АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 27 вересня 2016 року N 435-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи N 20-26.13/76-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції публічним акціонерним товариством "УКРСИББАНК" та подання про попередні висновки Департаменту з питань оскаржень рішень у сфері державних закупівель від 09.09.2016 N 20-26.13/76-16/352-спр, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Антимонопольним комітетом України розпочато справу N 20-26.13/76-16 (далі - справа) про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України у встановлені органом Антимонопольного комітету України строки.

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) публічне акціонерне товариство "УКРСИББАНК" (далі - ПАТ "УКРСИББАНК", Банк, відповідач) (вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, код ЄДРПОУ 09807750).

(3) Як вбачається з відомостей щодо ПАТ "УКРСИББАНК", які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є інші види грошового посередництва (код КВЕД 64.19 (Наказ N 457)).

(4) Звідси відповідач є суб'єктом господарювання в розумінні статі 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(5) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 28.04.2016 N 08/111-р розпочато розгляд справи N 20-26.13/76-16 за ознаками вчинення ПАТ "УКРСИББАНК" порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Антимонопольного комітету України від 08.02.2016 N 20-26.13/01-1161 у встановлений ним строк.

(6) ПАТ "УКРСИББАНК" був надісланий лист з копією подання про попередні висновки за результатами збирання та аналізу доказів у справі N 20-26.13/76-16 (далі - Подання про попередні висновки).

(7) Згідно з повідомленням про вручення рекомендованого поштового відправлення N 0303509332692 ПАТ "УКРСИББАНК" отримало 16.09.2016 лист Комітету від 13.09.2016 N 20-26.13/08-9675 з копією Подання про попередні висновки.

(8) Листом від 23.09.2016 N 33-23/48743 (вх. N 11-01/9144 від 26.09.2016) ПАТ "УКРСИББАНК" надало відповідь на Подання про попередні висновки, в якій наведено зауваження та заперечення по суті справи, викладеної у зазначеному поданні.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Обставини щодо направлення вимоги про надання інформації відповідачу

(9) В Антимонопольному комітеті України (далі - Комітет) проводиться збір та аналіз доказів у справі N 20-26.13/183-15 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю "УКРГЕОЕКОЛОГІЯ" (далі - ТОВ "УКРГЕОЕКОЛОГІЯ") і товариством з обмеженою відповідальністю - НПП "УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА" (далі - ТОВ НПП - "УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА") порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

(10) Під час проведення розслідування було встановлено, що зазначені вище суб'єкти господарювання мають рахунки, відкриті в публічному акціонерному товаристві "УКРСИББАНК".

(11) У зв'язку з цим, відповідно до статей 7, 16, 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", на адресу ПАТ "УКРСИББАНК" була надіслана вимога Голови Комітету про надання інформації від 08.02.2016 N 20-26.13/01-1161 (далі - Вимога), в якій запропоновано в двадцятиденний строк з дня отримання Вимоги надати Комітету інформацію стосовно операцій (із зазначенням дати, суми коштів по дебету та кредиту, ідентифікаційного коду (коду ЗКПО) та/або індивідуального податкового номера платника та одержувача, реквізитів рахунків контрагента, призначення платежу тощо), у паперовому та в електронному вигляді, за всіма рахунками в ПАТ "УКРСИББАНК" за період з 01.01.2014 по 01.10.2015 зазначених вище суб'єктів господарювання.

(12) Одночасно у Вимозі повідомлялося, що згідно з пунктами 13, 14 і 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" дії з неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації Комітету визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

(13) Згідно з повідомленням про вручення рекомендованого поштового відправлення N 03035 04399705 Вимога була отримана представником Банку 10.02.2016.

Подання відповідачем інформації на вимогу в неповному обсязі

(14) До Комітету надійшов лист ПАТ "УКРСИББАНК" від 18.02.2016 N 33-23/136"БТ" (зареєстрований у Комітеті 22.02.2016 за N 11-20/251-кі), яким Банк надав інформацію в неповному обсязі, а саме надав інформацію стосовно операцій за рахунками ТОВ "УКРГЕОЕКОЛОГІЯ" і ТОВ - НПП "УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА" із зазначенням дати, суми коштів по дебету та кредиту. Інформації щодо ідентифікаційного коду (коду ЗКПО) та/або індивідуального податкового номера платника та одержувача, реквізитів рахунків контрагента, призначення платежу тощо, за рахунками зазначених суб'єктів господарювання Банк не надав.

(15) При цьому, ПАТ "УКРСИББАНК" повідомило, що відповідно до пункту 3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, органам Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

(16) Пунктом 3.5 глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 N 267, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 за N 935/12809 (далі - Правила), передбачено, що банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду. Під час надання інформації стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу банк надає інформацію про рух коштів на рахунку клієнта без зазначення контрагентів за операціями.

(17) За твердженням Банку, статтею 60 Закону про банки передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Отже, запитувана інформація може бути розкрита лише з дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи або за рішенням суду.

(18) Однак посилання ПАТ "УКРСИББАНК" на зазначені правові норми не є підставами для ненадання інформації, яка запитувалась Комітетом у Вимозі, виходячи з наступного.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(19) Відповідно до пункту 3 частини першої статті 62 Закону про банки інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, органам Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

(20) Згідно з пунктом 3.3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна відповідати нормам частини другої статті 62 Закону про банки. Банки повинні надавати інформацію, що містить банківську таємницю, і в тому разі, коли до належним чином оформленої вимоги відповідного державного органу додається перелік найменувань конкретних юридичних осіб та/або прізвищ, імен та по батькові фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та номерів їх рахунків.

(21) Банк на письмову вимогу державних органів, визначених статтею 62 Закону про банки, розкриває інформацію, що містить банківську таємницю, в обсягах, визначених Законом для відповідного державного органу.

(22) Банк відмовляє в розкритті інформації, що містить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом вимога відповідного державного органу не відповідає нормам частини другої статті 62 Закону про банки.

(23) Отже, стаття 62 Закону про банки не містить застережень, що інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка надається на вимогу органу Комітету, може бути надана лише щодо дати, суми коштів за дебетом та кредитом.

(24) З огляду на викладене, ПАТ "УКРСИББАНК" було зобов'язане надати інформацію, зазначену у Вимозі, відповідно до приписів статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" і статей 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України".

(25) Згідно зі статтею 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

(26) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами.

(27) При розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(28) Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету є органом Комітету.

(29) Частиною восьмою статті 9 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" встановлено, що Голова Антимонопольного комітету України має статус державного уповноваженого, передбачений цим Законом.

(30) Відповідно до статті 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету має право при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(31) Положеннями статей 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк.

(32) Суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу державного уповноваженого Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

(33) Надання ПАТ "УКРСИББАНК" інформації в неповному обсязі, що запитувалась у Вимозі, створило перешкоди для проведення Комітетом розслідування у справі N 20-26.13/183-15.

(34) Відповідно до пункту 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" подання інформації в неповному обсязі Комітету у встановлені органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(35) Отже, дії ПАТ "УКРСИББАНК" з подання інформації в неповному обсязі Комітету на вимогу Голови Комітету від 08.02.2016 N 20-26.13/01-1161 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

6. СПРОСТУВАННЯ ЗАПЕРЕЧЕНЬ ВІДПОВІДАЧА

(36) Листом від 23.09.2016 N 33-23/48743 (вх. N 11-01/9144 від 26.09.2016) ПАТ "УКРСИББАНК" надало заперечення щодо висновків та пропозицій, викладених у Поданні про попередні висновки. Проте зміст цих заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні про попередні висновки.

7. ДОХІД (ВИРУЧКА) ВІДПОВІДАЧА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА РОЗРАХУНОК ШТРАФУ

(37) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", накладається штраф у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(38) Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування великих платників у м. Харкові МГУ ДФС листом від 20.09.2016 N 504/10/28-09-43-20 (вх. N 11-20/9126 від 23.09.2016) повідомила Комітет, що відповідно до поданої податкової декларації з податку на прибуток у ПАТ "УКРСИББАНК" за 2015 рік дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, склав 6562345134 (шість мільярдів п'ятсот шістдесят два мільйони триста сорок п'ять тисяч сто тридцять чотири) гривні.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (зі змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що публічне акціонерне товариство "УКРСИББАНК" (код ЄДРПОУ 09807750) вчинило порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу Голови Антимонопольного комітету України від 08.02.2016 N 20-26.13/01-1161 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на публічне акціонерне товариство "УКРСИББАНК" штраф у розмірі 82600 (вісімдесят дві тисячі шістсот) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документ, що підтверджує сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.