ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.03.2017 р. N 101

Про організацію ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії

Керуючись ст. 6, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", законами України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про теплопостачання", "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609), постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 квітня 2006 року N 540 "Про затвердження Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії":

1. Установити, що:

1) ліцензії на виробництво теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії підписуються головою облдержадміністрації або за його дорученням першим заступником голови облдержадміністрації та засвідчуються гербовою печаткою Запорізької облдержадміністрації;

2) розгляд заяв, що подаються здобувачами ліцензій, про отримання ліцензії, видачу, оформлення, переоформлення, анулювання ліцензій, зберігання ліцензійних справ, ведення обліку заяв та виданих ліцензій, формування і ведення ліцензійних реєстрів, подання відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також здійснення за дорученням Запорізької облдержадміністрації підготовки відповідних пропозицій облдержадміністрації та проектів розпоряджень голови Запорізької облдержадміністрації з цих питань здійснює Департамент промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.

2. Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації у встановлених законами порядках:

1) розробити інформаційну картку адміністративної послуги з видачі ліцензії на господарську діяльність з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії (далі - ліцензія) з подальшим розміщенням її на веб-сайті облдержадміністрації;

2) створити комісію Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької облдержадміністрації з розгляду документів, що додаються здобувачами ліцензії до заяви про отримання (анулювання) ліцензії;

3) здійснювати контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Давтяна Д. О.

 

Голова обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.