НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 16 травня 2017 року N 323

Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, емітованих ПАТ "Білики"

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", у зв'язку із виявленням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порушення ПАТ "Білики" вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" в частині нерозкриття на фондовому ринку регулярної річної інформації, з метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) вирішила:

1. Зупинити з 17.05.2017 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, емітованих ПАТ "Білики" (ідентифікаційний код юридичної особи 32191703) (далі - Цінні папери), на строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ "Національний депозитарій України" (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на Цінні папери, здійснювати облікові операції щодо Цінних паперів за виключенням операцій, пов'язаних з спадкуванням, правонаступництвом та викупом емітентом Цінних паперів.

3. Зобов'язати ПАТ "Національний депозитарій України" (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації "Українські фондові торговці" (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204), довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ "Національний депозитарій України" (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання,

6. Зобов'язати ПАТ "Білики" (ідентифікаційний код юридичної особи 32191703) протягом п'яти робочих днів з моменту усунення порушення повідомити Центральний територіальний департамент Комісії з доданням копій відповідних документів.

7. Центральному територіальному департаменту Комісії за результатом аналізу отриманих документів надати до департаменту контрольно-правової роботи інформацію про усунення порушення ПАТ "Білики" (ідентифікаційний код юридичної особи 32191703) з доданням копій відповідних документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ "Білики" (ідентифікаційний код юридичної особи 32191703) Центральному територіальному департаменту Комісії та ПАТ "Національний депозитарій України" (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідомити про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціацію "Українські фондові торговці" (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Центральний територіальний департамент Комісії.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.