НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 16 лютого 2017 року N 183

Про заяву КП "ТК "ЛЬВІВ-ТБ", м. Львів, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 00286-м від 27.12.2012) (супутникове, логотип: "Л" (комбіноване))

Розглянувши заяву КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ЛЬВІВ-ТБ", м. Львів (місцезнаходження: вул. Підвальна, 3, м. Львів, 79008; директор Ольга Любомирівна Цап), про переоформлення ліцензії на мовлення НР N 00286-м від 27.12.2012 (супутникове телебачення, обсяг мовлення - 24 години на добу) у зв'язку зі зміною логотипу, керівника, складу редакційної ради, докладних характеристик супутникового каналу мовлення, програмної концепції мовлення, керуючись статтями 12, 28, 31, 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", враховуючи Форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 18.12.2013 N 2433 (Рішення N 2433) (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 р. за N 41/24818, Національна рада вирішила:

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР N 00286-м від 27.12.2012 (дата видачі бланка ліцензії 13.07.2015) КП "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ЛЬВІВ-ТБ", м. Львів, та додатки 2, 4 (дата видачі додатків 23.10.2014), 3, 5 (дата видачі додатків 13.07.2015) у зв'язку зі зміною логотипу, керівника, складу редакційної ради, докладних характеристик супутникового каналу мовлення, програмної концепції мовлення, зазначивши в ліцензії:

- вихідні дані (логотип): "ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ";

- програмна концепція мовлення - згідно з додатком до рішення;

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення: супутниковий ретранслятор - "AMOS-3", оператор супутникового ретранслятора - ДП "Укркосмос", м. Київ, орбітальна позиція - 4 Зах. д., частота прийому - 10842 МГц, символьна швидкість - 30000 Ксимв./сек., коефіцієнт корекції помилок (FEC) - 7/8, поляризація - горизонтальна, умови розповсюдження програм - у відкритому вигляді, стандарт мовлення - DVB-S, MPEG 2;

- оператор телекомунікацій - ДП "Укркосмос", м. Київ;

- адреса студії - вул. Підвальна, 3, м. Львів;

- територія розповсюдження програм - Україна та інші країни в межах зони впевненого прийому сигналу.

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 N 1014 (Постанова N 1014)), нарахувати КП "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ЛЬВІВ-ТБ", м. Львів, плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна логотипу, керівника, складу редакційної ради, докладних характеристик супутникового каналу мовлення, програмної концепції мовлення - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати КП "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ЛЬВІВ-ТБ", м. Львів, переоформлені бланк ліцензії на мовлення НР N 00286-м від 27.12.2012 та додатки 2, 3, 4, 5 до ліцензії на мовлення НР N 00286-м від 27.12.2012. Строк дії ліцензії залишається без змін - до 27.12.2022.

4. При видачі КП "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ЛЬВІВ-ТБ", м. Львів, переоформлених бланка ліцензії на мовлення НР N 00286-м від 27.12.2012 та додатків 2, 3, 4, 5 до ліцензії попередні бланк ліцензії на мовлення НР N 00286-м від 27.12.2012 (дата видачі бланка ліцензії 13.07.2015) та додатки 2, 4 (дата видачі додатків 23.10.2014), 3, 5 (дата видачі додатків 13.07.2015) до ліцензії на мовлення вважаються недійсними та вилучаються.

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко

 

Додаток
до рішення Національної ради
16.02.2017 N 183

Програмна концепція мовлення КП "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ЛЬВІВ-ТБ", м. Львів

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;

Частка програм (передач) власного виробництва: 4 години на добу, 16,6 %;

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 19 годин на добу, 79,2 %;

Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)

Частка пісень

з 08.11.2016*

з 08.11.2017*

з 08.11.2018

державною мовою

-

-

-

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу

-

-

-


* Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 5 годин на добу, 20,8 %;

Формат: інформаційно-розважальний. Фільмопоказ;

Розподіл програмного наповнення - не менше 65 % від загального обсягу мовлення

N з/п

Структурні елементи програмного наповнення

Мінімальний обсяг на добу
(год., хв./добу)

Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./добу)*

1

Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі

3 години

-

2

Культурно-мистецькі передачі

1 година 30 хвилин

-

3

Науково-просвітницькі передачі

1 година 30 хвилин

-

4

Розважальні передачі

4 години

-

5

Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію
(час трансляції 06:00 - 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)

1 година

-

6

Підбірка музичних творів

2 години

-

7

Фільмопоказ

3 години

-

8

Передачі іншого тематичного спрямування

(вказати тематичне спрямування)

-

-

___________

* Заповнюється телерадіоорганізацією за наявності умов для зменшення ліцензійного збору.

 

Начальник управління контролю
та аналізу телерадіомовлення

Р. Кіфлюк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.