КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 27 березня 2018 року N 2/3

Про стан підготовки та видання "Великої української енциклопедії"

Рішення введено в дію наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 30 березня 2018 року N 192

На виконання Указу Президента України від 02.01.2013 N 1 "Про Велику українську енциклопедію" (Указ N 1/2013) (зі змінами), пунктів 5 - 7 Плану заходів щодо підготовки та видання протягом 2013 - 2020 років Великої української енциклопедії, затвердженого розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 N 172-р (План N 172-р), рішення президії Національної академії наук України, а також відповідно до етапів, визначених календарним планом підготовки і видання ВУЕ на 2016 - 2026 роки, затвердженим наказом Держкомтелерадіо від 25.01.2016 N 36 (План N 36), продовжується робота щодо підготовки та видання "Великої української енциклопедії".

Зокрема, на веб-сайті (http://vue.gov.ua) відображено основні напрями роботи установи, розробку Концепцій та структур друкованої версії ВУЕ та її он-лайн версії (далі - е-ВУЕ), проведено ґрунтовну науково-методичну роботу. Розроблено схеми та дизайн оформлення статей для наповнення веб-порталу е-ВУЕ. Розроблено та удосконалено його навігацію (опції "Пошук", "Навігація", "Алфавітний покажчик" тощо), підготовлено інструкції, довідки, методичні рекомендації, що значно оптимізує роботу порталу. Постійно оновлюється базова версія реєстру гасел Словника "Великої української енциклопедії". Вихід у 2016 році друком першого тому ВУЕ на літеру "А-Акц", презентація якого відбулася в березні минулого року, беззаперечно став вагомим здобутком у діяльності установи. Фактично реалізується два проекти підготовки ВУЕ - друкована та онлайн-версія. З метою популяризації проекту "Велика українська енциклопедія" здійснюється висвітлення діяльності установи в ЗМІ.

Враховуючи викладене, колегія ухвалила:

1. Інформацію про стан підготовки та видання Великої української енциклопедії взяти до відома.

2. Державній науковій установі "Енциклопедичне видавництво" (Киридон А. М.) продовжувати виконання завдань щодо випуску Великої української енциклопедії відповідно до етапів, визначених календарним планом підготовки та видання Великої української енциклопедії на 2016 - 2026 роки.

3. Відділу видавничої справи (Кононенко О. А.):

сприяти налагодженню співпраці державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво" та головної редакційної колегії Великої української енциклопедії з підвідомчими установами Держкомтелерадіо під час підготовки та випуску Великої української енциклопедії;

підготувати листи Міністерству культури України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству юстиції України, Міністерству молоді і спорту України, Національній академії наук України щодо співпраці з Державною науковою установою "Енциклопедичне видавництво" у підготовці Великої української енциклопедії.

4. Відділу видавничої справи (Кононенко О. А.) спільно з управлінням розвитку інформаційної сфери (Недяк Ю. О.) розробити та подати Кабінету Міністрів України зміни до Плану заходів щодо підготовки та видання протягом 2013 - 2020 років Великої української енциклопедії, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 N 172-р (План N 172-р).

5. Фінансово-економічному управлінню (Бартош Н. В.):

під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII) подати Міністерству фінансів України потребу в додаткових видатках у сумі 3,8 млн. грн з метою належного фінансування установи;

під час підготовки пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2019 та наступні роки відповідно до обґрунтованих потреб державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво" передбачати видатки на утримання установи та виконання заходів з підготовки та видання багатотомної Великої української енциклопедії.

6. Сектору консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ (Божко С. М.) разом з відділом видавничої справи (Кононенко О. А.) та Державною науковою установою "Енциклопедичне видавництво" (Киридон А. М.) забезпечувати висвітлення підготовки та видання Великої української енциклопедії на веб-сайті Держкомтелерадіо.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо Червака Б. О.

 

Голова колегії

О. І. Наливайко


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.