РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.07.2018 р. N 462

Про схвалення змін до програми "Питна вода Рівненської області" на 2006 - 2020 роки

Керуючись статтями 2, 13, 17 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України від 20 жовтня 2011 року N 3933-VI "Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки" (Закон N 3933-VI), з метою забезпечення громадян області питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів:

1. Схвалити зміни до програми "Питна вода Рівненської області" на 2006 - 2020 роки (далі - Програма), схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 09 вересня 2005 року N 418 та затвердженої рішенням обласної ради від 04 жовтня 2005 року N 646, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації подати зміни до Програми на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Покласти на департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації функції з координації дій щодо виконання Програми.

4. Виконавцям про хід реалізації Програми інформувати департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації щороку до 01 лютого.

5. Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання Програми подавати облдержадміністрації щороку до 15 лютого.

6. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 4 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 вересня 2005 року N 418 "Про програму "Питна вода Рівненської області" на 2006 - 2020 роки".

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Ундіра В. О.

 

Голова адміністрації

О. Муляренко

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
11.07.2018 N 462

ЗМІНИ
до програми "Питна вода Рівненської області" на 2006 - 2020 роки

1. Додаток 1 до Програми викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до програми "Питна вода Рівненської області" на 2006 - 2020 роки

Завдання і заходи
з виконання програми "Питна вода Рівненської області"

N

Найменування завдання

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Очікуваний результат

1.

Охорона джерел питного водопостачання

1) упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання

2018 - 2020 роки

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

Зменшення надходження забруднюючих речовин у санзони охорони водопровідних об'єктів - джерел питного водопостачання

2) будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання

2018 - 2020 роки

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

2.

Доведення якості питної води до встановлених нормативів

1) впровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, зокрема у сільських населених пунктах

2018 - 2020 роки

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

Забезпечення населення області питною водою нормативної якості, скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів у системах питного водопостачання, попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам на водопровідно-каналізаційних об'єктах

2) інвентаризація каналізаційних очисних споруд

2018 - 2020 роки

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

3) будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання

2018 - 2020 роки

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

4) розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення

2018 - 2020 роки

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

5) оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням

2018 - 2020 роки

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

".

2. Доповнити Програму додатком 4 такого змісту:

"Додаток 4
до Програми "Питна вода Рівненської області" на 2006 - 2020 роки

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення
програми "Питна вода Рівненської області" на 2006 - 2020 роки з державного, місцевих бюджетів, з інших джерел та коштів підприємств на 2018 рік

Заходи

Строк виконання

Загальна вартість об'єкта

в тому числі:

обсяг фінансування з державного бюджету, тис. гривень

обсяг фінансування з місцевих бюджетів, тис. гривень

обсяг фінансування з інших джерел, кошти підприємств, тис. гривень

Технічне переоснащення водозабірних свердловин N 1, N 3, N 13, N 14, N 15, N 19, N 21, N 24, N 26, ділянка Горбаків

2018 рік

5144,604

4644,604

-

500,000

Виготовлення схеми оптимізації роботи систем водопостачання та водовідведення м. Острог

120,000

108,000

12,000

-

Придбання обладнання для здійснення контролю за кількістю та якістю стічних вод для хімічної лабораторії з аналізу стічної води для Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал"

454,838

409,004

-

45,834

Придбання обладнання для здійснення контролю за кількістю та якістю питної води для лабораторії хіміко-бактеріологічної з контролю якості питної води Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал"

561,738

505,538

-

56,200

Всього:

 

6281,180

5667,146

12,000

602,034

".

 

Керівник апарату адміністрації

О. Бірюков


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.