - ЦАП) або відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом 1 робочого дня

2

Передача заяви про анулювання ліцензії до відділу ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

Адміністратор ЦАП

В

Протягом 1 робочого дня

3

Занесення даних до Ліцензійного реєстру МОЗ України

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом 1 робочого дня

4

Проведення розгляду заяви про анулювання ліцензії у відповідності до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII)

Ліцензійна комісія при МОЗ України

Б

Протягом 5 робочих днів

5

Прийняття відповідного рішення

Ліцензійна комісія при МОЗ України

П

Протягом 5 робочих днів

6

Розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України інформації про прийняте рішення

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

На наступний день після прийняття рішення

Загальна кількість днів надання послуги

6

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Рішення Ліцензійної комісії МОЗ України щодо відмови у переоформленні ліцензії може бути оскаржено заявником в експертно-апеляційній раді, яка створена при Державній регуляторній службі України, або у судовому порядку.

Умовні позначку: В - виконує, У - бере участь.

 

Начальник Управління
ліцензування та контролю
якості надання медичної допомоги

І. Слонецький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
12 червня 2013 року N 501
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 22 лютого 2017 року N 171)

Технологічна картка
адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України

N
п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, П)

Термін виконання, днів

1

Прийом і перевірка повноти пакета документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру адміністративних послуг МОЗ України "Єдине вікно" (далі - ЦАП)

В

Протягом 1 робочого дня

2

Передача пакета документів заявника до відділу ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

Адміністратор ЦАП

В

Протягом 1 робочого дня

3

Занесення даних до Ліцензійного реєстру МОЗ України

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом 1 робочого дня

4

Встановлення наявності або відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду

Ліцензійна комісія при МОЗ України

В

Протягом 3 робочих днів

5

Розміщення на веб-сайті МОЗ України рішення щодо встановлення наявності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду

Відділ і ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом 3 робочих днів

6

Встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії

Ліцензійна комісія при МОЗ України

В

Протягом 10 робочих ДНІВ 3 дня подання заяви про отримання ліцензії

7

Прийняття рішення про видачу ліцензії

Ліцензійна комісія при МОЗ України

П

Протягом 10 робочих днів

8

Розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України інформації про прийняте рішення

Відділ ліцензування медичної практики Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України

В

На наступний день після прийняття рішення

Загальна кількість днів надання послуги для прийняття рішень та повідомлень

11

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

11

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Рішення Ліцензійної комісії МОЗ України щодо відмови у видачі ліцензії або залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду може бути оскаржено заявником в експертно-апеляційній раді, яка створена при Державній регуляторній службі України, або у судовому порядку.

Умовні позначки: В - виконує, П - погоджує.

 

Начальник Управління
ліцензування та контролю
якості надання медичної допомоги

І. Слонецький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
12 червня 2013 року N 501
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 22 лютого 2017 року N 171)

Технологічна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України

N п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, П)

Термін виконання, днів

1

Прийом і перевірка повноти пакета документів, реєстрація заяви

Адміністратор Центру адміністративних послуг МОЗ України "Єдине вікно" (далі - ЦАП)

В

Протягом 1 робочого дня

2

Передача пакета документів заявника до відділу ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

Адміністратор ЦАП

В

Протягом 1 робочого дня

3

Занесення даних до Ліцензійного реєстру МОЗ України

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом 1 робочого дня

4

Проведення розгляду заяви та документів, що додаються до неї, у відповідності до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII)

Ліцензійна комісія при МОЗ України

В

Протягом 5 робочих днів

5

Прийняття відповідного рішення

Ліцензійна комісія при МОЗ України

П

Протягом 5 робочих днів

6

Розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України інформації про прийняте рішення

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

На наступний день після прийняття рішення

Загальна кількість днів надання послуги

6

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Рішення Ліцензійної комісії МОЗ України щодо відмови у переоформленні ліцензії може бути оскаржено заявником в експертно-апеляційній раді, яка створена при Державній регуляторній службі України, або у судовому порядку.

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь.

 

Начальник Управління
ліцензування та контролю
якості надання медичної допомоги

І. Слонецький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
12 червня 2013 року N 501
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 22 лютого 2017 року N 171)

Технологічна картка адміністративної послуги з анулювання власної ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України за заявою ліцензіата

N
п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, П)

Термін виконання, днів

1

Реєстрація заяви

Адміністратор Центру адміністративних послуг МОЗ України "Єдине вікно" (далі - ЦАП) або відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом робочого дня

2

Передача заяви про анулювання ліцензії до відділу ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

Адміністратор ЦАП

В

Протягом робочого дня

3

Занесення даних до Ліцензійного реєстру МОЗ України

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом робочого дня

4

Проведення розгляду заяви про анулювання ліцензії у відповідності до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII)

Ліцензійна комісія при МОЗ України

В

Протягом 5 робочих днів

5

Прийняття відповідного рішення

Ліцензійна комісія при МОЗ України

П

Протягом 5 робочих днів

6

Розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України інформації про прийняте рішення

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

На наступний день після прийняття рішення і

Загальна кількість днів надання послуги

6

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

 

Рішення Ліцензійної комісії МОЗ України щодо відмови у переоформленні ліцензії може бути оскаржено заявником в експертно-апеляційній раді, яка створена при Державній регуляторній службі України, або у судовому порядку.

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь.

 

Начальник Управління
ліцензування та контролю
якості надання медичної допомоги

І. Слонецький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
12 червня 2013 року N 501
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 22 лютого 2017 року N 171)

Технологічна картка адміністративної послуги з видачі спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)

N
п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, П)

Термін виконання, днів

1

Прийом від заявника і реєстрація заяви на видачу спеціального дозволу та документів, що до неї додаються

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу)

В

Протягом 1 робочого дня

2

Передача заяви на видачу спеціального дозволу та документів, що до неї додаються, до Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України

Адміністратор ЦНАПу

В

Протягом 1 робочого дня

3

Передача заяви на видачу спеціального дозволу та документів, що до неї додаються, до Державного підприємства "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України"

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом 2 робочих днів

4

Внесення даних до Реєстру спеціальних дозволів на зайняття народною медициною (цілительством) МОЗ України

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом 2 робочих днів

5

Розгляд заяви на видачу спеціального дозволу та документів, що до неї додаються, на відповідність вимогам нормативно-правової бази із зайняття народною медициною (цілительством) та оформлення висновку

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом 5 робочих днів з дня подання заяви про і видачу спеціального дозволу

6

Прийняття рішення про видачу дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)

Комісія МОЗ України з видачі спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)

П

Протягом 30 робочих днів з дня отримання заяви на і видачу спеціального дозволу та документів, що до неї додаються

7

Підготовка проекту письмового повідомлення про прийняття рішення щодо видачі спеціального дозволу або про відмову у його видачі із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення

8

Підготовка проекту спеціального дозволу після надходження документа, що підтверджує внесення плати за його видачу

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом 1 робочого дня після надходження документа, що підтверджує внесення плати за його видачу

9

Оформлення спеціального дозволу

МОЗ України

П

Протягом 2 робочих днів після надходження документа, що підтверджує внесення плати за його видачу

10

Видача спеціального дозволу

Адміністратор ЦНАПу

В

Протягом 3 робочих днів після надходження документа, що підтверджує внесення плати за його видачу

Загальна кількість днів надання послуги для прийняття рішень та повідомлень

30

Загальна кількість днів, передбачена законодавством

30

Загальна кількість днів для оформлення спеціального дозволу після надання документа, що підтверджує внесення плати за його видачу

3

Загальна кількість днів, передбачена законодавством, для видачі спеціального дозволу після надання документа, що підтверджує внесення плати за його видачу

3

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Рішення Комісії МОЗ України з видачі спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) щодо відмови у видачі спеціального дозволу може бути оскаржено заявником в експертно-апеляційній раді, яка створена при Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва або у судовому порядку.

Умовні позначки: В - виконує, П - погоджує.

 

Начальник Управління
ліцензування та контролю
якості надання медичної допомоги

І. Слонецький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
12 червня 2013 року N 501
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 22 лютого 2017 року N 171)

Технологічна картка адміністративної послуги з переоформлення спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)

N
п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, П)

Термін виконання, днів

1.

Прийом від заявника і реєстрація заяви на переоформлення спеціального дозволу та документів, що до неї додаються

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу)

В

Протягом 1 робочого дня

2.

Передача заяви на переоформлення спеціального дозволу та документів, що до неї додаються, до Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України

Адміністратор ЦНАПу

В

Протягом 1 робочого дня

3.

Передача заяви на переоформлення спеціального дозволу та документів, що до неї додаються, до Державного підприємства "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України"

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом 1 робочого дня

4.

Проведення розгляду заяви на переоформлення спеціального дозволу та документів, що до неї додаються, на відповідність вимогам нормативно-правової бази із зайняття народною медициною (цілительством) та оформлення висновку

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом 1 робочого дня

5.

Прийняття відповідного рішення

Комісія МОЗ України з видачі спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)

П

Протягом 1 робочого дня

6.

Внесення даних до Реєстру спеціальних дозволів на зайняття народною медициною (цілительством) МОЗ України

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом 1 робочого дня з дати прийняття відповідного рішення

7.

Підготовка проекту письмового повідомлення про переоформлення спеціального дозволу

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом 1 робочого дня з дати прийняття відповідного рішення

8.

Письмове повідомлення про переоформлення спеціального дозволу

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом 1 робочого дня з дати прийняття відповідного рішення

9.

Підготовка проекту переоформленого спеціального дозволу після надходження документа, що підтверджує внесення плати за його переоформлення

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом 1 робочого дня після надходження документа, що підтверджує внесення плати за його переоформлення

10.

Переоформлення спеціального дозволу

МОЗ України

П

Протягом 1 робочого дня після надходження документа, що підтверджує внесення плати за його переоформлення

11.

Видача переоформленого спеціального дозволу

Адміністратор ЦНАЛу

В

Протягом 2 робочих днів після надходження документа, що підтверджує внесення плати за його переоформлення

Загальна кількість днів надання послуги для прийняття рішень та повідомлень

2

Загальна кількість днів, передбачена законодавством

2

Загальна кількість днів для переоформлення спеціального дозволу після надання документа, що підтверджує внесення плати за його переоформлення

2

Загальна кількість днів, передбачена законодавством, для переоформлення спеціального дозволу після надання документа, що підтверджує внесення плати за його переоформлення

2

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Рішення щодо відмови у переоформленні спеціального дозволу може бути оскаржено заявником в експертно-апеляційній раді, яка створена при Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва або у судовому порядку

Умовні позначки: В - виконує, П - погоджує.

 

Начальник Управління
ліцензування та контролю
якості надання медичної допомоги

І. Слонецький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
12 червня 2013 року N 501
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 22 лютого 2017 року N 171)

Технологічна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

N
п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, П)

Термін виконання, днів

1

Прийом і перевірка повноти пакета документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру адміністративних послуг МОЗ України "Єдине вікно" (далі - ЦАП)

В

Протягом 1 робочого дня

2

Передача пакета документів заявника до відділу ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

Адміністратор ЦАП

В

Протягом 1 робочого дня

3

Занесення даних до Ліцензійного реєстру МОЗ України

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом 1 робочого дня

4

Встановлення наявності або відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду

Ліцензійна комісія при МОЗ України

В

Протягом 3 робочих днів

5

Розміщення на веб-сайті МОЗ України рішення щодо встановлення наявності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом 3 робочих днів

6

Встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії

Ліцензійна комісія при МОЗ України

В

Протягом 10 робочих днів з дня подання заяви про отримання ліцензії

7

Прийняття рішення про видачу ліцензії

Ліцензійна комісія при МОЗ України

П

Протягом 10 робочих днів

8

Розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України інформації про прийняте рішення

Відділ ліцензування медичної практики Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України

В

На наступний день після прийняття рішення

Загальна кількість днів надання послуги для прийняття рішень та повідомлень

11

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

11

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Рішення Ліцензійної комісії МОЗ України щодо відмови у видачі ліцензії або залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду може бути оскаржено заявником в експертно-апеляційній раді, яка створена при Державній регуляторній службі України, або у судовому порядку.

Умовні позначки: В - виконує, П - погоджує.

 

Начальник Управління
ліцензування та контролю
якості надання медичної допомоги

І. Слонецький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
12 червня 2013 року N 501
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 22 лютого 2017 року N 171)

Технологічна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

N
п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, П)

Термін виконання, днів

1

Прийом і перевірка повноти пакета документів, реєстрація заяви

Адміністратор Центру адміністративних послуг МОЗ України "Єдине вікно" (далі - ЦАП)

В

Протягом 1 робочого дня

2

Передача пакета документів заявника до відділу ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

Адміністратор ЦАП

В

Протягом 1 робочого дня

3

Занесення даних до Ліцензійного реєстру МОЗ України

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

Протягом 1 робочого дня

4

Проведення розгляду заяви та документів, що додаються до неї, у відповідності до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII)

Ліцензійна комісія при МОЗ України

В

Протягом 5 робочих днів

5

Прийняття відповідного рішення

Ліцензійна комісія при МОЗ України

П

Протягом 5 робочих днів

6

Розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України інформації про прийняте рішення

Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України

В

На наступний день після прийняття рішення

Загальна кількість днів надання послуги

6

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Рішення Ліцензійної комісії МОЗ України щодо відмови у переоформленні ліцензії може бути оскаржено заявником в експертно-апеляційній раді, яка створена при Державній регуляторній службі України, або у судовому порядку.

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь.

 

Начальник Управління
ліцензування та контролю
якості надання медичної допомоги

І. Слонецький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
07 травня 2013 року N 362
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 22 лютого 2017 року N 171)

Інформаційна картка адміністративної послуги з анулювання власної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за заявою ліцензіата
(назва адміністративної послуги)
Міністерство охорони здоров'я України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 або
01601, м. Київ, вул. М. Грушевського, 7

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Прийом та видача документів:
понеділок - з 9.00 до 17.45;
вівторок - з 9.00 до 17.45;
середа - з 9.00 до 17.45;
четвер - з 9.00 до 17.45;
п'ятниця - з 9.00 до 16.45;
обідня перерва - з 13.00 до 14.00.

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел.: (044) 393-31-95, 393-3196, 200-08-17,
веб-сайт МОЗ України: www.moz.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Пункт перший частина друга статті 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).

5

Акти Кабінету Міністрів України

Пункт 15 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609).

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для одержання адміністративної послуги

Рішення ліцензіата

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про анулювання власної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (в довільній формі).

8

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

- нарочно;
- поштовим відправленням;
- в електронному вигляді з допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна

10

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 5 робочих днів.

11

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

- подана заява про анулювання власної ліцензії після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог Ліцензійних умов (Постанова N 286) і до закінчення строку:
- перевірки та усунення порушень Ліцензійних умов (Постанова N 286) (у разі їх наявності);
- у тридцять робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (Постанова N 286)).

12

Результат надання адміністративної послуги

Прийняття рішення про анулювання ліцензії.

13

Способи отримання відповіді (результату)

Розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України рішення про анулювання ліцензії.


* також до інформаційної картки додається форма заяви.

 

Начальник Управління
ліцензування та контролю
якості надання медичної допомоги

І. Слонецький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
07 травня 2013 року N 362
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 22 лютого 2017 року N 171)

Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України
(назва адміністративної послуги)
Міністерство охорони здоров'я України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 або
01601, м. Київ, вул. М. Грушевського, 7

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Прийом та видача документів:
понеділок - з 9.00 до 17.45;
вівторок - з 9.00 до 17.45;
середа - з 9.00 до 17.45;
четвер - з 9.00 до 17.45;
п'ятниця - з 9.00 до 16.45;
обідня перерва - з 13.00 до 14.00.

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел.: (044) 393-31-95, 393-3196, 200-08-17,
веб-сайт МОЗ України: www.moz.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

- статті 11 - 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).

5

Акти Кабінету Міністрів України

- пункт 4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 N 286 (Постанова N 286);
- пункт 15 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609).

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для одержання адміністративної послуги

Бажання суб'єкта господарювання проваджувати господарську діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України.

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

- заява про отримання ліцензії*;
- відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, необхідних для провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;
- опис документів;
- копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).

8

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

- нарочно;
- поштовим відправленням;
- в електронному вигляді з допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна

10

У разі платності:

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).

10.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата, яка вноситься суб'єктом господарювання за видачу ліцензії становить один прожитковий мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день прийняття рішення про видачу ліцензії.
Плата за видачу ліцензії вноситься на рахунки територіального органу Державного казначейства (код бюджетної класифікації 22011800, символ звітності банку 896, код відомчої ознаки - 18).

10.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Сплачені гроші суб'єктом господарювання зараховуються до відповідного бюджету і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за кодом бюджетної класифікації 22011800.

11

Строк надання адміністративної послуги

- залишення заяви без розгляду - 3 робочі дні;
- рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі приймається у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати надходження заяви про отримання ліцензії.

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Залишення заяви без розгляду:
1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
- підписаний особою, яка не має на це повноважень;
- оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом;
3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом (Закон N 222-VIII);
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.
2. Відмова у видачі ліцензії:
1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії Ліцензійним умовам (Постанова N 286), встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в і заяві про отримання ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб'єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб'єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

13

Результат надання адміністративної послуги

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України.

14

Способи отримання відповіді (результату)

- нарочно;
- поштовим відправленням;
- в електронному вигляді з допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.


* також до інформаційної картки додається форма заяви.

 

Начальник Управління
ліцензування та контролю
якості надання медичної допомоги

І. Слонецький

 

Додаток
до Інформаційної картки адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України
_
                (найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини

Здобувач ліцензії __________
(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
_
(місцезнаходження юридичної особи/місце реєстрації фізичної особи - підприємця)
_
(місце (місця) провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини)*
_
(для юридичних осіб - код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців - ідентифікаційний код
_
або серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий (у разі відмови через
_
свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)
_
(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)
e-mail: _______

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення (підкреслити):

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді


Спосіб отримання ліцензії (підкреслити):

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді


Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії (відповідно до статей 12 (Закон N 222-VIII), 13 (Закон N 222-VIII) та 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII)).

"___" 20__ р.


(підпис заявника)


(прізвище, ініціали)

 

М. П. (за наявності)

 

Дата і номер реєстрації заяви
"___" 20__ р. N ___


(підпис особи,
яка прийняла заяву)


(прізвище, ініціали)* Зазначаються всі місця провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
07  травня 2013 року N 362
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 22 лютого 2017 року N 171)

Інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України
(назва адміністративної послуги)
Міністерство охорони здоров'я України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40
або 01601, м. Київ, вул. М. Грушевського, 7

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Прийом та видача документів:
понеділок - з 9.00 до 17.45;
вівторок - з 9.00 до 17.45;
середа - з 9.00 до 17.45;
четвер - з 9.00 до 17.45;
п'ятниця - з 9.00 до 16.45;
обідня перерва - з 13.00 до 14.00.

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел.: (044) 393-31-95, 393-3196, 200-08-17,
веб-сайт МОЗ України: www.moz.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

частина п'ятнадцята статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності (Закон N 222-VIII).

5

Акти Кабінету Міністрів України

- пункт 6 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 N 286 (Постанова N 286);
- пункт 15 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609).

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для одержання адміністративної послуги

Передача ліцензії, яка видана фізичній особі - підприємцю іншій фізичній особі, яка є її спадкоємцем.

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

8

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

- нарочно;
- поштовим відправленням;
- в електронному вигляді з допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна

10

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 10 робочих днів.

11

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Невідповідність поданого пакета обов'язкових документів для переоформлення ліцензії;
- заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
- дата подачі документів про переоформлення ліцензії становить більше місяця з дня виникнення підстав для її переоформлення.

12

Результат надання адміністративної послуги

Прийняття рішення про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України.

13

Способи отримання відповіді (результату)

Розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України рішення про переоформлення ліцензії.


* також до інформаційної картки додається форма заяви.

 

Начальник Управління
ліцензування та контролю
якості надання медичної допомоги

І. Слонецький

 

Додаток
до Інформаційної картки адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України
_
               (найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я

Ліцензіат _____
(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
_
(місцезнаходження юридичної особи/місце реєстрації фізичної особи - підприємця)
_
(місце (місця) провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини)*
_

(для юридичних осіб - код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий (у разі відмови через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)
_
(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)

Прошу переоформити ліцензію на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини від "___" 20__ р., серія ___ N у зв'язку із*:

   зміною найменування юридичної особи

   зміною прізвища, імені фізичної особи – підприємця

До заяви додаю такі копії підтверджуючих документів

Порядковий номер

Найменування документа

Кількість аркушів у документі


Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення (підкреслити):

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді


Спосіб отримання ліцензії (підкреслити):

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді

"___" 20__ р.


(підпис ліцензіата)


(прізвище, ініціали)

 

М. П. (за наявності)

 

Дата і номер реєстрації заяви
"___" 20__ р. N ___


(підпис особи,
яка прийняла заяву)


(прізвище, ініціали)* Серія та номер ліцензії зазначається у випадках, коли рішення про видачу ліцензії було прийняте до 28 червня 2015 року.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
07 травня 2013 року N 362
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 22 лютого 2017 року N 171)

Інформаційна картка адміністративної послуги з анулювання власної ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України за заявою ліцензіата
(назва адміністративної послуги)
Міністерство охорони здоров'я України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40
або 01601, м. Київ, вул. М. Грушевського, 7

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Прийом та видача документів:
понеділок - з 9.00 до 17.45;
вівторок - з 9.00 до 17.45;
середа - з 9.00 до 17.45;
четвер - з 9.00 до 17.45;
п'ятниця - з 9.00 до 16.45;
обідня перерва - з 13.00 до 14.00.

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел.: (044) 393-31-95, 393-3196,200-08-17,
веб-сайт МОЗ України: www.moz.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Пункт перший частина друга статті 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).

5

Акти Кабінету Міністрів України

Пункт 15 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609).

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для одержання адміністративної послуги

Рішення ліцензіата

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про анулювання власної ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України (в довільній формі).

8

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

- нарочно;
- поштовим відправленням;
- в електронному вигляді з допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна

10

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 5 робочих днів.

11

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

-подана заява про анулювання власної ліцензії після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог Ліцензійних умов (Постанова N 286) і до закінчення строку:
- перевірки та усунення порушень Ліцензійних умов (Постанова N 286) (у разі їх наявності);
- у тридцять робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (Постанова N 286) (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (Постанова N 286));

12

Результат надання адміністративної послуги

Прийняття рішення про анулювання ліцензії.

13

Способи отримання відповіді (результату)

Розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України рішення про анулювання ліцензії.


* також до інформаційної картки додається форма заяви.

 

Начальник Управління
ліцензування та контролю
якості надання медичної допомоги

І. Слонецький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
07 травня 2013 року N 362
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 22 лютого 2017 року N 171)

Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
(назва адміністративної послуги)
Міністерство охорони здоров'я України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40
або 01601, м. Київ, вул. М. Грушевського,
7

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Прийом та видача документів:
понеділок - з 9.00 до 17.45;
вівторок - з 9.00 до 17.45;
середа - з 9.00 до 17.45;
четвер - з 9.00 до 17.45;
п'ятниця - з 9.00 до 16.45;
обідня перерва - з 13.00 до 14.00.

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел.: (044) 393-31-95, 393-3196, 200-08-17,
веб-сайт МОЗ України: www.moz.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

- статті 11 - 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).

5

Акти Кабінету Міністрів України

- пункти 5 (Постанова N 285), 6 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Постанова N 285), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 N 285;
- пункт 15 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609).

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для одержання адміністративної послуги

Бажання суб'єкта господарювання проваджувати господарську діяльність з медичної практики.

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

- заява про отримання ліцензії*;
- відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня за підписом здобувача ліцензії або уповноваженої ним особи;
- опис документів;
- копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).

8

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

- нарочно;
- поштовим відправленням;
- в електронному вигляді з допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна

10

У разі платності:

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).

10.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата, яка вноситься суб'єктом господарювання за видачу ліцензії становить один прожитковий мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осібна день прийняття рішення про видачу ліцензії.
Плата за видачу ліцензії вноситься на рахунки територіального органу Державного казначейства (код бюджетної класифікації 22011800, символ звітності банку 896, код відомчої ознаки - 18).

10.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Сплачені гроші суб'єктом господарювання | зараховуються до відповідного бюджету і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за кодом бюджетної класифікації 22011800.

11

Строк надання адміністративної послуги

- залишення заяви без розгляду - 3 робочі дні;
- рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі приймається у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати надходження заяви про отримання ліцензії.

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Залишення заяви без розгляду:
1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
- підписаний особою, яка не має на це повноважень;
- оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом (Закон N 222-VIII);
3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом (Закон N 222-VIII);
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.
2. Відмова у видачі ліцензії:
1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії Ліцензійним умовам (Постанова N 285), встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб'єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб'єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

13

Результат надання адміністративної послуги

Прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

14

Способи отримання відповіді (результату)

Розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України рішення про видачу ліцензії.


* також до інформаційної картки додається форма заяви.

 

Начальник Управління
ліцензування та контролю
якості надання медичної допомоги

І. Слонецький

 

Додаток
до Інформаційної картки адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

            (найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

Здобувач ліцензії ________
(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
___________
(місцезнаходження юридичної особи/місце реєстрації фізичної особи - підприємця)
___________
(місце (місця) провадження медичної практики)*
___________
(для юридичних осіб - код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців -
___________
ідентифікаційний код або серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця,
___________
ким і коли виданий (у разі відмови через свої релігійні переконання від прийняття
___________
реєстраційного номера облікової картки платника податків)
___________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)
e-mail: _____

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення (підкреслити):

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді


Спосіб отримання ліцензії (підкреслити):

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді


Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії (відповідно до статей 12 (Закон N 222-VIII), 13 (Закон N 222-VIII) та 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII)).

"___" 20__ р.


(підпис заявника)


(прізвище, ініціали)

 

М. П. (за наявності)

 

Дата і номер реєстрації заяви
"___" 20__ р. N ___


(підпис особи,
яка прийняла заяву)


(прізвище, ініціали)* Зазначаються всі місця провадження господарської діяльності з медичної практики.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
07 травня 2013 року N 362
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 22 лютого 2017 року N 171)

Інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
(назва адміністративної послуги)
Міністерство охорони здоров'я України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 або
01601, м. Київ, вул. М. Грушевського, 7

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Прийом та видача документів:
понеділок - з 9.00 до 17.45;
вівторок - з 9.00 до 17.45;
середа - з 9.00 до 17.45;
четвер - з 9.00 до 17.45;
п'ятниця - з 9.00 до 16.45;
обідня перерва - з 13.00 до 14.00.

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел.: (044) 393-31-95, 393-3196, 200-08-17,
веб-сайт МОЗ України: www.moz.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

частина п'ятнадцята статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).

5

Акти Кабінету Міністрів України

- пункт 7 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 N 285 (Постанова N 285); (Постанова N 285)- пункт 15 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609).

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для одержання адміністративної послуги

Передача ліцензії, яка видана фізичній особі - підприємцю іншій фізичній особі, яка є її спадкоємцем.

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

8

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

- нарочно;
- поштовим відправленням;
- в електронному вигляді з допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна

10

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 10 робочих днів.

11

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Невідповідність поданого пакета обов'язкових документів для переоформлення ліцензії;
- заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
- дата подачі документів про переоформлення ліцензії становить більше місяця з дня виникнення підстав для її переоформлення.

12

Результат надання адміністративної послуги

Прийняття рішення про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

13

Способи отримання відповіді (результату)

Розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України рішення про переоформлення ліцензії.


* також до інформаційної картки додається форма заяви.

 

Начальник Управління
ліцензування та контролю
якості надання медичної допомоги

І. Слонецький

 

Додаток
до Інформаційної картки адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

             (найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

Ліцензіат _____
(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
_
(місцезнаходження юридичної особи/місце реєстрації фізичної особи - підприємця)
(місце (місця) провадження медичної практики)*
_
(для юридичних осіб - код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців - реєстраційний номер облікової картки _
платника податків або серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий (у разі відмови через свої _
релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)
_
(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)

Прошу переоформити ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики від "___" 20__ р., серія ___ N у зв'язку із*:

  зміною найменування юридичної особи

   зміною прізвища, імені фізичної особи - підприємця

До заяви додаю такі копії підтверджуючих документів

Порядковий номер

Найменування документа

Кількість аркушів у документі


Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення (підкреслити):

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді


Спосіб отримання ліцензії (підкреслити):

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді

"___" 20__ р.


(підпис ліцензіата)


(прізвище, ініціали)

 

М. П. (за наявності)

 

Дата і номер реєстрації заяви
"___" 20__ р. N ___


(підпис особи,
яка прийняла заяву)


(прізвище, ініціали)* Серія та номер ліцензії зазначається у випадках, коли рішення про видачу ліцензії було прийняте до 28 червня 2015 року.


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.