ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЛИСТ

від 05.07.2017 р. N 3313/3/5.2-зв-17

Державна служба України з питань праці розглянула звернення [...] та повідомляє.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про охорону праці" роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:

• забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

• розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.

Таким чином, під час експлуатації котлів, вантажопідіймальних кранів, підйомників та навантажувачів слід керуватися настановами та інструкціями з експлуатації, інструкціями з охорони праці, що діють на підприємстві, іншими чинними нормативно-правовими актами з охорони праці.

 

Заступник Голови

І. Шумелюк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.