МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

30.09.2013 р.

Справа N 814/3871/13-а

Постанову залишено без змін(згідно з ухвалою Вищого адміністративного суду України від 13 серпня 2014 року) (Ухвала N 814/3871/13-а, К/800/2788/14)

Суддя Миколаївського окружного адміністративного суду Зіньковський О. А., в порядку письмового провадження вирішив адміністративну справу за позовом Департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації, вул. Адміральська 22, м. Миколаїв, 54001; до Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області, вул. Котляревського 1, м. Чернівці, Чернівецька область, 58010; про скасування вимоги про перерахування коштів;

Департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації (позивач) звернувся до суду з позовом (з урахуванням зміни позовних вимог) до Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області (відповідач) з вимогою:

- скасувати вимогу Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області щодо відшкодування зайво виплаченої заробітної плати в сумі 948,34 грн. та перерахування суми відшкодування коштів за 2011 р. за КЕКВ 1111 "Заробітна плата" на суму 948,34 грн. та за КЕКВ 1120 "Нарахування на заробітну плату" на суму 344,25 грн. в дохід загального фонду державного бюджету (код платежу 21080500 "Інші надходження").

Відповідач в судове засідання не з'явився, надав письмові заперечення проти позову, позовні вимоги не визнав, та зазначив, що вимога Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області прийнята у відповідності до чинного законодавства (а. с. 114 - 119).

У зв'язку із відсутністю представника відповідача позивач надав суду клопотання про розгляд справи в порядку письмового провадження.

Відповідно до ст. 122 та ст. 128 КАС України справа розглядається в порядку письмового провадження.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив:

24.05.2013 р. Державною фінансовою інспекцією України видано наказ "Про проведення ревізій місцевих бюджетів на території Миколаївської області" N 116 (а. с. 12 - 14).

Відповідно до п. 3.1 плану контрольно-ревізійної роботи ДФІ України на II кв. 2013 р. у департаменті фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації в термін з 03.06.2013 р. по 12.07.2013 р. була проведена ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності та обласного бюджету головного фінансового управління Миколаївської обласної державної адміністрації за 2011, 2012 роки та завершений звітній місяць 2013 р.

Відповідно до пп. 5 п. 5 розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 25.02.2013 р. N 50-р "Про упорядкування структури Миколаївської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 50-р) з 01.06.2013 р. головне фінансове управління Миколаївської обласної державної адміністрації перейменовано у Департамент фінансів обласної державної адміністрації.

За результатами ревізії 09.07.2013 р. було складено акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності та Миколаївського обласного бюджету в головному фінансовому управлінні Миколаївської обласної державної адміністрації за 2011 - 2012 роки та 5 місяців 2013 р. за N 08-40/5 (а. с. 15 - 65).

20.08.2013 р. до позивача надійшла Вимога про усунення виявлених ревізією порушень законодавства державної фінансової інспекції в Чернівецькій області від 13.08.2013 р. за N 24-08-15-15/5806 в пункті третьому якої, зазначено, що в порушення ч. 5 п. 2 наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. N 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" нараховувалась та виплачувалась водію надбавка за класність, за час коли він знаходився на роботі, але не виїжджав, тобто не керував транспортним засобом, внаслідок чого в 2011 р. зайво виплачено заробітної плати на суму 948,34 грн. та сплачено внесків до державних цільових фондів на суму 344,25 гривень (а. с. 86 - 88);

Позивач не погодився із зазначеною Вимогою відповідача з огляду на її безпідставність та необґрунтованість.

Так позивачем зазначено, що Вимога відповідача базується на невірному тлумаченні вимог чинного законодавства щодо оплати праці та, у разі її виконання це призведе до порушення прав робітників на справедливу та законну оплату праці. При цьому позивач послався також на судову практику з цього питання, на консультації фахівців (спеціалізоване видання "Бюджетна бухгалтерія" (N 36 від 24.09.2012 р.) (а. с. 128 - 139) та на лист Міністерства праці та соціальної політики України від 23.01.2009 р. N 57/13/84-09 "Щодо оплати праці" за підписом директора Департаменту, де зазначено, що фактично відпрацьованим водієм часом вважаються години, поставлені в табелі обліку робочого часу. Якщо водій у робочий час не виїжджав, але був на роботі, йому проводиться оплата за ці години (а. с. 121, 4 - 10, 89 - 83).

Дослідив матеріали справи та з'ясував фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог з наступних підстав:

Стаття 19 ч. 2 Конституції України визначає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Зазначена норма дає підстави для висновку про те, що діяльність органів або посадових осіб, які здійснюють владні управлінські функції, має здійснюватись виключно в межах їх законодавчо визначених повноважень і реалізація таких повноважень повинна відповідати способу, встановленому законодавством.

Відповідно до положень ст. 2 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" N 2939-XII від 26.01.93 р. (в чинній редакції) одними із головних завдань органу державного фінансового контролю є: здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у бюджетних установах і суб'єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів (далі - підконтрольні установи), дотриманням законодавства про державні закупівлі, діяльністю суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

Державний фінансовий контроль забезпечується органом ДФК через проведення державного фінансового аудиту, перевірки державних закупівель та інспектування.

Порядок проведення органом ДФК державного фінансового аудиту, інспектування та перевірок державних закупівель установлюється КМУ.

Такий порядок затверджено постановою КМУ N 550 від 20.04.2006 р. "Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінінспекцією, її територіальними органами".

Пунктом 2 Порядку зазначено, що інспектування полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю і проводиться у формі ревізії, яка повинна забезпечувати виявлення фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб.

В той же час, судом було встановлено, що оспорювані висновки Акта ревізії, базуються на довільному тлумаченні норм чинного законодавства посадовими особами відповідача, які проводили ревізію.

Так, в акті ревізії зазначено, що в порушення ч. 5 п. 2 наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. N 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", водіям Департаменту надбавка за класність нараховувалась та виплачувалась за дні, коли водій фактично виїзди не здійснював. Вказане, на думку ревізорів, призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати в 2011 р. водію ОСОБА_3 за рахунок коштів загального фонду кошторису за КПКВ 3501090 на 948,34 грн. та, як наслідок, сплати нарахувань до державних цільових фондів на 344,25 грн. Вказаним порушенням на думку перевіряючих завдано збитків установі на загальну суму 1292,59 грн.

Саме на даному висновку й базується оскаржував позивачем Вимога.

В той же час, суд не може погодитися із Вимогою відповідача з огляду на наступне.

Частиною 5 п. 2 наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. N 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зареєстровано в МЮ України від 25.10.2005 р. N 1285/11565) передбачено, що водіям автотранспортних засобів встановлюються надбавки за класність: водіям 2-го класу - 10 %, водіям 1-го класу - 25 % установленої тарифної ставки за відпрацьований час.

Позивачем надано суду штатний розпис бази відпочинку "Перлина" де передбачена надбавка водію за класність в розмірі 25 % (а. с. 123). Вказаний штатний розпис затверджений в установленому законодавством порядку та не оспорюється відповідачем.

Водій бази відпочинку "Перлина" департаменту фінансів Миколаївської ОДА ОСОБА_3 крім водіння автотранспортного засобу щодня виконував роботи щодо перевірки технічного стану автомобіля, забезпечував справність устаткування, виконував роботи із щоденного обслуговування, усував технічні несправності, які виникали під час роботи автомобіля тощо.

Тому нарахування надбавки за класність водію бази відпочинку "Перлина" ОСОБА_3 у 2011 р. правомірно проводилась за фактично відпрацьований час на посаді водія, відповідно до табелю обліку робочого часу.

Відповідно до ст. 57 Кодексу законів про працю України час початку і закінчення щоденної роботи передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку.

У відповідності до п. 1.5 Положення про робочий час та час відпочинку водіїв колесних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту і зв'язку України від 07.06.2010 р. N 340, робочий час водія - це час, протягом якого водій зобов'язаний виконувати свої обов'язки, встановлені трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

За ст. 94 Кодексу законів про працю України заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника. Питання державного і договірного регулювання оплати праці, прав працівників на оплату праці їх захисту визначається цим Кодексом, Законом України "Про оплату праці" та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до Положення про оплату праці працівників головного фінансового управління Миколаївської ОДА та бази відпочинку "Перлина", яка є структурним підрозділом департаменту фінансів Миколаївської ОДА, у розділі IV "Встановлення доплат, надбавок за високі досягнення у праці, виконання особливо важливих робіт" (п. 1 абз. 2) вказано, що начальнику головного фінансового управління надано право встановлювати водіям 1-го класу надбавку - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час (а. с. 94 - 96).

На підставі зазначеного, суд дійшов висновку, що встановлене відповідачем "порушення" базується на вільному та помилковому тлумаченні поняття "за відпрацьований час".

При цьому відповідач не послався на нормативно - правові акти, які передбачають нарахування надбавки водіям за класність лише за час безпосереднього керування автомобілем.

Посилання відповідача на лист Міністерства соціальної політики України від 20.04.2012 р. "Про розгляд звернення" (за підписом начальника відділу) суд не приймає до уваги з огляду на те, що зазначений лист відображає тільки думку певної посадової особи без посилання на норми законодавства.

У зв'язку із викладеним, суд зазначає, що застосовуючи законодавство, яке регламентує його діяльність, суб'єкт владних повноважень виходить із буквальних його приписів і лише у випадку його неповноти, неясності, суперечливості застосовує відповідні методи тлумачення законодавства з метою належного виконання своїх повноважень та захисту прав і інтересів фізичних і юридичних осіб, відносно яких здійснюються управлінські функції (постанова Верховного суду України від 03.12.2010 р.).

В адміністративному судочинстві принцип верховенства права та законності зобов'язує суд надавати законам та іншим нормативно-правовим актам тлумачення у спосіб, який забезпечує пріоритет прав осіб при вирішенні справи. Тлумачення законів та нормативно-правових актів не може спричиняти несправедливих обмежень прав осіб.

У відповідності з п. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України (КАС України), завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

На підставі вищезазначеного суд дійшов висновку, що позивач правомірно нараховував у 2011 році надбавки за класність водію у період, коли відповідно до подорожнього листа він не виїжджав, але відповідно до табелю обліку робочого часу був на роботі і виконував всі покладені на нього посадовою інструкцією, як на водія, обов'язки.

У зв'язку із викладеним оскаржувана Вимога відповідача є протиправною та має бути скасованою.

Суд вважає позовні вимоги обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі, а порушені права та інтереси позивача - такими, що підлягають судовому захисту.

Керуючись статтями 2, 3, 11, 158, 160 - 163 КАС України, адміністративний суд постановив:

1. Позов задовольнити.

2. Скасувати вимогу Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області щодо відшкодування зайво виплаченої заробітної плати в сумі 948,34 грн. та перерахування суми відшкодування коштів за 2011 рік за КЕКВ 1111 "Заробітна плата" на суму 948,34 грн. та за КЕКВ 1120 "Нарахування на заробітну плату" на суму 344,25 грн. в дохід загального фонду державного бюджету (код платежу 21080500 "Інші надходження").

3. Присудити з Державного бюджету України на користь Департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації сплачений судовий збір в розмірі 34 грн. 41 коп.

Постанова набирає законної сили в порядку передбаченому статтею 254 КАС України.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанову може бути оскаржено в порядку передбаченому статтями 185, 186 КАС України.

Апеляційна скарга подається до Одеського адміністративного апеляційного суду через Миколаївський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

 

Суддя

О. А. Зіньковський


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.