Про порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на участь в програмах обміну міжнародним досвідом представників суб'єктів малого підприємництва

Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації,
Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
від 27 червня 2017 року N 730

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
03 липня 2017 р. за N 119/2326

Відповідно до статей 4, 5, 9, 22 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2017 - 2018 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 березня 2017 року N 266 (із змінами), керуючись статтями 17, 18, 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статтями 1 (Закон N 141-VIII), 4 (Закон N 141-VIII), 6 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII), з метою запровадження передових технологій та підвищення рівня кваліфікації представників суб'єктів малого підприємництва, сприяння створенню сприятливих умов для розвитку малого підприємництва на території Донецької області:

1. Затвердити порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на участь в програмах обміну міжнародним досвідом представників суб'єктів малого підприємництва (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту економіки облдержадміністрації (Свинаренко) надавати департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації (Головко) протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня визначення переможців конкурсного відбору інформацію про переможців відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25 квітня 2017 року N 409 (Розпорядження N 409), зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 27 квітня 2017 року за N 76/2283, та Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва на реалізацію проектів, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 травня 2017 року N 466 (Розпорядження N 466), зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 05 травня 2017 року за N 78/2285.

3. Юридичному управлінню облдержадміністрації (Погребняк) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в установленому порядку.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, контроль - на першого заступника голови облдержадміністрації Вілінського Є. С.

 

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

П. І. Жебрівський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
27 червня 2017 року N 730

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
03 липня 2017 р. за N 119/2326

Порядок
використання коштів обласного бюджету, передбачених на участь в програмах обміну міжнародним досвідом представників суб'єктів малого підприємництва

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів обласного бюджету, передбачених на виконання заходу зі сприяння участі в програмах обміну міжнародним досвідом з метою запровадження передових технологій та підвищення рівня кваліфікації представників суб'єктів малого підприємництва (далі за текстом - Захід), в рамках Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2017 - 2018 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 березня 2017 року N 266 (зі змінами) (далі за текстом - Програма).

2. Мета Заходу - запровадження передових технологій та підвищення рівня кваліфікації представників суб'єктів малого підприємництва.

3. Основними завданнями Заходу є:

1) отримання фахових знань, ноу-хау та практичних порад;

2) застосування суб'єктами малого підприємництва Донецької області досвіду країн Європейського Союзу на практиці;

3) підвищення кваліфікації суб'єктів підприємницької діяльності.

4. Виконання Заходу забезпечується в межах коштів, передбачених в обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік (далі - бюджетні кошти).

5. Головним розпорядником коштів обласного бюджету на виконання Заходу є департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин обласної державної адміністрації (далі за текстом - Головний розпорядник).

6. Одержувачем коштів обласного бюджету на виконання Заходу є Установа "Донецька агенція регіонального розвитку" (далі за текстом - Агенція).

7. Бюджетні кошти перераховуються з обласного бюджету Головному розпоряднику на підставі його заявок згідно із затвердженим планом асигнувань загального фонду обласного бюджету на відповідний бюджетний рік.

II. Умови участі в Заході

1. Право на участь у Заході мають представники суб'єктів малого підприємництва, які були визнані переможцями конкурсних відборів відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25 квітня 2017 року N 409 (Розпорядження N 409), зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 27 квітня 2017 року за N 76/2283, та Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва на реалізацію проектів, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 травня 2017 року N 466 (Розпорядження N 466), зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 05 травня 2017 року за N 78/2285.

2. До участі в Заході залучається один представник суб'єкта малого підприємництва від одного переможця конкурсного відбору відповідно.

III. Основні засади проведення відбору представників суб'єктів малого підприємництва

1. Для організації та формування груп учасників Заходу утворюється організаційний комітет, персональний склад якого затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

2. До складу організаційного комітету можуть входити представники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та міжнародних організацій (за згодою).

Головою організаційного комітету є перший заступник голови обласної державної адміністрації, заступником голови організаційного комітету - керівник Головного розпорядника, секретарем - представник Агенції. У разі відсутності з поважних причин секретаря організаційного комітету, його функції, на час відсутності, виконує один із членів організаційного комітету, визначений на його засіданні.

3. Після отримання від Головного розпорядника інформації про переможців конкурсних відборів, секретар організаційного комітету готує запити до цих переможців щодо надання ними протягом 5 робочих днів контактних даних представника суб'єкта малого підприємництва (прізвище, ім'я, по батькові представника, номеру телефону для зв'язку) та копій документів, необхідних для його участі в Заході.

Перелік документів для участі в Заході визначається Агенцією з урахуванням вимог країн Європейського Союзу, в яких буде проведено Захід, та доводиться до переможців конкурсних відборів додатково.

Переможці конкурсного відбору забезпечують повноту і достовірність відомостей, наданих до організаційного комітету.

Агенція забезпечує збереження конфіденційної інформації, отриманої від переможців конкурсного відбору. Захист персональних даних учасників Заходу здійснюється з урахуванням вимог чинного законодавства.

4. Секретар організаційного комітету забезпечує приймання, перевірку та реєстрацію документів переможців конкурсного відбору. Реєстрація поданих документів здійснюється у день їх подання в Журналі реєстрації, який прошнуровується, пронумеровується та скріплюється печаткою Головного розпорядника.

Неповний пакет документів, поданих для участі у Заході, не реєструється та повертається суб'єкту надання таких документів із зазначенням підстав для його повернення.

Переможець конкурсного відбору має право подати документи для участі свого представника в Заході до 01 листопада 2017 року.

5. Секретар організаційного комітету не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня засідання організаційного комітету надсилає електронною поштою членам організаційного комітету для ознайомлення та підготовки до засідання подані для участі в Заході документи.

6. Засідання організаційного комітету веде голова організаційного комітету, а у разі його відсутності - заступник голови організаційного комітету.

7. На засіданні організаційний комітет здійснює формування груп учасників Заходу в межах напрямків соціально-економічного розвитку області та країн Європейського Союзу, в яких буде проведено Захід:

надання послуг у галузі житлово-комунального господарства;

надання медичних послуг населенню;

машинобудування, виробництво машин, устаткування, готових металевих виробів;

виробництво та переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв з переробки сільськогосподарської продукції);

вироблення швейних виробів та взуття (легка промисловість);

виробництво будівельних матеріалів;

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;

впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, виробництво продукції для енергозбереження;

освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів;

модернізація, оновлення та придбання основних фондів.

Кількість представників переможців конкурсного відбору в групі - від 3 до 7 осіб включно.

Рішення організаційного комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами організаційного комітету та затверджується головою організаційного комітету, а у разі його відсутності - заступником голови.

8. Персональний склад груп, що сформовані організаційним комітетом (далі - відібрані представники), країна та термін проведення програми обміну міжнародним досвідом затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації відповідно до протоколу засідання організаційного комітету.

IV. Порядок відшкодування витрат

1. Відшкодування витрат, пов'язаних з участю відібраних представників в Заході, здійснюється з урахуванням вимог цього Порядку.

2. За час участі в Заході відібраним представникам відшкодовуються витрати на:

1) проїзд (у тому числі на перевезення багажу, бронювання транспортних квитків, оплату аеропортних зборів, користування постільними речами в поїздах) до місця призначення і в зворотному напрямку, а також за місцем призначення;

2) оплату вартості проживання у готелях, інших житлових приміщеннях в межах Граничних сум витрат на найм житлового приміщення (згідно з додатком 1 до цього Положення), встановлених з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат за користування телефоном, холодильником, телевізором та інших витрат (крім витрат на побутові послуги та витрат на оплату податку на додану вартість);

3) побутові послуги, що включені до рахунків на оплату вартості проживання у місцях проживання (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), але не більш як 10 відсотків сум добових витрат для держави, до якої направляється відібраний представник, визначених у додатку 1 до цього Порядку за всі дні проживання;

4) обов'язкове страхування та інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування в місці призначення (у тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв'язку із здійсненням таких витрат);

5) бронювання місць у готелях (мотелях) у розмірах не більш як 50 відсотків вартості місця за добу;

6) оформлення закордонних паспортів;

7) оформлення дозволів на в'їзд (віз);

8) оплату комісійних витрат у разі обміну валюти.

9) оплату вартості страхового поліса життя відібраного представника за наявності його оригіналу з відміткою про сплату страхового платежу, якщо згідно із законами держави, де проводиться Захід, або держав, територією яких здійснюється транзитний рух до зазначеної держави, необхідно здійснити таке страхування.

3. Витрати, пов'язані з проїздом, відшкодовуються із розрахунку:

залізничним транспортом - за тарифами не вище 2 класу будь-якої категорії поїзда;

повітряним транспортом - в економ-класі салону літака;

автомобільним транспортом (за винятком таксі) - на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування.

4. Відібраним представникам відшкодовуються витрати на проїзд до вокзалу, аеропорту і з вокзалу, аеропорту (якщо ці пункти розташовані за межами міста) в місцях відправлення, призначення та пересадки, а також витрати на проїзд за місцем призначення транспортом загального користування (рейсові автобуси, метро, тролейбуси, трамваї тощо, крім таксі) за умови, що відібраним представникам не надавалися безкоштовно засоби пересування.

5. Витрати на проїзд відібраним представникам у м'якому вагоні, повітряному транспорті за квитками 1 класу та бізнес-класу, фактичні витрати, які перевищують граничні суми витрат на найм житлового приміщення та на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якого входить до вартості квитка того виду транспорту, яким користується відібраний представник, не відшкодовуються.

6. Відібраним представникам відповідно до Податкового кодексу України відшкодовуються не підтверджені документально витрати на харчування та на інші власні потреби (добові витрати), понесені у зв'язку з участю в Заході.

7. За кожний день (включаючи день вибуття та день прибуття) участі відібраного представника в Заході, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками), йому виплачуються добові в межах сум, визначених у додатку 1 до цього Порядку.

8. Якщо вартість харчування включається до рахунків на найм житлового приміщення, проїзних документів без визначення конкретної суми, добові витрати відшкодовуються в розмірах, що визначаються у відсотках сум добових витрат для відповідної держави згідно з додатком 1 до цього Порядку, зокрема 80 відсотків - при одноразовому, 55 відсотків - дворазовому, 35 відсотків - триразовому харчуванні.

9. Витрати, пов'язані з участю відібраних представників в Заході, відшкодовуються лише за наявності документів в оригіналі, що засвідчують вартість цих витрат, а саме: транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності посадкового талона та документа про сплату за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання представника, в тому числі бронювання місць у місцях проживання, страхових полісів тощо.

10. У разі використання електронного авіаквитка підставою для відшкодування витрат на його придбання є такий пакет документів: оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує здійснення розрахункової операції у готівковій чи безготівковій формі (платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунка, квитанція до прибуткового касового ордера), роздрук на папері частини електронного авіаквитка із зазначеним маршрутом (маршрут/квитанція), оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира.

11. У разі коли електронний авіаквиток є частково використаним, до звіту також додається лист (акт, довідка) про повернення авіаквитка, складений компанією-продавцем, у якому зазначаються прізвище та ініціали представника, вартість здійсненого перельоту, сума повернутих коштів, комісійні та/або інші збори, пов'язані з поверненням частково використаного квитка.

12. Витрати, пов'язані з участю відібраного представника в Заході, що не підтверджені відповідними документами (крім добових витрат), не відшкодовуються.

13. У разі коли авіаквиток (оформлений на паперовому бланку) є нероздільним і частково використаним, до звіту додається лист (акт, довідка) про повернення авіаквитка, складений компанією-продавцем, у якому зазнаються прізвище та ініціали представника, вартість здійсненого перельоту, сума повернутих коштів, комісій та/або інші збори, пов'язані з поверненням частково використаного квитка, а також копія авіаквитка, завірена уповноваженою на це особою.

V. Звітність про участь в Заході. Фінансування витрат

1. Після повернення з країни, де проводився Захід, відібрані представники за встановленою формою (додаток 2 до цього Порядку), подають Агенції протягом п'яти робочих днів Звіт про використання коштів, а також:

оригінали квитків на проїзд та інші проїзні документи (квитанції про оплату постільної білизни, на перевезення багажу тощо);

оригінали рахунків (квитанцій) на наймання житлового приміщення, бронювання місць у готелях та отримання побутових послуг із чіткою печаткою організації (штампом "сплачено"), фіскальним чеком або квитанцією до прибуткового касового ордера;

копії сторінок закордонного паспорта з прізвищем представника, позначками про перетин кордону або візою країни, де проводилась програма обміну міжнародним досвідом;

інші документи, що підтверджують витрати, визначені розділом IV цього Порядку.

2. У разі порушення строку подання звіту про використання коштів без підтвердження поважності причин його пропуску, відшкодування витрат не здійснюється.

3. З метою контролю за ефективністю участі у Заході, відібрані представники протягом трьох робочих днів після повернення повинні надати Агенції програмну звітність про участь у вигляді мультимедійної презентації та підтвердження безпосередньої участі в Заході (фото, відеоматеріали тощо).

4. Агенція розглядає подані представниками підтвердні документи протягом п'ятнадцяти робочих днів, формує та подає Головному розпоряднику заявку на фінансування. Про результати такого розгляду повідомляє відібраних представників письмово.

5. Після отримання від Агенції заявки на фінансування, форма якої визначена додатком 3 до цього Порядку, та поданого обґрунтування витрат із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові відібраних представників, сум статей витрат, згідно з пунктом 2 розділу IV цього Порядку, та загальної суми відшкодування, Головний розпорядник протягом п'яти робочих днів перераховує бюджетні кошти на казначейський рахунок Агенції.

6. Агенція перераховує бюджетні кошти відібраним представникам відповідно до наданих підтвердних документів протягом двох робочих днів з дня зарахування коштів на рахунок Агенції.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Повнота, достовірність наданої Головному розпоряднику інформації, цільове використання коштів обласного бюджету на фінансування витрат, пов'язаних з участю відібраних представників в Заході, забезпечується Агенцією.

9. Головний розпорядник здійснює контроль та моніторинг використання бюджетних коштів відповідно до чинного законодавства України.

10. Квартальну та річну звітність про використання бюджетних коштів Агенція подає Головному розпоряднику відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44 "Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування" (Порядок N 44), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509 (із змінами).

11. Питання, які не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до діючого законодавства України.

 

Заступник керівника апарату
облдержадміністрації

Ю. О. Костюніна

 

Додаток 1
до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на участь в програмах обміну міжнародним досвідом представників суб'єктів малого підприємництва
(підпункт 2 пункту 2 розділу IV)

Граничні суми витрат на найм житлового приміщення

(доларів США)

Назва держави

Сума добових витрат

Гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу
(не більш як)

Австрія

45

105

Бельгія

50

200

Болгарія

34

80

Великобританія

50

240

Греція

44

133

Данія

44

170

Естонія

34

74

Ірландія

37

160

Іспанія

39

135

Італія

50

200

Латвія

34

120

Литва

34

100

Люксембург

44

83

Мальта

33

63

Нідерланди

41

130

Німеччина

50

121

Польща

38

120

Португалія

40

90

Румунія

37

110

Словаччина

34

95

Словенія

36

110

Угорщина

34

88

Фінляндія

41

170

Франція

50

170

Хорватія

37

90

Чехія

34

135

Швеція

44

101

Граничні суми витрат на найм житлового приміщення за добу встановлені з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (крім витрат на службові телефонні розмови), холодильником, телевізором та інших витрат (крім витрат на побутові послуги, які відшкодовуються у розмірі, встановленому пунктом 2 Порядку, та витрат на оплату додатку на додану вартість).

 

Додаток 2
до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на участь в програмах обміну міжнародним досвідом кваліфікації представників суб'єктів малого підприємництва
(пункт 1 розділу V)

ЗВІТ
про використання коштів

N _______ від __________ 20__ р.

  


* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Зворотний бік

N
з/п

Дата документа

Кому, за що і на підставі якого документа заплачено

Сума
(грн., коп.)

Дебет рахунку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

Підпис представника __________

___ 20__ року

 

Додаток 3
до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на участь в програмах обміну міжнародним досвідом представників суб'єктів малого підприємництва
(пункт 5 розділу V)

Заявка на фінансування

___

грн.

N

Найменування заходу

КПКВК1

КЕКВ2

Сума коштів, що замовляється (грн.)

Примітка

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

Директор __

 

_

_______


1 КПКВК - код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

2 КЕКВ - код економічної класифікації видатків бюджету


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.