ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 січня 2017 року N 2

Про призначення комісії з приймання науково-дослідних робіт

Відповідно до ДСТУ 3973-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення" та з метою приймання закінчених Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства у 2016 році науково-дослідних робіт наказую:

1. Призначити комісію з приймання науково-дослідних робіт у складі:

Кісіль Іван Миколайович - перший заступник Голови Укрдержархіву, голова комісії;

Прись Тетяна Петрівна - директор департаменту організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва Укрдержархіву;

Сельченкова Світлана Вікторівна - директор департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду Укрдержархіву;

Паламарчук Ірина Сергіївна - заступник директора департаменту - начальник відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду Укрдержархіву;

Денисенко Олександр Володимирович - заступник директора департаменту - начальник відділу нормативно-методичного забезпечення діловодства та розвитку інформаційних технологій Укрдержархіву;

Кузнєцова Марина Ігорівна - начальник відділу формування Національного архівного фонду Укрдержархіву;

Музика Тетяна Романівна - в. о. начальника управління фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення Укрдержархіву;

Швець Ольга Іванівна - завідувач сектору правової та законопроектної роботи Укрдержархіву;

Щербак Микола Григорович - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою);

Галицька Тетяна Вікторівна - головний спеціаліст відділу регіональної політики та контролю за додержанням законодавства про НАФ Укрдержархіву, секретар комісії.

2. Комісії з приймання науково-дослідних робіт в місячний термін здійснити приймання науково-дослідних робіт у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Кісіля І. М.

 

Голова

Т. І. Баранова


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.