НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 16 лютого 2017 року N 184

Про заяву ПП "ТРК "ПУЛЬСАР-РТБ", м. Охтирка Сумської обл., щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 00237-м від 29.10.2012) (кабельне, логотип: "Пульсар TV")

Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ПУЛЬСАР-РТБ", м. Охтирка Сумської обл. (місцезнаходження: вул. Чкалова, 27-а, м. Охтирка Сумської обл., 42700; директор Олег Володимирович Касьяненко), про переоформлення ліцензії на мовлення НР N 00237-м від 29.10.2012 (кабельне місцеве телебачення, канали у багатоканальних телемережах: ФОП Касьяненко О. В., м. Охтирка Сумської обл., ПП "ТРК "Лебедин", м. Лебедин Сумської обл., ТОВ "Комерційне підприємство "ІНТЕРТЕЛЕКОМ", м. Суми, ТОВ "ТЕЛЕМЕРЕЖІ ЮСАНА", м. Ромни Сумської обл., ТОВ "ТРК "Глухів", м. Глухів Сумської обл., ТОВ "Телекомунікаційні мережі - Шостка", м. Шостка Сумської обл., ТОВ "Телекомунікаційна компанія "Зурбаган", м. Конотоп Сумської обл., ПП "ТРК РКТ-2", м. Ромни Сумської обл., ТОВ "Телесвіт", м. Київ, ПП "ТРК "ТВ-КОМ", м. Глухів Сумської обл., ТОВ "Термінал-Шостка", м. Шостка Сумської обл., обсяг мовлення - по 24 години на добу) у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, керуючись статтями 28, 31, 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:

1. Переоформити додаток 4 (дата видачі додатка 30.06.2016) до ліцензії на мовлення НР N 00237-м від 29.10.2012 ПП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ПУЛЬСАР-РТБ", м. Охтирка Сумської обл., у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення згідно з додатком до рішення.

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 N 1014 (Постанова N 1014)), нарахувати ПП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ПУЛЬСАР-РТБ", м. Охтирка Сумської обл., плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (кабельне місцеве телебачення, канали у багатоканальних телемережах: ФОП Касьяненко О. В., м. Охтирка Сумської обл., ПП "ТРК "Лебедин", м. Лебедин Сумської обл., ТОВ "Комерційне підприємство "ІНТЕРТЕЛЕКОМ", м. Суми, ТОВ "ТЕЛЕМЕРЕЖІ ЮСАНА", м. Ромни Сумської обл., ТОВ "ТРК "Глухів", м. Глухів Сумської обл., ТОВ "Телекомунікаційні мережі - Шостка", м. Шостка Сумської обл., ТОВ "Телекомунікаційна компанія "Зурбаган", м. Конотоп Сумської обл., ПП "ТРК РКТ-2", м. Ромни Сумської обл., ТОВ "Телесвіт", м. Київ, ПП "ТРК "ТВ-КОМ", м. Глухів Сумської обл., ТОВ "Термінал-Шостка", м. Шостка Сумської обл., обсяг мовлення - по 24 години на добу), з урахуванням раніше сплаченої суми, вагового коефіцієнта, який враховує територію мовлення або надання програмних послуг N= 5 для м. Путивля, N = по 15 для м. Охтирки, м. Лебедина, м. Тростянця, м. Ромен, м. Глухова, м. Кролевця, N = по 25 для м. Шостки, м. Конотопа, N = 50 для м. Сум, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення, програмної концепції мовлення згідно з додатком до рішення.

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ПП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ПУЛЬСАР-РТБ", м. Охтирка Сумської обл., переоформлений додаток 4 до ліцензії на мовлення НР N 00237-м від 29.10.2012.

4. При видачі ПП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ПУЛЬСАР-РТБ", м. Охтирка Сумської обл., переоформленого додатка 4 до ліцензії на мовлення НР N 00237-м від 29.10.2012 попередній додаток 4 (дата видачі додатка 30.06.2016) до ліцензії на мовлення НР N 00237-м від 29.10.2012 вважається недійсним та вилучається.

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, контролю та аналізу телерадіомовлення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко

 

Додаток
до рішення Національної ради
16.02.2017 N 184

Програмна концепція мовлення ПП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ПУЛЬСАР-РТБ", м. Охтирка Сумської обл.

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;

Частка програм (передач) власного виробництва: 1 година на добу, 4,17 %;

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 15 годин на добу, 62,5 %;

Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)

Частка пісень

з 08.11.2016*

з 08.11.2017*

з 08.11.2018

державною мовою

-

-

-

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу

-

-

-


* Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 9 годин на добу, 37,5 %;

Формат: музичний;

Розподіл програмного наповнення - не менше 65 % від загального обсягу мовлення

N з/п

Структурні елементи програмного наповнення

Мінімальний обсяг на добу
(год., хв./добу)

Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./добу)*

1

Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі

30 хвилин

-

2

Культурно-мистецькі передачі

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

-

-

4

Розважальні передачі

4 години на добу

-

5

Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію
(час трансляції 06:00 - 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)

-

-

6

Підбірка музичних творів

12 годин

-

7

Фільмопоказ

-

-

8

Передачі іншого тематичного спрямування

(вказати тематичне спрямування)

-

-


* Заповнюється телерадіоорганізацією за наявності умов для зменшення ліцензійного збору.

Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: збільшення на 30 % за частку аудіовізуальної продукції іноземного виробництва.

 

Начальник управління контролю
та аналізу телерадіомовлення

Р. Кіфлюк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.