НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 23 березня 2017 року N 409

Про заяву ТОВ "СІТБ ПЛЮС", м. Тростянець Сумської обл., щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТБ ПЛЮС", м. Тростянець Сумської обл. (місцезнаходження суб'єкта господарювання: вул. Благовіщенська, буд. 19, м. Тростянець Сумської обл., 42600; директор Куриленко Михайло Георгійович), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, керуючись Законами України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги (Положення N 2979) у редакції, затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 N 1187 (Рішення N 1187), що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за N 1520/26297, офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТБ ПЛЮС", м. Тростянець Сумської обл., ліцензію провайдера програмної послуги на підставі наданої інформації:

- кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням аналогової, цифрової, IPTV технологій, яка використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 107 програм - 202 канали;

- оператор телекомунікацій - ТОВ "КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРТЕЛЕКОМ", м. Суми;

- місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультиплексу - вул. Праці, буд. 37, м. Суми;

- строк дії ліцензії - 10 років.

2. Затвердити ТОВ "СІТБ ПЛЮС", м. Тростянець Сумської обл., перелік програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

3. Затвердити ТОВ "СІТБ ПЛЮС", м. Тростянець Сумської обл., загальну концепцію (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.

4. Відповідно до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги (Положення N 2979) в ліцензії провайдера програмної послуги ТОВ "СІТБ ПЛЮС", м. Тростянець Сумської обл., зазначити:

- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі - м. Суми;

- загальна кількість програм програмної послуги - 107, із них вітчизняних програм - 70;

- технології розповсюдження програм - аналогова, цифрова, IPTV.

5. Провайдер програмної послуги ТОВ "СІТБ ПЛЮС", м. Тростянець Сумської обл., зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

6. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 N 1014 (Постанова N 1014)), нарахувати ТОВ "СІТБ ПЛЮС", м. Тростянець Сумської обл., ліцензійний збір за видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги, врахувати: територію розповсюдження програм - м. Суми; кількість програм - 107, кількість вітчизняних програм - 70, ваговий коефіцієнт, який враховує територію надання програмних послуг N = 50, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

7. Після сплати ліцензійного збору видати ТОВ "СІТБ ПЛЮС", м. Тростянець Сумської обл., ліцензію провайдера програмної послуги.

8. Внести ТОВ "СІТБ ПЛЮС", м. Тростянець Сумської обл., до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.

9. У Державному реєстрі суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити таких кінцевих бенефіціарних власників (контролерів): Теодорович Сергій Едуардович.

10. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко

 

Додаток
до рішення Національної ради
23.03.2017 N 409

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) ТОВ "СІТБ ПЛЮС", м. Тростянець Сумської обл., у складі програмної послуги в м. Сумах у межах території розташування багатоканальної телемережі

Перелік програм універсальної програмної послуги* (умови розповсюдження програм - у відкритому вигляді):

N з/п

Програма

1.

Національна телекомпанія України ("UA: СУМИ")

2.

ТОВ "ТРК "Академ-TV"

3.

ТОВ "ТРК "Відікон"

4.

ДП "Парламентський телеканал "Рада"

5.

Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ")

6.

Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К")

7.

Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")**

8.

Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")**

9.

Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")**


* - при використанні цифрової та IPTV технологій програми поширюються у відкритому вигляді.

** - для цифрової та IPTV технологій.

Загальна кількість програм програмної послуги - 107, кількість вітчизняних програм - 70.

 

Начальник управління контролю
та аналізу телерадіомовлення

Р. Кіфлюк

Начальник управління
радіочастотного ресурсу та
технічного контролю

Т. Мироненко

Начальник управління ліцензування

Л. Запорожець


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.