ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 березня 2017 року N 95

Про затвердження Порядку планування, контролю виконання та впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Державного агентства автомобільних доріг України

Відповідно до статті 43 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII), підпункту 14 пункту 4 (Постанова N 439) та пункту 8 Положення про Державне агентство автомобільних доріг України (Постанова N 439), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року N 439, з метою планування та контролю виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та у зв'язку зі змінами в структурі апарату Державного агентства автомобільних доріг України наказую:

1. Затвердити Порядок планування, контролю виконання та впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Державного агентства автомобільних доріг України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Укравтодору від 16 вересня 2014 року N 283 "Про затвердження Порядку планування, фінансування та контролю виконання НДДКР Укравтодору" (Порядок N 283), крім пункту 3 цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

С. Новак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства автомобільних доріг України
31 березня 2017 року N 95

ПОРЯДОК
планування, контролю виконання та впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Державного агентства автомобільних доріг України

1. Загальні положення

1.1. Порядок планування, контролю виконання та впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Державною агентства автомобільних доріг України визначає процедуру планування, контролю виконання, розгляду та впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР) у сфері дорожнього господарства.

1.2. Основною метою виконання НДДКР є найбільш повне та своєчасне задоволення потреб дорожнього господарства в прикладних наукових розробках, зокрема - для вивчення та впровадження прогресивних технологій і нових матеріалів, конструкцій, обладнання та приладів, розвиток і вдосконалення нормативно-технічної бази, оптимізація управління та фінансування дорожньої галузі тощо.

2. Планування НДДКР

2.1. З метою формування Тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Укравтодору (далі - план) самостійні підрозділи Укравтодору, служби автомобільних доріг в областях, наукові та проектні установи, які належать до сфери управління Укравтодору, щороку до 1 вересня подають Відділу інноваційного розвитку пропозиції до проекту плану на наступний рік.

2.2. Пропозиції до проекту плану подаються в друкованій та в електронній формі, визначеній додатком 1 до цього порядку. До пропозицій в довільній формі надається обґрунтування необхідності виконання НДДКР, яке може включати аналіз раніше проведених досліджень, нормативно-технічних документів та технічної літератури, пояснення щодо доцільності та необхідності виконання відповідної роботи тощо.

2.3. Відділ інноваційного розвитку до 1 жовтня опрацьовує пропозиції до плану, систематизує їх, формує проект плану та організовує його розгляд на робочій нараді з керівниками зацікавлених самостійних структурних підрозділів Укравтодору (підрозділів-замовників).

2.4. За результатами обговорень Відділ інноваційного розвитку готує та передає проект плану на розгляд Науковій раді Укравтодору. Наукова рада в термін до 15 листопада розглядає проект плану на своєму засіданні, у разі наявності надає пропозиції та зауваження до нього з відповідними обґрунтуваннями та приймає рішення про схвалення плану.

2.5. Схвалений Науковою радою план затверджується наказом Укравтодору та до 1 грудня року, що передує плановому, розміщується на офіційному веб-сайті Укравтодору.

2.6. Протягом планового року можуть формуватися Додаткові тематичні плани НДДКР, які готуються та затверджуються у порядку, визначеному у пунктах 2.1 - 2.5, та у строки, що визначаються виробничою необхідністю.

2.7. Закупівля послуг з виконання НДДКР здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII).

2.8. Технічні, якісні та інші вимоги до предмета закупівлі (технічне завдання), а також очікувана вартість (розраховується відповідно до нормативних і розрахункових показників трудомісткості, складності робот, обсягів експерименту тощо), по кожній з тем плану НДДКР готуються Відділом інноваційного розвитку та передаються у відділ управління власністю та державних закупівель Департаменту стратегії та координації роботи для організації проведення процедури закупівлі послуг з виконання НДДКР.

3. Контроль виконання та впровадження результатів НДДКР

3.1. Контроль виконання НДДКР та відповідних договірних зобов'язань здійснюють Відділ інноваційного розвитку та підрозділи-замовники, які несуть відповідальність за перевірку обсягів та якості робіт і подальше впровадження їх результатів.

3.2. Кожен етап роботи розглядається Відділом інноваційного розвитку та підрозділами-замовниками у строки та у порядку, визначені відповідними договорами про закупівлю.

3.3. Науково-технічні звіти, проекти нормативно-технічних документів, робочі програми досліджень, а також інші документи, пов'язані з реалізацією Укравтодором програм інноваційного розвитку дорожнього господарства, розглядаються Науковою радою Укравтодору. За результатами розгляду Наукова рада приймає рішення про рівень та якість виконання роботи, відповідність роботи технічному завданню, схвалення, а також можливість подальшого погодження та/або затвердження Укравтодором результатів відповідної роботи.

3.4. Завершеною вважається робота, прийнята відповідною комісією Укравтодору зі складанням акту приймання НДДКР. Чисельність та склад комісії затверджується наказом Укравтодору.

3.5. Впровадженням результатів науково-дослідних робіт вважається затвердження в установленому порядку будівельних норм, методик, методичних вказівок, альбомів, посібників, прийняття стандартів, схвалення Науковою радою Укравтодору рекомендацій, методичних рекомендацій, інструкцій, довідників, типових технологічних карт і регламентів, науково-технічних звітів відповідно до СОУ 42.1-37641918-008:2016 "Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних і технічних документів дорожнього господарства".

3.6. Впровадженням результатів дослідно-конструкторських робіт вважаються початок експлуатації дослідного (експериментального) зразка машини, механізму, обладнання, приладу тощо, встановлені та працюючі дослідні зразки програмного забезпечення. Дослідну експлуатацію забезпечує підприємство, установа чи організація, що належить до сфери управління Укравтодору.

 

Начальник відділу
інноваційного розвитку

А. Цинка

 

Додаток 1
до Порядку планування, контролю виконання та впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Державного агентства автомобільних доріг України

ФОРМА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ДО ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ УКРАВТОДОРУ НА 201_ РІК

Ч. ч.

Назва робіт

Підрозділ-
замовник

Основні вимоги до кінцевого результату роботи та перспективи впровадження

Термін виконання

Основні витрати робочого часу (Вч), люд. міс.

Коефіцієнт приведення, k

Орієнтовна вартість, тис. грн.

1. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ФІНАНСИ, ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЕКОНОМІКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ЯКІСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. БЕЗПЕКА РУХУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. МОСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ЕКОЛОГІЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ОХОРОНА ПРАЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. РІЗНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.