ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Шоста сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 23.03.2017 р. N 692

Про внесення змін до Програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Закарпатської області на 2016 - 2020 роки (зі змінами від 28 липня 2016 року)

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" обласна рада вирішила:

1. Внести зміни до Програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Закарпатської області на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 22 грудня 2015 року N 79 (Програма N 79) (зі змінами від 28 липня 2016 року), виклавши у новій редакції:

1.1. Паспорт Програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Закарпатської області на 2016 - 2020 роки (додається);

1.2. Додаток до Програми "Розрахунок видатків, необхідних для реалізації Програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Закарпатської області на 2016 - 2020 роки" (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації та профільну постійну комісію обласної ради з питань бюджету.

 

Голова ради

М. Рівіс

 

Додаток
(у редакції рішення Закарпатської обласної ради
23.03.2017 N 692)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Закарпатської області на 2016 - 2020 роки

1. Найменування Програми

Програма розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Закарпатської області на 2016 - 2020 роки

2. Підстава для розроблення Програми

Кодекс цивільного захисту України ( N 5403-VI), Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 року N 192 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях", від 9 січня 2014 року N 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" (Постанова N 11), від 11 березня 2015 року N 101 "Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту" (Постанова N 101)

3. Розробник Програми

Управління цивільного захисту облдержадміністрації

4. Виконавці Програми

Управління цивільного захисту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, головне управління Національної поліції в Закарпатській області, Закарпатська філія ПАТ "Укртелеком", Казенне підприємство "Укрспецзв'язок", Закарпатська філія концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (далі - Закарпатська філія КРРТ)

5. Мета і основні завдання Програми

Поліпшення рівня захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій за рахунок проведення реконструкції та прийняття в експлуатацію регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення, удосконалення централізованого оповіщення керівного складу органів влади області, населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Експлуатаційно-технічне обслуговування та підтримку постійній готовності діючих систем оповіщення. Забезпечення сучасними засобами зв'язку, програмно-апаратними комплексами моніторингу, телекомунікаційними системами

6. Основні заходи Програми

Проведення реконструкції та прийняття в експлуатацію регіональної автоматизованої системи оповіщення. Експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення. Впровадження сучасних засобів радіозв'язку, інформаційно-комунікаційних технологій, телефонії та електронних мережевих комунікацій. Забезпечення ліцензованими операційними системами, прикладними програмами, програмними засобами антивірусного захисту та створення ефективної системи захисту ОІД. Оплата послуг зв'язку для здійснення централізованого оповіщення керівного складу органів влади, безперебійного функціонування діючих систем зв'язку, оповіщення та інформатизації, здійснення цілодобового чергування, забезпечення належної роботи регіональної оперативно-чергової служби централізованого оповіщення. Проведення перевірок стану організації оповіщення районів та міст області, перевірка працездатності ретрансляторів, кінцевих засобів оповіщення із вибірковою перевіркою та запуском сирен і гучномовців

7. Строки реалізації Програми

2016 - 2020 роки

8. Фінансове забезпечення Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів обласного, міських і районних бюджетів; інвестиційних коштів; міжнародної технічної допомоги; інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів програми, становить 32537,2 тис. гривень, з них - кошти обласного бюджету у сумі 16087,2 тис. гривень, у тому числі за роками: 2016 рік - 989,2 тис. гривень, 2017 рік - 2575,0 тис. гривень, 2018 рік - 5066,5 тис. гривень, 2019 рік - 5282,0 тис. гривень, 2020 рік - 2174,5 тис. гривень; кошти районних та міських бюджетів у сумі 16450,0, у тому числі за роками: 2016 рік - 90,0 тис. гривень, 2017 рік - 8090,0 тис. гривень, 2018 рік - 8090,0 тис. гривень, 2019 рік - 90,0 тис. гривень, 2020 рік - 90,0 тис. гривень

9. Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація заходів Програми дасть можливість підтримати побудовану систему централізованого оповіщення у постійній готовності до використання за призначенням, дозволить провести реконструкцію діючої системи оповіщення, яка забезпечить своєчасне та ефективне інформування керівного складу органів влади і населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, що значно зменшить кількість людських жертв, матеріальних та фінансових збитків від наслідків надзвичайних ситуацій

10. Керування Програмою і контроль за її реалізацією

Координацію робіт, пов'язаних із виконанням Програми, покладено на управління цивільного захисту облдержадміністрації

 

Додаток
до Програми
(у редакції рішення Закарпатської обласної ради
від 23.03.2017 N 692)

РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ,
необхідних для реалізації Програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Закарпатської області на 2016 - 2020 роки

(тис. гривень)

N
з/п

Найменування заходів

Відповідальні виконавці

Очікувані результати

Фінансові витрати, усього (сума)

У тому числі по роках:

обласний бюджет

бюджети районів та міст обласного підпорядкування

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

I. Розвиток підсистеми зв'язку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації

1.

Ремонт, експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури зв'язку

Управління цивільного захисту облдержадміністрації спільно із відповідними суб'єктами господарювання

Підтримка засобів зв'язку у робочому стані, надійна робота засобів факсимільного та радіозв'язку, безперебійна робота кінцевих пристроїв, абонентських телефонних апаратів

15,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

-

-

-

-

-

2.

Розвиток, експлуатаційно-технічне обслуговування та надання послуг радіозв'язку існуючої системи оповіщення та радіозв'язку

Управління цивільного захисту облдержадміністрації спільно із Закарпатською філією КРРТ та відповідними суб'єктами господарювання

Підтримка працездатності впровадженої апаратури радіозв'язку, її експлуатаційно-технічне обслуговування та надання послуг зв'язку Закарпатською філією КРРТ

430,0

55,0

65,0

85,0

105,0

120,0

-

-

-

-

-

3.

Обладнання вузла зв'язку сучасними видами апаратури зв'язку, засобами радіозв'язку та телефонії, створення внутрішньої телефонної мережі на базі міні-АТС

Управління цивільного захисту облдержадмістрації спільно із відповідними суб'єктами господарювання незалежно від форм власності

Сумісність з єдиною національною системою зв'язку, створення умов для ефективного управління в різних режимах функціонування, можливість роботи в радіомережах взаємодіючих відомств

78,0

14,0

14,0

16,0

16,0

18,0

-

-

-

-

-

 

Разом:

 

 

523,0

71,0

81,5

104

124,5

142,0

-

-

-

-

-

II. Розвиток підсистеми оповіщення системи зв'язку, оповіщення та інформатизації

4.

Експлуатаційно-технічне обслуговування і ремонт системи централізованого оповіщення "Сигнал - ВО"

Управління цивільного захисту облдержадміністрації спільно із відповідними суб'єктами господарювання, установами, організаціями

Надійна та безперебійна робота системи централізованого оповіщення "Сигнал - ВО"

1010,0

140,0

190,0

200,0

230,0

250,0

-

-

-

-

-

5.

Підтримка працездатності, профілактичне обслуговування та проведення поточних ремонтів системи раннього оповіщення Україна - Словаччина

Управління цивільного захисту облдержадміністрації спільно із відповідними суб'єктами господарювання, установами, організаціями

Надійна та безперебійна робота системи раннього оповіщення Україна - Словаччина

935,0

70,0

180,0

200,0

235,0

250,0

-

-

-

-

-

6.

Експлуатаційно-технічне обслуговування і ремонт системи централізованого оповіщення об'єкта "Будинок лісника"

Управління цивільного захисту облдержадміністрації, спільно із відповідними суб'єктами господарювання, установами, організаціями

Надійна і безперебійна робота системи централізованого оповіщення об'єкта "Будинок лісника"

420,0

60,0

75,0

90,0

95,0

100,0

-

-

-

-

-

7.

Реконструкція регіональних систем централізованого оповіщення, встановлення сучасних систем оповіщення та інформації (розроблення проектно-кошторисної документації регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення в області, здійснення будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, державні випробування, встановлення на чергування)

Управління цивільного захисту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно із переможцями тендерних процедур

Будівництво і прийняття в експлуатацію сучасної регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення

24298,5

-

1042,0

3451,5

3519,5

285,5

-

8000,0

8000,0

-

-

8.

Закупівля переносних (ручних, автомобільних тощо) засобів доведення інформації та оповіщення людей

Управління цивільного захисту облдержадміністрації

Забезпечення ефективного оповіщення населення у зоні виникнення надзвичайних ситуацій локального характеру

494,0

10,0

10,0

8,0

8,0

8,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

9.

Оплата послуг зв'язку, у т. ч. мобільного для здійснення централізованого оповіщення керівного складу державних органів влади, органів місцевого самоврядування та фінансування послуг телеграфного зв'язку для здійснення перевірки системи оповіщення "Сигнал - ВО". Оплата орендної плати та відшкодування витрат балансоутримувачу за користування технологічними приміщеннями, де розміщено апаратуру системи оповіщення

Управління цивільного захисту облдержадміністрації спільно із Закарпатською філією ПАТ "Укртелеком", підприємствами на площах яких розміщена апаратура системи оповіщення

Оснащення та здійснення всіма наявними засобами зв'язку (мобільного, сотового і транкінгового тощо), своєчасного оповіщення керівного складу органів влади всіх рівнів, проведення перевірок діючої системи оповіщення

575,0

50,0

105,0

120,0

140,0

160,0

-

-

-

-

-

 

Разом:

 

 

27732,5

330,0

1602,0

4069,5

4227,5

1053,5

90,0

8090,0

8090,0

90,0

90,0

III. Розвиток підсистеми інформатизації системи зв'язку, оповіщення та інформатизації

10.

Обладнання сучасними інформаційно-телекомунікаційними і комп'ютерними технологіями робочих місць управління цивільного захисту облдержадміністрації

Управління цивільного захисту облдержадміністрації спільно із підприємствами, організаціями незалежно від форм власності

Своєчасне прийняття рішень працівниками управління ЦЗ, збирання, накопичення, передавання, оброблення і відображення інформації підрозділів обласного та районного рівнів

79,0

7,0

15,0

17,0

19,0

21,0

-

-

-

-

-

11.

Вжиття заходів щодо інформаційно-аналітичної підтримки за напрямами діяльності (забезпечення ліцензійними операційними системами, прикладними програмами, програмними засобами антивірусного захисту) та ремонту засобів інформаційних та телекомунікаційних систем управління цивільного захисту облдержадміністрації

Управління цивільного захисту облдержадміністрації спільно із підприємствами, організаціями незалежно від форм власності

Підтримка та супроводження наявних операційних систем, прикладних програм та програмних засобів антивірусного захисту. Підтримка в постійній технічній готовності та обслуговування інформаційних та телекомунікаційних систем управління ЦЗ

519,0

87,0

94,0

108,0

108,0

122,0

-

-

-

-

-

 

Разом:

 

 

598,0

94,0

109,0

125,0

127,0

143,0

-

-

-

-

-

12.

Технічне оснащення об'єктів інформаційної діяльності (забезпечення технічними та програмно-апаратними засобами криптографічного захисту), створення та проведення державної експертизи, атестації (перевірки) комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах усіх рівнів, обладнання місць зберігання та знищення документів обмеженого доступу.

Управління цивільного захисту облдержадміністрації спільно із підприємствами, організаціями незалежно від форм власності

Впровадження комплексного технічного захисту інформатизації на об'єктах інформаційної діяльності, комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі

76,5

26,0

15,5

9,0

11,0

15,0

-

-

-

-

-

 

Разом:

 

 

76,5

26,0

15,5

9,0

11,0

15,0

-

-

-

-

-

IV. Забезпечення безперебійного функціонування наявних систем зв'язку, оповіщення та інформатизації

13.

Проведення перевірок стану організації оповіщення районів та міст області, перевірка, із виїздом на місця встановлення, працездатності ретрансляторів, кінцевих засобів оповіщення із вибірковою перевіркою та запуском сирен і гучномовців (у тому числі транспортні витрати)

Управління цивільного захисту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно із головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області, Закарпатська філія ПАТ "Укртелеком"

Своєчасне виявлення збоїв у роботі наявних систем зв'язку, оповіщення та інформатизації. Виявлення та ремонт окремих елементів системи оповіщення, які вийшли з ладу. Своєчасне усунення недоліків в організації оповіщення

178,0

30,0

32,0

34,0

40,0

42,0

-

-

-

-

-

14.

Забезпечення регіональною оперативно-черговою службою централізованого оповіщення цілодобового чергування та постійного обслуговування апаратури системи централізованого оповіщення "Сигнал - ВО", автоматизованої системи оповіщення "АТРИС", системи раннього оповіщення Україна - Словаччина, апаратури радіозв'язку, інших засобів зв'язку та оповіщення

Управління цивільного захисту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно із головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області, Закарпатська філія ПАТ "Укртелеком"

Забезпечення своєчасного оповіщення населення, органів управління і сил цивільного захисту про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, нанесення авіаційного, ракетного чи ядерного ударів по території області

2965,2

335,2

620,0

650,0

670,0

690,0

-

-

-

-

-

15.

Оснащення регіональної оперативно-чергової служби централізованого оповіщення:
- засобами безперебійного живлення (автономні джерела електропостачання, джерела безперебійного живлення, силові кабелі, акумуляторні батареї тощо), у тому числі розроблення проектно-кошторисної документації, здійснення будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт;
- засобами радіаційного та хімічного контролю, засобами індивідуального захисту

Управління цивільного захисту облдержадміністрації

Забезпечення безперебійного функціонування наявних систем зв'язку, оповіщення та інформатизації, забезпечення їх надійним електропостачанням

373,0

78,0

100,0

60,0

65,0

70,0

-

-

-

-

-

16.

Створення належних умов для цілодобового чергування працівників регіональної оперативно-чергової служби централізованого оповіщення, у тому числі проведення поточних ремонтів та додаткового обладнання приміщень, придбання канцелярських товарів (приладів), меблів, електроприладів із встановленням (монтажем, ремонтом) відповідного обладнання, тощо

Управління цивільного захисту облдержадміністрації

Створення належних умов для цілодобового чергування працівників регіональної оперативно-чергової служби централізованого оповіщення

91,0

25,0

15,0

15,0

17,0

19,0

-

-

-

-

-

 

Разом:

 

 

3607,2

468,2

767,0

759,0

792,0

821,0

-

-

-

-

-

 

ВСЬОГО

 

 

32537,2

989,2

2575,0

5066,5

5282,0

2174,5

90,0

8090,0

8090,0

90,0

90,0

 

Перший заступник голови ради

Й. Борто


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.