Серія опціонних сертифікатів

сукупність опціонних сертифікатів одного випуску з однаковою ціною, строком (терміном) виконання та базовим активом.

(Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії" від 23.03.2017 N 209 (Порядок N 209))


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.