ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 27.02.2018 р. N 104/5

Про схвалення Положення про багатофункціональну електронну платіжну картку "Картка чернівчанина"

Відповідно до статей 27, 30 та 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" на виконання рішення 44 сесії міської ради VII скликання від 08.12.2017 р. N 1014 "Про затвердження Програми автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті в м. Чернівцях на 2017 - 2020 роки" (Програма N 1014) та рішення виконавчого комітету міської ради від 10.11.2016 р. N 629/23 "Про запровадження "Картки чернівчанина", виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Схвалити Положення про багатофункціональну електронну платіжну картку "Картка чернівчанина" (додається).

2. Рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Середюка В. Б.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
27 лютого 2018 року N 104/5

ПОЛОЖЕННЯ
про багатофункціональну електронну платіжну картку "КАРТКА ЧЕРНІВЧАНИНА"

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до вимог законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті" (Закон N 1812-VIII), інших нормативно-правових актів та рішень Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету.

1.2. Положення встановлює порядок видачі, обліку та припинення дії багатофункціональної електронної пластикової картки "Картка чернівчанина".

1.3. Метою Положення є визначення основних організаційних, технічних та технологічних принципів і механізмів побудови системи "Картка чернівчанина", спрямованої на надання і облік послуг чернівчанам з використанням електронних карток; основних етапів її створення та впровадження з метою обліку та контролю використання пільг, наданих згідно з рішеннями Чернівецької міської ради, а також дає можливість надавати мешканцям Чернівців інші сервіси та послуги.

1.4. Система дозволяє збирати, зберігати, обробляти, використовувати та обмінюватись інформацією про пільговиків та мешканців м. Чернівців для випуску картки з урахуванням вимог щодо захисту персональних даних, здійснювати обмін інформацією з транспортними підприємствами міста, здійснювати обмін інформацією з банками-емітентами для випуску та обслуговування картки, генерувати звіти по використанню карток для пільговиків та організацій, підключати та обслуговувати комунальні підприємства, що працюють з мешканцями Чернівців, які мають право на соціальну допомогу або доплати за рахунок бюджету міста, формувати звітність, забезпечувати збір інформації про наявність та використання пільг, та надавати можливість обміну інформацією між усіма учасниками Проекту випуску та функціонування "Картки чернівчанина".

2. Терміни та визначення

2.1. Картка чернівчанина - це іменна багатофункціональна електронна пластикова картка, що видається мешканцям м. Чернівців і є матеріальним носієм персональних даних утримувача карти і підтримує додатки, пов'язані з наданням і обліком заходів соціальної підтримки та інших інформаційних сервісів і послуг.

2.2. Система "Картка чернівчанина" - сукупність організаційно-технічних заходів для забезпечення обліку та контролю надання пільг і доплат.

2.3. Утримувач "Картки чернівчанина" - заявник, що подав анкету-заяву і всі необхідні документи для реєстрації, видачі та обліку картки "Картка чернівчанина" й отримав таку картку, відповідає встановленим вимогам і може користуватися відповідними послугами та пільгами.

2.4. Додатки "Картки чернівчанина" - дані на картці з певною структурою, орієнтованою на їх використання конкретною автоматизованою системою або системами.

2.5. Єдиний реєстр утримувачів карток "Картка чернівчанина" (далі - ЄРУ) - міський інформаційний ресурс у вигляді сукупності баз даних, що містять персональну інформацію про громадян, які подали необхідні документи для реєстрації, видачі та обліку картки "Картка чернівчанина" та є утримувачами таких карток.

2.6. Інформаційно-телекомунікаційна система "Картка чернівчанина" (далі - ІТС "Картка чернівчанина") - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення завдань і функцій побудови системи "Картка чернівчанина".

2.7. Пільга - часткове зменшення або повне скасування суми сплати коштів за певну категорію товарів чи послуг відповідно до категорії утримувача "Картки чернівчанина", поточної дати, інших факторів.

2.8. Анкета-заява - документ на паперовому носії і його електронний аналог, що містить персональні дані і волевиявлення мешканця м. Чернівців на отримання "Картки чернівчанина" і згоду на обробку його персональних даних відповідно до законодавства України.

2.9. Акцептанти (надавачі послуг) - підприємства, організації, установи чи заклади, будь-якої форми власності, що приймають "Картки чернівчанина" і забезпечують її утримувачу надання послуг/пільг відповідно до чинного законодавства.

2.10. Соціальний дисконт - знижка, що надається утримувачам "Карток чернівчанина" в громадському транспорті, роздрібних торгово-сервісних підприємствах, аптеках, медичних установах, закладах культури тощо, або надання додаткових послуг (переваг).

2.11. Соціальні служби - структурні підрозділи місцевих органів влади, які ведуть облік пільгових категорій громадян відповідно до законодавства України та розпоряджень місцевих органів влади і забезпечують їх реалізацію.

2.12. Соціальний рахунок - це поточний рахунок у національній валюті, відкритий банківською установою - партнером (емітента картки) для зарахування грошової допомоги з державного і місцевого бюджетів, державних і недержавних позабюджетних фондів, громадських і доброчинних організацій всіх рівнів.

2.13. Пункт оформлення анкет-заявок і видачі "Картки чернівчанина" - точка реєстрації заявника - у відділенні банківської установи - партнера (емітента картки), на базі районного управління праці та соціального захисту населення, підприємства (організації), що обслуговує житло, чи будь-якої іншої установи, визначеної як такою місцевою владою, входить у систему "Картка чернівчанина" та забезпечує передачу даних до ЄРУ.

2.14. Процесинговий центр - підприємство чи підрозділ Чернівецької міської ради, що на підставі належним чином оформленого права забезпечує прийом та обробку платіжних та неплатіжних транзакцій карток, функціонування сховищ даних: ЄРУ та системної бази даних об'єктів.

2.15. Банк-емітент - забезпечує випуск "Картки чернівчанина" за інформацією про особу наданою процесинговим центром у закодованому вигляді, банківську персоналізацію (запис у картку банківських ключів, ідентифікаторів, лімітів) та банківську персоніфікацію (запис у картку відомостей про її утримувача) фінансового додатка карток.

2.16. Термінальне обладнання - пристрій, який забезпечує виконання функції сплати послуг за допомогою "Картки чернівчанина" та контролю за наданням таких послуг.

2.17. Учасники Проекту - юридичні особи, які приєднуються до системи на договірних умовах з метою забезпечення визначених задач, заходів затверджених рішеннями Чернівецької міської ради.

2.18. Електронне урядування - це спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж і сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.

2.19. Електронний цифровий підпис - вид електронного підпису, отриманий в результаті певного криптографічного перетворення певної послідовності електронних даних, який додається до цієї послідовності або логічно з нею поєднується і дає змогу підтвердити її цілісність та ідентифікувати утримувача "Картки чернівчанина". Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

3. Мета та основні завдання ІТС "Картка чернівчанина"

3.1. Метою створення ІТС "Картка чернівчанина" є:

3.1.1. Впровадження засобу ідентифікації жителів м. Чернівців.

3.1.2. Підвищення якості та ефективності надання соціальних послуг чернівчанам.

3.1.3. Створення та реалізація прозорого і ефективного механізму персоніфікованого надання населенню м. Чернівців та обліку заходів соціальної підтримки, нарахування пільг, компенсаційних і адресних виплат, доплат, допомог, компенсацій, знижок, цільової адресної допомоги та інших заходів соціальної підтримки тощо.

3.1.4. Створення бази даних чернівчан - утримувачів "Картки чернівчанина" для персоніфікованого обліку наданих заходів соціальної підтримки.

3.1.5. Впровадження прогресивних стандартів соціального забезпечення громадян.

3.1.6. Оптимізація витрат і централізований контроль над цільовим використанням бюджетних коштів, що виділяються на соціальні цілі.

3.1.7. Можливість аналізу, прогнозування та планування бюджетних видатків і заходів соціальної політики.

3.1.8. Побудова орієнтованого на інтереси людей, відкритого для всіх і спрямованого на розвиток інформаційного ресурсу міста - системи швидкого доступу для структурних підрозділів міської ради, які залучені до надання соціальної допомоги, до бази даних за допомогою "Картки чернівчанина" у межах їхньої компетенції.

3.1.9. Передбачення можливості накопичення, внесення необхідних змін та зберігання даних карток на загальноміському рівні для унеможливлення втрати актуальної інформації про утримувача картки.

3.1.10. Здійснення оплати та обліку проїзду в громадському транспорті та компенсація перевізнику за фактично надані ним транспортні послуги пільговій категорії населення.

3.2. Основні завдання ІТС "Картка чернівчанина":

3.2.1. Упорядкування та облік надання утримувачам карток "Картка чернівчанина" пільг, доплат, допомог, компенсацій, знижок, цільової адресної допомоги та інших заходів соціальної підтримки, в тому числі і в громадському транспорті.

3.2.2. Підтвердження права утримувачів карток "Картка чернівчанина" на отримання певних видів соціальної допомоги.

3.2.3. Формування та надання періодичної статистичної звітності реалізації проекту "Картка чернівчанина" у встановленому порядку.

3.3. Це можливо при використанні сучасних інформаційних технологій, включаючи застосування "Карток чернівчанина" як персонального інструменту підтвердження прав на отримання соціальної підтримки і соціальних послуг, а також обліку їх фактичного надання.

3.4. Участь у запровадженні проекту "Картка чернівчанина" першочергово пропонується громадянам м. Чернівців пільгової категорії та тим, які отримують щомісячні виплати за рахунок коштів міського бюджету. В подальшому у проекті "Картка чернівчанина" можуть брати участь усі мешканці м. Чернівців.

3.5. Використання системи "Картка чернівчанина" забезпечує можливість:

3.5.1. Ідентифікувати утримувача "Картки чернівчанина".

3.5.2. Здійснити функцію реєстрації типу фізичної особи за категоріями:

а) особи, які зареєстровані в м. Чернівцях;

б) особи, які працюють, але не зареєстровані в м. Чернівцях;

в) особи, які навчаються в м. Чернівцях (в тому числі школярі).

3.5.3. Підтвердити право утримувача "Картки чернівчанина" на отримання певних видів соціальної допомоги.

3.5.4. Забезпечити зарахування на соціальні банківські рахунки, пов'язані з платіжними додатками карти, дотацій, пенсій, допомог і інших грошових виплат, зняття готівки з банківських рахунків, реалізація безготівкової оплати за товари і послуги, зокрема, із забезпеченням функції контролю адресності витрачання цільових соціальних дотацій, та інших операцій, доступних для виконання (за бажанням утримувача картки).

3.5.5. Забезпечити пільговий проїзд у громадському міському пасажирському транспорті (електротранспорт, автобуси, маршрутні мікроавтобуси).

3.5.6. Отримати соціальний дисконт для оплати товарів у магазинах і супермаркетах, а також пільги в аптечних пунктах при отриманні чи купівлі медикаментів.

3.5.7. Обслуговуватися в лікувально-профілактичних установах, отримання медичних послуг.

3.5.8. Забезпечити оплату житлово-комунальних послуг.

3.5.9. Забезпечити безготівкову оплату послуг, що надаються міськими комунальними підприємствами при оплаті паркування автотранспорту.

3.5.10. Забезпечити виплату пільг та субсидій, передбачені нормативно-правовими актами, готівкою тощо.

3.5.11. Гарантувати інформаційне обслуговування населення в частині надання заходів соціальної підтримки і соціальних послуг на основі санкціонованого доступу до персональної інформації про утримувача картки, що зберігається в базах даних системи.

3.5.12. Здійснити зарахування на соціальні банківські рахунки, пов'язані з платіжними додатками карти, дотацій, пенсій, допомог і інших грошових виплат, зняття готівки з банківських рахунків, реалізацію безготівкової оплати за товари і послуги, зокрема, із забезпеченням функції контролю адресності витрачання цільових соціальних дотацій, і інших операцій, доступних для виконання (за бажанням утримувача "Картки чернівчанина").

3.5.13. Здійснити занесення та зберігання на картці антропометричних та амбулаторних даних (наприклад, група крові, медичні препарати, що викликають алергічні реакції, тощо за бажанням утримувача), іншої інформації, наприклад, медичного страхування, програм лояльності тощо (за бажанням утримувача "Картки чернівчанина").

3.5.14. Забезпечити занесення та зберігання інформації про електронно-цифровий підпис на картці відповідного стандарту.

3.6. Тобто "Картка чернівчанина" - це багатофункціональний інструмент, який дозволяє персоніфікувати громадянина (відповідно до категорій), як мешканця м. Чернівців, та використовувати картку для отримання ним різних видів соціальної підтримки, послуг та сервісів.

4. Призначення системи "Картка чернівчанина"

4.1. Система "Картка чернівчанина" призначена для:

4.1.1. Створення та ведення соціального реєстру.

4.1.2. Надання мешканцям м. Чернівців зручного та універсального інструменту для отримання соціальних послуг і доступу до міських інформаційних ресурсів.

4.1.3. Реалізація ефективних механізмів надання та обліку заходів соціальної підтримки як в натуральному, так і в грошовому еквіваленті.

4.1.4. Автоматизація обліку пільг та їх використання населенням міста, провадження розрахунків пільг за різними категоріями населення; персональний облік соціальних пільг, зокрема, обліку пасажиропотоку в громадському транспорті, в першу чергу пільгової категорії громадян.

4.1.5. Надання оперативних і достовірних відомостей для розрахунку витрат, що відшкодовуються органами місцевого самоврядування м. Чернівців підприємствам, установам та організаціям, що задіяні в системі з надання соціальних послуг.

4.1.6. Формування звітності для служб забезпечення контролю.

4.2. Для обміну інформацією та підтримки функціонування проекту, міська рада та банки-емітенти, при необхідності, укладають договори з іншими учасниками проекту в частині надання інформаційних послуг, підключення та обслуговування програмного забезпечення.

4.3. Виготовлення і персоналізація "Картки чернівчанина" повинні здійснюватись на спеціальному виробництві, яке забезпечує необхідний рівень безпеки технологічного процесу, захисту самої картки і розміщеної на ній інформації від подальшої модифікації.

4.4. З метою масового обслуговування банківського платіжного додатка "Картки чернівчанина" банком визначається платіжна система з попереднім її узгодженням з Чернівецькою міською радою.

4.5. Підприємства-акцептанти, що приймають "Картку чернівчанина" і забезпечують надання її утримувачу певних послуг та пільг (підприємства транспорту, роздрібної торгівлі і сфери послуг, громадського харчування, аптеки, лікувально-профілактичні установи, інші організації) самостійно встановлюють обладнання, необхідне для функціонування системи на території підприємства.

4.6. Для введення в експлуатацію ЄРУ необхідно:

4.6.1. Придбання апаратного устаткування для розгортання бази даних реєстру пільг та пільгових категорій.

4.6.2. Придбання серверного програмного забезпечення та системи управління баз даних.

4.6.3. Розробка спеціалізованого програмного забезпечення.

4.6.4. Обладнане приміщення.

4.6.5. Апаратне та програмне розгортання бази даних.

4.6.6. Поступове заповнення бази даних шляхом видачі "Карток чернівчанина" користувачам системи.

4.7. Автоматизоване робоче місце з оформлення анкет-заяв і видачі "Карток чернівчанина" повинно бути оснащено відповідним технічним обладнанням.

5. Зміст і статус "Картки чернівчанина"

5.1. В якості електронного носія "Картки чернівчанина" використовується електронний платіжний засіб, тип якого визначає банк - емітент в залежності від етапу впровадження проекту "Картка чернівчанина" за погодженням із Чернівецькою міською радою:

5.1.1. Банківська платіжна картка з контактним чіпом та з магнітною смугою.

5.1.2. Банківська платіжна картка з контактним чіпом та з безконтактним чіпом з підтримкою технологій безконтактних платежів (для карток MasterCard PayPass / Visa PayWave, які підтримують таку функцію) та з встановленим нефінансовим додатком "Електронний цифровий підпис" як складової платіжного інструменту MasterCard PayPass / Visa PayWave.

5.2. "Картка чернівчанина" може містити такі додатки, що поступово впроваджуватимуться Чернівецькою міською радою та учасниками проекту:

5.2.1. Ідентифікаційний додаток, що включає:

а) ідентифікаційні дані картки (номер та серію картки, код установи, яка видала картку);

б) персональні дані утримувача картки (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідальний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)).

5.2.2. Соціальний додаток, що включає:

а) інформацію про перелік пільг, доплат, допомог, компенсацій відповідно до законодавства України та додаткових пільг, доплат, допомог, компенсацій відповідно до актів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету;

б) інформацію про діяльність утримувача картки (трудова діяльність, навчання тощо).

5.2.3. Транспортний додаток, що включає:

а) отримання інформації про проїзд у міському пасажирському транспорті.

б) можливість оплати та зарахування поїздок на безконтактну картку для подальшого використання її в громадському транспорті;

в) можливість зарахування певної кількості пільгових поїздок на конкретний період часу для пільгових категорій населення;

г) можливість організації придбання авансових поїздок за пільговими тарифами;

д) можливість отримання інформації стосовно кількості поїздок, що залишились до використання.

5.2.4. Платіжний додаток, що включає:

а) безготівкові платежі та зняття готівки;

б) адресні, цільові, компенсаційні та інші соціальні виплати (за бажанням утримувача "Картки чернівчанина").

5.3. "Картка чернівчанина" передбачає підключення інших додатків, за результатами їх реалізації (за бажанням утримувача "Картки чернівчанина"):

5.3.1. Комунальний додаток - надання та облік пільг і субсидій при оплаті житлово-комунальних послуг.

5.3.2. Банківський додаток - надання та облік повного спектра банківських послуг.

5.3.3. Медичний додаток - надання та облік повного спектра медичних послуг.

5.3.4. Торговельний додаток - надання та облік знижок в роздрібних торгово-сервісних підприємствах, аптеках, медичних установах, закладах культури, комунальних підприємствах, тощо.

5.3.5. Освітній додаток - формування електронного середовища взаємодії батьків, інфраструктури міста, навчальних закладів для забезпечення інтересів учнів у навчальних закладах міста Чернівців.

5.3.6. Інші додатки.

5.4. Надання знижок чи пільг, інших переваг утримувачам "Картки чернівчанина" у комунальних закладах міста здійснюється за рішеннями Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету.

6. Порядок видачі, обігу та припинення дії "Картки чернівчанина"

6.1. Порядок видачі "Картки чернівчанина".

6.1.1. Для отримання "Картки чернівчанина" та відкриття поточного соціального рахунку "Картки чернівчанина" банківською установою - партнером в реалізації проекту "Картка чернівчанина" громадянин, який проживає та зареєстрований на території міста Чернівців, звертається до банківської установи - партнера в реалізації проекту "Картка чернівчанина", іншого пункту оформлення та видачі карток "Картка чернівчанина", визначеного як такого у встановленому порядку, з заявою про видачу картки.

Заявник разом із заявою подає копію паспорта, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідальний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), копію посвідчення, що дає право на пільгу, з пред'явленням оригіналів, та фотографію (3 х 6 см або 6 х 6 см).

Громадяни - утримувачі карток "Картка чернівчанина", які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, з метою ідентифікації пільгової категорії та активації соціального додатка картки "Картки чернівчанина" звертаються для реєстрації та обліку таких карток до Департаменту праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради та його структурних підрозділів.

Громадянин, який з об'єктивних причин не може самостійно прийти до пункту оформлення "Картки чернівчанина", може подати документи та анкету-заяву через свого уповноваженого представника. Уповноважений представник пред'являє паспорт, паспорт громадянина України, що бажає оформити картку "Картка чернівчанина", та документ, що підтверджує його повноваження як представника.

Громадянин, який має право на отримання "Картки чернівчанина", подає заяву до банківської установи - партнера в реалізації проекту "Картка чернівчанина", іншого пункту оформлення та видачі карток "Картка чернівчанина", визначеного як такого у встановленому порядку. Перелік документів для отримання "Картки чернівчанина" визначається банківською установою - партнером в реалізації проекту "Картка чернівчанина", іншим пунктом оформлення та видачі карток "Картка чернівчанина", визначеними як такими у встановленому порядку, і включає: копію паспорта, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідальний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), з пред'явленням оригіналів, та документів, підтверджуючих право на отримання "Картки чернівчанина".

У разі зміни зареєстрованого місця проживання поза межами міста Чернівців громадянин зобов'язаний повідомити уповноважений орган за місцем отримання "Картки чернівчанина".

Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради, банківські установи - партнери в реалізації проекту "Картка чернівчанина" на підставі заяви утримувача "Картки чернівчанина" або відомостей від органів державної влади, підприємств, установ та організацій про зміну зареєстрованого місця проживання за межами міста Чернівців, про втрату права на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету вносять відповідні зміни до його персональної особової справи та блокують картку "Картка чернівчанина", або окрему пільгу.

6.1.2. Підставою для відмови у видачі "Картки чернівчанина" є надання неповного пакету документів, визначеного абзацом другим підпункту 6.1.1 пункту 6.1 розділу 6 цього Положення.

6.1.3. Видача карток "Картка чернівчанина" здійснюється в пункті оформлення та видачі такої картки або в відповідній банківській установі - партнерові в реалізації проекту "Картка чернівчанина", іншому пункті оформлення та видачі карток "Картка чернівчанина", визначеному як таким у встановленому порядку, впродовж 30 днів з дня подання заяви.

6.1.4. У випадку втрати, крадіжки, механічного пошкодження "Картки чернівчанина" її утримувач може звернутися за місцем видачі картки із заявою на виготовлення нової картки.

6.1.5. При зміні персональних даних утримувача "Картки чернівчанина", які не відображаються на картці, утримувачу картки необхідно подати заяву до пункту видачі та оформлення "Картки чернівчанина" для внесення відповідних змін. Виготовлення нової "Картки чернівчанина" в цьому випадку є необов'язковим.

6.2. Порядок обігу "Картки чернівчанина":

6.2.1. Надання послуг з використанням "Картки чернівчанина" здійснюється згідно з розміщеними на ній додатками.

6.2.2. Отримання користувачем знижки з використанням "Картки чернівчанина" із встановленими на ній додатками здійснюється із застосуванням термінального обладнання, яке розміщується у центрах (пунктах) надання знижки.

6.2.3. "Картка чернівчанина" зберігається її утримувачем і не може бути використана для отримання знижок іншими особами.

6.2.4. У разі, якщо користувач є інвалідом, обмежено дієздатною, недієздатною особою і не може скористатися своїм правом на отримання пільг, доплат, допомог, компенсацій, знижок, цільової адресної допомоги та інших заходів соціальної допомоги з використанням "Картки чернівчанина", то в його інтересах і від його імені можуть діяти законні представники зазначеної особи або інші особи на підставі довіреності, оформленої відповідно до законодавства України. Довіреність не дає права на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті.

6.2.5. Правила користування карткою "Картка чернівчанина" у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху визначаються відповідними рішеннями виконавчого комітету Чернівецької міської ради, в аптечних та торговельних мережах, банківських установах тощо визначаються відповідними партнерами в реалізації проекту "Картка чернівчанина".

6.3. Порядок припинення дії "Картки чернівчанина":

6.3.1. Дія "Картки чернівчанина" припиняється у випадках:

а) втрати картки її утримувачем;

б) механічного пошкодження картки;

в) закінчення терміну дії картки;

г) зміни персональних даних утримувача картки, що відображені на картці;

д) смерті утримувача картки;

е) зміни місця проживання утримувача картки на інший населений пункт;

є) за бажанням утримувача картки.

6.3.2. У випадку втрати або крадіжки "Картки чернівчанина" здійснюється блокування цієї картки за телефоном, вказаним на картці, або безпосередньо в пункті оформлення та видачі "Картки чернівчанина".

6.3.3. У разі блокування "Картки чернівчанина" у зв'язку з втратою або викраденням вона не підлягає розблокуванню. В такому випадку здійснюється виготовлення нової картки.

6.3.4. При блокуванні "Картки чернівчанина" одночасно здійснюється блокування всіх додатків, крім банківського додатка.

6.3.5. У разі виявлення фактів неправомірного використання особою "Картки чернівчанина" складається акт та здійснюється блокування відповідних додатків картки.

6.3.6. Після закінчення терміну дії пластикової "Картки чернівчанина" її утримувач може звернутись із заявою про виготовлення нової картки.

6.3.7. У разі скасування пільги блокується соціальний додаток з правом розблокування у разі поновлення пільги.

7. Захист персональних даних в системі "Картка чернівчанина"

7.1. Інформаційну основу системи складають персональні дані, що потребують особливого режиму державного захисту від спроби порушення прав людини.

7.2. Правові аспекти зі створення і функціонування системи повинні забезпечувати:

7.2.1. Розподіл персональних даних за рівнем захищеності і за категорією доступу.

7.2.2. Правові механізми, що забезпечують захист інформації і використання зібраних даних тільки для цілей системи.

7.2.3. Організацію робіт із захисту інформації, включаючи періодичність тестування блоків і компонентів системи.

7.2.4. Виконання положень державної системи захисту інформації.

7.2.5. Сертифікацію технічних, програмних засобів і засобів захисту персональних даних.

7.3. Засоби захисту інформації повинні забезпечувати:

7.3.1. Захист технічних засобів, програмного забезпечення, електронних документів, каналів зв'язку та інформаційних технологій від несанкціонованого доступу на всіх етапах розвитку.

7.3.2. Аутентифікацію сторін, що проводять обмін інформації в режимі реального часу (підтвердження достовірності відправника і отримувача).

7.3.3. Розмежування прав користувачів і обслуговуючого персоналу при доступі до інформаційних ресурсів системи, а також при зберіганні і наданні конфіденційної інформації, в тому числі захист від несанкціонованого доступу користувачів відомчих інформаційних систем до інформаційних ресурсів системи.

7.3.5. Можливість доведення неправильних дій користувачів і обслуговуючого персоналу.

7.3.6. Дублювання інформації шляхом створення резервних копій.

7.3.7. Можливість для мешканця м. Чернівців безперешкодного доступу ознайомлення з даними про нього самого.

7.4. Криптографічні засоби захисту інформації повинні бути сертифіковані і задовольняти вимогам Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні (Указ Президента України від 22.05.98 р. N 505/98). Організації розробники засобів криптографічного захисту повинні мати ліцензію на діяльність в цій області розробки.

8. Дизайн "Картки чернівчанина"

8.1. На лицьовій стороні "Картки чернівчанина" повинні бути розміщені такі елементи:

8.1.1. Фонове зображення.

8.1.2. Герб м. Чернівців.

8.1.3. Банківський номер картки (16-розрядний).

8.1.4. Номер картки (вказуються 4 перших номери картки).

8.1.5. Термін дії "Картки чернівчанина".

8.1.6. Прізвище, ім'я утримувача "Картки чернівчанина" українською мовою (допускається нанесення прізвища латинськими буквами (транслітерація).

8.1.7. Логотипи карти (в тому числі назва проекту - "Картка чернівчанина"),

8.1.8. Логотип банку - емітенту.

8.1.9. Логотип платіжної системи.

8.1.10. Спеціальний символ безконтактної картки з підтримкою технологій безконтактних платежів (для карток MasterCard PayPass / Visa PayWave, які підтримують таку функцію).

8.1.11. Відмітка про наявність нефінансового додатка "Електронний цифровий підпис" як складової платіжного інструменту MasterCard PayPass / Visa PayWave (для карт, які підтримують таку функцію).

8.1.12. Належність утримувача картки до пільгової категорії ("Мешканець" або "Пільговик").

8.2. На зворотній стороні "Картки чернівчанина" повинні бути розміщені такі елементи:

8.2.1. Фотографія утримувача "Картки чернівчанина" (окрім окремих обумовлених випадків).

8.2.2. Зразок підпису утримувача "Картки чернівчанина" (окрім окремих обумовлених випадків).

8.2.3. Спеціальний код банківського додатку (магнітна смуга, з нанесенням на 3-му треку інформації про належність утримувача до пільгової категорії або до категорії "Мешканець").

8.2.4. Контактна інформація служби клієнтської підтримки.

8.2.5. Елементи платіжної системи.

8.2.6. Реквізити виробника.

8.2.7. Зона для розміщення штрихового коду (для карток, які підтримують таку функцію).

8.3. "Картка чернівчанина" повинна мати захист візуальних даних лицьової і зворотної сторін і не допускати спотворення персональних даних, зокрема шляхом стирання елементів графічного дизайну або нанесення додаткових елементів не передбачених зразками графічного дизайну.

8.4. Графічний дизайн лицьової і зворотної сторін "Картки чернівчанина" має відповідати вимогам платіжної системи.

8.5. Елементи даних, розміщені у візуальних зонах лицьової та зворотної сторін "Картки чернівчанина", повинні мати повну відповідність з даними електронної персоналізації безконтактного та контактного модулів "Картки чернівчанина".

9. Очікувані результати

9.1. Ефективність від впровадження і розвитку в м. Чернівцях проекту ITC "Картка чернівчанина" включає економічну, соціальну і політичну складові.

9.1.1. Економічний ефект у вигляді економії бюджетних коштів, що виділяються на різні соціальні програми, може бути отриманий за рахунок:

а) забезпечення точного обліку обсягів фактично наданих послуг;

б) підвищення контролю використання бюджетних коштів, що направляються в соціальну сферу;

в) підвищення повноти, достовірності і оперативності обліку осіб, що мають право на отримання соціальної підтримки;

г) зниження витрат на забезпечення обігу готівки через розширення системи безготівкових розрахунків.

Крім того, при використанні автоматизованої системи контролю проїзду на транспорті з підтримкою обслуговування на основі соціальних карток значно підвищиться прибутковість пасажирських перевезень на транспорті за рахунок запобігання використанню нелегітимних документів, що надають право на пільговий проїзд, підвищення точності прогнозу пасажиропотоків і обсягів доходів.

Додатковий економічний ефект від впровадження системи може бути отриманий за рахунок:

а) підвищення точності прогнозування бюджетних витрат на соціальні програми;

б) забезпечення об'єктивної оцінки коштів бюджету, необхідних для відшкодування витрат організаціям, що надають послуги утримувачам "Картки чернівчанина";

в) контролю бюджетних коштів, що використовуються в системі.

9.1.2. Основним соціальним ефектом від впровадження проекту є підвищення ефективності та якості соціальної підтримки населення і зниження рівня соціальної напруженості за рахунок:

а) підвищення зручності обслуговування чернівчан;

б) спрощення інформаційної взаємодії громадян з органами соціального забезпечення, спрощення процедури ідентифікації громадян і підтвердження їх прав на отримання соціальної підтримки;

в) отримання громадянами якісних соціальних послуг;

г) підвищення ефективності системи забезпечення пільговиків лікарськими препаратами та іншими послугами;

д) отримання громадянами додаткових знижок при обслуговуванні в торгових і сервісних підприємствах.

9.1.3. Політичний ефект від впровадження проекту досягається за рахунок таких чинників:

а) підвищення ефективності реалізації міської соціальної політики і зростання довіри громадян до міської влади в цілому;

б) підвищення рівня економічної безпеки унаслідок підвищення ефективності контролю над виконанням бюджетів різних рівнів, підвищення якості виконання контрольних і наглядових функцій влади;

9.2. До результатів впровадження системи "Картка чернівчанина" у сфері використання сучасних інформаційних технологій в суспільстві відноситься:

9.2.1. Створення інформаційної системи з інтегрованими достовірними та актуальними інформаційними ресурсами і високим рівнем інформаційної безпеки.

9.2.2. Зменшення витрат на впровадження сучасних інформаційних технологій в соціальній сфері в результаті проведення єдиної технічної політики, масштабного впровадження і експлуатації типових технічних рішень по структурних компонентах системи "Картка чернівчанина".

9.2.3. Можливість практичної реалізації юридично значимої електронної взаємодії громадян з органами влади на основі технології "електронного уряду".

9.3. Розвиток електронного урядування у місті Чернівцях надасть доступ утримувачам "Картки чернівчанина" за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, до замовлення в органах державної влади в режимі реального часу адміністративних послуг: отримати доступ до електронних сервісів на інтернет-порталі Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради у розділі "Особистий кабінет мешканця", отримати весь спектр адміністративних послуг згідно з чинним законодавством.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.